uhonorowana wytwórnia betonu towarowego spełnia najwyższe ... · wie o wyrobach budowlanych,...

of 64/64

Post on 28-Feb-2019

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

... uhonorowana Wytwrnia Betonu Towarowego spenia najwysze standardy branowe w zakresie organizacji i tech-nologii produkcji, obsugi klienta oraz ochrony rodowiska naturalnego ...

4

Jubileuszu 10-lecia Kampanii Dobry Beton omiela mnie do krtkiej wypowiedzi na temat naszego Stowarzyszenia. Zarejestrowane zostao z kocem 1999 r. Ma siedzib w Krakowie. W gronie zaoycieli prcz reprezentantw linii biznesowej Beton z koncernw Grade, Dyckerhoff czy Lafarge, znaleli si przedstawiciele producen-tw niezalenych, jak np. ABeT, Unicon, Thomas-Beton. Inicjatyw t mocno popara caa brana cementowa. Z czasem do SPBT doczyli inni, markowi producenci betonu towarowego, tj. RMC (obecnie: Cemex), Bosta Beton z Grupy Oarw i BT Topbeton z Gorzowa Wlkp., a take - ambitni producenci regionalni, m.in. Agrobud Koszalin, Alfabud Kostrzyn Ar-Gips - Szczecinek, Ba-Se-Ro Pock, Cemar Ryki, Elektrobet Lublin, Mackiewicz oma, Rabet i Kombinat Budowlany z Biaegostoku, Sanakie-wicz Jarosaw, th-beton Wrocaw, Transbet Przemyl, Walbet Miejska Grka czy Wibro-Cem Lubartw. Grup czonkowsk uzupeniaj przedstawiciele producentw/dystrybutorw domieszek chemicznych BASF, Chryso, Sika, wnoszc istotny wkad w merytoryk dziaa. Wrd nas znalazy swoje miejsce wyspecjalizowane laboratoria betonu: Betotech Dbrowa Grn., Centrum Technologiczne Budownictwa Rzeszw, Instytut Materiaw Budowlanych i Technologii Betonu Warszawa, TPA Pruszkw. Ce-nimy sobie rwnie obecno firm z zaplecza maszynowo-technicznego (Arcen O/ory, Martek-Elektronik Ostrava, Profisyster Mikow, Swing-Stetter O/Ostrava).

Gwnym celem Stowarzyszenia jest integracja brany wok nowoczesnych standardw produkcji i dystrybucji betonu, ktry to cel osigamy poprzez wymian informacji, seminaria, szkolenia, wydawnictwa. Sprawnie dziaa nasza poczta elektroniczna, strona www spbt.pl oraz newslettering. Staramy si animowa rozwj krajowej normalizacji i certyfikacji betonu, suc pomoc Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu oraz Gwnemu Urzdowi Nadzoru Budowlanego. Proponujemy korzystne zmiany w usta-wie o wyrobach budowlanych, adresujc je do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Rokrocznie fundujemy nagrod specjaln w konkursie Polski Cement w Architekturze. Ostatnio zaangaowalimy si w opracowanie nowej specyfika-cji betonu dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad. Protestowalimy przeciwko nierwnemu traktowaniu przedsibiorcw w trakcie prac nad ustaw o zaspa-kajaniu roszcze budowniczych autostrad. Z kolei - kady wykonawca budowlany moe odnale poblisk wytwrni betonu towarowego zrzeszonego producenta, korzystajc z naszej wyszukiwarki internetowej betontowarowy.pl. Utrzymujemy kontakty ze stowarzyszeniami z krajw ssiednich niemieckim BVdDTBI, czeskim SVB i sowackim SAVT. W roku 2004 uzyskalimy status penoprawnego czonka Europejskiej Organizacj Betonu Towarowego ERMCO, poprzez ktr m.in. mamy wpyw na tre europejskich regulacji odnonie betonu i przemysu betonu.

Promujemy te DOBRY BETON, wskazujc zakady wyrnione Znakiem Jakoci SPBT. Do kolejnej edycji kampanii przystpi moe kada betoniarnia, niekoniecznie z krgu czonkowskiego Stowarzyszenia. Musi jednak: by kompletnie wyposaona wg wspcze-snego standardu europejskiego, by obsugiwana przez kompetentny personel i suby technologiczne, korzysta z kwalifikowanych surowcw, mie wdroony system zaka-dowej kontroli produkcji wg aktualnej normy PN-EN 206-1 i troszczy si o rodowisko

Szanowni Pastwo,

5

w swoim otoczeniu. Sprawdzany jest take dopuszczalny prg reklamacji. Gdy zakad speni regulaminowe kryteria, wtedy dopisujemy go do wykazu laureatw.

Kampania Dobry Beton jest niezmiennie nasz odpowiedzi na nieprawidowoci i tolero-wanie zych praktyk krajowego rynku betonu towarowego, na ktre zezwala polskie prawo. Przeciwstawiamy temu pozytywne wzorce i zachowania z myl o interesie klienta. Nie zgadzamy si z interpretacj GUNB, spychajc beton towarowy poza kategori wyrobu budowlanego. Wszystkim wiadomo, e to beton ma decydujcy wpyw na bezpieczestwo konstrukcji (stateczno, nono, odporno na zarysowania itd.), bez betonu nie obejdzie si dzisiaj adna budowa, i choby z tych wzgldw zasuguje na szczeglne traktowanie.

Panie i Panowie,

Z okazji 10-lecia serdecznie dzikuj wszystkim, ktrzy poprzez swoje zaangaowanie przyczynili si do prestiu wyrnienia Dobry Beton.

Przede wszystkim skadam ukon w stron niezalenej Kapituy na czele z prof. Lechem Czarneckim, ktra swoim autorytetem po raz 10-ty piecztuje wysok rang wyrnienia.

Sowa wdzicznoci kieruj do naszych Partnerw. Wczaj si oni w faz finaow danej edycji potwierdzajc, e wysoka jako jest wartoci uniwersaln, im rwnie blisk.

Jestem zobowizany Stowarzyszeniu Architektw Polskich SARP za patronowanie naszej inicjatywie, za to, e jest z nami od pocztku. Estetyk dobrego betonu moe wyekspono-wa tylko dobry architekt, wic symbioza jest jak najbardziej uzasadniona.

Podzikowania nale si te Stowarzyszeniu Producentw Cementu, ktre wspiera Kampa-ni Dobry Beton. Chodzi m.in. o to, by dobrej jakoci cement fabryczny trafia wprost do rk tych, ktrzy najlepiej wykorzystaj go w produkcji betonu, z poytkiem dla budowy.

Take jestem winien wdziczno Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego ERMCO z Brukseli, ktra nasz kampani promujc beton wpisaa na list najlepszych praktyk narodowych, godnych naladowania.

Wyraam uznanie Audytorom, tj. Spce Barg Betontechnik i Centrum Technologiczne-mu Budownictwa przy PRz. Ze swoich obowizkw wywizali si wzorowo.

Nie wolno mi pomin Patronw Medialnych, tj. czasopism Budownictwo-Technologie--Architektura, Builder, Cement-Wapno-Beton, Materiay Budowlane, Samochody Specjalne i Zakady Betonowe INTERNATIONAL. To dziki nim relacja z przebiegu danej edycji oraz opis osigni dociera do szerokiego grona czytelnikw.

Natomiast wszystkim laureatom G R A T U L U J

wyrnienia oraz ycz, by wysiek zwizany z uzyskaniem Znaku Jakoci Dobry Beton zosta doceniony przez klientw i przeoy si na sukcesy rynkowe. Za Waszym przyka-dem pjd inni ! Stowarzyszenie zainteresowane jest podnoszeniem krajowego poziomu wytwrstwa betonu, m.in. drog rozpowszechniania pozytywnych wzorcw. Spoczniemy, gdy rozproszone wzorce zrosn si w jednolity, wysoki standard.

Warszawa, dnia 25.04.2013. Piotr Rusecki

Prezes Zarzdu SPBT

Zarzd Stowarzyszenia Producentw Betonu Towarowego w Polsce

Piotr RuseckiPrezes Zarzdu

Marek GreckiWiceprezes Zarzdu

Przemysaw GemelWiceprezes Zarzdu

Absolwent Wydziau Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W roku 2000 uzyska dyplom MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od roku 1998 zawodowo zwizany z firm BOSTA BETON Sp. z o.o., jako Dyrektor ds. Marketingu i Sprzeday, nastpnie od roku 2005 Czonek Zarzdu i od czerwca 2007 Wiceprezes Zarzdu teje firmy.

Absolwent Akademii Grnioczo Hutniczej Wydzia Inynierii Materiaowej i Ceramiki.Od 2000 roku zawodowo zwizany z technologi i sprzeda domieszek do betonu. W latach 2000-2003 Gwny Technolog w firmie Woermann, od 2003 roku Dyrektor Handlowy w Degussa Admixtures Polska Sp. z o.o. Obecnie Dyrektor Handlowy w BASF Polska Sp. z o.o. oraz Global key Account Mana-ger dziau Chemii Budowlanej BASF SE.

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziau Inynierii Ldowej; Dyplom MBA na WSPiZ Warszawa, MBA Stanford oraz INSEAD (w ramach CX International Manage-ment Program). W brany budowlanej pracuje od 1994 roku na wyszych szczeblach zarzdzania w sektorze budowlanym, prefabrykacji oraz betonu i kruszyw. Od 2003 roku Dyrektor Dywizji Betonu i Kruszyw, Prokurent, czonek Grupy Zarzdza-jcej CEMEX Polska.

Jerzy WerbiskiCzonek Zarzdu

Absolwent Wydziau Budownictwa Ldowego Politechniki Poznaskiej. Po studiach zatrudniony w wykonawstwie budowlanym przechodzc wszystkie szczeble funkcji inynierskich. W latach 1994 -1997 Gwny Technolog w firmie Poz-Building Sp.z o.o. z grupy Hochtief Polska. W latach 1997-2004 Czonek Zarzdu TBB Sp. z o.o. W latach 2005-2007 Dyrektor Regionu Pnocno-Zachodniego w Lafarge Beton Sp. z o.o. Obecnie Dyrektor ds. Kluczowych Projektw Infrastrukturalnych Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

Wojciech wierczyski Skarbnik Zarzdu

Absolwent Politechniki Poznaskiej, Konstrukcje budowlane (1970), Studia Podyplo-mowe w zakresie ekonomii budownictwa (1975).W wykonastwie budowlanym w kraju lata 1970-1982, poza granicami (Irak, Czecho-sowacja, Niemcy) w latach 1982-1992. Od 1992 roku zwizany z sektorem chemii budowlanej a w szczeglnoci z produkcj i sprzeda domieszek do betonu. Od 2002 roku Dyrektor ds. Sprzeday w Sika Poland Sp. z o.o.

8

Lech Czarnecki PrzewodniczcySekretarz Naukowy ITB, dawniej kierownik Katedry Inynierii Materiaw Budowlanych na Wydziale Inynierii Ldowej; by prorektorem ds. studiw Politechniki Warszawskiej (2002 2005). Specjalizuje si w inynierii materiaw budowlanych, skupiajc si zwaszcza na materiaach do napraw i ochrony konstrukcji przed korozj, jak rwnie na zagadnieniach projektowania materiaowego i optymalizacji kompozytw budowlanych, ze szczeglnym uwzgldnieniem trwaoci rozwiza materiaowych. Jest czonkiem Komitetu Inynierii Ldowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, w latach 2002-2007 by Przewodniczcym Sekcji Materiaw Budowlanych tego Komitetu. Jest Czonkiem Komite-tu Nauki Polskiego Zwizku Inynierw i Technikw Budownictwa oraz Midzynarodowego Stowarzyszenia ekspertw i laboratoriw materiaw budowlanych, RILEM. Od 1982 roku czonek-korespondent, a obecnie konsultant Komitetu Amerykaskiego Instytutu Betonu ACI 548 Polimery w Betonie. W 2007 roku zosta wybrany Przewodniczcym na kadencj 2007-2010, dziaajcego od 30 lat International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC) Polimery w Betonie. Odznaczony Oskarem betonowym, Dni Betonu, 2004; Owen Nutt Award for distiguished service and leadersip in the field of polymers in concrete, 2004; International Award for eminent activities in New Frontiers of Building Materials Engineering,2009. Od pocztku (2002/2003 r.) Kampanii SPBT Dobry Beton przewodniczy Kapitule tego znaku.

Kapitua Znaku JakociDobry Beton

Wodzimierz MuchaArchitekt, absolwent Wydziau Architektury Politechniki Warszawskiej Od 1991 roku wsplnie z Andrzejem Buland tworzy autorsk pracowni Bulanda, Mucha - Architekci. Czonek SARP i MOIA. Aktualnie wiceprezes ZG SARP d.s. twrczoci .Jest wspautorem wielu nagrodzonych prac konkursowych i realizacji, midzy inny-mi BRE Banku w Bydgoszczy, Starej Papierni w Konstancinie-Jeziornej, Sali sportowej w Konstancinie-Jeziornej, Zespou Cameratta, Osiedla Eko-Park w Warszawie, rozbudowy Biblioteki Publicznej w Warszawie, budynku Prudential w Warszawie, Muzeum Kazimierza Puaskiego w Warce, Zespou Koneser w Warszawie, Mynw Rothera w Bydgoszczy.Laureat wielu nagrd i konkursw, w tym nagrd pastwowych za wybitne osignicia twrcze w dziedzinie architektury i budownictwa. Autor artykuw w prasie fachowej, m.in. Architektura Murator, Architektura & Biznes.

9

Kapitua Znaku JakociDobry Beton

Teresa JakutowiczRadca ministra w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Absolwentka Wydziau Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Public Relations przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytucie Stosowanych Nauk Spoecznych UW i Instytucie Rozwoju Biznesu zakoczonego wyrnieniem - zot odznak PR.Od 1980 r. zatrudniona w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, potem w Urzdzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Ministerstwie Transportu, Mini-sterstwie Transportu i Budownictwa a nastpnie w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie penia funkcje doradcy ministra, rzecznika prasowego i dyrektora biura komunikacji spoecznej. Wyrniona Zot (1995 r.) i Srebrn (1990 r.) Odznak Zasuony dla Budownictwa i Przemysu Materiaw Budowlanych, oraz Odznak Za Zasugi dla Budownictwa Zwizku Zawodowego Budowlani (2008 r.), Srebrnym Kaskiem Izby Przemysowo-Handlowej Budownictwa (1993 r.), Medalem im. Krla Kazimierza Wielkie-go (2008 r.), Zot Kielni Profilw (2008 r.). Odznaczona Zotym (2003 r.), Srebrnym (1991 r.) i Brzowym (1979 r.) Krzyem Zasugi.

Jan MaolepszyProfesor zwyczajny, zajmuje si technologi materiaw wicych i betonw. Prowa-dzi wykady i seminaria na Wydziale Inynierii Materiaowej i Ceramiki oraz na Wy-dziale Grnictwa i Geoinynierii na kierunku ,,Budownictwo Akademii Grniczo-Hut-niczej w Krakowie. Autor programu specjalizacji Technologia Betonu. Jest autorem i wspautorem ponad 250 publikacji krajowych i zagranicznych oraz wsptwrc 30 patentw wiele z nich zostao wdroone do praktyki przemysowej. Do szczeglnych osigni naukowych nale badania nad wyjanieniem mechanizmu hydratacji ze-szklonych glinokrzemianw wapnia i magnezu w obecnoci alkaliw, opracowanie no-wej technologii bezklinkierowych materiaw wicych i betonw, nowych mieszanek tynkarskich, specjalnych betonw i zaczynw iniekcyjnych, spoiw do immobilizacji cikich metali oraz bada betonw z zakresu ich trwaoci. Kieruje i kierowa praca-mi badawczymi finansowanymi przez Komitet Bada Naukowych oraz grantami z Unii Europejskiej w ramach programu Copernicus . Jest wspautorem dwch podrczni-kw szkolnych wyd. P.W.Sz. i Ped.Warszawa oraz czterech ksiek Technologia betonu metody bada (wyd. AGH 2000r.), ,,Cementy z dodatkami mineralnymi (wyd. Instytut lski. Opole 2002 r.) i Szakoportlandciemient i bieton (wyd. Kolorit Char-kw 2004 r.) ,Technologia materiaw budowlanych metody bada (wyd.AGH 2004 i 2008r.). W roku 2004 otrzyma zespoow nagrod Amerykaskiego Instytutu Betonu (ACI ) za wybitne osignicia badawcze w obszarze spoiw specjalnych, jest Doktorem honoris Causa Uniwersytetu Technicznego Budownictwa i Architektury w Charkowie (2005r.).W roku 2007 zosta wybrany do Komitetu Inynierii Ldowej i Wodnej PAN oraz do Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, w roku 2008 zosta Przewodni-czcym Rady Naukowej Instytutu Ceramiki, Szka, Materiaw Ogniotrwaych i Budow-lanych jest rwnie czonkiem Komisji Nauk Ceramicznych PAN.Czonek Kapituy Znaku Jakoci Dobry Beton nieprzerwalnie od pocztku trwania kampanii, tj. od 2002 r.

10

Kapitua Znaku JakociDobry Beton

Ryszard PazdanZaoyciel i Prezes Zarzdu ATMOTERM S.A. od 1981 roku. Urodzony 19 kwietnia 1946 roku. Absolwent Politechniki lskiej w specjalnoci Urzdzenia Cieplne i Zdrowot-ne.(1969). W latach 1969-1971 projektant Biura Projektw BIPROHUT w Gliwicach. Od 1971 do1975 peni funkcj Z-cy Dyrektora MZBM w Kdzierzynie Kolu. Wsporganizator i jednoczenie od 1975 do 1980 roku Z-ca Dyrektora Wojewdzkiego Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej w Opolu. Od 1980-1981 Dyrektor Naczelny Przedsibiorstwa Robt Inynieryjnych w Opolu. Zaoyciel i Prezes Zarzdu ATMOTERM S.A. W latach 1997 2000 Dyrektor Zarzdu Europejskiej Sekcji midzynarodowej organizacji A&WMA (Air & Waste Management Association z siedzib w USA). Czonek szeregu rodowiskowych polskich i zagranicznych stowarzysze zawodowych. Czonek przedstawiciel Polski w PREPARE/EUREKA (zarzdzanie programami zapobiegania zanieczyszczeniom). Ekspert Sejmowej Komisji Ochrony rodowiska poprzedniej kadencji. Laureat midzywojewdzkiej nagrody Zoty Laur (w zakresie wiedza i kompetencja 1998). Autor wielu opracowa (ekspertyzy, opinie, publikacje) dotyczcych midzy innymi: oddziaywa na rodowisko, zarzdzania informacjami, handlu pozwoleniami zbywalnymi na emisj itp. onaty, troje dzieci. Zainteresowania pozazawodowe: windsurfing, snowboard.

Leonard PalkaZ przemysem cementowo-wapienniczym zwizany od 1967 roku, kiedy rozpocz prac w wczesnym Kombinacie Cementowo-Wapienniczym Kujawy. Od roku 1995 pracuje w koncernie Lafarge, bdc Dyrektorem Zakadu Wapienniczego. W latach 2003-2005 by Dyrektorem Cementowni Maogoszcz, a nastpnie obj stanowisko Dyrektora Cementowni Kujawy, na ktrym pracuje do chwili obecnej. Od lat 90. zaangaowany w prace Stowarzyszenia Producentw Cementu i Wapna a od 2005 roku Stowarzyszenia Producentw Cementu. W styczniu 2010 roku Leonard Palka zosta wybrany na Przewodniczcego Zarzdu Stowarzyszenia Producentw Cementu.Leonard Palka ma 63 lata, jest onaty, ma dwie dorose crki; od dwch lat jest szczliwym dziadkiem. Zaangaowany w wielu obszarach swojej aktywnoci zawodowej i spoecznej stara si znajdowa czas dla swojej sportowej pasji - narciarstwa.

11

Wytwrnia Biaystok Zachd:

jako nowy nabytek Kombinatu Budowlanego - uruchomiona w listopadzie 2010 r., suk-cesywnie przejmujc produkcj wysuonego wza H-075 ZREMB-Stetter, zlokalizowa-ny przy ul. Ciokowskiego, wczeniej modernizowanego. Siga po laur Dobry Beton po raz pierwszy. Wyrnienie nadano jej na okres: kwiecie 2013 - marzec 2015;

wyposaona w mieszalnik Mixomat 2250 Teka, sprzony z rzdem 4 zasob-nikw kruszywa oraz z 3 silosami na cement i dodatki mineralne. Tok produkcji sterowany jest komputerem przemysowym TEKA, ktry jednoczenie zarzdza gospodark surowcow. W okresie obnionych temperatur komponenty podgrzewa tu kotownia na olej opaowy. Utylizuje resztki poprodukcyjne wykorzystujc blok recyklingu Bibko; dysponuje wasnymi betonowozami o poj. 9 m3 i mobilnymi pompami mieszanki betonowej Schwing;

produkuje pen gam sortymentw betonu towarowego wg normy PN-EN 206-1, a prcz tego beton mrozoodporny C30/37 W8 F150, zaprawy murarskie M-2M-7 posadzki przemysowe oraz stabilizacje drogowe; w cigu ostatnich lat brak reklamacji. Jako kontroluje na bieco wasne laboratorium firmowe z nowocze-sn aparatur m.in. air void analyzer;

z powodzeniem dostarczaa beton na wane budowy Biaegostoku, m.in. obiekty parku naukowo-technologicznego przy ul. Kuronia, Centrum Onkologii przy ul. Ogrodowej, centrum handlowego Leroy Merlin przy ul. Hetmaskiej. Wanym odbiorc betonu s inwestycje deweloperskie, m.in. zesp domw mieszkalnych wraz z garaami przy ul. Transportowej i al. 1000-lecia;

dziaa w ramach zintegrowanego systemu zarzdzania jakoci i rodowiskiem ISO 9001:2008, wdroonego przez Kombinat Budowlany Sp. z o.o.

Bia

ysto

k

Zach

dP.

P.H.

-U. K

ombi

nat B

udow

lany

Sp.

z o

.o.

Wytwrnia Betonu Towarowego:BIAYSTOK ZACHDKombinat Budowlany Sp. z o.o. Zakad Produkcyjno--Transportowy; 15-620 Biaystok, ul. Elewatorska 13 Btel.: (85) 733 38 03; 733 38 04e-mail: [email protected]

PPUH Kombinat Budowlany Sp. z o.o.15-099 Biaystokul. Legionowa 14/16www.kombinatbud.com.pl

12

Wytwrnia Bydgoszcz Glinki:

dorobia si Znaku Jakoci Dobry Beton 2 lata temu; obecnie prolonguje wa-no wyrnienia na okres 4 lat, tj. do marca 2017 r.;

w okresie 2011-2012 nie wprowadzaa zmian w wyposaeniu wysokowydajnego, rzdowego wza produkcyjnego, zintegrowanego ze stacj recyklingu oraz blo-kiem podgrzewania komponentw;

oprcz standardowych sortymentw betonu towarowego oferuje odbiorcom odmiany specjalne (grupa: Ultra Series) oraz posadzki przemysowe, podsypki i stabilizacje drogowe. Atrakcj jest pynny jastrych anhydrytowy Agilia Sols A. Do cigej kontroli jakoci angauje profesjonalne laboratorium firmy macie-rzystej, skd specjalici - na yczenie klienta, doradzaj w zakresie technologii betonowania;

do kroniki waniejszych osigni ostatnich 2 lat dopisaa dostawy na budow: parkingu Zakadw Zachem Nitrochem, obiektw Metalbark, Neupack i Matakcynk w obrbie Parku Przemysowego oraz fundamentw wie Fermy Wiatrowej Goacz.

wsppracowaa z uznanymi wykonawcami, jak np. z firm Arkadia sp.c., Per-fekt Sp. z o.o., Remondis, czy Eiffage Energia S.L.U.

Bydg

oszc

z

Glin

ki

LAFA

RGE

Krus

zyw

a i B

eton

Sp.

z o

.o.

Wytwrnia Betonu Towarowego:BYDGOSZCZ GLINKILAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Zakad w Bydgoszczy85-147 Bydgoszcz, ul. Dbrowa 35tel.: (52) 345 12 12; fax: (54) 345 22 46e-mail:andrzej.gurdala @lafarge.com

LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o.02-135 Warszawa, ul. Iecka 24Fwww.lafarge.pl

13

Byto

m

Bob

rek

th-b

eton

Sp.

z o

.o.

Wytwrnia Betonu Towarowego:BYTOM BOBREKth-beton Sp. z o.o. Zakad w Bytomiu41-905 Bytom, ul. w. Elbiety 13Atel.: (32) 395 05 00e-mail: [email protected]

th-beton Sp. z o.o.52-315 Wrocawul. Kobierzycka 20www.th-beton.pl

Wytwrnia Bytom Bobrek:

rozpowszechnia i umacnia zielono-biae barwy Spki th-beton na Grnym lsku; odznaczona emblematem Dobry Beton po raz pierwszy przed dwoma laty; dobry wynik X edycji toku kwalifikacji upowani do przeduenia wanoci wyrnienia na 4 lata, tj. do marca 2017;

w cigu lat 20112012 utrzymaa pierwotny stan wyposaenia technicznego, z wyjtkiem wymiany starej stacji podgrzewania wody zarobowej i kruszyw na nowe urzdzenie typu Tiger Flame 3000.;

w dalszym cigu produkuje wszystkie odmiany betonu towarowego wg normy PN-EN 206-1 oraz sortymenty specjalne, jak beton posadzkowy, beton drogowo--mostowy, zaprawy murarskie, jastrychy, mieszanki wirowo-piaskowe stabilizowa-ne cementem, materia do wypeniania wykopw;

modyfikacj receptur oraz stay nadzr nad jakoci powierzya profesjonalnemu laboratorium Spki th-beton we Wrocawiu, co zaowocowao brakiem reklama-cji na przestrzeni ostatnich dwch lat;

jest uznanym dostawc betonu w Aglomeracji Grnolskiej, ostatnio ukierunko-wanym na budownictwo deweloperskie (zesp TBS Bytom wykonawca: LKJ Bud; zesp TBS Bytom wykonawca: PBO lsk) oraz na budownictwo przemysowe (obiekty fabryczne Azoty-Adipol wykonawca: PHU Banasiak, hala produkcyj-no-magazynowa w Zabrzu wykonawca: Gwarek).

14

Wytwrnia Gdask Nowy Port:

nosi Znak Jakoci SPBT od marca 2011 r. Ponownie przystpia do procedury kwalifikacyjnej w ramach biecej, X edycji Kampanii Dobry Beton. Pozytywny rezultat przesdzi o sprolongowaniu wyrnienia na lata 20132016;

w okresie 20112012 nie wprowadzaa zmian w na wskro nowoczesnym wyposa-eniu technicznym;

w dalszym cigu oferuje beton wysokiej jakoci, zarwno w odmianie zwykej, jak i specjalnej (beton wodoszczelny, mrozooodporny, posadzkowy, podwodny). Ofer-t uzupeniaj zaprawy, stabilizacje drogowe, betony dekoracyjne oraz wylewki anhydrytowe;

przy wsparciu laboratorium firmowego LAFARGE Kruszywa i Beton prowadzi samodzielnie zakadow kontrol produkcji pod nadzorem zewntrznym Spki Barg; brak reklamacji to konsekwencja wzmoonej troski o jako;

jest znana m.in. z dostaw na prestiowe budowy Trjmiasta, w cigu ostatnich 2 lat np. na budow najwyszego biurowca Neptun w Gdasku (wykonawca: Bu-dimex), Muzeum II Wojny wiatowej (wykonawca: Soletanche), centrum biurowe Oliva Business Centre (wykonawca: Granit) czy osiedla mieszkaniowego Alfa Park (wykonawca: Erbud).

Gda

sk

Now

y Po

rtLA

FARG

E Kr

uszy

wa

i Bet

on S

p. z

o.o

.

Wytwrnia Betonu Towarowego:GDASK NOWY PORTLAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Zakad w Gdasku80-556 Gdask, ul. Wielopole 7B tel.: (58) 766 88 44, fax: (58) 766 88 49e-mail: [email protected]

LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o.02-135 Warszawa, ul. Iecka 24Fwww.lafarge.pl

15

Wytwrnia Kielce Nowiny:

po raz pierwszy uzyskaa Znak Jakoci Dobry Beton podczas IV edycji (2006/2007); w marcu 2009 r. nastpnie sprolongowaa obecno na licie laure-atw do koca I kwartau 2013 r., a obecnie - na 4 kolejne lata, tj. do marca 2017;

ceniona za wysoki poziom produkcji wg aktualnej normy PN-EN 206-1, stabiln jako betonu zgodn z wymaganiami zamwienia oraz za niezawodn logistyk z wyko-rzystaniem nowoczesnych betonowozw i mobilnych pomp mieszanki betonowej;

w okresie ostatnich 4 lat nie dokonywaa zmian w kompletnym wyposaeniu produkcyjnym - na miar standardw Unii Europejskiej. Obszern lista produktw, na ktrej widniay betony zwyke, betony mostowo-drogowe, zaprawy i mieszanki wirowo-piaskowe stabilizowane cementem w midzyczasie uzupenia betonem hydrotechnicznym, jastrychami i styropianobetonami;

systematycznie kontroluje jako wyprodukowanego betonu, angaujc pobliskie Centrum Technologiczne Grupy Dyckerhoff w Nowinach, co skutkuje brakiem reklamacji;

do listy waniejszych osigni w okresie 20092012 dopisaa dostawy beto-nu m.in. na budow parkingu wielopoziomowego Tesco i Geopark, mostu w ramach pnocnego wza obwodnicy autostradowej oraz innych obiektw S7, gmachu Politechniki witokrzyskiej, zakadw Toyota, galerii Korona czy Filharmonii Kieleckiej;

zaopatruje renomowanych wykonawcw robt budowlanych, m.in. Strabag, Mitex, Eiffage Budownictwo, Mostostal, Skanska, Unimax, Fart, Pol--Aqua, Soletanche Polska, Polimex, Mosty-d.

Kiel

ce

Now

iny

Dyck

erho

ff P

olsk

a Sp

. z o

.o.

Wytwrnia Betonu Towarowego:KIELCE NOWINYDyckerhoff Polska Sp. z o.o. Zakad Nowiny26-052 Sitkwka Nowinytel. (41) 346 61 30; fax: (41) 346 61 31

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.26-052 Sitkwka Nowinyul. Zakadowa 3www.dyckerhoff.pl

16

Wytwrnia Krakw Rybitwy:

po raz pierwszy zdobya Znak Jakoci SPBT z pocztkiem Kampanii Dobry Beton (2003/2004); z dobrym skutkiem ponowia procedur kwalifikacyjn w ramach IV edycji (2006/2007) i nigdy pniej nie rozstaa si z tym wyrnieniem. Pozytywny rezultat obecnej weryfikacji zadecydowa o prolongacie odznaczenia do marca 2017.;

w dalszym cigu jest cenionym dostawc betonu na krakowski rynek budowlany; w cigu 4 ostatnich lat nie dokonywaa zmian w nowoczesnym wyposaeniu technicznym, take nie odnotowaa adnych reklamacji;

sprawno urzdze, dowiadczenie personelu oraz ciga wsppraca z Centrum Technologicznym Grupy Dyckerhoff w Nowinach pozwoliy rozszerzy zakres klas produkowanych betonw do C50/60, z rozbudow oferty handlowej o beton: ciki, kontraktorowy, masywny, jamisty, nawierzchniowy, architektoniczny, natry-skowy czy recepturowy, ktr uzupeniaj zaprawy, jastrychy, podsypki, stabiliza-cje, beton chudy oraz inne produkty;

troszczy si o dobr mark Spki Dyckerhoff w Krakowie, dostarczajc jakocio-wy beton - ostatnio m.in. na budow: centrum handlowego King Squer przy ul. Powstacw Wielkopolskich, hali dydaktycznej AGH przy ul. Reymonta, hali Makro przy ul. Zakopiaskiej, hali produkcyjnej przy ul. pk. Dbka. Istotn gru-p odbiorcw stanowi inwestycje deweloperskie; przykadem mog by wybudo-wane w latach 20092012 obiekty mieszkalne przy ulicach: Piltza, Sotysowskiej, Gdaskiej, Grzegrzeckiej, Dauna, Sarmackiej, Cechowej, Szuwarowej, Masarskiej, Nadwilaskiej, Bieanowskiej, Meissnera, Rajskiej, Wygoda i Zakamycze.

Krak

w

Ryb

itw

yDy

cker

hoff

Pol

ska

Sp. z

o.o

.

Wytwrnia Betonu Towarowego:KRAKW RYBITWYDyckerhoff Polska Sp. z o.o. Zakad Krakw30-732 Krakw, ul. pk. Dbka 2atel. (12) 290 07 50, fax: (12) 290 07 55e-mail: [email protected]

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.26-052 Sitkwka Nowinyul. Zakadowa 3www.dyckerhoff.pl

17

Wytwrnia Krakw Zabocie:

jest beniaminkiem wrd laureatw goda Dobry Beton; wyrnienie przyznano jej na okres 2 lat, tj. do marca 2015 r.;

dziaa w miejscu dawnej betoniarni typu ZREMB-Stetter Przedsibiorstwa Budow-nictwa Komunalnego, ktr w 1999 r. przeja Spka th-beton, po czy grun-townie zmodernizowaa; obecnie wze Liebherr wyposaony jest w mieszalnik planetarny Betomix o pojemnoci zarobowej 2 m3, sprzony z rzdem 6 zasob-nikw kruszywa (z denn tam odmiaru wagowego) oraz silosami na skadniki miakie (2x100t i 1 dzielony 2x50t). W ramach programu ochrony rodowiska stacja recyklingu segreguje resztki poprodukcyjne na puczk cementow i odzysk kruszywa, ktre zawracane s z powrotem do mieszalnika. Blok podgrzewania komponentw Kroll umoliwia produkcj w warunkach obnionych temperatur. Kompleksem steruje komputer pod oprogramowaniem Sauter-Elema;

produkuje wszystkie asortymenty betonu zwykego oraz szerok gam betonw specjalnych, w tym posadzkowych, wodoszczelnych, mrozoodpornych, samoza-gszczalnych, ekspansywnych czy BWW; ofert uzupeniaj zaprawy i jastrychy;

stay nadzr nad jakoci zlecia dobrze wyposaonemu laboratorium betonu Spki th-beton we Wrocawiu, ktre dba rwnie o modyfikacj receptur i doradztwo na budowie; na przestrzeni ostatnich lat nie wnoszono tu adnych zaale na odstpstwo od zamawianych waciwoci;

systematycznie ugruntowuje swoj pozycj na trudnym, krakowskim rynku budow-lanym; ostatnio dostarczaa mieszank betonow na budow hotelu Puro przy ul. Pawiej (wykonawca: LPBP Projprzem) oraz biurowca Quattro Business Park przy ul. Bora-Komorowskiego (wykonawca: Remax Construct).

Krak

w

Zab

oci

eth

-bet

on S

p. z

o.o

.

Wytwrnia Betonu Towarowego:KRAKW ZABOCIEth-beton Sp. z o.o. Zakad w Krakowie30-709 Krakw, ul. Portowa 4tel./fax: (32) 656 38 62 e-mail: [email protected]

th-beton Sp. z o.o.52-315 Wrocawul. Kobierzycka 20www.th-beton.pl

18

Wytwrnia Leszno Gronowo:

do Kampanii Dobry Beton przystpia po raz pierwszy podczas kwalifikacji 2010/2011; pozytywny wynik audytu, rekomendacja Zarzdu oraz nominacja Kapituy obecnej edycji - przesdziy o prolongacie wyrnienia na 4 lata, tj. do marca 2017 r.;

w okresie 20112012 nie dokonywaa zmian w technicznym wyposaeniu; podob-nie nie zmieniaa swojej bogatej oferty towarowej, ktrej atrakcj s innowa-cyjne podkady podogowe Agilia Sols A, beton samozagszczalny Agilia Beton Fundamenty oraz odmiany betonu dekoracyjnego Agilia Color i Agilia Decor;

dba o rodowisko - poprzez zastosowanie wysokowydajnych filtrw w silosach spoiw oraz w systemach odpowietrzanie mieszalnikw, restrykcyjn gospodar-k odpadami, preferencje dla rozwiza architektonicznych integrujcych otoczenie z zakadem produkcyjnym, a take - regularn analiz oddziaywania wytwrni na rodowisko; przykada du wag do warunkw BHP i ochrony zdro-wia pracownikw;

posiada wasne laboratorium zakadowe, umoliwiajce samodzieln kontrol ja-koci betonu, ktr realizuje pod nadzorem poznaskiego oddziau Spki Barg;

do liczcych si osigni ostatnich 2 lat dopisaa betonowanie obiektw Skate Parku w Lesznie i Gostyniu oraz obiektw budowanej drogi krajowej DK5 w obr-bie Leszna.

Lesz

no

Gro

now

o LA

FARG

E Kr

uszy

wa

i Bet

on S

p. z

o.o

.

Wytwrnia Betonu Towarowego:LESZNO GRONOWO LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Zakad w Lesznie64-100 Leszno, ul. Wilkowicka 21, kierownik: (519) 537 041; biuro sprzeday: (502) 786 890 e-mail: [email protected]

LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o.02-135 Warszawa, ul. Iecka 24Fwww.lafarge.pl

19

Wytwrnia Miejska Grka:

jest nowoczesnym oddziaem Spki WALBET ADK Walkowiak, ktra w latach osiemdziesitych wystpowaa pod nazw Zakadu Robt Drogowych; obecnie specjalizuje si w ukadaniu posadzek przemysowych. Wytwrnia zaopatruje w beton poudniow cz Wielkopolski. Obecnie debiutuje na licie liderw Zna-ku Jakoci Dobry Beton z wanoci wyrnienia do marca 2015;

o jej nowoczesnoci wiadczy dwuwaowy mieszalnik skadnikw Coughi o po-jemnoci zarobowej 2 m3, sprzony z kompleksem automatycznego dozowania komponentw. Cig technologiczny i gospodarka surowcowa w caoci sterowane s komputerem, pod oprogramowaniem Sauter. Wyposaona jest ponadto w ko-towni Giersh do podgrzewania wody zarobowej i kruszyw - opalan olejem, jak rwnie - stacj recyklingu Consep 700 do utylizacji resztek poprodukcyjnych;

dysponuje wasnym, zawsze gotowym do transportowania - parkiem 19 betono-mieszarek samochodowych, 3 mobilnych pomp mieszanki betonowej oraz 4 beto-nowozw zintegrowanych z pomp;

kontrolowana przez dobrze wyposaone, zakadowe laboratorium betonu, ktre potwierdza wysok jako wszystkich sortymentw towarowych zarwno w opar-ciu o prbki pobrane z produkcji, jak i na budowie; brak reklamacji;

zaopatrywaa m.in. due inwestycje, jak budowa obiektw: obwodnicy drogowej S5 (odc.: Kaczkowo-Korzesko), podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach, toczni oleju w Lasocicach, farmy wiatrowej Krobia, Legnickiego Centrum Onko-logii oraz zbiornikw retencyjnych w Pakosawiu i Jutrosinie.

MIe

jska

Gr

kaW

ALBE

T A.

D.K.

Wal

kow

iak

Sp.

j.

Wytwrnia Betonu Towarowego:MIEJSKA GRKA63-910 Miejska Grkaul. Kobyliska 35 tel.: (65) 547 40 57 e-mail: [email protected]

WALBET A.D.K. Walkowiak Sp.j.63-910 Miejska Grkawww.walbet.pl

20

Wytwrnia Opole Wschd:

Znaku Jakoci Dobry Beton dorobia si w 2007 r. (edycja IV); jego wano sprolongowaa do marca 2013 w ramach procedury kwalifikacyjnej na przeomie lat 2008/2009, a obecnie do marca 2017 r.;

w okresie ostatnich 4 lat nie dokonywaa zmian w urzdzeniach wysokowydajnej linii produkcyjnej z wyjtkiem zastpstwa dotychczasowego, komputerowego systemu sterowania produkcj na sprawniejszy Systermat 3000 (2011 r.);

wychodzc naprzeciw oczekiwaniom klientw w midzyczasie zoptymalizowaa palet produktw, oferujc sortymenty wg standardu betonu zwykego (zakres klas C8/10C30/37, zakres konsystencji S2S3 i V0, na kruszywie o maksymal-nym uziarnieniu do 16 mm) dostosowane do rnych klas ekspozycji wg normy PN-EN 206-1, jak rwnie - jastrychy cementowe ZE12, ZE20 i ZE30, zaprawy cementowe M15/100 i M20/120, zapraw murarsk M12 oraz podsypki i masy stabilizowane cementem 1,5 MPa, 2,5 MPa i 5,0 MPa;

podlega permanentnemu nadzorowi laboratorium betonu przy profesjonalnym Centrum Technologicznym Grupy Dyckerhoff w Nowinach, co przynosi efekt w postaci braku reklamacji;

doskonale radzi sobie na konkurencyjnym rynku opolskim, dostarczajc beton na prestiowe budowy, m.in. gmachu Filharmonii Opolskiej, Biblioteki Miejskiej, Wydziau Budownictwa Politechniki Opolskiej, budynku administracyjno-socjalne-go firmy Selt czy rozbudow Osiedla Sonecznego.

Opol

e

Wsc

hd

Dyck

erho

ff P

olsk

a Sp

. z o

.o.

Wytwrnia Betonu Towarowego:OPOLE WSCHDDyckerhoff Polska Sp. z o.o. Zakad Opole 45-449 Opole, ul. Wschodnia 25tel./ fax: (77) 456 96 27e-mail: [email protected]

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.26-052 Sitkwka Nowinyul. Zakadowa 3www.dyckerhoff.pl

21

Wytwrnia Polkowice:

po raz pierwszy wpisana na list liderw Znaku Dobry Beton przed 2 laty. Poko-nujc ciek kwalifikacyjn obecnej, X edycji - zasuya na prolongat wyrnie-nia na kolejne 4 lata, tj. do marca 2017 r.;

biorc pod uwag ostatnie 2 lata - nie dokonywaa zmian w wyposaeniu tech-nicznym, zestawionym zgodnie ze najnowszymi standardami UE;

sta wspprac z technologiem i centralnym laboratorium Spki th-beton we Wrocawiu przekada na brak reklamacji; pozostaje nadal przy sprawdzonych sortymentach towarowych w klasach C8/10C50/60 (betony zwyke, posadzkowe, drogowo-mostowe wyprodukowane na grysach bazaltowych, zaprawy M4M20 i jastrychy, mieszanki stabilizacyjne wirowo-pisakowe, take - mieszanki do wypeniania wykopw);

mimo, e funkcjonuje dopiero 4 lata zyskaa mark solidnego dostawcy betonu, liczcego si w skali Lubisko-Gogowskiego Okrgu Miedziowego. Ostatnio zaopatrywaa wane dla Polkowic budowy, m.in. pyt sortowni odpadw komu-nalnych, kadk dla pieszych nad drog ekspresow E3, budynek przedszkola oraz osiedle TBS przy ul. Bema. Z jej betonu korzystay inwestycje zakadw wzboga-cania rud w Polkowicach, Rudnej i Lubinie oraz huty w Cedyni.

Wytwrnia Betonu Towarowego:POLKOWICEth-beton Sp. z o.o. Zakad w Polkowicach59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 5D tel./fax: (76) 746 67 12 e-mail: [email protected]

Polk

owic

e th

-bet

on S

p. z

o.o

.

th-beton Sp. z o.o.52-315 Wrocawul. Kobierzycka 20www.th-beton.pl

22

Wytwrnia Pozna Karolin:

to jeden z pierwszych zakadw betonu towarowego w Poznaniu. Nosi Znak Ja-koci SPBT bez przerwy - od pocztku trwania Kampanii Dobry Beton; cigo wyrnienia utrzyma co najmniej do marca 2017 r., gdy pomylnie pokonaa procedur kwalifikacyjn w ramach biecej, X edycji;

liczc od poprzedniej rundy kwalifikacyjnej - nie dokonywaa zmian w wyposa-eniu technicznym, natomiast wyranie podniosa standardy ochrony rodowiska i BHP;

cisy nadzr nad jakoci wyprodukowanego betonu powierzya laboratorium Spki Lafarge - Kruszywa i Beton, zlokalizowanemu przy ul. Dziadoszaskiej;

utrzymaa bogaty sortyment towarowy; w dalszym cigu proponuje klientom podstawowy zestaw produktw wg normy PN-EN 206-1 (z uwzgldnieniem aneksu PN-B-06265), a dodatkowo - beton drogowo-mostowy, beton barwiony czy te firmowe sortymenty innowacyjne jak np. beton o podwyszonej odpornoci che-micznej Chemiproof, beton lekki Styrobeton, beton samozagszczalny Agilia Beton pozioma czy Agilia Beton pionowa;

w dalszym cigu szczyci si dostawami na wane budowy Poznania ostatnio m.in. gmach Urzdu Marszakowskiego (beton konstrukcyjny) oraz apartamentowiec przy ul. Inflanckiej (beton konstrukcyjny + zaprawy) i przy ul. Dbrowskiego (beton konstrukcyjny).

Pozn

a

Kar

olin

LAFA

RGE

Krus

zyw

a i B

eton

Sp.

z o

.o.

Wytwrnia Betonu Towarowego:POZNA KAROLINLAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o.60-016 Pozna, ul. Gdyska 54tel.: (61) 873 49 22, fax: (61) 877 42 41e-mail: pawel.trawczynski @lafarge.com

LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o.02-135 Warszawa, ul. Iecka 24 Fwww.lafarge.pl

23

BT Pozna Sp. z o.o.62-006 KobylnicaJanikowo, ul. Gnienieska 61

Grade Beton Sp. z o.o.45-076 Opole Chorulaul. Cementowa 1www.gorazdzebeton.pl

Wytwrnia Pozna Suchy Las:

zdobya Znak Jakoci SPBT podczas I edycji Kampanii (2003/2004) i nie rozstaa si z nim a do chwili obecnej; w dalszym cigu wzorowo zarzdzana, wszech-stronnie wyposaona, funkcjonuje bez zaale klientw na jako. Pozytywne rozstrzygnicia kwalifikacyjne obecnej, X edycji zaowocoway przedueniem wanoci odznaczenia Dobry Beton do marca 2017 r.;

jako najwikszy zakad betonu towarowego Wielkopolski, przy wydajnoci podwj-nego wza ok. 80 m3/h z wieowym elewatorem kruszyw samodzielnie wypro-dukowaa dotd cznie niemal milion m3 betonu. Rozpatrujc minione 4 lata, nie wprowadzaa istotniejszych zmian w wyposaeniu technicznym, ani te na dugiej licie oferowanych sortymentw towarowych;

prowadzi zakadow kontrol produkcji wg normy PN-EN 206-1 pod nadzorem Spki Betotech O/Pozna;

ostatnio dostarczaa beton gwnie dla kubaturowego budownictwa przemyso-wego (rozbudowa hal Bridgestone, budynek laboratoryjno-biurowy Centrum Logistyki, obiekty fabryki Baumit) oraz dla budownictwa mieszkaniowego i uytecznoci publicznej (osiedle Marcelin I i II, osiedle przy ul. Serbska/Naramowicka oraz przy ul. Smolnej, gmachy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza); doskonale opanowaa technik betonu posadzkowego (aplikacje w halach firm: Tasko Promag, Rexbud, Argip, Humite, Samsung i innych)

jest strategicznym dostawc betonu m.in. dla Spek: Budimex-Dromex, Mitex, Hochtief, Skanska, Pekabud Morasko czy Posadzki Przemysowe;

za wstawiennictwem Stowarzyszenia w roku 2004 otrzymaa nagrod rodowiska Enviromental Award od Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego ERMCO.

Pozn

a

Suc

hy L

asBT

Poz

na

Sp.

z o

.o.

Wytwrnia Betonu Towarowego:POZNA SUCHY LAS60-462 Poznaul. Szarych Szeregw 23 tel./fax: (61) 842 56 20e-mail: [email protected]

24

Wytwrnia Pozna Zatorze:

jest laureatem I edycji Kampanii Dobry Beton i prolongujc systematycznie wano Znaku Jakoci SPBT szczyci si nim po dzie dzisiejszy. Dziki po-mylnej weryfikacji w ramach biecej, X edycji zyskaa prawo do odznaczenia na kolejne 4 lata, tj. do marca 2017 r.;

w przecigu 4 ubiegych lat wysoki standard urzdze produkcyjnych, logistyki i jakoci wyrobu w penym sortymencie nie uleg zmianie;

dostosowaa swj potencja do oczekiwa wymagajcego rynku poznaskiego, sprzyja temu zaangaowanie kompetentnej zaogi, wyselekcjonowane rda zaopatrzenia w surowce, pena sprawno urzdze produkcyjnych oraz rodkw transportu, a take - harmonijna wsppraca z klientel;

kompleksow kontrol produkcji prowadzi wykorzystujc wasne, dobrze wyposa-one laboratorium firmowe;

w ostatnich latach do swojego dorobku dopisaa dostawy betonu na prestiowe budowy Poznania, m.in. podziemnej trasy szybkiego tramwaju Pozna-Franowo, obiektw kampusu uniwersyteckiego czy apartamentowca Vechta przy ul. Kole-jowej.

Pozn

a

Zat

orze

Dyck

erho

ff P

olsk

a Sp

. z o

.o.

Wytwrnia Betonu Towarowego:POZNA ZATORZEDyckerhoff Polska Sp. z o.o. Zakad Pozna60-201 Pozna, ul. Grecka 31tel. (61) 830 35 47, fax: (61) 835 04 87e-mail: [email protected]

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.26-052 Sitkwka Nowinyul. Zakadowa 3www.dyckerhoff.pl

25

Wytwrnia Pozna Zegrze:

jest mocnym ogniwem Spki LAFARGE Kruszywa i Beton w Poznaniu. Uczest-niczy w Kampanii Dobry Beton poczwszy od I edycji; przeduaa obecno na licie laureatw podczas III i VI odsony wyrniania. Pokonujc z sukcesem trudy kwalifikacji w ramach obecnej, X edycji, zasuya na prolongat wanoci odznaczenia - do marca 2017 r.;

skrojona na miar europejskiego wzorca wyposaenia technicznego, a standard jej produktw w peni zaspakaja wymagania odbiorcw, i to pod wzgldem jako-ciowym oraz ilociowym. W okresie 20092013 wdroya procedury, wyranie podnoszce poziom BHP i troski o rodowisko - tak w obrbie kompleksu pro-dukcyjnego, otoczenia wytwrni, jak i podczas aplikacji betonu na budowie;

na bieco kontroluje parametry mieszanki betonowej oraz stwardniaego betonu - wykorzystujc firmowe laboratorium betonu Spki LAFARGE Kruszywa i Beton, zlokalizowane nieopodal pod tym samym adresem;

dziki elastycznej polityce cenowej oraz profesjonalnemu poziomowi usug w poczet dorobku ostatnich 4 lat wliczya dostawy m.in. na wan dla Poznania budow interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego (beton architektoniczny), Centrum Kultury Suchy Las (zaprawy + jastrych anhydryto-wy Agilia Sols A) oraz I i II etapu budowy stacji uzdatniania wody w Mosinie (beton konstrukcyjny).

Pozn

a

Zeg

rze

LAFA

RGE

Krus

zyw

a i B

eton

Sp.

z o

.o.

Wytwrnia Betonu Towarowego:POZNA ZEGRZELafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.61-248 Pozna, ul. Dziadoszaska 10tel.: (61) 879 91 41e-mail: [email protected]

LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o.02-135 Warszawa, ul. Iecka 24 Fwww.lafarge.pl

26

Wytwrnia Przemyl Sielec:

to oaza nowoczesnoci na Ziemi Przemyskiej, dziki udanej aplikacji w ramach X edycji Kampanii Dobry Beton zyskaa prolongat odznaczenia na najblisze 4 lata, tj. do marca 2017 r.;

w cigu lat 20112012 utrzymaa stan wyposaenia, pozwalajcy zaspokoi potrzeby przemyskiego rynku; natomiast dorobia si nowoczesnego budynku ad-ministracyjnego, w ktrym dodatkowo ulokowano nowe, kompletne laboratorium betonu oraz zaplecze warsztatowe;

nadal stale kontroluje jako wyprodukowanego betonu - w myl wymaga ZKP wg normy PN-EN 206-1, wsppracujc z Centrum Technologicznym Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej; poziom reklamacji 0;

najwiksz popularnoci z bogatej oferty handlowej cieszyy si ostatnio konstruk-cyjne odmiany betonu zwykego oraz sortymenty specjalne, m.in. beton drogowo--mostowy, beton posadzkowy, mieszanki piaskowo-cementowe czy stabilizacje;

do listy waniejszych osigni ostatnich 2 lat dopisaa dostawy na przemyskie budowy: wschodniej drogi obwodowej Przemyla czcej DK77 z DK28, urzdze odwadniania i stabilizacji osuwiska na Cmentarzu Komunalnym, drogi w ramach zadania Kompleksowe uzbrojenie terenw inwestycyjnych oraz 3 obiektw deweloperskich. Ponadto utwardzaa betonem plac fabryczny Zakadw Drzewnych A. ukaszewicz w Birczy, take dostarczaa materia na posadzki hal produkcyj-nych Zakadw Ingot;

zyskaa kolejne listy referencyjne od Spki Technobud z Przemyla oraz od Mota-Engil Central Europe z Krakowa.

Prze

my

l S

iele

c TR

ANSB

ET M

ariu

sz G

roch

owic

z Sp

.j.

Wytwrnia Betonu Towarowego:PRZEMYL SIELEC37-700 Przemyl, ul. Topolowa 5 tel. (16) 678 08 99; fax: (16) 678 08 19e-mail: [email protected]

TRANSBET Mariusz Grochowicz Sp.j.37-700 Przemyl, ul. Topolowa 5www.transbet.com.pl

27

Wytwrnia Ryki Kazimierzyn:

nosi Znak Jakoci SPBT od 2 lat; obecnie przedua wano wyrnienia na kolej-ne 4 lata, tj. do marca 2017;

ostatnio nie dokonywaa zmian w nowoczesnym, kompletnym wyposaeniu wza produkcyjnego; podobnie zakad utrzyma wysok sprawno betonowozw i mobilnych pomp mieszanki betonowej;

systematycznie sprawdza parametry techniczne produktw, wykorzystujc wasne laboratorium i nadzr technologiczny ze strony Spki Stachema Polska; stosuje reguy ZKP wg europejskiej normy PN-EN 206-1; konsekwencj dbaoci o jako jest brak reklamacji;

nadal produkuje sortymenty betonu zwykego w klasie C8/10C50/60, przezna-czonych dla konstrukcji oglnobudowlanych, ale rwnie ich odmiany specjalne, jak np. betony drogowo-mostowe, podsadzkowe, architektoniczne, lekkie, take - beton chudy na podbudow drogow oraz zaprawy;

w okresie 2 lat wstecz powikszya dorobek dostaw na budow m.in. komina metod lizgow oraz innych obiektw Zakadw Azotowych Puawy, pywalni miejskich w Radzyniu Podlaskim i Rykach, sortowni odpadw w Biaej i Ochot-nicy, pyty lotniska w Dblinie, amfiteatru w Stycy, elektrowni w Kozienicach, rozlewni wd Cisowianka czy mostu na Wile w Kamieniu;

w 2012 r. uruchomia system zarzdzania jakoci ISO 9001.

Wytwrnia Betonu Towarowego:RYKI KAZIMIERZYNP.P.H.U. Pawe Ostrzyek 08-500 Ryki, Kazimierzyn 2 tel. (81) 865 60 12; fax: (81) 865 60 13e-mail: [email protected]

Ryki

K

azim

ierz

yn

P.P.

H.U

. Paw

e O

strz

yek

P.P.H.U. Pawe Ostrzyek08-500 RykiKazimierzyn 2www.betonryki.pl

28

Wytwrnia Sieradz ul. Wojska Polskiego:

to wiodcy producent betonu towarowego Ziemi Sieradzkiej. Po dwuletnim okresie debiutu - prolonguje obecnie wano odznaczenia Dobry Beton na dalsze 4 lata, tj. do marca 2017 r.;

niezmiennie dba o wysoki standard wyposaenia technicznego; w cigu ostatnich 2 lat do rzdu 4 aktywnych zasobnikw kruszywa dobudowaa 2 zwikszajc potencja recepturowy; doczekaa si dodatkowo 5 pasywnych zasiekw kruszywa, co znacznie usprawnia gospodark magazynow;

produkuje wszystkie odmiany towarowe betonu, na ktre zgasza zapotrzebowanie miejscowy rynek. Najwikszym zbytem cieszyy si ostatnio sortymenty przeznaczone na konstrukcje oglnobudowlane, beton hydrotechniczny i kontraktorowy, mieszanki stabilizowane cementem dla drogownictwa oraz zaprawy. Bogat ofert uzupeniaj oryginalne produkty firmowe: Gruntom, Argon, Compactom, Fibron;

systematyczn kontrol waciwoci betonu prowadzi wykorzystujc regionalne labo-ratorium CEMEX Polska - przy wsppracy z dzkim oddziaem Spki Barg; dziki rygorystycznemu przestrzeganiu wymaga normy PN-EN 206-1 - unika reklamacji;

w dalszym cigu dostarcza mieszank betonow na istotne dla regionu inwestycje - niedawno m.in. na budow oczyszczalni ciekw Tymienice, centrum dystrybu-cyjnego Biedronka w Wonikach, drogi ekspresowej S8, fabryki profili okiennych w Zduskiej Woli. Braa take udzia w realizacji zadania Budowa zbiornika wodnego Smardzew;

swj zakadowy system kontroli produkcji dobrowolnie certyfikuje w Instytutcie Materiaw Budowlanych i Technologii Betonu (wiadectwo: PC026-BD).

Wytwrnia Betonu Towarowego:SIERADZ UL. WOJSKA POLSKIEGOCEMEX Polska Sp. z o.o. Zakad K014 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 73 tel.: (43) 822 36 04e-mail: [email protected]

Sier

adz

ul

. Woj

ska

Pols

kieg

oCE

MEX

Pol

ska

Sp. z

o.o

.

CEMEX Polska Sp. z o.o.02-486 WarszawaAl. Jerozolimskie 212Awww.cemex.pl

29

Wytwrnia Stargard Szczeciski Strachocin:

zaoona w roku 2004 przez Spk EnnBeton, po czym - przejta przez Grup Lafarge w roku 2011. Odznaczana emblematem jakoci Dobry Beton po raz pierwszy, z dat wanoci do marca 2015;

wyposaona w wze Stetter M2 z mieszalnikiem o pojemnoci zarobowej 2 m3 i wydajnoci 90 m3/h, kompleks wag surowcw, zesp 4 zasobnikw na kruszy-wo o pojemnoci 40 m3 oraz silosy na skadniki miakie (2x100t + 1 dzielony na 2x50t). Zautomatyzowanym cigiem produkcyjnym steruje komputer w systemie BCM-x. Resztki mieszanki betonowej utylizuje lokalna stacja recyklingu. W porach zniki temperatur otoczenia skadniki podgrzewane s ciepem z wasnej kotowni (Concrete Technology), opalanej olejem;

do jesieni 2012 obsugiwana przez Spk Betotest ze Szczecina; obecnie korzysta z wasnego, nowego laboratorium betonu przy wsparciu sub tech-nologicznych Grupy Lafarge; wzmoony monitoring jakoci odpaca brakiem reklamacji;

oprcz typowych, zwykych betonw konstrukcyjnych produkuje odmiany drogowe i mostowe, kontraktorowe, posadzkowe, architektoniczne, piaskobetony i betony chude oraz stabilizacje, podsypki i zaprawy;

ostatnio chwali si dostawami kilkunastu tysicy m3 mieszanki na rozbudow fa-bryki opon Bridgestone w Kluczewie, gdzie radzia sobie z dziennymi oczekiwa-niami sigajcymi nieraz 1000 m3; harmonijnie wsppracowaa z wymagajcymi wykonawcami Polimex Mostostal i Hochtief Polska.

Wytwrnia Betonu Towarowego:STARGARD SZCZECISKI STRACHOCIN LAFARGE Beton Towarowy Sp. z o.o.73-110 Strachocin 53tel.: (91) 578 29 80; 508 002 413e-mail: [email protected]

Star

gard

Szc

zeci

ski

S

trac

hoci

n LA

FARG

E Be

ton

Tow

arow

y Sp

. z o

.o.

LAFARGE Beton Towarowy Sp. z o.o.70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 13www.lafarge.pl

30

Mobilna Wytwrnia W4:

po 2-letnim stau w gronie liderw Znaku Jakoci obecnie utrwala swj udzia w Kampanii Dobry Beton; pokonujc trudy kwalifikacji X edycji przeduya wano wyrnienia do marca 2017 r.;

w latach 20122013 utrzymywaa peny potencja produkcyjny, bazujc na tym samym, nowoczesnym wyposaeniu technicznym, uzupenionym o nowy silos spo-iwa. 3-dniowy czas montau i uruchomienia wza na nowej lokalizacji umoliwia szybk reakcj na potrzeby rynku warmisko-mazurskiego;

korzystajc z wyselekcjonowanych rde surowcw - wytwarza wszystkie sorty-menty betonu towarowego, na ktre oczekuj miejscowi odbiorcy. Dziki urzdze-niom do podgrzewania komponentw, produkcj realizuje rwnie w surowych warunkach obnionych temperatur otoczenia, z poszanowaniem regu ochrony rodowiska (recykling i utylizacja resztek poprodukcyjnych);

kontrol zgodnoci parametrw wyprodukowanego betonu ze specyfikacj zam-wienia oraz wymaganiami normy europejskiej PN-EN 206-1 - powierzya dobrze wyposaonemu laboratorium firmy macierzystej w Olsztynie, wsppracujcym ze Spk Barg Laboratorium; wszechstronny dozr jakoci niesie efekt w postaci braku reklamacji;

ostatnio przetransportowana i zmontowana w Lubawie na potrzeby rozbudowy zakadu Swedwood Poland cznie z budow nowej hali; std zaopatruje rw-nie budowy Lubawskiego Przedsibiorstwa Budowlanego oraz innych wykonaw-cw: Contract, Szkomal, Lubtech, Budimex i Turhen.

Wytwrnia Betonu Towarowego:W410-467 Olsztyn, ul. Sprztowa 8 (baza W4) tel.: (89) 530 51 42, fax: (89) 677 38 02 e-mail: [email protected]

Mob

ilna

Wyt

wr

nia

W

4

FU

Sta

nisz

ewsc

y Sp

.j.

Sta

nisz

ewsk

i, Ku

lis

FU Staniszewscy Sp.j.10-449 Olsztyn, ul. Pisudskiego 79Dwww.staniszewscy.com.pl

31

Wytwrnia Warszawa Augustwka:

jest liczcym si zakadem na mapie Warszawy; po raz pierwszy uhonorowana go-dem Dobry Beton w marcu 2007 r.; utrzymaa wyrnienie dziki pozytywnym rezultatom sprawdzianu podczas VI oraz obecnej, X edycji Kampanii; pozostaje w gronie liderw do marca 2017;

w midzyczasie 20092012 wymienia mieszalnik turbinowy ToBo-Mix na lep-szy, planetarny Wiggert HPMG 2250-1 o pojemnoci zarobowej 1,5 m3, a take system sterowania obecnie Systermat 3000; pozostae elementy wyposaenia bez zmian;

ostatnio do pakietu najpopularniejszych produktw zaliczaa: sortymenty betonu zwykego w klasie C8/10C50/60 oraz betony mostowe C25/30C45/50, mie-szanki drogowe stabilizowane cementem 1,5 MPa, 2,5 MPa i 5,0 MPa, podsypki cementowo-piaskowe 1:3 1:40 a take - wylewk M20;

nieustannie kontroluje waciwoci uytkowe wyrobw pod nadzorem laborato-rium Centrum Technologicznego Grupy Dyckerhoff z Nowin; starania o jako procentuj brakiem reklamacji;

biorc pod uwag ostatnie 4 lata chlubi si dostawami betonu m.in. na II etap budowy Szkoy Amerykaskiej w Konstancinie, budow wiaduktu przy ul. 17 Stycz-nia czy osiedli mieszkaniowych lub budynkw wielorodzinnych przy ul. Bartyckiej, ul. Wycigowej i ul. Sikorskiego w Warszawie;

o niezawodnoci swoich produktw i usug przekonaa wymagajcych wykonaw-cw, takich jak: Skanska, Budimex, Hochtief, Karmar czy Unibep.

War

szaw

a

Augu

stw

kaDy

cker

hoff

Pol

ska

Sp. z

o.o

.

Wytwrnia Betonu Towarowego:WARSZAWA AUGUSTWKA02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 9tel.: (22) 651 75 63, fax: (22) 651 67 23e-mail: [email protected]

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.26-052 Sitkwka Nowinyul. Zakadowa 3www.dyckerhoff.pl

32

Wytwrnia Warszawa ul. Chemyska:

to kluczowe ogniwo zespou 5-ciu, nowoczesnych betoniarni Spki CEMEX Polska w Warszawie, zarzdzanego centralnie z jednej dyspozytorni w systemie Ginco; do Kampanii Dobry Beton przystpia przed 2 laty. Obecnie przedua wano wyrnienia na lata 20132017;

w okresie 20112012 nie dokonywaa zmian w kompletnym wyposaeniu tech-nicznym; biorc pod uwag stan sprzed 2 lat nie zmieniaa take bogatej oferty sortymentw towarowych zakresie betonw zwykych i betonw specjalnych, uzupenionej produktami firmowymi, takimi jak Gruntom (do wypeniania wykopw liniowych), Agron (dla elementw naraonych na siln agresj che-miczn), Compactom (do wykonania np. betonu architektonicznego) i Fibron (beton ze zbrojeniem rozproszonym);

systematycznie bada parametry wyprodukowanego betonu, sprawdzajc ich po-prawno wzgldem wymaga specyfikacji zamwienia oraz kryteriw normy PN-EN 206-1. Tok oceny jakoci nadzoruje z zewntrz Spka Barg Laborato-rium; wielokrotna asekuracja przekada si na brak reklamacji;

jako dorobek ostatnich 2 lat wymienia dystrybucj betonu na trudne, skompliko-wane budowy Stolicy, m.in. wielokondygnacyjnego obiektu mieszkaniowo-usu-gowego przy ul. Przasnyskiej oraz kompleksu Saska przy ul. Bora-Komorowskie-go (wykonawca: Unibep);

jako jedna z nielicznych w Polsce - swoj autokontrol produkcji poddaje dodat-kowo dobrowolnej certyfikacji Instytutu Materiaw Budowlanych i Technologii Betonu (wiadectwo - znak: PC-036-BD), podnoszc wiarygodno.

Wytwrnia Betonu Towarowego:WARSZAWA UL. CHEMYSKACEMEX Polska Sp. z o.o. Zakad K068 04-458 Warszawa, ul. Chemyska 227 tel.: (22) 383 27 74 e-mail: [email protected]

War

szaw

a

ul. C

hem

ys

ka

CE

MEX

Pol

ska

Sp.

z o

.o.

CEMEX Polska Sp. z o.o.02-486 WarszawaAl. Jerozolimskie 212Awww.cemex.pl

33

Wytwrnia Warszawa Tarchomin:

signa po laur Dobry Beton ju w 2004 roku i dziery go wytrwale do dzisiaj po drodze prolongowaa wyrnienie w ramach edycji III (2005/2006) i VI (2008/2009). Aktualnie, pokonujc regulaminow ciek kwalifikacyjn X edycji z dobrym rezulta-tem na dalsze 4 lata utrwala obecno w gronie liderw Znaku Jakoci SPBT, tj. do marca 2017 r.; jest wiodcym zakadem Grupy Dyckerhoff w Warszawie;

z wyjtkiem zmiany systemu komputerowego sterowania na Systermat 3000 - w mi-dzyczasie nie dokonywaa zmian w swoim kompletnym wyposaeniu technicznym;

paleta produktw analogiczna jak w przypadku Wytwrni Warszawa-Augustwka;

kontrol jakoci realizuje korzystajc z laboratorium betonu, ktre dziaa jako warszaw-ski oddzia Centrum Technologicznego Grupy Dyckerhoff z Nowin; cisa wsppraca sprzyja cakowitemu brakowi reklamacji;

jako uznany producent betonu towarowego - w latach 20092012 dostarczaa mie-szank betonow na prestiowe inwestycje Warszawy, jak np. budow wiaduktw przy ul. Klasykw, ul. Mehoffera, ul. Chotomw i na omiankach (wykonawca: Intop), czy fontanny na podzamczu Starego Miasta (wykonawca: Mostostal). Zaopatrywaa rwnie budowy osiedli mieszkaniowych przy ul. Hery, ul. Rydygiera, ul. Ordona oraz przy ulicach Nocznickiego i Przasnyskiej;

z rekomendacji SPBT, w roku 2007 uhonorowana przez Europejsk Organizacj Betonu Towarowego ERMCO nagrod rodowiska Environmental Award;

do zbioru pochwa doczya listy referencyjne znanych Spek: Budimex i Strabag.

War

szaw

a

Tarc

hom

inDy

cker

hoff

Pol

ska

Sp. z

o.o

.

Wytwrnia Betonu Towarowego:WARSZAWA TARCHOMIN03-191 Warszawa, ul. Spedycyjna 10tel./fax: (22) 510 62 82, 510 62 95e-mail: janusz.wronka @dyckerhoff.com

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.26-052 Sitkwka Nowinyul. Zakadowa 3www.dyckerhoff.pl

34

Wytwrnia Warszawa era Wschodni:

jest jednym z 4-ch, stoecznych zakadw Grupy Lafarge. Nieprzerwalnie bierze udzia w Kampanii Dobry Beton poczwszy od I edycji; regularnie odnawiaa prawo do wyrnienia - poddajc si procedurze kwalifikacyjnej III, VI i X edy-cji. Aktualnie prolonguje wanoci odznaczenia - do marca 2017 r.;

dysponuje duym, zautomatyzowanym i skomputeryzowanym wzem produkcyj-nym, ktry wraz ze sprawnym zapleczem technologicznym pozwala zaspakaja oczekiwania najbardziej wymagajcych wykonawcw; nie odnotowaa adnych awarii zarwno urzdze produkcyjnych jak i rodkw transportu;

skrojona na miar europejskiego wzorca wyposaenia technicznego, a jej pro-dukty prezentuj wysoki standard zarwno co do jakoci, jak i iloci. W okre-sie 20092013 wdroya procedury, wyranie podnoszce poziom BHP i troski o rodowisko - tak w obrbie kompleksu produkcyjnego, otoczenia wytwrni, jak i w toku aplikacji betonu na budowie;

na bieco kontroluje parametry mieszanki betonowej oraz stwardniaego betonu - wykorzystujc firmowe laboratorium betonu Spki LAFARGE Kruszywa i Be-ton, zlokalizowane nieopodal pod tym samym adresem;

dziki elastycznej polityce cenowej oraz profesjonalnemu poziomowi usug w poczet dorobku ostatnich 4 lat udao si wliczy dostawy betonu towarowego m.in. na budow Mostu Pnocnego (wykonawca: Skanska), obiektw obwod-nicy Warszawy (wykonawca: Soletanche oraz Modzelewski & Rodek), a take portu lotniczego Okcie (wykonawca: Hochtief ).

Wytwrnia Betonu Towarowego:WARSZAWA ERA WSCHODNILAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o.03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44 tel./fax: (22) 651 07 77, 502 786 650e-mail: [email protected]

War

szaw

a

era

W

scho

dni

LAFA

RGE

Krus

zyw

a i B

eton

Sp.

z o

.o.

LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o.02-135 Warszawa, ul. Iecka 24 Fwww.lafarge.pl

35

Wytwrnia Wrocaw ul. Rychtalska:

odznaczona godem Dobry Beton ju z pocztkiem Kampanii (edycja I: 2003/2004); dziki pomylnym rezultatom kwalifikacji w trakcie edycji III (2005/2006) i edycji VI (2008/2009) utrzymuje wyrnienie po dzie dzisiejszy. Obecnie, po wypenieniu kryteriw regulaminowych decyzj Zarzdu SPBT i Ka-pituy przedua go na lata 20132016.;

z rekomendacji Stowarzyszenia, w roku 2004 odznaczona przez Europejsk Organi-zacj Betonu Towarowego ERMCO prestiow nagrod rodowiska Environmen-tal Award;

w cigu ostatnich 4 lat nie wprowadzaa zmian w kompletnym i sprawnym wypo-saeniu technicznym; nie korygowaa take swojej palety produktw precyzyjnie dopasowanej do potrzeb wrocawskiego rynku;

systematycznie sprawdza parametry wyrobw analizujc zgodno ze specyfi-kacj inyniera-projektanta oraz wymaganiami normy europejskiej PN-EN 206-1.; dziki skutecznej kontroli jakoci - unika reklamacji;

nie uchyla si od trudnych zada; ostatnio z powodzeniem dostarczaa beton na budow zakadu produkcyjnego szyb samochodowych Pittsburgh Glass Works w Komornikach, na budow apartamentowca z parkingiem podziemnym przy ul. Jednoci Narodowej i na posadzk w wieowcu Sky Tower przy ul. Powstacw l. we Wrocawiu;

zapracowaa na zaufanie Spek: Polimer Mostostal, Eiffage Budownictwo, Keller i Pulako; ktre wystawiy jej listy referencyjne.

Wro

caw

u

l. Ry

chta

lska

Dyck

erho

ff P

olsk

a Sp

. z o

.o.

Wytwrnia Betonu Towarowego:WROCAW ul. RychtalskaDyckerhoff Polska Sp. z o.o. Zakad: Wrocaw I50-304 Wrocaw, ul. Rychtalska 20Atel.: (71) 347 37 11, fax: (71) 347 37 12 e-mail: [email protected]

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.26-052 Sitkwka Nowinyul. Zakadowa 3www.dyckerhoff.pl

36

Wytwrnia Wrocaw Klecina:

uruchomiona w 1997 r. pod szyldem th-beton. Obecnie odznaczana emblematem jakoci Dobry Beton po raz pierwszy, z dat wanoci do marca 2015;

wyposaona w wze Liebherr z mieszalnikiem planetarnym Betomix o po-jemnoci zarobu 2 m3, systemem wag surowcw, zespoem 6 zasobnikw na kruszywo oraz 4 silosami na skadniki miakie (1x120t, 1x100t i 2x60t), Zauto-matyzowanym cigiem produkcyjnym steruje tu komputer, uzbrojony w program Sauter-Elema. Resztki mieszanki betonowej utylizuje lokalna stacja recyklingu. W okresach zniki temperatur otoczenia skadniki podgrzewane s ciepem z wa-snej kotowni Elco, opalanej olejem;

produkuje wszystkie sortymenty zwykego betonu towarowego, a dodatkowo betony samozagszczalne, ekspansywne, wysokowartociowe, zaprawy; dostarcza te mas do produkcji prefabrykatw m.in. elementw strunobetonowych czy stropw typu filigran;

jako wyprodukowanego betonu stale kontroluje wasne, profesjonalnie urzdzo-ne laboratorium, wsppracujce cile z Politechnik Wrocawsk; na yczenie klienta technolodzy betonu su rwnie doradztwem na budowie;

ostatnio koncentrowaa si na dostawach m.in. na modernizacj dworca PKP Wrocaw Gwny (ok. 8 ty. m3 betonu, w tym 2 ty. m2 betonu posadzkowe-go), osiedli Impressio (ok. 5 ty. m3 betonu) i Partenice Wysoka (ok. 2 ty. m3 betonu) oraz obiektu Racawicka Center Wrocaw (ok. 8 ty. m3 betonu).

Wytwrnia Betonu Towarowego:WROCAW KLECINA52-315 Wrocaw, ul. Kobierzycka 20tel./fax: (71) 364 50 55e-mail: [email protected]

Wro

caw

K

leci

na

th-b

eton

Sp.

z o

.o.

th-beton Sp. z o.o.52-315 Wrocawul. Kobierzycka 20www.th-beton.pl

37

zaczyn cementowy dla potrzeb iniekcji, zaprawa murarska marki 5,020,0 o przeduonym okresie uytku, mieszanka piaskowa lub piaskowo-wirowa marki 1,515,0 modyfikowana

cementem, przeznaczona do krycia nierwnoci terenu oraz wypeniania pustek podziemnych, take ukadania podbudowy drogowej, wzmacniania skarp itp.,

beton konstrukcyjny zwyky o wytrzymaoci od C8/10 do C45/55 i przedziale konsystencji: od sztywnej (wilgotnej) do ciekej, regulowanej rwnie plasyfika-torami i superplastyfikatorami,

beton konstrukcyjny lekki, na bazie kruszywa keramzytowego, w klasie gstoci D1.0, D1.2, D1.4, D1.6, D1.8 i D2.0 i klasie wytrzymaoci od LC8/9 do LC50/55,

beton konstrukcyjny ciki (gsto powyej 2600 kg/m3), zazwyczaj na kruszywie barytowym, do budowy oson promieniowania radioaktywnego,

beton specjalny w odmianie: drogowo-mostowej, odpornej na dziaanie mrozu i rodkw odladzajcych,

z udziaem kruszyw granitowych lub bazaltowych i domieszki napowietrzajcej, kontraktorowej, przeznaczonej do formowania podziemnych cianek szczelnych

lub pali odwiercanych - pod oson puczki bentonitowej, wysokowytrzymaej (HPC), poczwszy od klasy C50/60 lub LC45/50 w gr, architektonicznej, z okrelon faktur powierzchni, odpornej na wzmoon agresj chemiczn rodowiska, wodoszczelnej we wszystkich zakresach szczelnoci, podwodnej, umoliwiajcej aplikacj na gbokoci kilkunastu metrw, posadzkowej, w tym trudnocieralnej, zbrojonej wknami stalowymi lub ze

sztucznego tworzywa, take w wykonaniu samopoziomujcym (SCC), pianobetonu (napowietrzenie od 20% do 70%), przeznaczonego na podbudo-

wy, wypenienia, otuliny instalacji podziemnego uzbrojenia terenu i termoizo-lacje,

firmowej rnego przeznaczenia - wg wasnych rozwiza patentowych (np. masa wyrwnujco-izolujca na bazie granulatu styropianowego).

Uwaga: 1. Standardowa oferta handlowa wytwrni wyrnionych Znakiem Jakoci SPBT

Dobry Beton zawiera kilkadziesit, czasami ponad sto sprawdzonych asortymen-tw recepturowych, obejmujcych ww. pozycje. Jej zasb zaley praktycznie od zapotrzebowania miejscowego rynku budowlanego.

2. Kady z Laureatw jest otwarty na zmiany i modyfikacje wasnych receptur, suge-rowane przez Odbiorc, zgodnie z jego potrzebami.

3. Wszyscy Laureaci s gotowi dostarcza mieszank betonow zarwno wg formuy betonu projektowanego jak i betonu recepturowego w myl normy europej-skiej PN-EN 206-1.

Paleta produktw nowoczesnej wytwrni betonu towarowego

38

Wyrnienie SPBT dla Spki CEMEX Polska Sp. z o.o.

Uzasadnienie: ... za innowacyjne wykonanie pilotaowych odcinkw nawierzchni drogowej w technologii betonu waowanego - w Szczecinie, Chemie i Rudnikach

39

Dobry Beton dziesita edycja Prof. zw. dr hab. in. Lech CzarneckiSekretarz Naukowy Instytutu Techniki Budowlanej

Dziesita edycja Kampanii Dobry Beton skania do refleksji. Dziesi lat temu, w 2003 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Producentw Betonu Towarowego zostali po raz pierwszy wyonieni liderzy betonu towarowego. Symboliczn wymow mo-na byo wwczas przypisa faktowi, e wprowadzenie znaku jakoci Dobry Beton towarzyszyo wprowadzeniu nowej normy na beton Nomy Europejskiej o statusie Normy Polskiej PN-EN 206-1, ktrej blisko 40% objtoci to beton towarowy. Liderzy Dobrego Betonu s wyaniani w wyniku zobiektywizowanego procesu oceny, w ktrym inicjatywa naley do Wytwrni Wnioskodawcy, a nominacja do Wadz Stowarzyszenia. Oznacza to, e liderzy uzyskuj rekomendacj rwnie ze strony wasnych konkurentw; stanowi to zarwno o prestiu wyrnienia, jak i wysokich ambicjach brany.

Droga do Znaku Jakoci SPBT Dobry Beton zaczyna si w Wytwrni od samooceny i w jej wyniku decyzji o przystpieniu do konkursu; mudnego przygotowania sfor-malizowanej dokumentacji uzasadniajcej trafno wniosku. Nastpnie Zarzd SPBT ocenia poprawno wniosku jego zgodno z regulaminem i skierowuje wniosek do Komisji Znaku Jakoci SPBT, ktra poprzez profesjonalnych audytorw zewntrznych przeprowadza na miejscu w Wytwrni inspekcje techniczn. Przedmiotem oceny s midzy innymi: poprawno receptur betonowych, zgodno z norm, poziom procesu technologicznego w odniesieniu do wiedzy i techniki, w szczeglnoci - stabilno procesu i jego oddziaywanie na rodowisko (recyklizacja); zadowolenie (brak reklama-cji) klienta, demonstrujce si rwnie udziaem w znaczcych realizacjach. Komisja ds. Znaku Jakoci analizuje nastpnie raporty audytorw i przedstawia propozycje Zarzdowi, ktry opracowuje rekomendacje dla Kapituy. Kapitua, ktrej mam zaszczyt przewodniczy, obraduje obecnie w nastpujcym skadzie:

Radca Ministra - Teresa Jakubowicz, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

Prof. Jan Maolepszy Katedra Technologii Materiaw Budowlanych, AGH w szczeglnej pieczy ma sprawy technologiczne;

Wiceprezes Stowarzyszenia Architektw Polskich SARP Wodzimierz Mucha (poprzednio dr Jerzy Grochulski i Ryszard Jurkowski) dopatruje si kadorazowo pikna zakltego w betonie;

aspekty oddziaywania na rodowisko ma w opiece Ryszard Pazdan, Prezes Atmoterm SA;

pamitajc, e nie ma Dobrego Betonu, bez dobrego cementu w pracach Kapi-tuy uczestniczy Przewodniczcy Stowarzyszenia Producentw Cementu Leonard Palka (poprzednio Andrzej Tekiel i Andrzej Balcerek).

40

Fakt, e proces kwalifikacyjny zawsze zaczyna si od rzetelnej samooceny Wytwrni wnioskodawcy, zapewnia bardzo wysoki wskanik sukcesu wrd zgoszonych kan-dydatw. Powoduje to zarazem, e Zgaszajcy to rzeczywicie nieliczni wybracy; poniej 5% oglnego zbioru (ponad 1000) wytwrni betonu towarowego w Polsce. Odsetek wyrnionych z grona czonkw SPBT w stosunku do caoci zasobw wy-twrczych Stowarzyszenia wynosi ok. 30%. Oznacza to rwnie, e Stowarzyszenie waciwie i skutecznie realizuje swoje cele statutowe.

Wg stanu na dzie dzisiejszy cznie 79 wytwrni szczyci si Znakiem Dobry Beton. W obecnej, X edycji wyoniono 26 laureatw. W tej liczbie ponad 1/5 to Wytwrnie, ktre po raz pierwszy ubiegay si o wyrnienie. Oznacza to, e zdecydowana wik-szo laureatw jest przekonana, e warto odnawia wano odznaczenia, warto by zawsze wyrnionym!

Patrzc na dziesi, kolejnych zeszytw katalogowych Laureatw Dobrego Betonu nasuwaj si pytania: Jakie ambicje zawodowe realizuje i jakie satysfakcje uzasad-nia znak Dobry Beton? Beton towarowy jest szczeglnym wyrobem budowlanym, ktrego okres przydatnoci do uycia z reguy nie przekracza kilku godzin, ale ktrego czas uytkowania po wybudowaniu (trwao) siga kilkudziesiciu (>50) lat. Ponadto, jak zwrci na to uwag A. Neville paradoksalnie z tych samych skadnikw mona otrzyma dobry, ale i marny beton. W tej sytuacji trudno przeceni znaczenie jakoci mieszanki betonowej. Stanowi to o wymiarze wyzwania technicznego, przed ktrym staj wytwrnie betonowe; jest to zadanie techniczne realizowane w masowej skali, mierzonej milionami metrw szeciennych betonu.

W cigu dziesiciu kolejnych edycji Kampanii Dobry Beton byy przyznawane rwnie specjalne nagrody za innowacyjno. W dziesitej edycji wyrnienie w tym zakresie otrzymuje CEMEX Polska Sp. z. o. o., za budow pilotaowych odcinkw drg z betonu waowanego.

Wrczanie certyfikatu Znaku Jakoci Dobry Beton

41

W latach poprzednich nagrod t otrzymali:

2009/2010:

CEMEX Polska Sp. z o.o. - za zastosowanie betonu SCC klasy C30/37 zawierajcego CEM III/A NA - do zabetonowania w cigu 6 dni dwch masywnych, gstozbrojo-nych blokw fundamentowych, charakteryzujcych si skomplikowan geometri i objtoci 2920 m3, potrzebnych do zakotwienia mostowych ukw stalowych na wiadukcie WD 464 czteropasmowej cznicy G1, umoliwiajcej zjazd do Gliwic; Budowa: wze autostrad A1 i A4 Sonica.

Budokrusz Sp. z o.o. za podjcie dostaw 166 ty m3 betonu zwykego, recep-turowego, mrozoodpornego, posadzkowego i architektonicznego - na budow Stadionu Narodowego w Warszawie, z wykorzystaniem wasnego wza mobilnego, zainstalowanego na placu budowy, z zapewnieniem cigoci rwnolegego zaopa-trzenia 21 sekcji budowy.

2008/2009:

Spka STANISZEWSCY z Olsztyna, za zastosowanie samozagszczalnej mieszanki modyfikowanej dodatkiem wglanowym - do betonowania elementw konstrukcji budowlanej.

HEILIT+WOERNER Sp. z o.o. z Wrocawia, za uoenie betonowej nawierzchni autostrady A4 (odcinek: Wykroty Krzyowa, 29 km) z zastosowaniem szerokopa-smowego rozcieacza.

DTP TERRASSMENT S.A. Oddzia w Polsce, za uoenie betonowej nawierzchni autostrady A4 (odcinek: Zgorzelec Wykroty, 22 km) z zastosowaniem szerokopa-smowego rozcieacza.

2007/2008:

CEMEX Polska Sp. z o. o., za opracowanie logistyki i realizacj cigego beto-nowania 27 ty. m3 pyty fundamentowej pod budynek gwny nowego bloku energetycznego Elektrowni BOT Bechatw.

Jak wida z powyszego zestawienia, kampania Dobry Beton nie tylko wskazuje wytwrnie szczycce si wysok jakoci betonu, ale rwnie zwraca uwag na znaczce osignicia inynierskie w technologii betonu.

Jedn z przesanek inicjatywy Dobry Beton byo sprostanie wymaganiom nowej normy europejskiej. Obecnie dziesitej edycji towarzyszy wprowadzenie do sto-sowania w budownictwie nowej wersji wymaga podstawowych wobec obiektw budowlanych wedug rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Euro-pejskiej, Construction Product Regulation, CPR-UE 305/2011. Oznacza to, e obiekt budowlany powinien by zaprojektowany, wykonany i rozebrany w sposb odpo-wiadajcy wymaganiom zrwnowaonego rozwoju. Szczegln uwag zwraca si na minimalizacj oddziaywania na rodowisko, wykorzystanie materiaw wtrnych i recyklizacj, zapewnienie trwaoci. Oznacza, e nasz stale dobry beton powinien stawa si coraz lepszy, to znaczy spenia wymagania betonu zrwnowaonego. Jestem przekonany, e rwnie w przyszoci kampania Dobry Beton bdzie wnosi istotny wkad to wyzwanie cywilizacyjne.

42

Zmiany, zmiany tylko czy na lepsze?Dr in. Zdzisaw B. KohutekStowarzyszenie Producentw Betonu Towarowego w Polsce

Unia Europejska dzieli swoje regulacje dla budownictwa na:

zharmonizowane, tzn. te, ktrych opracowanie Rada Europy zleca (udziela man-datu) kompetentnej instytucji, np. Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN) w przypadku norm technicznych; pastwa czonkowskie maj wwczas obowizek przetumaczenia gotowej regulacji na swj jzyk i wprowadzenie jej do narodowego zbioru norm aktualnych, za produkt speniajcy wymagania tej normy, zanim trafi na rynek - musi zosta oznakowany symbolem CE oraz zaopatrzony w pisemn deklaracj zgodnoci, wystawion przez producenta;

niezharmonizowane, tzn. te, ktre opracowane zostay bez zlecenia Rady Europy; wwczas okrelenie rangi jej egzekwowania pozostawiono legislatywie danego pastwa.

Brak zharmonizowania - jak w przypadku normy PN-EN 206-1:2003 Beton de facto wcale nie oznacza, e tworzywo to jest mniej wane z punktu widzenia bezpie-czestwa konstrukcji budowlanej, bezpieczestwa poarowego, poziomu zdrowotnoci uytkowania w trakcie eksploatacji obiektu czy wymaga zrwnowaonego rozwoju. Skoro tak, to dlaczego od pocztku odmawiano betonowi towarowemu harmoniza-cji jego normy? Zadecydowaa polityka - brak konsensusu na szczeblu Rady Europy, pniej skrztnie wykorzystywany jako argument krajowego prawodawstwa, by nie uznawa betonu towarowego za wyrb budowlany, by nie podejmowa porzdko-wania rynku w tym obszarze. Ujemne skutki takiego stanowiska signy u nas nie tylko drobnych odbiorcw betonu (wykonawstwo domkw jednorodzinnych, maych obiektw gospodarczych) skazanych na dobr wol, uczciwo i profesjonalizm do-stawcw, ale take niektrych znanych, wikszych inwestycji, jak np. garaowiec przy al. Jerozolimskich w Warszawie (2002 r.), obudowa tunelu tramwajowego na trasie: dworzec PKP Krakw Gwny Rondo Mogilskie (2005 r.) czy drogi startowej lotni-ska w Molinie (2012 r.), powodujc zwyk kosztw budowy czy opnienia realizacji cyklu budowlanego. Pytaniu o jako jake czsto brakuje odpowiedzi. Urzd nie in-teresuje si poziomem wyposaenia wytwrni ani dotrzymywaniem przez ni reimw technologicznych. Z wyjtkiem nielicznych zakadw z certyfikatem kontroli produkcji lub noszcych Znak Jakoci SPBT Dobry Beton nikt z zewntrz nie potwierdza, czy waciwoci produktu s systematycznie zgodne z zamwieniem oraz kryteriami aktualnych norm (tzw. nadzr nad autokontrol produkcji, realizowan przez zakad).

Harmonizacj lub jej brak spinaa unijna, nadrzdna Dyrektywa 89/106/EWG, ktr Parlament Europejski wraz z Rad UE dnia 9.03.2011 r. zastpi Rozporzdzeniem Nr 305/2011 (wydanie polskie: Dziennik Ustaw RP-UE L 88/5 z dnia 4.04.2011.). Na jego mocy od 1.07.2013 r. :

zniknie deklaracja zgodnoci, a w jej miejsce pojawi si bardziej rozbudowana treci deklaracja waciwoci uytkowych z opisem funkcji wyrobu i jego prze-

43

znaczenia w budownictwie; zawiera bdzie m.in. charakterystyk zasadnicz wyrobu czy opis waciwoci uytkowych wyrobu, przy czym pojcia te nie s po dzi dzie zdefiniowane. Wiadomo ju, e deklaracj waciwoci uytkowych trzeba bdzie wystawia dla wyrobw objtych zharmonizowan specyfikacj techniczn (tj. zharmonizowan norm lub europejska ocena techniczn) wraz z obowizkiem oznakowania CE;

dla wyrobw produkowanych wg normy niezharmonizowanej przepisy Rozpo-rzdzenia Nr 305/2011 nie bd miay zastosowania wprost. Tu pozostawia si pastwom czonkowskim swobod regulacji. Wszystko wskazuje na to, e w Polsce utrzymany zostanie dla nich znak budowlany B, jednak cznie z obowizkiem sporzdzania przez producenta deklaracji waciwoci uytkowych - w oparciu o aktualn Polsk Norm, a w przypadku jej braku - w oparciu o krajow ocen techniczn;

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) najprawdopodob-niej ujawni list wyrobw budowlanych objtych norm niezharmonizowan, do-puszczonych do obrotu na podstawie krajowej deklaracji waciwoci uytkowych cznie z oznakowaniem B.

Uniwersalnym celem Rozporzdzenia Nr 305/2011, podobnie jak w przypadku Dy-rektywy 89/106/EWG, jest usprawnienie i doskonalenie przepywu towarw i usug na rynku budowlanym Unii Europejskiej, ze szczeglnym uwzgldnieniem interesw klienta. Czy polskie wydanie tej regulacji speni oczekiwania? Czy przy okazji skorzy-sta na niej producent betonu towarowego, bez wzgldu na to czy dziaa w struk-turze koncernu, czy te maego lub redniego przedsibiorstwa ? Czas pokae. Ambicj MTBiGM jest poprawa skutecznoci oddziaywania przepisw, ograniczenie ich uciliwoci oraz poprawa przejrzystoci. Chodzi take o wzmocnienie uprawnie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Obecnie zaoenia do projektu ustawy o zmianie Ustawy o wyrobach budowlanych zatwierdzone zostay przez Rad Ministrw. To otwiera drog do dalszego procedo-wania na szczeblu unijnym i krajowym. Wiadomo, e nowe regulacje pocign za sob take zmiany w zapisach ustawy Prawo budowlane, a w mniejszym stopniu rwnie Ustawy o systemie oceny zgodnoci.

Na zaproszenie Departamentu Wyrobw Budowlanych MTBiGM SPBT wzio udzia w dyskusji nad zaoeniami nowelizowanej ustawy, przy okazji przedkadajc wasn propozycj doprecyzowania definicji wyrobu budowlanego oraz wczenia betonu towarowego do grupy wyrobw budowanych, podlegajcych regulacjom europejskiej normy niezharmonizowanej.

44

Wypowiedzi ...

Prof. Francesco BiasioliSekretarz Generalny ERMCO

Europejska Organizacja Betonu Towarowego (ERMCO) ju na samym pocztku, tj. 10 lat temu wpisaa Kampani Dobry Beton na list najlepszych praktyk, promujcych beton. Znak Dobry Beton to wany, prestiowy wyrnik zakadu pro-dukcyjnego w Polsce, w kraju gdzie beton towarowy nie jest uznawany przez prawo za wyrb budowlany, a certyfikacja zakadowej kontroli produkcji jest dobrowolna. Dlatego chwaa Stowarzyszeniu Producentw Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) za to, e:

wypracowao wielostopniow procedur kwalifikacyjn, ktrej podlegaj kandy-daci;

co roku zleca specjalistyczny audyt zainteresowanego zakadu niezalenym specjalistom,

rok rocznie weryfikuje dokumentacj akcesyjn i audytow, z zaangaowaniem Komisji SPBT ds. Znaku Jakoci, kadorazowo nominuje sprawdzonych kandydatw do wyrnienia w ramach kompetencji Zarzdu SPBT,

kadorazowo zleca podsumowanie osigni niezalenej Kapitule, ktra rekomen-duje nominowanych do odznaczenia lub te odmawia rekomendacji,

organizuje centraln uroczysto finaow, gdzie w obecnoci prominentw laure-atom wrcza si atrybuty wyrnienia.

Znak Jakoci Dobry Beton to wyrany sygna dla inwestora czy wykonawcy robt budowlanych, e ma do czynienia z wytwrni w peni wyposaon wg standardu europejskiego, zdoln produkowa beton zgodnie z wymaganiami nowoczesnej normy PN-EN 206-1 oraz specyfikacj zamwienia. To take nobilitacja zakadu w rodowisku konkurencji.

I wanie spord laureatw wyrnienia Dobry Beton ERMCO rekrutuje kandyda-tw do europejskiej nagrody Environmental Award. Aktualnie posiada j 6 polskich betoniarni.

Gratulujc SPBT doskonaego pomysu i jego skutecznego wdroenia, ycz Kampanii Dobry Beton przyrostu nagrodzonych i innych osigni na kolejne dziesiciolecie.

45

Wytwrnie betonu towarowego, ktre uzyskay lub sprolongoway wyrnienie Dobry Beton w ramach poprzednich edycji Kampanii

Nazwa Wytwrni adres Zarzd: Wano certyfikatu do:

BIAYSTOK UL. KLEEBERGA15-691 Biaystok, ul. gen. F. Kleeberga 14tel.: (85) 662 18 40; fax: (85) 662 18 42e-mail: [email protected]

CEMEX Polska Sp. z o.o.02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 212 Awww.cemex.pl

marzec 2015

BIELSKO-BIAA WAPIENNICA43-382 Bielsko-Biaa, ul. Straacka 60tel./fax: (33) 822 41 12e-mail: [email protected]

LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o.02-135 Warszawa, ul. Iecka 24 Fwww.lafarge.pl

marzec 2014

BOLESAWIEC PRZY SZOSIE ZIELONOGRSKIEJ59-700 Bolesawiec, ul. Kociuszki 60tel./fax: (75) 723 35 40e-mail: [email protected]

BT Topbeton Sp. z o.o. (Grupa Grade)66-400 Gorzw Wlkp., ul. Bierzarina 45www.bt.topbeton.pl

marzec 2015

BRZEG49-305 Brzeg, ul. Ciepownicza 11tel.: (77) 444 48 11, fax: (77) 441 14 64e-mail: [email protected]

GRADE Beton Sp. z o.o.45-076 Opole-Chorula, ul. Cementowa 1www.gorazdzebeton.pl

marzec 2014

CZSTOCHOWA SABINW42-200 Czstochowa, ul. yzna 11 Ktel.: (34) 369 71 05, fax: (34) 369 92 33e-mail: [email protected]

GRADE Beton Sp. z o.o.45-076 Opole-Chorula, ul. Cementowa 1www.gorazdzebeton.pl

marzec 2014

DBROWA GRNICZA GOONGEkocem Sp. z o.o.41-306 Dbrowa Grnicza, ul. Rodzieskiego 14tel.: (32) 639 54 25; fax: (32) 639 54 93e-mail: [email protected]

GRADE Beton Sp. z o.o.45-076 Opole-Chorula, ul. Cementowa 1www.gorazdzebeton.pl

marzec 2014

GORZW WLKP.- PRZY OBWODNICY WSCH.66-400 Gorzw Wlkp., ul. Bierzarina 45tel.: (95) 728 21 33, fax: (95) 728 21 32e-mail: [email protected]

BT Topbeton Sp. z o.o. (Grupa Grade)66-400 Gorzw Wlkp., ul. Bierzarina 45www.bt.topbeton.pl

marzec 2014

GORZW WLKP.- PRZY SZOSIE SANTOCKIEJ66-400 Gorzw Wlkp., ul. Podmiejska 15 Ctel.: (95) 721 69 50, 721 69 51e-mail: [email protected]

CEMEX Polska Sp. z o.o.02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 212 Awww.cemex.pl

marzec 2016

46

Nazwa Wytwrni adres Zarzd: Wano certyfikatu do:

JELENIA GRA PRZY TRASIE CZESKIEJ58-500 Jelenia Gra, ul. Spdzielcza 35 Atel.: (75) 764 82 12; fax: (75) 764 81 81e-mail: [email protected]

BT Topbeton Sp. z o.o. (Grupa Grade)66-400 Gorzw Wlkp., ul. Bierzarina 45www.bt.topbeton.pl

marzec 2014

KOCIERZYNA83-400 Kocierzyna, ul. Skadowa 2tel.: (58) 680 15 05, fax: (58) 680 85 57e-mail: [email protected]

CEMEX Polska Sp. z o.o.02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 212 Awww.cemex.pl

marzec 2016

LEGNICA PAWICE59-220 Legnica, ul. Szczytnicka 50tel.: (76) 862 37 07, fax: (76) 852 23 56e-mail: [email protected]

BT Topbeton Sp. z o.o. (Grupa Grade)66-400 Gorzw Wlkp., ul. Bierzarina 45www.bt.topbeton.pl

marzec 2016

LESZNO-LASOCICE64-100 Leszno, ul. Szkolna 1tel./fax: (65) 529 71 71 e-mail: [email protected]

BT Topbeton Sp. z o.o. (Grupa Grade)66-400 Gorzw Wlkp., ul. Bierzarina 45www.bt.topbeton.pl

marzec 2015

LUBIN GILW59-335 Lubin, Gilwtel.: (76) 847 19 86, fax: (76) 847 19 88e-mail: [email protected]

BT Topbeton Sp. z o.o. (Grupa Grade)66-400 Gorzw Wlkp., ul. Bierzarina 45www.bt.topbeton.pl

marzec 2014

LUBLIN WROTKW20-469 Lublin, ul. Budowlana 13tel.: (81) 441 73 20, 441 73 21; fax: (81) 441 73 22e-mail: [email protected]

CEMEX Polska Sp. z o.o.02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 212 Awww.cemex.pl

marzec 2016

LUBLIN ZADBIE20-234 Lublin, ul. Megiewska 74tel.: (81) 710 27 00, tel./fax: (81) 710 27 11e-mail: [email protected]

BOSTA Beton Sp. z o.o. (Grupa OARW)02-656 Warszawa, ul. Ksawerw 30www.bostabeton.com.pl

marzec 2014

Mobilna Wytwrnia MOB K039Baza: 90-314 d, ul. Skierniewicka 3/9tel.: (42) 681 24 20e-mail: [email protected]

CEMEX Polska Sp. z o.o.02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 212 Awww.cemex.pl

marzec 2014

Wytwrnie betonu towarowego, ktre uzyskay lub sprolongoway wyrnienie Dobry Beton w ramach poprzednich edycji Kampanii cd.

47

Nazwa Wytwrni adres Zarzd: Wano certyfikatu do:

Mobilna Wytwrnia MOB K041Baza: 90-314 d, ul. Skierniewicka 3/9tel.: (42) 681 24 20e-mail: [email protected]

CEMEX Polska Sp. z o.o.02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 212 Awww.cemex.pl

marzec 2014

Mobilna Wytwrnia MOB K043Baza: 90-314 d, ul. Skierniewicka 3/9tel.: (42) 681 24 20e-mail: [email protected]

CEMEX Polska Sp. z o.o.02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 212 Awww.cemex.pl

marzec 2014

NOWY TARG34-400 Nowy Targ, ul. Ceramiczna 12tel.: (18) 264 94 71, fax: (18) 264 94 72e-mail: [email protected]

GRADE Beton Sp. z o.o.45-076 Opole-Chorula, ul. Cementowa 1www.gorazdzebeton.pl

marzec 2014

OLENICA56-400 Olenica, ul. Krzywoustego 30 Ftel.: (71) 314 29 81e-mail: [email protected]

CEMEX Polska Sp. z o.o.02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 212 Awww.cemex.pl

marzec 2016

OLSZOWA PRZY WLE AUTOSTRADY A447-143 Olszowa, ul. Francuska 1tel.: (77) 541 78 30; fax: (77) 541 78 31e-mail: [email protected]

JD Beton Sp. z o.o.45-081 Opole, ul. Piastowska 3www.jdbeton.com

marzec 2015

OLSZTYN PRZY W.M. STREFIE EKONOM.10-467 Olsztyn, ul. Sprztowa 8 (W1)tel.: (89) 530 51 42; fax: (89) 677 38 02e-mail: [email protected]

FU Staniszewscy Sp.j.10-449 Olsztyn, ul. Pisudskiego 79 Dwww.staniszewscy.com.pl

marzec 2015

OLSZTYN TRACK10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 1Atel./fax: (89) 533 53 83e-mail: bostabeton.com.pl

BOSTA Beton Sp. z o.o. (Grupa OARW)02-656 Warszawa, ul. Ksawerw 30www.bostabeton.com.pl

marzec 2015

OSTRDA14-100 Ostrda, Morliny 18tel.: (89) 677 38 01; fax: (89) 677 38 02e-mail: [email protected]

FU Staniszewscy Sp.j.10-449 Olsztyn, ul. Pisudskiego 79 Dwww.staniszewscy.com.pl

marzec 2016

PIA PRZEDMIECIE POZNASKIE64-920 Pia, ul. Mohylewska 24tel.: (67) 212 41 65, fax: (67) 212 48 15e-mail: [email protected]

LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o.02-135 Warszawa, ul. Iecka 24 Fwww.lafarge.pl

marzec 2014

48

Nazwa Wytwrni adres Zarzd: Wano certyfikatu do:

PIA PRZY OBWODNICY BYDGOSKIEJ64-920 Pia, ul. Kossaka 96 Atel.: (67) 214 74 5054; fax: (67) 214 74 52e-mail: [email protected]

BT Topbeton Sp. z o.o. (Grupa Grade)66-400 Gorzw Wlkp., ul. Bierzarina 45www.bt.topbeton.pl

marzec 2015

POZNA GRCZYN60-111 Pozna, ul. Gogowska 248tel: (61) 873 49 22, fax: (61) 877 42 41e-mail: [email protected]

LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o.02-135 Warszawa, ul. Iecka 24 Fwww.lafarge.pl

marzec 2014

POZNA WYSOGOTOWO62-081 Przemierowo, Wysogotowo ul. Grzybowa 2tel.: (61) 816 22 20e-mail: [email protected]

LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o.02-135 Warszawa, ul. Iecka 24 Fwww.lafarge.pl

marzec 2014

POZNA ZAWADY61-021 Pozna, ul. Gnienieska 63tel: (61) 810 16 55; fax: (61) 810 16 74e-mail: [email protected]bostabeton.com.pl

BOSTA Beton Sp. z o.o. (Grupa OARW)02-656 Warszawa, ul. Ksawerw 30www.bostabeton.com.pl

marzec 2015

RADOMSKO BOGWIDZOWY97-500 Radomskoul. Sucharskiego 49tel.: (44) 682 14 92; fax: (44) 682 33 12

DYCKERHOFF Polska Sp. z o.o.26-052 Sitkwka Nowiny, ul. Zakadowa 3www.dyckerhoff.pl

marzec 2014

RZESZW GOGW MAOPOLSKI36-060 Gogw Maopolski, Lipie 83tel.: (17) 851 62 36; fax: (17) 851 62 48e-mail: [email protected]

DYCKERHOFF Polska Sp. z o.o.26-052 Sitkwka Nowiny, ul. Zakadowa 3www.dyckerhoff.pl

marzec 2015

RZESZW PRZY TRASIE PODKARPACKIEJ35-082 Rzeszw, ul. Bieszczadzka 10tel.: (17) 854 47 11, fax: (17) 850 59 02e-mail: [email protected]

LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o.02-135 Warszawa, ul. Iecka 24 Fwww.lafarge.pl

marzec 2014

SIECHNICE w. KATARZYNA55-011 w. Katarzyna, Siechnice - ul. Zachodnia 9tel.: (71) 381 93 66, fax: (71) 381 93 64e-mail: [email protected]

ABET Pawlak Sp.j.55-011 wita KatarzynaSiechnice, ul. Zachodnia 9www.abet.pl

marzec 2014

SKIERNIEWICE WIDOK96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 18 Atel.: (46) 834 83 05, fax: (46) 834 83 20e-mail: [email protected]

BOSTA Beton Sp. z o.o. (Grupa OARW)02-656 Warszawa, ul. Ksawerw 30www.bostabeton.com.pl

marzec 2014

Wytwrnie betonu towarowego, ktre uzyskay lub sprolongoway wyrnienie Dobry Beton w ramach poprzednich edycji Kampanii cd.

49

Nazwa Wytwrni adres Zarzd: Wano certyfikatu do:

SUPSK POUDNIE76-200 Supsk, ul. Poznaska 75tel.: (59) 840 13 58, fax: (59) 840 13 59e-mail: [email protected]

GRADE Beton Sp. z o.o.45-076 Opole-Chorula, ul. Cementowa 1www.gorazdzebeton.pl

marzec 2014

STARGARD SZCZ. TEREN PARKU PRZEMYS.73-110 Stargard Szczeciski, ul. Skadowa 1 Atel./fax: (91) 579 08 9697; fax: (91) 326 07 03e-mail: [email protected]

BT Topbeton Sp. z o.o. (Grupa Grade)66-400 Gorzw Wlkp., ul. Bierzarina 4