ujian geografi tingkatan 1 2012

Download Ujian Geografi Tingkatan 1 2012

Post on 05-Apr-2018

244 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Ujian Geografi Tingkatan 1 2012

  1/12

  ARAHAN: Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan.

  1. Kedudukan sesuatu tempat yang dinyatakan berdasarkan kepada titik rujukan dinamakanA. KoordinatB. Kedudukan tepatC. Kedudukan bandinganD. Kedudukan relatif

  2. Antara berikut penyataan yang manakah benar tentang kedudukan relatif?I. Dinyatakan dalam empat angka

  II. Menyatakan kedudukan secara bandinganIII. Merujuk kepada sesuatu titik rujukanIV. Titik persilangan antara lajur dan baris

  A. I dan IIB. II dan IIIC. III dan IVD. I dan IV

  3.

  Cara yang digunakan untuk menentukan kedudukan Hassan dikenali sebagai

  A. KoordinatB. Kedudukan mutlakC. Kedudukan relatifD. Kedudukan rujukan

  4. Pilih penyataan yang benar tentang kedudukan mutlak.I. Dinyatakan dalam bentuk koordinat

  II. Persilangan antara lajur dan barisIII. Merujuk kepada satu titik rujukanIV. Dinyatakan menggunakan empat angka

  A. I, II dan IIIB. I, II dan IVC. I, III dan IVD. II, III dan IV

  Soalan 5 hingga 8 berdasarkan Peta 1

  Hassan duduk di sebelah kiri Hock

  Hua dan di hadapan Yoke Lee

 • 8/2/2019 Ujian Geografi Tingkatan 1 2012

  2/12

  5 Apakah yang terletak di belakang sekolah?

  I Restoran

  II Bukit

  III Pasar raya

  IV Rumah Sharon

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  6 Antara yang berikut, pernyataan manakah yang benar?

  I Rumah Yusof terletak di kanan pasar raya.

  II Bukit Merah terletak di sebelah kiri rumah Mani

  III Tasik terletak di belakang rumah Siti

  IV Masjid terletak di hadapan sekolah

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  7 Apakah kedudukan relatif rumah Siti?

  A Di hadapan rumah Sharon

  B Di sebelah kiri balai polis

  C Disebelah kanan sekolah

  D Di belakang tasik

  8 Jika anda berdiri di masjid menghadap sekolah, apakah ciri yang terletak di sebelah kanan anda?

  A Tasik

  B Restoran

  C Rumah Mani

  D Rumah Yusof

 • 8/2/2019 Ujian Geografi Tingkatan 1 2012

  3/12

  9 Koordinat merujuk kepada

  A titik persilangan antara lajur dan baris

  B kedudukan yang berasaskan titik rujukan

  C kedudukan sesuatu tempat dari tempat lainD kedudukan secara bandingan

  10 Pernyataan manakah yang benar tentang kedudukan mutlak?

  A Dinyatakan dalam bentuk koordinat

  B Persilangan antara baris dan lajur

  C Merujuk kepada satu titik rujukan

  D Dinyatakan menggunakan 2 angka

  Soalan 11 hingga soalan 13 berdasarkan rajah 1

  Rajah 1

  11 Pilih kombinasi yang benar

  Ciri Koordinat

  I Perpustakaan 0455

  II Bank 0557

  III Klinik 0754

  IV Gimnasium 0252

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  12 Sekolah terletak di koordinat

  A 5702

  B 5502

  C 0257

  D 0255

 • 8/2/2019 Ujian Geografi Tingkatan 1 2012

  4/12

  13 Ciri yang manakah terletak di koordinat yang sama?

  I Sekolah

  II Masjid

  III Pasar

  IV Bank

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  14 Antara yang berikut yang manakah sesuai digunakan untuk menentukan arah?

  A Barometer

  B Higrometer

  C TermometerD Kompas Magnetik

  15 Arah mata angin utama ialah

  I utara

  II barat laut

  III tenggara

  IV timur

  A I dan II

  B I dan IVC II dan III

  D III dan IV

  16 Apakah yang terletak di antara selatan dengan barat?

  A Timur laut

  B Barat laut

  C Barat daya

  D Tenggara

  17 Kompas magnetik dapat memberikan bacaan yang tepat jika

  I digunakan di kawasan lapang

  II Dijauhi daripada objek besi

  III diletakkan dipermukaan yang rata

  IV dilindungi daripada pancaran matahari

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

 • 8/2/2019 Ujian Geografi Tingkatan 1 2012

  5/12

  Soalan 18 hingga soalan 25 berdasarkan peta 2

  Peta 2

  18 Padang terletak di bahagian barat

  A masjid

  B pejabat pos

  C Tasik Permai

  D Pasar raya

  19 Rumah Mei Hui terletak di _________________peta.

  A utara

  B selatan

  C timur

  D barat

  20 Apakah arah pejanat pos dari rumah Irwan?

  A utara

  B selatan

  C timur

  D barat

  21 Apakah objek yang terletak di tenggara rumah Rosli?

  I Pejabat pos

  II Masjid

  III Sekolah

  IV Bukit

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

 • 8/2/2019 Ujian Geografi Tingkatan 1 2012

  6/12

  22 Sekiranya Mei Hui ingin keluar mebeli belah, dia sepatutnya menuju ke arah

  A utara

  B timur

  C timur laut

  D barat daya

  23 Balai polis terletak di _______________ pasar raya.

  A barat

  B timur

  C tenggara

  D utara

  24 Ciri yang terletak di selatan sekolah ialah

  A Tasik PermaiB rumah Mei Hui

  C padang

  D bukit

  25 Masjid terletak di bahagian barat daya

  A pasar raya

  B rumah rosli

  C Tasik Permai

  D rumah Mei Hui

  26 Jarum kompas magnetik sentiasa menghala ke arah utara kerana

  A diperbuat daripada logam

  B tarikan magnetik bumi

  C berbentuk bulat

  D saiznya kecil

  27 Skala digunakan untuk

  I mengecilkan atau membesarkan peta

  II menentukan ketinggian sesuatu tempatIII menentukan arah sesuatu tempat

  IV mengukur jarak antara dua tempat

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

 • 8/2/2019 Ujian Geografi Tingkatan 1 2012

  7/12

  28 Antara yang berikut, skala lurus yang manakah menunjukkan 1 cm mewakili 4 km.

  29 Jarak yang ditentukan berdasarkan kos dan masa dinamakan

  A jarak kos

  B jarak masa

  C jarak relatif

  D jarak mutlak

  30 Berdasarkan maklumat di bawah, jika tambang teksi ialah RM2 sekilometer, berapakah tambang

  yang perlu dibayar oleh Fazilawati untuk pergi balik perpustakaan.

  A RM 5

  B RM8

  C RM10

  D RM16

  Soalan 31 hingga soalan 36 berdasarkan peta lakar di bawah.

  PETA 3

  Jarak mutlak antara rumah Fazilawati dengan

  perpustakaan ialah 2.5 km

 • 8/2/2019 Ujian Geografi Tingkatan 1 2012

  8/12

  31 Berapakah jarak dari rumah Chong Lee ke sekolah mengikut jalan terdekat?

  A 5.5 km

  B 8.0 km

  C 9.5 km

  D 11.0 km

  32 Jarak mutlak dari rumah Sivaram ke sekolah ialah

  A 6 km

  B 8 km

  C 12 km

  D 16 km

  33 Berapakah jarak dari rumah Syura ke rumah Hamidah?

  A 9 kmB 12 km

  C 16 km

  D 18 km

  34 Berapakah jarak sebenar dari rumah Chong Lee ke pasar raya?

  A 4 km

  B 8 km

  C 10 km

  D 12 km

  Soalan 35 berdasarkan maklumat berikut

  35 Pukul berapakah Mei Ling akan tiba di sekolah jika dia keluar dari rumah pada pukul 6.15 pagi?

  A 6.45 pagi

  B 7.00 pagi

  C 7.15 pagi

  D 7.30 pagi

  36 Berapakah tambang bas sehala yang dibayar oleh Rozi untu ke pasar raya dari sekolah jika kadar

  tambang bas ialah RM0.20 bagi setiap kilometer.

  A RM 0.90

  B RM 1.50

  C RM 1.60

  D RM 1.80

  Masa untuk Mei Ling berjalan kaki bagi setiap

  kilometer ialah 15 minit

 • 8/2/2019 Ujian Geografi Tingkatan 1 2012

  9/12

  Soalan 37 hingga soalan 40 berdasarkan graf 1

  Graf 1

  37 Berapakah jumlah pelajar tingkatan 1 SMK Suria yang terlibat dalam kaji selidik tersebut?

  A 90 orang

  B 92 orang

  C 94 orang

  D 98 orang

  38 Pelajar tingkatan 1 SMK Suria paling banyak ke sekolah dengan cara

  A berjalan kaki

  B mengayuh basikal

  C menaiki bas sekolahD menunggang motosikal

  39 Berapakah jumlah pelajar tingkatan 1 yang berjalan kaki ke sekolah?

  A 10 orang

  B 11 orang

  C 12 orang

  D 13 orang

  0

  5

  10

  15

  2025

  30

  bas

  sekolah

  kereta basikal motosikal berjalan

  kakiBilanganp

  elajar(orang)

  Cara pelajar tingkatan 1 SMK Suria

  datang ke sekolah

 • 8/2/2019 Ujian Geografi Tingkatan 1 2012

  10/12

  Soalan 40 hingga soalan 44 adalah berdasarkan Graf 2

  Garaf 2

  40 Berapakah suhu maksimum di Bandar P?

  A 320C

  B 300C

  C 290C

  D 280C

  41 Suhu minimum Bandar P dialami pada bulan

  A Januari

  B Jun

  C Julai

  D Ogos

  42 Antara berikut, pernyataan manakah yang benar tentang graf 2?

  I Suhu terendah adalah 150C

  II Suhu sekata sepanjang tahun

  III Suhu maksimum dialami pada awal tahunIV Bulan yang panas sekali ialah Januari

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

 • 8/2/2019 Ujian Geografi Tingkatan 1 2012

  11/12

  43 Bulan yang manakah mengalami bacaan suhu yang sama dengan bulan Jun?

  A Julai

  B Ogos

  C September

  D Oktober

  44 Berapakah bacaan suhu di Bandar P pada bulan September?

  A 250C

  B 240C

  C 230C

  D 220C

  Soalan 45 hingga soalan 50 adalah berdasarkan Peta 4

  45 Berapakah jarak mutlak dari simpang tiga Pekan Indah ke masjid di Kg. Alur?

  A 3 km

  B 4 km

  C 5 km

  D 6 km

  46 Di bahagian manakah dalam peta terletaknya kawasan hutan?

  A Barat laut

  B Barat daya

  C Barat

  D Utara

 • 8/2/2019 Ujian Geografi Tingkatan 1 2012

  12/12

  47 Nyatakan arah Bukit Cempaka dari hospital.

  A Timur

  B Tenggara

  C Barat laut

  D Barat daya

  48 Jarak lurus dari Bukit Abu ke Bukit Cempaka ialah

  A 4.5 km

  B 5.5 km

  C 6.5 km

  D 7.5 km

  49 Faktor yang mempengaruhi perbezaan tanaman antara timur dengan barat peta ialah

  A tenaga buruhB kemudahan awam

  C bentuk muka bumi

  D Sistem pengangkutan

  50 Antara yang berikut, faktor manakah yang mempengaruhi tempatan di dalam peta?

  I Saliran

  II Keselamatan

  III Ketersampaian

  IV kegiatan ekonomi

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  -SOALAN TAMAT-