tutkimusta pohjoisella ulottuvuudella – mtt 100 .riitta salo (toim.) tutkimusta...

Download Tutkimusta pohjoisella ulottuvuudella – MTT 100 .Riitta Salo (toim.) Tutkimusta pohjoisella ulottuvuudella

If you can't read please download the document

Post on 15-Dec-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Riitta Salo (toim.)

Tutkimusta pohjoisellaulottuvuudella MTT 100 vuotta

Tutkimusasemapivt

25.7.7.8.1998

http://www.mtt.fi

Riitta Salo (toim.)

Tutkimusta pohjoisella ulottuvuudella MTT 100 vuotta

Tutkimusasemapivt 25.7.7.8.1998.

Esitelmt

Research in the northern dimension MTT 100 years

Symposium on Regional Research 25.7.7.8.1998

Abstracts

Maatalouden tutkimuskeskus

Salo, R. (toim.) 1998. Tutkimusta pohjoisella ulottuvuudella MTT 100 vuotta. Tutkimusasemapi-vt, 25.7.7.8.1998. Esitelmt. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A 40. Jokioinen:Maatalouden tutkimuskeskus. 123 p. ISSN 1238-9935, ISBN 951-729-519-7.

Maatalouden tutkimuskeskus, Tietopalveluyksikk, 31600 Jokioinen, riitta.salo@mtt.fi

Salo, R. (ed.) 1998. Research in the northern dimension MTT 100 years. Symposium on RegionalResearch, 25.7.7.8.1998. Abstracts. Publications of Agricultural Research Centre of Finland. Serie A40. Jokioinen: Agricultural Research Centre of Finland. 123 p. ISSN 1238-9935, ISBN 951-729-519-7.

Agricultural Research Centre of Finland, Data and Information Services, 31600 Jokioinen,riitta.salo@mtt.fi

ISBN 951-729-519-7

ISSN 1238-9935

Copyright

Maatalouden tutkimuskeskus

Kirjoittajat

Julkaisija

Maatalouden tutkimuskeskus, 31600 Jokioinen

Jakelu ja myynti

Maatalouden tutkimuskeskus, tietopalveluyksikk, 31600 Jokioinen

Puhelin (03) 4188 7502, telekopio (03) 418 8339

Painatus

Yliopistopaino, 1998

Sissivujen painopaperille on mynnetty pohjoismainen joutsenmerkki.

Kansimateriaali on 75-prosenttisesti uusiokuitua.

mailto:riitta.salo@mtt.fi

Sisllys

Poutiainen, E. & Kemppainen, E. Sadan vuoden tutkimusperinteell kohti

uutta vuosisataa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Merikoski, V. Natura 2000 -ohjelman vaikutus Pirkanmaalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Aaltonen, M. Taloudellisesti ja ekologisesti kestv vihannestuotanto onko sit? . . . . 11

Ruohola, J. Suomalaisen laatunaudanlihan tulevaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Soveri, T. Kotielinten hyvinvoinnin mittaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Manninen, M. Emolehmien ulkokasvatus haaste ja mahdollisuus kannattavalle

laatunaudanlihantuotannolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Huhtanen,P. Nurmirehun ruokinnalliseen arvoon vaikuttavat tekijt . . . . . . . . . . . . . . 33

Pakarinen, V. Maaseutuneuvonta tutkimustiedon vlittjn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Suvitie, M. Laitumen hyvksikytn tehostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Junttila, O. Kasvien talvehtiminen ja sopeutuminen pohjoisissa oloissa . . . . . . . . . . . . 44

Nissinen, O. Timotei Lapin rehukasvina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Lampinen, K. Maitoa nurmesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Reuter, A. Suomen Talousseuran rooli maatalouden koetoiminnan edistjn

1800-luvun Suomessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Salo, Y. Alueellisen tutkimuksen haasteet viljanviljelyss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Uola, J. Viljantuotannon kehittminen Etel-Pohjanmaalla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Esala, M. Typen ympristhaitat ja lannoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Jrvi, A. Starttifosforilannoituksen edut ja haitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Wikman, U. Kasvinviljelyn ravinnetaseet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Suokannas, A. Nautakarjan ruokinta tienhaarassa tuotantoketjun valinta

EU:n Agendassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Mki-Tanila, A. MTT:n elintutkimuksen tavoitteena on kestv taloudellisuus

ja korkea laatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Joki-Tokola, E. Maitoa ja lihaa nurmesta ja viljasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Helaakoski, L. Vain selvien kokeitten kautta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

3

Sadan vuoden tutkimusperinteellkohti uutta vuosisataa

Esko Poutiainen ja Erkki Kemppainen

Maatalouden tutkimuskeskus, 31600 Jokioinen

Koelaitoksesta

nykyaikaiseksi

tutkimuskeskukseksi

Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) ontuottanut ja levittnyt tietoa ja osaamistaSuomen maatalouden, maaseudun ja elin-tarviketalouden kehittmiseksi jo kunnioi-tettavat 100 vuotta. MTT:n edeltj,maanviljelys-taloudellinen koelaitos, perus-tettiin Keisarillisen Majesteetin Armollisel-la Julistuksella 11. elokuuta 1898. Ratkai-seva sysys koelaitoksen perustamiselle oli-vat niittymadon Pohjanmaalla 1890-luvul-la aiheuttamat suuret tuhot, mutta todelli-nen syy oli tt syvllisempi. Maassammeoli tuolloin siirrytty suurelta osin kaskivilje-lyyn perustuvasta viljanviljelyst luonnon-oloihimme paremmin soveltuvaan nurmi-tuotantoon ja siihen perustuvaan karja-talouteen. Tm strateginen suunnanmuu-tos vaati uusien tietojen ja taitojen hankin-taa ja levittmist maanviljelijille kauttavaltakunnan.

Keisarin antamassa julistuksessa todet-tiin, ett koelaitos perustetaan kotimaisenmaanviljelyksen edistmiseksi ja kehittmi-seksi, ja ett kytnnlliset kokeet tuleeulottaa mys eri paikkoihin maan eri osiin.Nin koelaitokselle tuli alusta alkaen vas-tuu koko Suomen maataloustutkimuksesta.Koelaitoksen ppaikkana oli vuodesta

1904 lhtien nesin tila Tikkurilassa, ja en-simmiset koeasemat perustettiin jo vuon-na 1918 Hinnonmelle ja vuonna 1919Otavaan.

Laki maatalouden koe- ja tutkimustoi-minnan jrjestmisest annettiin vuonna1923 ja sit tydentv asetus vuottamyhemmin. Sdsten mukaan yhteiseksihallintoelimeksi koelaitokselle, koeasemilleja paikalliskokeille mrttiin maatalous-ministerin alainen keskusvaliokunta. Maa-talouskoelaitokseen kuului seitsemn osas-toa, ja maa jaettiin paikallista kasvinvilje-lystoimintaa varten piireihin, joiden tutki-mustoiminnasta huolehti kuhunkin piiriinperustettava koeasema. Paikallista koti-elinhoidollista koetoimintaa varten voitiinperustaa koeasemia joko kasvinviljelyskoe-asemien yhteyteen tai erilleen niist.

Vuoden 1924 asetuksessa mainittujakoeasemapiirien rajoja ei koskaan vahvistet-tu, mutta koetoimintaorganisaation ke-hittminen oli muuten nopeaa.Koeasemiaoli vuonna 1925 viisi ja 10 vuoden kuluttuajo yhdeksn. Nist seitsemn oli piirikoe-asemia ja sikatalous- sek laidunkoeasemaerikoiskoeasemia. Koetoimintaa jrjestet-tiin mys paikallisinakasvinviljelyskokeinasek kiinteill koekentill. Viimeksi maini-tusta toiminnasta vastasi Helsingiss toimi-va paikalliskokeiden tarkastaja, ja toimin-taa hoitivat kytnnss maataloudellisetjrjestt.

Laki maatalouden tutkimuskeskuksestaastui voimaan vuoden 1957 alussa. Maata-

5

louden koetoiminnan keskusvaliokunnanalaisina toimineet tutkimusyksikt yhdis-tettiin yhdeksi laitokseksi, jonka johtajanatoimi ylijohtaja. Vantaan Tikkurilassa toi-mineet tutkimusyksikt ja Helsingiss toi-minut hallintoyksikk siirrettiin vuosina19791983 Jokioisiin, jossa kasvinjalostus-osasto oli toiminut jo vuodesta 1928 lhti-en.

Viime vuosikymmenien suurimpiamuutoksia MTT:n organisaatiossa ovat ol-leet aiemmin itsenisin toimineiden yksi-kiden liittminen tutkimuskeskukseen(Hevostalouden tutkimusasema ja Valtionmaitotalouden tutkimuslaitos 1989, Luon-nonmukaisen tuotannon tutkimusasema1990 sek Valtion maatalouskoneiden tut-kimuslaitos 1993). Toisaalta peltokasvienkasvinjalostustoiminta siirtyi tutkimuskes-kukselta Boreal Suomen Kasvinjalostuksel-le vuonna 1994.

Koeasemat muutettiin tutkimusase-miksi vuonna 1984. Suoraan ylijohtajanalaisina toimivien tutkimusasemien mroli suurimmillaan 1990-luvun alussa yh-teens 15 kpl, mink lisksi tutkimuslaitos-ten alaisina toimi nelj erikoistutkimusase-maa. Viisi tutkimusasemaa on sittemminlakkautettu, joitakin on yhdistetty ja muu-tama on siirretty tutkimuslaitosten alai-suuteen. Alueellisia tutkimusasemia on ny-kyisin seitsemn ja ne kuuluvat tutkimus-asemanjohtaja Heikki Hakkolan johtamaanalueelliseen tutkimusyksikkn.

Tmn vuoden alussa voimaantulleenuuden organisaation mukaan MTT:eenkuuluu kuusi tutkimusyksikk: Kasvin-tuotannon tutkimus, Kotielintuotannontutkimus, Elintarvikkeiden tutkimus,Luonnonvarojen tutkimus, Maataloustek-nologian tutkimus sek Alueellinen tutki-mus. Lisksi MTT:een kuuluvat palvelu-yksikin Hallintoyksikk, Tietopalvelu-yksikk, Kansainvlinen yksikk sek Joki-oisten kartanot. MTT:lla on toimiyksikitkaikkiaan 19 paikkakunnalla. Henkilkun-nan mr on noin 900 ja vuosibudjetti onnoin 210 miljoonaa markkaa. Rahoitukses-ta kaksi kolmasosaa saadaan suoraan val-tion budjetista ja yksi kolmasosa asiakasra-

hoituksena sek erilaisista kilpailtavista ra-hoituslhteist.

Toiminnan painotukset

vuosikymmenten aikana

Maataloustutkimuksen tehtvt ovat ainaolleet varsin kytnnnlheisi. 1800-lu-vun lopun painotuksia olivat mm. suoviljelyja siihen liittyen hallantorjunta, niittyjentuotannon kohottaminen, karjanlannan k-sittelyn ja kytn parantaminen, uusienkasvilajien ja -lajikkeiden viljelyarvon sel-vittminen sek kasvituholaisten torjunta.

Tmn vuosisadan trkeit tutkimusai-heita ovat olleet mm. maamme agrogeolo-ginen kartoitus, pelt