t¼rden t¼re deikenlik g¶sterir. ¼zerinde 100 yunus....

Download T¼rden t¼re deikenlik g¶sterir. ¼zerinde 100 yunus. ozkirim/Ders3.pdfHomofermentatif (Streptococus,

Post on 13-Apr-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

*Trden tre deikenlik gsterir. *nsann sadece barsak mikroflorasnda 100 trn

zerinde 100 trilyondan fazla

bakteri mevcuttur.

*nsan zerinde ya da iinde simbiyotik yaam srdren 450-500

tr mikroflora bakterisi mevcuttur.

*

*Her mikroflora bakterisi, probiyotik olarak kullanlamaz.

*Bu zellikte olan 3 farkl genus bakteri bulunmaktadr.

*Genel olarak 2 grup Laktik Asid Bakterileri 3. grup ise

Actinobacteria olarak tanmlanr.

Kfler: Aspergillus niger, Aspergillus oryzae

Mayalar: Saccharomyces cerevisiae, Candida torulopsis

*

*Laktik asit bakterileri, fermentasyon sonucu

laktik asit reten Gram (+)

basil ve koklar

iermektedir.

*Bu grubun yeleri porfirin ya da sitokromlar

bulunmadndan, substrat

dzeyinde fosforilasyon

yapmaktadrlar.

****Son rnler evresi: bu evrede ATP sentezlenmez, ATP kullanlmaz.

*Bu evrenin temel amac; Pirvik asidin zararl etkisini ortadan kaldrmak (pHn ar

dmesini engellemek)

Glikoliz evresinde kullanlan NAD koenzimlerini geri

kazanarak, glikoliz evresinin tekrar gereklemesine olanak

salamaktr.

Son rnler evresinde oluan rnler canldan canlya

deiebilmektedir. Bunun nedeni kullanlan enzimlerin farkl

olmasdr.

* Son rnler etil alkol, laktik asit ya da asetik asit olabilmektedir.

*Etil alkol oluumu: Etil alkol, imlenmekte olan tohumlarda, yksek bitkilerin kklerinde, maya mantarlarnda ve

baz bakterilerde gerekleir.

*Pirvik asit (3C) ----------> Asetaldehit (2C) + CO2 *Asetaldehit + NADH2 ---------> Etil alkol (C2H5OH) + NAD++

*Glikoliz evresi sonucunda 2 pirvik asit aa ktndan, kan deerler 2 ile arplr.

*Etil alkol fermantasyonu genel denklemi: GLKOZ + 2ATP ---------> 2ETL ALKOL +2CO2 + 4ATP

*

Pirvik asit + NADH2 Laktik asit

+ NAD++

Glikoz + 2ATP 2Laktik asit +

4ATP

Laktik asit bakterileri

(aerotolerant anaerob)

1. Homofermentatif

(Streptococus,

Lactobacillus,

Bifidiobacterium)

2. Heterofermentatif

(Lactobacillus trleri)

*

Streptococcus thermophilus-Lactobacillus bulgaricus

(Yourt bakterileri)

Bu bakteriler normal barsak floramzda bulunmaz, ve asik ortama

ok dayankl deillerdir.

Yourt

fermentasyonu

yapabilen ve asitle

birlikte safra

tuzlarna dayankl

dier tr ise

Lactobacillus

acidophilustur.

*Barsak sisteminde bulunan Lactobacillus trlerinden fermente st rnlerinde en ok

kullanlanlar Lactobacillus acidophilus ve

Bifidobacterium bifidumdur. Lactobacillus

acidophilus, yourt bakterilerinin aksine, insan

sindirim sisteminin doal bir yesi olup, sindirim

sisteminde bulunan yksek asitlik ve bir takm

enzimlerin inhibe edici etkisine ve safra kesesi

tuzlarna dayankldr. Bifidobacterium trlerinin

balangta yalnzca bebeklerin barsak

florasnda olduu dnlmse de, sonraki

almalarda bunlarn erikin insanlarda ve scak

kanl hayvanlarda da bulunduu ortaya

konmutur.

Laktoz Hidrolizi

*Laktoz intolerant (barsak hipolaktemia) kiiler, laktozu hidrolize edecek beta galaktosidaz enzimini genetik rahatszlk nedeniyle retemezler.

*Laktoz intolerant kiiler st veya dondurma ile laktoz yediklerinde, laktoz ince barsakta emilmeden kaln barsaa geer. Kaln barsakta laktoz deiik bakteriler tarafndan glikoz ve galaktoza hidrolize edildikten sonra asit ve gaza dntrlr.

*Asit ve gaz oluumu barsaklardan sv emilmesini engeller ve bunun sonucunda barsak ilii eklinde rahatszlklar ortaya kar.

*Yourdun, asidophilus eklenmi stn (ounlukla L. acidophilus) ve probiyotik bakterilerin farmakolojik rnlerinin yenmesi, ince

barsaklara laktozu hidrolize edecek canl bakteri baladndan,

laktozdan kaynaklanan rahatszlklar grlmez.

*Fermente rnlerde laktoz, laktik asit bakterileri tarafndan paralandndan ve rnlerde bakterilerin rettii beta-

galaktosidaz enziminin bulunmas nedeniyle fermente gdalarn

salk zerine faydalar bulunmaktadr.

*Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus mide asitliine dayanamaz ve normal barsak bakterisi deildirler.

Fakat ste gre yourttan laktozun azalmas, barsak

rahatszlklarnn ortaya kmasn engeller.

*Barsak bakterileri ve ounlukla baz Lactobacillus trleri, belirli koullarda ince barsaklara yerleerek yiyeceklerle alnan

laktozu hidrolize ederler.

Probiyotik Olarak Kullanlan Mikroorganizmalar

Lactobacillus Trleri:

* Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus cellebiosus Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus lactis Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri Lactobacillus brevis, Lactobacillus casei Lactobacillus curvatus, Lactobacillus fermentum Lactobacillus plantarum, Lactobacillus johsonli Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus helveticus Lactobacillus salivarius, Lactobacillus gasseri

Bifidobacterium Trleri:

* Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis Bifidobacterium longum, Bifidobacretium thermophilum

Bacillus Trleri:

* Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Bacillus lentus Bacillus licheniformis, Bacillus coagulans

Pediococcus Trleri

Pediococcus cerevisiae, Pediococcus

acidilactici

Pediococcus pentosaceus

Streptococcus Trleri :

Streptococcus cremoris,

Streptococcus thermophilus

Streptococcus intermedius,

Streptococcus lactis

Streptococcus diacetilactis

Bacteriodes Trleri :

Bacteriodes capillus,Bacteriodes suis

Bacteriodes ruminicola, Bacteriodes

amylophilus

Propionibacterium Trleri :

Propionibacterium shermanii,

Propionibacterium freudenreichii

Leuconostoc Trleri:

Leuconostoc mesenteroides

*