ucapan aluan forum perdana ehwal islam - .1 ucapan aluan forum perdana ehwal islam 5 januari 2017

Download UCAPAN ALUAN FORUM PERDANA EHWAL ISLAM - .1 UCAPAN ALUAN FORUM PERDANA EHWAL ISLAM 5 Januari 2017

Post on 02-Aug-2019

246 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  UCAPAN ALUAN

  FORUM PERDANA EHWAL ISLAM

  5 Januari 2017 (Khamis)

  Auditorium ANGKASA, Kelana Jaya

  DATO HAJI ABDUL FATTAH HAJI

  ABDULLAH

  PRESIDEN ANGKASA

 • 2

  Bismillahhirrahmannirrahim,

  Assalamulaikum WBT dan Salam

  1Koperasi

  Terima Kasih Pengacara Majlis

 • 3

  (Senarai salutasi disediakan oleh

  urusetia majlis)

  Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang

  dihormati sekelian.

 • 4

  Pertama sekali saya bagi pihak

  ANGKASA mengucapkan rasa

  syukur kepada Allah SWT di atas

  limpah dan kurniaNya, dapat kita

  bersama-sama hadir ke Forum

 • 5

  Perdana Ehwal Islam yang akan

  bersiaran langsung menerusi TV1

  RTM dengan tajuk Ukur Baju Badan

  Sendiri.

 • 6

  Tidak terlewat di sini untuk saya

  mengucapkan Selamat tahun baru

  2017 dan Forum Perdana ini yang

  diadakan ini merupakan agenda

 • 7

  utama yang diadakan sebagai

  pembuka tirai tahun baru 2017.

  Pertama sekali, saya bagi pihak

  ANGKASA dan gerakan koperasi

 • 8

  negara mengucapkan ribuan

  terima kasih kepada Yang

  Berhormat Dato Seri Hamzah

  Zainudin, Menteri Perdagangan

  Dalam Negeri, Koperasi dan

 • 9

  Kepenggunaan yang telah

  bekerjasama secara langsung untuk

  menjayakan Forum Perdana yang

  diadakan pada hari ini.

 • 10

  Yang Berhormat Dato Seri dari awal

  telah menunjukkan minat dan

  komitmen untuk menjayakan Forum

  Perdana ini dengan mengambil

  inisiatif mengadakan beberapa siri

 • 11

  perbincangan dan mesyuarat untuk

  menentukan forum yang diadakan

  ini memberi impak kepada

  masyarakat secara keseluruhannya.

 • 12

  Tahniah Yang Berhormat Dato Seri

  atas keprihatinan untuk membawa

  isu Ukur Baju Badan Sendiri

  sebagai satu tajuk yang boleh

  dibincangkan secara terbuka untuk

 • 13

  membuka minda masyarakat

  tentang kaedah menangani kos

  sara hidup yang meningkat.

 • 14

  Saya juga mengucapkan terima

  kasih kepada Suruhanjaya Koperasi

  Malaysia yang memberi sokongan

  berterusan kepada ANGKASA untuk

  melaksanakan Forum Perdana

 • 15

  sebagai wadah menyebarkan

  peranan dan kepentingan

  berkoperasi dalam masyarakat.

 • 16

  ANGKASA juga berterima kasih

  kepada Radio Television Malaysia

  (RTM) dan Jabatan Kemajuan Islam

  Malausia (JAKIM) yang memberi slot

  kepada gerakan koperasi negara

 • 17

  melalui ANGKASA untuk

  menyampaikan agenda koperasi

  melalui pendidikan berunsurkan

  Islam.

 • 18

  Kesedaran dan pendidikan

  berterusan merupakan kaedah

  terbaik yang boleh diadakan seperti

  hadis dari Riwayat Bukhari:

  Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu

  taala anhu, bahwa Nabi

 • 19

  shallallaahu alaihi wa sallam

  bersabda, Sampaikanlah dariku

  walau hanya satu ayat (HR.

  Bukhari)

 • 20

  Yang Berhormat Dato Seri, Dato-

  Dato, Datin-datin, pada koperator

  yang dihormati sekelian.

 • 21

  Saya bagi pihak ANGKASA sekali

  lagi mengucapkan terima kasih

  kepada semua yang hadir dan

  akan mengikuti Forum Perdana

 • 22

  Ehwal Islam yang bersiaran

  langsung di TV1.

 • 23

  Semoga program ini dapat berjalan

  dengan lancar dan di bawah

  lindungan Allah S.W.T

  Sekian, terima kasih.

 • 24

  Wabillahitaufik wal hidayah,

  Assalamualaikum w.b.t

  - TAMAT -

Recommended

View more >