ujian topikal 1t52013

22
UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013 NAMA : …………………………………………………………….. BAHAGIAN A – STRUKTUR 1. Rajah 1 menunjukkan struktur jantung manusia (a) Namakan S dan Q S : …………………………… Q: ……………………………. (2 markah) (b) Beri satu contoh kaedah latihan aerobik yang boleh meningkatkan saiz ruang S ………………………………………………………………………………………….. (1 markah) (c) Beri perbezaan antara Q dan S daripada segi struktur dan fungsinya. Q S 1 S Q

Upload: amniroslie

Post on 25-Dec-2015

110 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

sains sukan

TRANSCRIPT

Page 1: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

NAMA : ……………………………………………………………..

BAHAGIAN A – STRUKTUR

1. Rajah 1 menunjukkan struktur jantung manusia

(a) Namakan S dan Q

S : ……………………………

Q: ……………………………. (2 markah)

(b) Beri satu contoh kaedah latihan aerobik yang boleh meningkatkan saiz ruang S

…………………………………………………………………………………………..

(1 markah)

(c) Beri perbezaan antara Q dan S daripada segi struktur dan fungsinya.

Q S

STRUKTUR

FUNGSI

(2 markah)

1

SQ

Page 2: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

2. Rajah 2 menerangkan jenis ciri-ciri sistem tenaga dalam tubuh manusia

SISTEM TENAGA

X Y Z

Menghasilkan ATP secara terhad

Menghasilkan asid laktik

Berlaku kelesuan otot

Menghasilkan banyak ATP

(a) Nyatakan system tenaga Y dan Z

Y:……………………

Z:……………………

(2 markah)

(b) Apakah yang menyebabkan berlakunya kelesuan otot di Y?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

(1 markah)

(c) Beri satu acara sukan olahraga yang menggunakan system tenaga X

……………………………………………………………………………………………..

(1 markah)

(d) Beri satu perbezaan antara ciri sistem tenaga X dengan ciri sistem tenaga Y, yang tidak dinyatakan dalam Rajah 2.

X Y

(1 markah)

2

Page 3: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

3. Rajah 3 menunjukkan satu program periodisasi latihan

Fasa Persediaan

Fasa Persediaan Khusus

Fasa X

Fasa Pertandingan

Fasa Transisi

(a) Namakan fasa X

……………………………………………………………………………………………..

(1 markah)

(b) Nyatakan dua tujuan Fasa Transisi diadakan

1.……………………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………………………

(2 markah)

(c) Namakan dua ujian kecergasan yang boleh digunakan untuk komponen daya tahan otot pada Fasa Persediaan Umum

1.……………………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………………………

(2 markah)

3

Page 4: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

4. Rajah 4 menunjukkan satu kaedah pengurusan bantu mula

(a) Nyatakan satu jenis kecederaan yang menggunakan kaedah pengurusan bantu mula ini.

.……………………………………………………………………………………………

(1 markah)

(b) Mengapakah ais digunakan dalam kaedah pengurusan bantu mula ini?

.……………………………………………………………………………………………

(1 markah)

(c) Seorang atlet angkat berat telah terjatuh dan mengalami kecederaan semasa mengangkat beban.

Terangkan dua langkah daripada mana-mana kaedah pengurusan bantu mula, selain daripada yang ditunjukkan dalam Rajah 4, untuk menguruskan kecederaan atlet angkat berat ini.

1.……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………..

2.……………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………..

(2 markah)4

Page 5: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

5.

(a) Nyatakan tujuan aktiviti memanaskan badan

.……………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………..

(1 markah)

(b) Nyatakan dua kesan fisiologi ke atas atlet akibat pendedahan kepada bahang matahari

.……………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………..

(2 markah)

(c) Cadangkan satu langkah keselamatan semasa mengadakan latihan dalam cuaca panas

.……………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………..

(2 markah)

5

AKTIVITI MEMANASKAN BADAN

Page 6: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

6. Rajah 5 menunjukkan sistem kardiovaskular

(a) Nyatakan bahagian yang bertanda R

.……………………………………………………………………………………………..

(1 markah)

(b) Beri dua contoh acara sukan yang dapat meningkatkan kaviti dan isipadu strok di bahagian S dan T

S:……………………………………………………………………………………………

T:……………………………………………………………………………………………

(2 markah)

6

R

ST

Page 7: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

(c) Nyatakan dua ciri yang berbeza antara S dan T

S T

(2 markah)

7. Rajah 6 menunjukkan keratan rentas jantung manusia

(a) Namakan M

.……………………………………………………………………………………………..

(1 markah)

(b) Beri satu contoh acara sukan olahraga yang menyebabkan berlakunya pembesaran di ventrikal

.……………………………………………………………………………………………..

(1 markah)

7

M

Page 8: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

(c) Beri dua perbezaan fizikal antara jantung atlet dengan jantung seseorang yang telah mengalami atrofi

Atlet Atrofi

(2 markah)

8. Rajah 7 menunjukkan cadangan kuantiti minuman yang perlu di ambil oleh seorang atlet

SEBELUM LATIHAN SEMASA LATIHAN SELEPAS LATIHAN

Minum sekurang-kurangnya

Minum 4 hingga 8 auns Minum 16 auns

8

8 auns4 auns

8 auns

16 auns

Page 9: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

8 auns

(a) Mengapakah pengambilan minuman paling banyak selepas latihan?

.……………………………………………………………………………………………..(1 markah)

9

Page 10: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

(b) Nyatakan dua contoh acara sukan yang menyebabkan atlet terdedah kepada risiko kehilangan air yang berlebihan

1.……………………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………………………

(2 markah

(c) Seorang atlet didapati rebah, peluh tidak berhenti, pucat, pening dan loya serta mempunyai kadar denyutan nadi yang tinggi.

Apakah masalah yang dihadapi oleh atlet tersebut?

.……………………………………………………………………………………………..(1 markah)

(d) Apakah tindakan yang patut diambil untuk menangani masalah di 8(c)?

.……………………………………………………………………………………………..(1 markah)

10

Page 11: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

BAHAGIAN B – ESEI

9. Rajah 8 menunjukkan system endokrin

(i) Nyatakan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar yang bertanda P dan S(2 markah)

(ii) Nyatakan fungsi hormon berdasarkan jawapan di 9 (i)(2 markah)

(iii) Terangkan bagaimana lebihan hormon kelenjar adrenal mempengaruhi tindak balas atlet

(3 markah)(iv) Terangkan bagaimana lebihan hormon kelenjar tiroid mempengaruhi tahap

kebimbangan atlet(3 markah)

11

P

S

Page 12: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

10. Rajah 9 menunjukkan seorang atlet sedang melakukan satu aktiviti fizikal

(i) Terangkan dua proses fisiologi yang mungkin dialami oleh atlet itu sekiranya berlaku kehilangan cecair dan elektrolit badan

(4 markah)

(ii) Huraikan satu peringkat risiko kecederaan yang mungkin dialami oleh atlet itu jika berlatih dalam tempoh masa yang panjang dan berintensiti tinggi.

(4 markah)

(iii) Rancangkan langkah-langkah keselamatan yang dapat membantu mengelakkan atlet itu mengalami kecederaan yang dihuraikan di 10 (ii)

(2 markah)

12

Page 13: UJIAN TOPIKAL 1T52013

KEJOHANAN

PADANG &

BALAPAN

MSSD PERAK

TENGAH 5 – 8 MAC 2013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

11. Rajah 10 menunjukkan acara berbasikal lebuhraya

(a) Atlet-atlet dalam Rajah 10 berkemungkinan mengalami stress haba.Jelaskan mengapa keadaan itu boleh berlaku

(2 markah)

(b) Nyatakan dua kesan fisiologi akibat daripada stress haba

(2 markah)

(c) Cadang dan terangkan satu bentuk rawatan sekiranya atlet acara ini mengalami bengkak di pergelangan kaki selepas berkayuh

(4 markah)

(d) Cadangkan dua langkah keselamatan yang boleh diambil oleh atlet acara ini untuk mengurangkan risiko kecederaan

(4 markah)

13

Page 14: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

12.

Sekolah anda memperuntukan RM4 000.00 untuk Kejohanan Padang dan Balapan MSSD Perak Tengah 2013

(a) Nyatakan ahli jawatankuasa yang akan bertanggungjawab ke atas peruntukan itu

dan jelaskan tiga daripada bidang tugasnya selain daripada menyediakan bajet

(4 markah)

(b) Sediakan satu bajet dengan peruntukan yang diberi menggunakan format borang

seperti dalam Jadual 1

Rancang enam perkara yang perlu dibelanjakan.

BIL

PERKARA KUANTITI JUMLAH (RM)

JUMLAH

(6 markah)14

Page 15: UJIAN TOPIKAL 1T52013

UJIAN TOPIKAL 1 – SAINS SUKAN TINGKATAN 5 2013

15