tÜrkİye’de kot kumlama

26
TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA Abdulhalim DEMİR Kot Kumlama İşçileriyle Dayanışma Komitesi

Upload: xaviera-bowers

Post on 02-Jan-2016

45 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA. Abdulhalim DEMİR Kot Kumlama İşçileriyle Dayanışma Komitesi. Sunum planı:. Kot kumlama nedir? Kot kumlama işçisinin bir iş günü nasıl geçerdi! Hastalık Süreci Kot Kumlama İşçileriyle Dayanışma Komitesi Gelecek için yol haritası. Kot kumlama nedir?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

Abdulhalim DEMİRKot Kumlama İşçileriyle Dayanışma Komitesi

Page 2: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

Sunum planı:

•Kot kumlama nedir?•Kot kumlama işçisinin bir iş günü nasıl

geçerdi!•Hastalık Süreci• Kot Kumlama İşçileriyle Dayanışma

Komitesi•Gelecek için yol haritası

2

Page 3: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

Kot kumlama nedir?

•Denim kumaş üzerine uygulanan aşındırıcı bir işlemdir.

•Teknik, bir kompresörden gelen basınçlı havanın denim kumaş üzerine püskürtülmesi ve bu sayede kumaşa yıpranmış görünüm verilmesi işlemine dayanır.

3

Page 4: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

•Bu teknik 1987 de Türkiye’ye gelmiş ve 2009 yılına kadar devam etti.

•97-98 yıllarına kadar sıradan firmaların bu işleme ulaşması çok kolay değildi. Mevcut kumlamalar büyük markaların himayesindeydi.

Page 5: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

5

Page 6: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

6

Page 7: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

Bir işçinin günlük yaptığı!

7

Page 8: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

•Bizler, hayatımızın en güzel yıllarında adını arkadışımızın ölümüyle öğrendiğimiz silikozisle tanışıyoruz.

•Düşünün, basit bir öksürükle doktora başvuruyorsunuz size ölümcül bir hastalığınızın olduğu söyleniyor.

•Ne Düşünürsünüz•Ya da ne yaparsınız!

Page 9: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

9

Page 10: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

•Bir çok arkadaşımız bu travma sonucunda günden güne kötüleşerek yaşamını yitirdi.

•Silikozisin adını öğrendiğimizden beri 54 kişiyi kaybetik

•Biraz kendisinde mücadele gücünü bulan arkadaşlarımızla 2008 den beri hak mücadelesi veriyoruz.

Page 11: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

2008’de...

•Haziran 2008’de, Kot Kumlama İşçileriyle Dayanışma Komitesi (Komite) kurulmuştur. Kurucuları eski kot kumlama işçileri, tıp doktorları, avukatlar, sendika temsilcileri, akademisyenler, aktivistler ve sanatçılardan oluşmaktadır.

11

Page 12: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

Komite

•Ulusal mücadele:▫Bilinç yükseltme ve lobi yapma▫Tıbbi ve sosyal destek▫Hukuki destek

•Uluslararası mücadele:▫Temelde küresel yasaklama kararı ve

tazminat

12

Page 13: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

Temel etkinlikler:•Tüm hastaların kaydedilmesi•Eski işçilerin katılımıyla gösteriler/eylemler •140’dan fazla açılmış dava•Sendika ziyaretleri•Parlamenter ziyaretleri•Çalışma Bakanlığı ve diğer bakanlık

ziyaretleri•Hastane ve ev ziyaretleri•Bilimsel ve bilgilendirici toplantılar•Konserler•Belgeseller•Yasa tasarısı hazırlama• İmza kampanyaları

13

Page 14: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

İlk davaları 9 eylül 2008 de açtık.

14

Page 15: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

Kampanyayı büyütme ve kamuoyu oluşturma süreci

15

Page 16: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

16

Page 17: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

2009’da...

•Mart 2009’da Sağlık Bakanlığı bir kararnameyle kot ya da herhangi bir kumaş üzerinde ağırtma işlemlerinde kum (silika tozu) ya da kristalize silika içeren herhangi bir maddenin Türkiye’de kullanımını yasakladı.

17

Page 18: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

2010’da...

•Ocak 2010’da Bakanlar Kurulu sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın silikozis hastalarının ücretsiz tedavi olmalarını kabul eden bir karar aldı.

18

Page 19: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

2011’de...•6111 sayılı Kanun’un 67. maddesi ile; 2022

sayılı Kanun’a geçici iki madde eklenmiştir. Sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir elde etmeyen silikozis hastalarına, ölümleri halinde yakınlarına aylık bağlama imkanı getirilmiştir ve silikozis hastasının meslekte kazanma gücü kaybına göre aylık bağlanmıştır.

Page 20: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

VE ŞİMDİ...

•Artık küresel olarak sesimizi daha güçlü duyurma ve kot kumlamanın KÜRESEL OLARAK YASAKLANMASI İÇİN çalışma zamanıdır!

20

Page 21: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

Neden küresel yasak?

•Kot kumlama tekstil içinde tercihe bağlı bir uygulamadır; kaçınılmaz ya da gerekli değildir.

•Tekstil ve hazır giyim dünyada her zaman en az düzenleme ve denetimin bulunduğu sektörler olmuştur.

•Ulusal yasaklar nihai olarak küresel markaların çıkarlarına hizmet eder.

21

Page 22: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

Risk altındaki ülkelerde sorunu kamuoyuna malederek yasaklatma!

22

1

Page 23: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

Bir hatırlatma...

“Kumlama Birleşik Krallık’ta 1951’de, Avrupa Topluluğu’nda 1966’da yasaklanmıştır...”

▫Levin, S., Lilis, R. (2007). “Silicosis”, Public Health and Preventive Medicine, ed. Robert B. Wallace. New York: McGraw Hill Medical, p: 592.

23

Page 24: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

Gelecekte...

•Tüm silikozis hastalarına tazminat verilmelidir.

•Bu nedenle, öncelikle ve özellikle küresel markalar sorumlu tutulmalı ve hastaların her şekilde desteklenmesi ve zaralarının/kayıplarının tazmini için özel fonlar yaratılmalıdır.

24

Page 25: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

ILO ve WHO

•ILO ve WHO derhal kot kumlama ve silikozisle ilgili bir monografi çalısması hazırlamalı ve basmalıdır.

•Konunun hakkıyla takip edilebilmesi için üçlü bir komisyon kurulmalıdır.

25

Page 26: TÜRKİYE’DE KOT KUMLAMA

Daha fazla bilgi için...

KUM(İngilizce altyazılı)

www.kotiscileri.org [email protected]

26