typografický pravopis

of 43 /43
Typografický pravopis Lenka Forstová listopad 2007

Upload: jamal

Post on 07-Jan-2016

63 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Typografický pravopis. Lenka Forstov á listopad 2007. Jaká pravidla?. pravidla českého pravopisu (dále v textu PČP) jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR (UJČ) http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Typografický pravopis

Typografický pravopis

Lenka Forstová

listopad 2007

Page 2: Typografický pravopis

Jaká pravidla?

pravidla českého pravopisu (dále v textu PČP)jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR (UJČ)http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm

ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory

nepostihuje vše potřebnévýhrady proti některým příkladům i pravidlům

„nepsaná“ pravidlajednoznačnostkriteria pro snadné a hladké čtenítradice a zvyklosti

Page 3: Typografický pravopis

Další užitečné odkazy

http://www.typo.cz/_typo/typo-pravidla-uvod.html

http://interval.cz/serialy/hrichy-pro-sileneho-korektora/

http://interval.cz/clanky/webdesignerovy-poznamky-z-typografie/

Page 4: Typografický pravopis

Interpunkce (.,;:?!)

těsně za slovo bez mezery, za ním mezeranásleduje-li více interpunkčních znamének za sebou, mezera se píše až za poslední

Praha, Ustí n. L., Děčín

je-li použití čárky nevhodné pro oddělení položek seznamu, použijeme středník

-1; 1,52; 2 000;

Page 5: Typografický pravopis

Interpunkce (tečka)

končí-li věta zkratkou, další tečka se nepíšeVýčet pokračuje a, b, c, d, atd.

za nadpisem se tečka nepíšepopisky a legendy obrázků se neukončuje tečkou ani v případě, že se skládají z více vět

Page 6: Typografický pravopis

Zkratky

zkratka se nepíše na začátku větyzkratky z více slov, tečky s mezerami

s. r. o., v. r.

ustálené slovní spojení do jedné zkratkytj., atp., čp.

iniciálové zkratky nemají tečkyUSA, UK, OSN

výjimky, tečky bez mezerM.A.S.H.

Sloveso viz není zkratka!

Page 7: Typografický pravopis

Zkratky

zkratky tvořené ze začátku a konce bez tečky

pí, fa, cca

právní forma společnostiza názvem, oddělené čárkami

Firma FiTa, s. r. o., bude zrušena.před názvem bez čárky

Mezi známé firmy patří a. s. FiTa.

Page 8: Typografický pravopis

Titulyplatnou podobu určuje vysokoškolský zákon

před jménem (neoddělují se čárkou)

RNDr., MUDr., PaedDr., Ing., Mgr., Bc.,

PhMr. ( magistr farmacie), PharmDr.

vědecko-pedagogické hodnosti s malým písmenem před jménem

doc. RNDr. Jan Novák, DrSc.

za jménem (oddělují se čárkami z obou stran)

Ph.D., CSc., DrSc., dr. h. c.,

DiS (diplomovaný specialista = absolvent VOŠ)

Přednášku vyslovil RNDr. Jan Novák, CSc., a vyjádřil v ní …

Ph.D. a Th.D. se píší s tečkami a bez mezery uvnitř zkratky!

neoficiální zkratky s malým písmenemhovorově (pracovně) bez plného znění všech titulů (dr., ing., mgr.)

Obraťte se na ing. Procházkovou.

Page 9: Typografický pravopis

Výpustek (…)

Alt 0133nedokončený výčet

oddělují se mezerouprogramovací jazyky Pascal, C, C++, …

zámlkapřipojuje se bez mezery

Byla to bolestná ztráta…

vazba na předchozí textbez mezery

nepsat jako tři tečky -> dělení řádkůna konci věty nahrazují tečku

Page 10: Typografický pravopis

Uvozovkyčeské uvozovky

„text“na začátku dole devítky, ALT + 0132 na konci nahoře šestky, ALT + 0147přiléhají těsně k textu, bez mezer

další povolené znakypoloviční uvozovky

‚text‘francouzské uvozovky

» text«

rovné uvozovky "značka pro palecna klávesnici, ale některé programy automaticky zamění za obléALT + 034

Page 11: Typografický pravopis

Odsuvník

odsuvník (apostrof) ‘nahrazuje vynechané písmeno

pad’ (padl)v některých případech se apostrof nepíše

kdybys, abys, cos, žes (tam nebyl), ty ses (neviděl)

Page 12: Typografický pravopis

Závorky

přiléhají bez mezer k začátku a konci textu

typy závorekokrouhlé závorkyhranaté výjimečně jako vnořenéostatní pouze v odborném textu

Page 13: Typografický pravopis

Lomítkapodle normy vždy bez mezer

v záhlaví/v zápatí výjimka lomítka pro oddělení veršů

doporučení ÚJČbez mezer

– složené fyzikální jednotky

10 km/h 300 osob/h– rozsah

akademický rok 2007/08– jednoslovné varianty

Vážená paní/slečnos mezerami

– více slovné

Vážená paní / Vážený pane– pro přehlednost

výkon / napětí1500 kW / 220/380 V

Page 14: Typografický pravopis

Vodorovné čárky

spojovník -znak na klávesnicinení to pomlčkaneodděluje se mezeramirozdělení slov na konci řádku (bez mezery)dělení slov, která pokračují jinde

dvou- a třílůžkové pokojespojuje dvě části složeného slova

bude-liping-pong česko-anglickýPraha-Vršovice

diskuse k ČSN 01 6910Liberec 7-Horní Růžodol (norma)Liberec 7 – Horní Růžodol (ÚJČ AV ČR)

Page 15: Typografický pravopis

Vodorovné čárky

krátká pomlčka –ALT + 0150delší než spojovníkoddělení větných členůz obou stran mezerynedělitelná mezera mezi pomlčkou a vloženým větným členemnedokončená věta (tečka se zpravidla už nepíše)

Dej si na mě pozor nebo –!znak mínus (bez mezery)

–23ve významu proti (z obou stran mezera)

zápas Sparta – Slavia

Page 16: Typografický pravopis

Vodorovné čárky

označuje vzdálenost (z obou stran mezery)dálnice Praha – Brnozávod Praha-Zbraslav – Jíloviště

označuje-li interval (bez mezer)stránky 23–26 teplota 5–10 °Cobdobí 1914–1918

UJČ doporučuje „víceslovné“ hranice intervalu oddělit mezerami

17.1. – 3. 5. vs. 17. 1.–3. 5.1. ledna – 3. února vs. 1. ledna–3. února

nejedná-li se o odborný text, tak rozsah vypisujeme raději slovy

teplota 5 °C až 10 °Czápis peněžní částky bez desetinných míst

Kč 325,–

Page 17: Typografický pravopis

Vodorovné čárky

dlouhá pomlčka —– v češtině se téměř nepoužívá, občas v beletrii– někdy v účetnictví

20,— Kč

Page 18: Typografický pravopis

Mezery

rozdělitelné x nedělitelnépevné x pružné

základnízúženérozšířené

nejednotná terminologie textových editorůMS Office - pevná = pevná a nedělitelná

Page 19: Typografický pravopis

Pevná mezera(ČSN 01 6910)

číslo, kód10°000, telefon 978°654°321

číslo a veličina nebo značka10°km, 50°%, §°5, str.°153

den a měsíc v datu8.°srpna 2001

uvnitř zkratkyMFF°UK, s.°r.°o., př.°n.°l., …

neslabičná předložkaz, s, k, v, Z, S, K, V

zkratka jména a příjmení, titul a jméno, titul a příjmení

M.°Nováková, Ing.°Marie Nováková, ing.°Nováková

Page 20: Typografický pravopis

Pomlčka ve větě(pravidla českého pravopisu)

vložený větný členpomlčky se k němu připojí pevnou mezerou (uvnitř)vně oddělitelná mezera

nedokončená větapřipojení ke větě pevnou mezeroutečka za větou se nepíše

Dej si na mě pozor nebo –

Page 21: Typografický pravopis

Pevná mezera (doporučení)

řadová číslovka zapsaná číslicí a podstatné jméno

3.°řada

&, z obou stran v názvu firmyNovák°&°syn

z obou stran pomlčky (pokud se píše mezera)výjimkou je pomlčka pro oddělení větného členu

za zkratkami typu tj., tzn., tzv.všude, kde by rozdělení řádku působilo nepatřičně

Trasa°A Praha°7,telefon 987°654 l:°321

Page 22: Typografický pravopis

Pevná mezera (tradice?)

předložky o, u, O, Uspojky A, i, I

neplatí pro spojku ‘a’ (pouze pro malé písmeno, nikoliv verzálku)

Page 23: Typografický pravopis

Pevná mezera (k diskusi)

norma neošetřujetři°sta padesát účastníkůtři°kola 1.°1.°2001

Page 24: Typografický pravopis

Značky

samostatná norma ČSN ISO 31-0píšou se bez tečky značky jednotek vždy stojaté písmo fyzikální veličiny vždy kurzívou

Page 25: Typografický pravopis

Měrné jednotky

číslo odděleno od jednotky pevnou mezeroubez mezer se píše

značka tvořená více písmeny10 kWh10 °C

připojení samostatné výše položené značky6 m3, monitor 19" 12° pivo o teplotě 12 °C

značka vyjadřující přídavné jméno8% ocet (osmiprocentní ocet)5% sleva vs. sleva 5 %

– opatrně s kurzívou

6V baterie 6V baterie 6V baterie

Page 26: Typografický pravopis

Promile a procenta

procentoznačka %

klesání 10 % 10% klesání

promileznačkadesetinné číslo

0,5 ‰ alkoholu 0,000 5 alkoholu

Page 27: Typografický pravopis

Míry

měřítko a poměrdvojtečka bez mezer

Správně 1:100 000Špatně 1 : 100 000

rozměryjednotka ke každému rozměru

120 cm x 100 cm x 30 cm100 °C ± 2 °C

nebo rozměry v závorce a jednotka za ní(120 x 100 x 30) cm(100 ± 2) °C

Page 28: Typografický pravopis

Různéindexy a exponenty

bez mezerH2O an+1 m2 –1–12

značka pro průměroddělit mezerou

ø 10 min/km

skóredvojtečkou bez mezer

Sparta – Slavia 0:3

paragrafpouze ve spojení s číslem, jinak slovněvíce čísel, ale značka jen jednou

§ 12, 13 a 18Odsuzuje se podle § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 4/1998

Sb.

Page 29: Typografický pravopis

Stupně

teplota–23,5 °C 32 °F

úhelúhel 60°úhel 22°30'10"souřadnice N50°05'17,796" E14°24'13,604"

Page 30: Typografický pravopis

Měna

symbol měny se píšev seznamech za částkuv textu možno před i za částku (pozor na interpunkci ve větě)

Kč 15,50 15,50 Kčv textu slovy za částku

– euro se skloňuje podle vzoru město

Měl jsem v kapse10 eur.třípísmenné kódy před číslo

– bankovní spojení– mezinárodní korespondence

CZK 200,00nemá-li částka uvedena desetinná místa je označení měny vždy až za číslem

15 Kč 20 korun1.000 dolarů

Page 31: Typografický pravopis

Měnaskupiny čísel je možné oddělit tečkou

bezpečnostní důvody (vepsání čísla navíc, ...)pozor na zalomení řádků

1.500.000 Kč

zápis nulových desetinných místnulami

– měna za číslem nebo před číslem

20,00 Kč Kč 20,00proškrtnutí

– (dlouhou?) pomlčkou– proškrtnutí dvěma spojovníky– měna jedině před

Kč 20,– Kč 20,--nelze proškrtnout nulu v jednotkách

Špatně: –,20 Kč

Page 32: Typografický pravopis

Datum

formuláředatum je značkabez mezerměsíc a den vždy dvoumístněletopočty > 2000 vždy čtyřmístně

– typografické doporučení – čtyřmístně vždy– výjimka – ustálené spojení Nagano '98

vzestupné uspořádání – oddělovač je tečka17.08.2001

sestupné uspořádání – oddělovač je spojovník2001-08-17

Page 33: Typografický pravopis

Datum

v textuvždy vzestupněměsíc raději slovemden číslem, nevýznamné nuly se nepíšímezi dnem a měsícem – nedělitelná mezera

Dne7.°srpna 2001 byl ...

je možný i numerický zápis – pevná mezera i před letopočtem– dvojciferný zápis dnů a měsíců bez mezer

Správně: Vaše reklamace z 1.°2.°2007 bude vyřízena do ...

Správně: Vaše reklamace z 01.02.2007 bude vyřízena do ...

Nesprávně: Vaše reklamace z 1.2.2007 bude vyřízena do ...

Page 34: Typografický pravopis

Datum

v dopiseza místem odeslání se nepíše čárkamísto odeslání v 1. pádě

Praha 23. listopadu 2007

Page 35: Typografický pravopis

Čas

dle normyzápis sestupněoddělovač dvojtečka, bez mezerdesetiny sekundy se oddělují desetinnou čárkoučísla dvojciferněsouvislém textu lze psát hodiny (i minuty a sekundy!) jednociferněpovolené zkratky h, h., hod., min, min., s

UJČPČP dovolují jako oddělovač i tečkuminuty a sekundy vždy dvojciferně

Page 36: Typografický pravopis

Čísla

jednodušší čísla slovněCílem proběhlo tři sta závodníků.

neplatí pro letopočty a čísla se značkou1 m v roce 1900 úhel 30°

skupiny po třech číslicíchneplatí pro letopočtyi vpravo od desetinné čárky

1 123,456 7

znaménko před číslemmínus lze nahradit pomlčkoubez mezery

–5,23 +5,23

Page 37: Typografický pravopis

Čísla

zlomkylomítko bez mezeryza celou částí je mezera

2 ½ kg 3 2/3 částí

Page 38: Typografický pravopis

Početní výrazy

operátory musí být středem ve stejné výšce oddělují se mezerami

v textu lze použít značky +, – (pomlčka), , x (malé písmeno x), :, =, pro násobení lze použít i tečku (interpunkční) i když nebude správně zarovnaná

a + b – c . d = x 5 6 = 30 5 x 6 = 30

doporučení pro odborné matematické textysložité výrazy musí být přehlednézvýraznit strukturu výrazujednotný zápis v celém útvaru

Page 39: Typografický pravopis

Sloupce čísel

stejný počet desetinných míst

zarovnání na desetinnou čárku

římská čísla zarovnání vlevo

Page 40: Typografický pravopis

Čísla v textu

spojení se slovyraději i číslo slovy

dvoulůžkový, třikrát, desetidennívýjimečně spojení v jedno slovo,bez koncovky, bez mezery

– pro složitější čísla

220denní, 153krát, skupina 1ačísla označená písmenem se spojovníkem, bez mezer

k-členů, k-tý člen

věta nezačíná číslem, ani datem

Page 41: Typografický pravopis

Telefonní čísla

norma odkazuje na Zlaté stránky v národním provozu

123 456 789mezinárodním provozu

+420 123 456 789

typografické doporučenínejrovnoměrnější rozdělení do skupin po dvou až třech číslicíchdelší skupiny na začátek

123 456 78123 45 67

Page 42: Typografický pravopis

Číselné kódy

píší se v souladu s příslušnými předpisysměrovací čísla

118 00rodná čísla

• 955911/1221• 231201/123

evidenční čísla (občanské průkazy, bankovní účty...)...

Page 43: Typografický pravopis

Značkypravidla platí pro psaný text a nikoliv odborné texty&

firemní názvy s mezerami

Vlk & Koza Novák & comp.

#náhrada za slovo číslos mezerami

Správně výrobek # 147Špatně výrobek #147

* narození, † úmrtípřed datums mezerou

Emil Kolben, * 1. 11. 1862 , † 3. 7. 1943