türkiye’de maden kazalari

15
TÜRKİYE’DE MADEN KAZALARI

Upload: dilanozbey

Post on 06-Jul-2015

235 views

Category:

Environment


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Türkiye’de maden kazalari

TÜRKİYE’DE MADEN KAZALARI

Page 2: Türkiye’de maden kazalari

TÜRKİYE’DE MADENCİLİK

• Türkiye'de madencilik gelişmiş sanayi kollarından biridir. Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. Ayrıca bazı madenler bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Türkiye'nin madenlerinin tamamı henüz belirlenmemiştir. Maden arama çalışmaları hızla devam etmekte ve yeni maden yatakları bulunmaktadır. Ülkemizin madenciliğininşu andaki üretimi, tümüyle kendi endüstri kuruluşlarımızın gereksinimine yönelik değildir. Bir kısmı ham olarak ya da yarı işlenmiş halde dışarı satılmaktadır.

• 3213 sayılı Maden Kanunu'na göre "Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir. Madenler, devlet ya da üretilen madenden devlet hakkı ödenerek özel veya tüzel kişiler tarafından işletilebilir.

Page 3: Türkiye’de maden kazalari

TÜRKİYE’DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ

• Türkiye'de ilk taş kömürü madenciliği Uzun Mehmet’in 1829 yılında Ereğli’de kömürü bulmasıyla başlamıştır. İlk fiilî üretim ise 1848 yılında "Hazine-i Hassa" tarafından havzanın Galata sarraflarına kiralanmasıyla gerçekleşmiş ve bu idare altında çok ilkel bir çalışma ile 40–50 bin ton civarında kömür üretilmiştir. Kırım Harbi’nin başlaması ile idare İngilizlere geçmiş, 1864 yılında ise devrin Kaptan-ı Deryası’na devredilmiş ve bir maden nazırlığı kurulmuştur. Bu devrede havzada büyük gelişmeler olmuş, tren ve dekovil hatları döşenmiş havzanın sınırları tespit edilmiş, kok, briket, ateş tuğlası ve çimento fabrikaları gibi tüketici tesisler kurulmuş ve üretim muntazam artışlarla 1907 yılında 735.000 tona erişmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında faaliyet tekrar gerilemiş savaşın sonunda ise havza Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Bu idare altında istihsal 1920 yılında 570.000 tona erişmiştir.

Page 4: Türkiye’de maden kazalari

• Kömür iki yöntemle çıkarılır:

► Yüzey veya açık ocak madenciliği► Yer altı veya derin madencilik

Madencilik yönteminin seçimi genellikle kömür yatağının jeolojisiyle belirlenir. Yeraltı madenciliği birçok kömür üreticisi ülkenin yaygın olarak yüzey madenciliğini kullanmasına rağmen şu anda dünya kömür üretimindeaçık ocak madenciliğinden daha büyük bir pay oluşturmaktadır. Örneğin yüzey madenciliği Avustralya üretiminin %80’ini oluşturuyorken, bu Amerika Birleşik Devletleri’nde %67 civarında.

Page 5: Türkiye’de maden kazalari

Zonguldak Armutçuk'ta 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu patlamasında 103 maden işçisi hayatını kaybetti.

Page 6: Türkiye’de maden kazalari

Amasya Yeni Çeltik'te bulunan maden ocağında 7 Mart 1990'da meydana gelen grizu patlamasında 68 kişi öldü.

Page 7: Türkiye’de maden kazalari

3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da meydana gelen grizu patlamasında 263 maden işçisi hayatını kaybetti.

Page 8: Türkiye’de maden kazalari

26 Mart 1995'te Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 37 madenci hayatını kaybetti

Page 9: Türkiye’de maden kazalari

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 8 Eylül 2004'te bakır madeninde çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti.

Page 10: Türkiye’de maden kazalari

2 Haziran 2006'da Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde grizu patlamasında 17 işçi hayatını kaybetti.

Page 11: Türkiye’de maden kazalari

10 Aralık 2009'da Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi hayatını kaybetti.

Page 12: Türkiye’de maden kazalari

17 Mayıs 2010'da Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasıda30 işçi hayatını kaybetti.

Page 13: Türkiye’de maden kazalari

Zonguldak Kozlu'da 8 Ocak 2013'te meydana gelen grizu patlamasında 8 madenci hayatını kaybetti.

Page 14: Türkiye’de maden kazalari

2014/Soma Maden İşletmeleri

Page 15: Türkiye’de maden kazalari

Maden Kazaları Nasıl Önlenebilir?

• Taşeronlaşma durdurulmalı,

• Denetim mühendisleri şirketten maaş almamalı

• Risk haritası oluşturulmalı

• İş güvenliği yatırımları arttırılmalı

• Mesleki denetimler düzenli olarak yapılmalı

• Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı