uČenje-stilovi uČenja

Download UČENJE-STILOVI UČENJA

Post on 31-Oct-2015

67 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rad iz Organizacionog ponasanja

TRANSCRIPT

UENJE-STILOVI UENJA

UENJE-STILOVI UENJASvako ko prestane uiti je star, imao 20 ili 80 godina. Svako ko nastavi uiti je mlad. Najvea stvar u ivotu je ostati mladHenry Ford Slavica orevi 006/03Branka Novakovi N021/08Dragana Daki D021/09UVODUenje je svesna, svrsishodna i namerna aktivnost kojom stiemo odreena saznanja i vetine

Proces koji je prisutan u svim aspektima i razdobljima naeg ivota

Dovodi do relativno trajnih promena u ponaanju

UENJEUenje je rezultat odnosno, kreacija naeg uma u kojem se odvijaju brojni nevidljivi procesi to oteava metodoloko istraivanje ovog problema.

Kapacitet uenja razlikuje se kod svake osobe, pa tako postoje i bitne razlike u stilu uenja i u kreativnosti pojedinca.

Znaaj uenjaPsihologijaMenadment instrument za demonstraciju individualnih razlika Moan proces koji moe dovesti do:- pozitivnih rezultata- negativnih rezultata Izazov - pronalaenje naina kako da se prouavaju nevidljivi procesi i precizno mere promene u ponaanju

Individue koje vole uenje postaju fleksibilnije u vremenu konstantnih promena i zato pogodnije za prihvatanje organizacionih promena Poveava se evidencija o tome da kultura uenja moe uticati na efikasnost organizacije

Stil uenjaDa bi se uklonili nedostaci koji se javljaju prilikom uenja i da bi taj proces bio to kvalitetniji i produktivniji, vano je da znati stil uenja osobe.

Stilovi uenja prema Haniju i MamforduPeter Honey i Alan Mumford razlikuju sledee tipove osoba prema stilu uenja:AktivistaRevizorTeoretiarPragmatiar

Aktivista Snage: Slabosti: fleksibilan i otvorenuiva u novim situacijamaoptimistian u vezi bilo ega novogmalo je verovatno da se odupire promenama

esto ulazi u nepotrebne rizikeulazi u neku akciju sa nedovoljnom pripremom

Revizor Snage:Slabosti: oprezantemeljan i metodiandobar je u sluanju i asimiliranju informacijaretko skae na zakljukeobino nije uporanesto je previe oprezantreba mu puno vremena za razmiljanje i donoenje konane odluke

Teoretiar Snage:Slabosti: logiki mislilac

racionalan i objektivan

disciplinovano postupaogranien u lateralnom miljenjuniska tolerancija nesigurnosti nereda ili dvosmislenostinetolerantan prema svemu subjektivnom i intuitivnom

Pragmatiar Snage:Slabosti: elja da testira stvari u praksipraktian i realanvrsto stoji na zemljiorijentisan ka tehnikamatendencija da odbaci sve sto nema oiglednu primenunije veoma zainteresovan za teorijska naelaorijentisan na zadatke pre nego na ljude

ISTRAIVANJETEST ZA TIPIZACIJU STILOVA UENJAIzaberite 25 od ponuenih 40 odgovora koje najvie oslikavaju vau linost.1. Volim da priam sa drugim ljudima o tome kako stvari treba da se urade.2. Ponekad posmatram aktivnosti drugih ljudi.3. Volim da itam i da na taj nain uim.4. U potpunosti se predajem novim izazovnim i praktinim aktivnostima.5. Volim da eksperimentiem kada treba da izvrim zadatak. 6. Potrebno mi je vreme kako bi se navikao na nove ideje.7. Uenje pomou filmova i videa pomae mi da bolje razumem gradivo.8. Volim definisane projekte u kojima mogu odmah da ponem sa radom.9. Odgovara mi uenje pomou metoda uenja na daljinu ili e-uenja.10. Uivam u voenju drugih kroz projekat (mentorski rad). 11. esto mogu da predvidim rezultat.12. Ispitujem i istraujem logiku koja stoji iza pretpostavki. 13. Pronalazim da je diskusija najbolji nain za uenje.14. Poredim svoja reenja sa reenjima drugih ljudi ili situacijama.15. Mogunost da se postavi pitanje je jako bitno za mene prilikom uenja.16. Uenje napolju i trening su veoma interesantni. 17. Raspitujem se za skoro sve. 18. Volim obuku na poslu. 19. esto istraujem pitanja i razne teme. 20. Volim da analiziram situaciju pre poetka.21. Volim da uim u klasino postavljenim kursevima.22. Volim da uim kroz stvaranja i vizuelnu prezentaciju. 23. Predavanje je esto najbolji nain za mene da uim. 24. Iskreno uivam u sluanju drugih i njihovih miljenja. 25. Preuzimam akcije i poinjem sa realizacijom zadataka odmah. 26. Dobar sam u vizualiziciji zadatka pre nego to zaponem isti. 27. Studija sluaja mi pomae da stvarno razumem neki koncept. 28. esto zamiljam kako bi stvari trebalo da se urade. 29. Trudim se da isplaniram svaki projekat na kome radim. 30. Samouk ili kada mogu radom da uim, najbolji je nain na koji prihvatam nova znanja. 31. Uim najbolje kada mogu da pratim nekoga kako radi odreeni posao. 32. Teim da klasifikujem ili uredim ideje kako bi reio problem. 33. Volim da uestvujem u brejnstormingu na teme sa kojima se moj tim ili ja suoavamo. 34. Veoma sam organizovan.35. Najbolje uim kroz praktine vebe ili igranje uloga.36. Mogu da uim kroz istraivaki rad. 37. Stalno vidim anse u okruenju. 38. Uim posmatranjem kako drugi rade.39. Najbolje uim kroz mentorski rad. 40. Volim reavanje problema.

Nain utvrivanja rezultataStil uenja se utvruje tako to se odredi polje u kojem ima najvie zaokruenih stavovaAKTIVISTA14816182530353740REVIZOR36912141520233236TEORETIAR271321242628313338PRAGMATIAR5101117192227293439Razultati istraivanja(po stilovima uenja)PolFakultetProsek MGraevinskiEkonomski6-77,01-88,01-99,01-10Aktivista-2-2--11Revizor515133--Teoretiar1212111-Pragmatiar133131--Razultati istraivanja(stil uenja-fakultet)Razultati istraivanja(stil uenja-prosek studenata)Analiza istraivanjadominira stil REVIZOR

loiji prosek imaju studenti stila PRAGMATIAR

nemogue je prilagoditi se svakom stilu uenja kod studenata

HVALA NA PANJI!

''Koreni uenja su gorki, ali plodovi su slatki.'' Aristotel