tvorba přístupného webu

Download Tvorba přístupného webu

Post on 25-Jan-2015

1.177 views

Category:

Design

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pednka o pstupnosti pro KISK FF MU, tvrtek 22. 10. 2009.

TRANSCRIPT

 • 1. Radek Pavlek, jen 2009 The Web is not abarrierto people with disabilities, it is thesolution . Paul R. Bohman, WebAIM

2. Co je to pstupn web?

 • Pstupn web
  • respektuje maximum svch uivatel;
  • neklade svm uivatelm dn pekky;
  • lpe se pouv i bnm uivatelm;
  • lpe se udruje a aktualizuje.
 • Pstupnost je velmi zce provzna i s dalmi oblastmi tvorby webovch strnek (pouitelnost, informan architektura, SEO).

3. Definice pstupnosti I

 • Pstupn webov strnka je pouiteln prokadhouivatele Internetu, a sice nezvisle na jeho postien, schopnostech, znalostech, zkuenostech i zobrazovacch monostech.

Lze tuto definici vbec naplnit? 4. Definice pstupnosti II

 • Za pstupn web lze dnes povaovat takov web, kter budenvtvnk s tkm zdravotnm postienm schopen i pes svj zdravotn handicap, za pomoci prostedk, kter m k dispozici, a zpsobem, kter mu vyhovuje, efektivn pouvat a doshnout svho cle.

Lpe odpovd souasn situaci v oblasti pstupnosti (jen o mlokter strnce lze dnes prohlsit, e je naprosto nepstupn). 5. Definice pstupnosti III

 • Web vykazuje zsadn nedostatky v pstupnosti a klade handicapovanm uivatelm velk pekky.
 • Pi definici pstupnosti je teba brt v potaz
  • as,
  • rozsah,
  • situaci na poli asistivnch technologi a prohle,
  • clovou skupinu, jej zvyklosti a preference.

? 6. Pro se zabvat pstupnost?

 • ?

7. lovk

 • Usnadnit prci s webem lidem s handicapem i bez nj.

8. Zisk

 • m vce nvtvnk, tm vt kupn sla. spora nklad na webovou prezentaci.
 • spora na HR zjemce si informaci zjist na webu, nemus k vm volat.

9. PR, posilovn znaky

 • Social responsibility
 • Pomhn je v souasnosti v kurzu, tak pro to, e dlme nco pro handicapovan, nedat vdt vem.
 • Lep mediln obraz v och veejnosti.
 • Lep vnmn spolenosti veejnost.

10. Lep viditelnost ve vyhledvach

 • ada prav kvli pstupnosti me pomoci posunout v web pi hledn konkrtnch frz na vy pozice ve vsledcch vyhledvn.

11. Trest

 • Vyhnut se soudm nebo kritice za nepstupnost.

12. Komu vemu pomohu I

 • Zrakov postien
 • (slepota, slabozrakost, barvoslepost)
 • Tlesn postien
 • (nemonost pouvat my, pomal reakce, omezen jemn
 • motorika)
 • Sluchov postien
 • (hluchota)
 • Kognitivn poruchy
 • (poruchy uen a soustedn, neschopnost pamatovat si i soustedit se na velk mnostv textu)
 • Kombinovan postien

13. Komu vemu pomohu II

 • Senioi.
 • Technick handicapy.
 • Doasn zhoren pracovn podmnky.

Poet znevhodnnch uivatel se pohybuje mezi 20 a 30% (zle na tom, koho veho adme mezi znevhodnn uivatele). 14. Asistivn technologie I.

 • Zahrnuj asistivn, adaptivn a rehabilitan prostedky a tak proces pouvan pi jejich vbru a pouvn.
 • Speciln software
  • hlasov syntza (WT Voice, HLAS, RS SOLO)
  • screen reader pro nevidom
  • softwarov lupa pro slabozrak
 • Speciln hardware
  • braillsk dek, ozvuen mobiln telefon i PDA

15. Asistivn technologie II.

 • Velk i jinak pizpsoben klvesnice ( www.petit-os.cz/klavesnice.htm )
 • Software na hlasov ovldn PC ( www.fugasoft.cz )
 • Tyinky, trackbally, atp.

16. Co ve m vliv na pstupnost? #1

 • Zdravotn postien
  • jin poadavky m nevidom, slabozrak, sluchov postien, tlesn postien...
 • Technick zpracovn (~ zda vyhovuje pravidlm nkter metodiky)
  • nepodceovat, ale ani nepeceovat.
 • Zkuenosti konkrtnho uivatele s pracs webem
  • m vt zkuenosti, tm lep orientace i na mn pstupnm webu,
  • zkuen uivatel maj ale zpravidla vy nroky na pstupnost.

17. Co ve m vliv na pstupnost? #2

 • Zkuenosti konkrtnho uivatele s prac s asistivn technologi (AT)
  • nauit se dobe ovldat AT by mla btpovinnostzrakov postienho uivatele,
  • m lep znalosti, tm lpe me uivatel vyuvat monost strnky -> vy efektivita prce, snaz pstup k informacm,
  • mal i nedostaten znalosti -> nesmysln poadavky na pstupnost.

18. Co ve m vliv na pstupnost? #3

 • Pouit asistivn technologie, jej konfigurace a verze
  • jinak vid web uivatel JAWS, jinak uivatel Halu, jinak uivatel ZoomTextu i Supernovy.
 • Pouit prohle a jeho doplky
 • Preference a zvyklosti konkrtnho uivatele

19. Co potebuj nevidom

 • Vhodn strukturovn obsahu pomoc nadpis a seznam.
 • Pstupnost webu z klvesnice.
 • Vhodnou textovou alternativu k vizulnm prvkm.
 • Dleit informace na zatku konkrtnho prvku (strnky, nadpisu, odkazu, formule, atp.).

20. Co potebuj slabozrac

 • Nepouvat text ve form obrzk.
 • Monost zvtovat obsah strnky.
 • Dostaten kontrastn barvy.
 • Monost pouit jinho barevnho schmatu.
 • Umstn klovch informac i funkcionalit na obvykl msta strnky.
 • Zvraznn poloky, kter mfocus .

21. Co potebuj sluchov postien

 • Jednoduch jazyk, srozumiteln podvan informace.
 • Titulky i jinou textovou alternativu pro audio a video.
 • Peklad do znakov ei u dleitch multimedi.

22. Co potebuj tlesn postien

 • Pstupnost obsahu z klvesnice.
 • Zvraznn poloky, kter mfocus .
 • Viditeln odkazy pro pechod na rzn sti strnky.
 • Prvky, na n lze kliknout, se nepohybuj.
 • Dostaten velk oblasti pro kliknut.
 • Vhodn pojmenovan prvky strnky ( rozpoznvn hlasu ).

23. Co potebuj lid s kognitivnmi poruchami

 • Konzistentn design.
 • Mapa webu.
 • Text psan sans-serif fontem se zarovnnm vlevo.
 • Vstin a nvodn chybov hlky.
 • Monost pouit jinho barevnho schmatu.

24. Pro se zabvat asistivnmi technologiemi (AT)?

 • Pouh splnn pravidel nkter z metodiknemus btpro relnou pstupnost dostaujc.
 • K eskm pravidlmchyb dokumentys popisem technik a postup-> odladn konkrtnho een pomoc AT a dialogem se ZP uivateli je ideln zpsob zajitn reln pstupnosti.

25. Musm umt ovldat AT?

 • Nutn to nen.
  • Netriviln obsluha pro bnho uivatele
  • Nenasimulujete zpsob prce a vnmn webu uivatelem s postienm
  • Vysok poizovac cena (dov destky tisc K), demoverze by se dle licennch podmnek pro testovn oficiln pouvat nemly.
  • Idelnm eenm je spoluprce s nkm, kdo m potebn znalosti, zkuenosti a odpovdajc zzem.

26. Musm tedy umt ovldat AT?

 • Je ale dobr vdt,co ve (a jak) um screen readery i sw lupy zpstupnita podle toho strnky tvoit.
 • Ve finle je to totikonkrtn handicapovan uivatels konkrtnm sw a hw vybavenm, kdo bude se strnkou muset zaztench podmnekpracovat ne ednk z ministerstva, autor vyhlky, webu atp.

27. Mty kolem bezbarirovho webu

 • Vytvoen textov verze strnek je dostaujc.
 • Vytvoit pstupn web je komplikovan a nkladn.
 • Pstupnost a atraktivn web design se vyluuj. Pstupnost potlauje kreativitu.
 • Nvtvnci webovch strnek nemaj s pstupnost problmy.
 • Nevidom uivatel nebo uivatel s jinm typempostien nepouvaj Internet.

28. Metodiky pstupnosti

 • Nejznmj metodiky
  • WCAG 1.0 a 2.0
  • Blind Friendly Web
  • Dogma W4
  • Section 508
  • Pravidla MI z roku 2004
  • Pravidla tvorby pstupnho webu z roku 2008

29. Metodiky pstupnosti

 • IDELYpstupnho webu
 • To, e web (pln) nevyhovuje nkter metodice, jet neznamen, e nen pstupn, a naopak.
 • V mnoha ppadech takneexistuje jedin sprvn een .
 • Vzkum mezi uivateli screenreader -> typick uivatel neexistuje.

30. Co ovlivujekvalitumetodiky

 • Datum vydn.
 • problmy e (mn nkdy me bt vce).
 • Soulad s aktuln situac na poli asistivnch technologi.
 • Konkrtnost poadavk.
 • Existence dokumentu s technikami pro een konkrtnch ppad.

31. WCAG 2.0

 • Vydn v prosinci 2008.
 • Progresivn pstup k vci.Nestanovuje jasnou mez, co je pstupn a co nikoliv, dleit je