u prologu - fer.hr kratil,platon). ucitelj(platon,aristotel). sljedbenik(aristotel,sokrat)...

Download u Prologu - fer.hr kratil,platon). ucitelj(platon,aristotel). sljedbenik(aristotel,sokrat) ucenik(aristotel,sokrat) ucitelj(sokrat,aristotel) ucenik(aristotel,Z) sljedbenik(Z

Post on 26-Feb-2018

242 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Prof.dr.sc. Bojana Dalbelo Bai

  Fakultet elektrotehnike i raunarstvaZavod za elektroniku, mikroelektroniku, raunalne i inteligentne sustave

  www.zemris.fer.hr/~bojanabojana.dalbelo@fer.hr

  FER

  travanj 2010.

  Logiko programiranje

  u Prologu

  Bojana Dalbelo Bai

 • LOGIKO PROGRAMIRANJE

  Logiko programiranje (engl. logic programming)

  uporaba matematike logike za programiranje

  Ideja: opisati problem logikim formulama, a rjeavanje prepustiti raunalu

  "Algorithm = Logic + Control

  Razliito od dokazivaa teorema (ATP) jer:

  U program su ugraeni eksplicitni kontrolni mehanizmi

  Nije podrana puna ekspresivnost logike

 • 3

  PROGRAMSKI JEZICI

  deklarativni imperativni

  funkcijski logikilambda raun(Alonzo Church, 1930.)

  Hornove klauzule predikatna logika(Alfred Horn, 1951.)

  Turingov stroj(Alan Turing, 1936.)

  value-driven command-driven

  Lisp, Haskell, SML, Ocaml, Miranda, Erlang, ...

  Prolog

  C, C++, Java, Pascal, Basic, Perl, ...

  ... Python, C#, Mathematica, Matlab, R ?

 • 4

  DEKLARATIVNI PROGRAMSKI JEZICI

  deklarativni jezici opisuju to se izraunava umjesto kako

  se to izraunava

  zadaje se specifikacija skupa uvjeta koji definiraju prostor rjeenja

  pronalaenje rjeenja preputeno je interpreteru

  osnovne karakteristike:

  eksplicitno stanje umjesto implicitnog stanja

  nema popratnih efekata (engl. side-effects)

  programiranje s izrazima

  funkcijski jezici: izraz=fukcija

  logiki jezici: izraz=relacija

 • 5

  POPRATNI EFEKTI

  koja je povratna vrijednost funkcije main ?

  povratna vrijednost ovisi o redoslijedu izrauna pribrojnika!

  deklarativno ne bi smjelo biti razlike:

  A+B = B+A

  function foo(x)beginy = 0return 2*xend

  function main()beginy = 5x = foo(2) + yreturn xend

  popratni efekt!

  prave funkcije ne prtljaju po memoriji ve samo vraaju vrijednost

 • 6

  POPRATNI EFEKTI

  funkcija foo ima popratni efekt stoga nije referencijalno

  prozirna

  ne vrijedi Leibnizovo pravilo: equals for equals

  moramo voditi rauna o tijeku izvoenja (proceduralno) umjesto da se koncentriramo na znaenje programa(deklarativno)

  function foo(x)beginy = 0return 2*xend

  ...y = 5if (foo(y) == foo(y)) then ......

  false???

 • 7

  DEKLARATIVNI JEZICI

  isto deklarativni (engl. purely declarative) jezici ne

  dozvoljavaju popratne efekte

  Haskell, ...

  radi praktinosti veina deklarativnih jezika doputa kontrolirane popratne efekte (declarative in style)

  Lisp, SML, Ocaml, Prolog, ...

  pogodnosti:

  formalno koncizni, visoka razina apstrakcije

  laka formalna verifikacija

  manja mogunost pogreke

  nedostaci:

  neuinkovitost

  neke strukture/funkcije iziskuju popratne efekte (npr.?)

 • 8

  DEKLARATIVNI JEZICI

  deklarativni jezici nemaju varijabli u klasinom smislu

  (variables do not vary)

  nemaju naredbe pridruivanja (x = x + 1) jer bi to iziskivalo popratni efekt

  nemaju programskih petlji

  umjesto toga: rekurzija

  function fact(n)begina = 1for i = 1 to n dobegin

  a = a*iendreturn a

  end

  fact 1 = 1fact n = n*fact(n-1)

  Haskell:

 • 9

  PROLOG

  Prolog = Programming in Logic

  deklarativni logiki programski jezik

  1972.: Alan Colmerauer, Robert Kowalski, Philippe Roussel

  originalno razvijen za NLP

  fundamentalni koncepti:

  rekurzija

  unifikacija

  postupak vraanja (backtracking)

  nije isto deklarativan:

  "Algorithm = Logic + Control

  (A B) C (B A) C

 • 10

  HORNOVE FORMULE

  Programi u Prologu sainjeni su od slijeda pravila

  Svako pravilo je FOPL-formula u Hornovom obliku:

  ~P1 ~P2 ~P3 ... ~Pn Q

  tj. klauzula u kojoj je najvie jedan literal pozitivan

  Ekvivalentno: (P1 P2 P3 ... Pn) Q

  Specijalan sluaj za Pi = true: true Q == Q

  Definitna Hornova klauzula: tono jedan literal je pozitivan

  Naalost, ne moe se svaka formula pretvoriti u (definitni) Hornov oblik .... ~P Q, P (Q R)

  Zakljuivanje nad Hornovim formulama: rezolucija opovrgvanjem (krenuvi od ~Q)

 • 11

  Primjer programa u Prologu

  baza znanja (logiki program):

  varijable velikim, predikatni simboli malim slovima

  implikacija u obliku konzekvens :- antecedens

  svaki redak zavrava tokom

  varijable su implicitno univerzalno kvantificirane

  smrtan(X) :- covjek(X).covjek(sokrat).

  x (COVJEK(x) SMRTAN(x)) COVJEK(Sokrat)

  pravilo

  injenica

 • 12

  Primjer upita (1)

  sada moemo postavljati upite:

  smrtan(X) :- covjek(X).covjek(sokrat).

  ?- covjek(sokrat).Yes?- smrtan(sokrat).Yes?- smrtan(X).X=sokratYes

 • 13

  Konjunkcija atoma

  antecedens moe sadravati vei broj atoma:

  covjek(X) :-sisavac(X), govori(X).

  operator i

  covjek(X) :-sisavac(X),govori(X),placa_porez(X).

 • 14

  Disjunkcija atoma

  jedan predikat moe biti definiran s vie stavaka:

  izmeu stavaka se podrazumijeva konjunkcija

  tomu je ekvivalentno:

  provjerite!

  smrtan(X) :- covjek(X).smrtan(X) :- ziv(X).

  smrtan(X) :-covjek(X); ziv(X).

  operator ili

 • 15

  Viemjesni predikati

  predikati mogu biti n-mjesni:

  kako definirati predikat ucenik pomou ucitelj ?

  kako definirati jednomjesni predikat ucen ?

  ucitelj(sokrat,platon).ucitelj(kratil,platon).ucitelj(platon,aristotel).

  ucenik(X,Y) :- ucitelj(Y,X).

  ucen(X) :- ucitelj(Y,X).

 • 16

  Kvantifikacija varijabli

  kako je kvantificirana varijabla Y?

  sve varijable su implicitno univerzalno kvantificirane u cijelom pravilu, ali Y se javlja samo u antecedensu pa moemo rei da je egzistencijalno kvantificirana

  dokai:

  x y (UCITELJ(y,x) UCEN(x)) x (y UCITELJ(y,x) UCEN(x))

  ucen(X) :- ucitelj(Y,X).

 • 17

  Primjer upita (2)

  primjeri upita:

  ?- ucitelj(X,platon).X=sokratX=kratil Yes?- ucitelj(sokrat,Y),ucitelj(kratil,Y).Y=platonYes?- ucenik(X,_).X=platonX=platonX=aristotelYes?- ucenik(aristotel,sokrat).No

 • 18

  REKURZIJA

  definirajmo tranzitivnu relaciju SLJEDBENIK(x,y)

  x je ucenik od y

  x ucenik od nekog z, a z je sljedbenik od y

  upit:

  sljedbenik(X,Y):-ucenik(X,Y).

  sljedbenik(X,Y):-ucenik(X,Z),sljedbenik(Z,Y).

  trivijalan sluaj

  rekurzivan sluaj

  ?- sljedbenik(aristotel,sokrat).Yes

 • 19

  BACKTRACKING

  Prolog dokazuje unatrag od cilja k premisama, metodom

  pretraivanja u dubinu

  antecedens postaje novi meucilj koji treba dokazati i koji se dodaje na stog

  Kada jedna grana dokaza ne uspije, Prolog se vraa (BACKTRACKS) na zadnju toku odabira

  Ako iscrpi sve mogunosti, vraa No, inae Yes

  No No No Yes

  Cilj

  ->

 • 20

  BACKTRACKING

  sljedbenik(X,Y):-ucenik(X,Y).

  sljedbenik(X,Y):-ucenik(X,Z),sljedbenik(Z,Y).

  ucenik(X,Y):-ucitelj(Y,X).

  ucitelj(sokrat,platon).ucitelj(kratil,platon).ucitelj(platon,aristotel).

  sljedbenik(aristotel,sokrat)

  ucenik(aristotel,sokrat)

  ucitelj(sokrat,aristotel)

  ucenik(aristotel,Z)sljedbenik(Z,sokrat)

  ucitelj(Z,aristotel)sljedbenik(Z,sokrat)

  sljedbenik(platon,sokrat)

  Z=platon

  ucenik(platon,sokrat)

  ucitelj(sokrat,platon)

  No

  Yes

  backtracking

 • 21

  Deklarativno vs. proceduralno

  Naalost, Prolog nije isto deklarativan pa je redoslijed

  stavaka i atoma itekako bitan:

  out of stack

  sljedbenik(X,Y):-ucenik(X,Y).

  sljedbenik(X,Y):-ucenik(X,Z),sljedbenik(Z,Y).

  sljedbenik(X,Y):-ucenik(X,Z),sljedbenik(Z,Y).

  sljedbenik(X,Y):-ucenik(X,Y).

  sljedbenik(X,Y):-ucenik(X,Y).

  sljedbenik(X,Y):-sljedbenik(Z,Y),ucenik(X,Z).

  sljedbenik(X,Y):-sljedbenik(Z,Y),ucenik(X,Z).

  sljedbenik(X,Y):-ucenik(X,Y).

 • 22

  UNIFIKACIJA

  U svakom koraku zakljuivanja Prolog nastoji unificirati

  trenutni cilj sa stoga s konzekvensima pravila ili

  injenicama u bazi znanja

  unificirati moemo i eksplicitno:

  ?- ucitelj(Z,aristotel) = ucitelj(platon,aristotel)Z = platonYes

  ?- ucenik(Z,aristotel) = ucenik(platon,Z)No

  ?- X = f(X).X = f(f(f(...)))

  nema provjere pojavljivanja

  varijable! (occurs check)

  operator

  unifikacije

 • 23

  NEGACIJA

  Hornov oblik ne doputa negaciju u antecedensu, ali

  Prolog doputa operator not

  negacija pomou neuspjeha (NAF)

  ako P(x) ne moe dokazati,

  onda je istinito not(P(x)), inae je lano

  pretpostavljamo zatvorenost svijeta (CWA)

  sve to nije u bazi znanja je lano

  covjek(X) :-govori(X),not(ima(X,perje)).

 • 24

  NEGACIJA

  baza znanja:

  upiti:

  ima(polinezija,perje).govori(polinezija).govori(sokrat).covjek(X) :-

  govori(X),not(ima(X,perje)).

  ?- covjek(sokrat).Yes?- covjek(polinezija).No?- not(covjek(polinezija)).Yes

 • Laboratorijski zadatak

  Zadatak 2.5: Primjena Prologa u porodinoj domeni

  (3 boda)

  U programskom jeziku Prolog definirajte bazu znanja koja opisuje porodine relacije i omoguuje izvoenje novih zakljuaka. U baza znanja definirajte injenice roditelj, musko, zensko i dob, te zatim pravila otac, majka, brat, sestra, djed, baka, ujak, predak i srodan.

  Definirajte upite kojima se iz baze znanja dohvaaju (1) svi roditeljski parovi, (2) sve osobe koje su nekome

Recommended

View more >