Ühiskonna areng - Ott Väli

Download Ühiskonna areng - Ott Väli

Post on 24-Apr-2015

5.602 views

Category:

Technology

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. hiskonna areng Gmnaasiumi hiskonnapetus p. Ott Vli </li> <li> 2. hiskond? <ul><li>Suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis </li></ul><ul><li>Alati sstemaatiline </li></ul><ul><li>hiskond tervik, mille valdkonnad on omavahel seotud ja mjutavad ksteist </li></ul><ul><li>hiskonnapetus tna -&gt; ~10 aastat -&gt; ajalugu </li></ul><ul><li> Meil on tugev riik, kuid nrk hiskond </li></ul></li> <li> 3. hiskondlikud murrangupunktid: <ul><li>11.13. saj. ristisjad </li></ul><ul><li>1265 Inglise parlament </li></ul><ul><li>14. saj. pssirohi/tulirelvad </li></ul><ul><li>14.15. saj. manufaktuurid, pangandus </li></ul><ul><li>15. saj. renessanss/humanism </li></ul><ul><li>1440 trkikunst </li></ul><ul><li>1492 Ameerika avastamine </li></ul><ul><li>1517 reformatsioon </li></ul><ul><li>17. saj. valgustus </li></ul><ul><li>1689 iguste deklaratsioon </li></ul><ul><li>1776 Ameerika iseseisvusdeklaratsioon </li></ul><ul><li>1789 Suur Prantsuse rev. </li></ul></li> <li> 4. Tstushiskonna kujunemine: </li> <li> 5. <ul><li>Pllumajanduspre (17.18. saj.) </li></ul><ul><li>maa eraomandus (konkurents) </li></ul><ul><li>uuendused (maaparandus, tehnika) </li></ul><ul><li>tagajrg: toodangu kasv, liiga palju inimesi -&gt; linnadesse </li></ul><ul><li>Tstuspre (18. saj.) </li></ul><ul><li>eeldused: tehnika ja transpordi areng, pllumajanduspre (tjud, ostjaskond) </li></ul><ul><li>kaasnes: panganduse, kaubanduse ja kutsehariduse kiire areng </li></ul></li> <li> 6. Tstushiskond (industriaal): <ul><li>domineerib tstus </li></ul><ul><li>linnastumine -&gt; hiskond homogeensem </li></ul><ul><li>maailmakaubandus -&gt; lemaailmsed kriisid </li></ul><ul><li>muutus mtlemises -&gt; ratsionaalsus </li></ul><ul><li>leibkondade muutumine </li></ul><ul><li>A-d, tlisparteid, sotsiaalhoolekanne </li></ul><ul><li>seisuslik hisk. -&gt; klassihiskond </li></ul><ul><li>20. saj. algus fordism -&gt; luksuskaubad laiatarbekaupadeks </li></ul></li> <li> 7. Postindustriaalne (teenindus) hiskond: <ul><li>Kujunemine </li></ul><ul><li>elektroonika ja tuumafsika kiire areng (1930.-dnad) </li></ul><ul><li>automatiseerumine -&gt; tviljakuse kasv, tju vabanemine -&gt; pikeneb vaba aeg </li></ul><ul><li>domineerivaks teenindussektor </li></ul><ul><li>Tunnused </li></ul><ul><li>haritud spetsialistid -&gt; keskklass </li></ul><ul><li>massikultuur, massimeedia </li></ul></li> <li> 8. Infohiskond: <ul><li>algus: satelliit- ja mobiilside, personaalarvuti, Internet </li></ul><ul><li>informatsioon = kapital </li></ul><ul><li>globaliseerumine </li></ul><ul><li>1980. a: ~70% infottlejad, ~30% teenindajad </li></ul></li> <li> 9. Tehnoloogilised revolutsioonid: 17. saj. keskpaik Briti agraarrevolutsioon 18. saj. keskpaik tekstiil ja aurujud I indust. rev. 1830 raudtee 1890.-ndad elekter II indust. rev. 1940.-50.-ndad massitoodang, arvutid 1990.-ndad uus majandus &amp; globaliseerumine &amp; IT-rev. Oodatav jrgmine rev: nano -, bio -, info - ja materjali tehnoloogiate smbioos, Hiina/India tus </li> </ul>