Trzy Ważne Rzeczy. Lifestyle / Mateusz Choma

Download Trzy Ważne Rzeczy. Lifestyle / Mateusz Choma

Post on 05-Aug-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

astanawiae si, jak wygldaoby Twoje ycie, gdyby pozna wszystkie kierujce nim zasady? Ksika "Trzy Wane Rzeczy" to odpowied na to pytanie! To z niej dowiesz si, jak korzysta z ycia, by byo dla Ciebie satysfakcjonujce i przynosio Ci wymierne korzyci!

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Trzy Wane Rzeczy. Lifestyle"</p><p>Darmowa publikacja dostarczona przez</p><p>ebooki24.org</p><p>Copyright by Zote Myli &amp; Mateusz Choma, rok 2015</p><p>Autor: Mateusz Choma</p><p>Tytu: Trzy Wane Rzeczy. Lifestyle</p><p>Data: 09.07.2016</p><p>Zote Myli Sp. z o.o.</p><p>ul. Kociuszki 1c</p><p>44-100 Gliwice</p><p>www.zlotemysli.pl</p><p>email: kontakt@zlotemysli.pl</p><p>Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie</p><p>w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci</p><p>publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie</p><p>z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli.</p><p>Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice</p><p>informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za</p><p>ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub</p><p>autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej</p><p>odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych</p><p>w ksice.</p><p>Wszelkie prawa zastrzeone.</p><p>All rights reserved.</p><p>Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)</p></li><li><p>Ksik pragn zadedykowa </p><p>wszystkim osobom, ktre znam, </p><p>szanuj i ceni! </p><p>Specjalne podzikowania dla: </p><p>caej rodziny, a szczeglnie dla </p><p>Mamy, ktra zawsze we mnie </p><p>wierzya, </p><p>Adama Przemyka - za wdroenie </p><p>mnie w zagadnienia rozwoju </p><p>osobistego, </p><p>Maka Wieczorka - za niesamowite </p><p>szkolenia, z ktrych tak wiele </p><p>wyniosem</p></li><li><p>SPIS TRECI WSTP ............................................................................. 7 </p><p>Uwagi autora .................................................................. 16 </p><p>1. Pewno siebie ........................................................... 11 </p><p>1.1. Podstawowe informacje .................................... 11 </p><p>1.2. Poznaj siebie i swoj warto ........................... 13 </p><p>1.3. Wychod poza stref komfortu ......................... 15 </p><p>1.4. To, co myl inni ................................................ 18 </p><p>2. Umiech i pozytywne mylenie ................................... 20 </p><p>2.1. Pozytywne mylenie to umiejtno ................ 20 </p><p>2.2. Korzystanie z dobrodziejstw umiechu ........... 22 </p><p>3. Rozwizania zamiast problemw ............................... 24 </p><p>3.1. Problem podstawowe informacje .................. 24 </p><p>3.2. Rozwizanie sytuacji kryzysowych .................. 26 </p><p>3.3. Podsumowanie ................................................... 28 </p><p>4. Posiadanie klarownej wizji i celu ................................. 29 </p><p>4.1. Rnice midzy wizj, celem i marzeniem ....... 29 </p><p>4.2. Tworzenie wizji ................................................... 32 </p><p>4.3. wiczenie wizualizacji ....................................... 36 </p><p>4.4. Stawianie celw.................................................. 39 </p></li><li><p> 4.5. czenie celw z wartociami .......................... 45 </p><p>4.6. Planowanie celw i motywacja ......................... 46 </p><p>5. Nawyki, konsekwencja, kaizen ................................... 49 </p><p>5.1. Prokrastynacja ................................................... 49 </p><p>5.2. Jak nie odkada na pniej? ............................ 51 </p><p>5.3. Przed czym uciekamy? ...................................... 53 </p><p>5.4. Konsekwencja i nawyki ..................................... 55 </p><p>5.5. Kaizen ................................................................. 60 </p><p>6. Planowanie i organizacja czasu .................................. 62 </p><p>6.1. Warto Twojego czasu .................................... 62 </p><p>6.2. Czasochonne drobnostki ................................. 65 </p><p>6.3. Niewydajne przerywacze ............................... 68 </p><p>6.4. w jaki sposb wikszo ludzi traci cae miesice z ycia? ...................................................... 72 </p><p>7. Odkadanie na pniej ................................................ 76 </p><p>7.1. Moja lista ............................................................. 76 </p><p>7.2. Twoja lista ........................................................... 85 </p><p>8. Zdrowy sen ................................................................. 87 </p><p>8.1. Przygotowania do snu ....................................... 87 </p><p>8.2. Teoria .................................................................. 92 </p><p>8.3. Praktyka jak spa ............................................ 98 </p><p>8.4. Rytua spania .................................................... 102 </p><p>8.5. wiadome nienie ............................................ 106 </p></li><li><p> 8.6. Maksymalna wydajno - sen polifazowy ...... 110 </p><p>9. Zakoczenie ............................................................. 117 </p><p>10. Zapowiedzi wydawnicze ......................................... 118 </p></li><li><p>WSTP </p><p>Drogi czytelniku! </p><p>Zapraszam Ci do lektury mojej pierwszej ksiki, ktra </p><p>porusza tematyk lifestyle, czyli prowadzenia ciekawego, </p><p>pozytywnego ycia. w tej publikacji zgromadziem parti </p><p>wiedzy, ktr zdobyem przez lata praktyki i pragn si ni </p><p>podzieli. Jest to swoiste kompendium wiedzy i doskonale </p><p>obrazuje moje podejcie do ycia - sens i tre s </p><p>najwaniejsze. Mog zapewni, e nie znajdziesz tu </p><p>niepotrzebnych opisw, pustych sw ani caych </p><p>rozdziaw, ktre nic nie wnosz. Zatem o czym jest ta </p><p>publikacja? Przeczytasz tu krtkie i rzeczowe opisy </p><p>najwaniejszych, wedug mnie, problemw i ich rozwiza, </p><p>poznasz kilka sposobw na wydajn prac, a tym samym </p><p>przepis na szczliwe i dostatnie ycie. </p></li><li><p>Chc by ta ksika bya dla Ciebie swoistym vademecum </p><p>pracy nad sob (czsto na poziomie podwiadomoci). </p><p>Kady z poruszonych tu tematw jest obszernie opisany </p><p>w innych pozycjach, wic jeli bdziesz chcia zdoby </p><p>wicej informacji na dany temat, ktry zainteresuje Ci </p><p>w sposb szczeglny bez problemu znajdziesz bogat </p><p>bibliografi. Moim celem jest zwrcenie uwagi na niektre </p><p>problemy wspczesnych ludzi oraz na wachlarz </p><p>rozwiza, ktre nie tylko poprawi jako ycia, ale </p><p>i samoocen kadego. </p><p>Reasumujc, kurs, ktry masz przed sob, traktuje </p><p>o trzech paszczyznach, na ktrych, w moim mniemaniu, </p><p>opiera si cae ycie, jest to: lifestyle, sprzeda oraz </p><p>odpowiedzialno. Rozpoczn od czci, ktra dotyczy </p><p>stylu ycia, czyli podstawowych zagadnie o umiejtnoci </p><p>cieszenia si z ycia kadego dnia. </p></li><li><p> Uwagi autora </p><p>Zobowizuj si do przedstawienia i omwienia </p><p>wszystkich zagadnie w sposb klarowny. Kad myl </p><p>teoretyczn popr przykadami, tak aby lepiej nakreli </p><p>problem. Postaram si te udowodni, e porady </p><p>zamieszczone w tym tekcie nie s niewolnikami regu. </p><p>Wrcz przeciwnie kreatywne i odwane podejcie moe </p><p>okaza si kluczowe w zbudowaniu wasnego systemu </p><p>wartoci. Aby dobrze zrozumie omawiane przeze mnie </p><p>mechanizmy, nie wystarczy przeczyta tylko t publikacj, </p><p>ale rwnie dwie nastpne. Po to, aby uzyska </p><p>wszechstronn wiedz, mc oceni skal problemu, </p><p>przyporzdkowa najlepsze rozwizanie kryzysowej </p><p>sytuacji czy nawet zderzy swj punkt widzenia z moim. </p><p>Chciabym rwnie przypomnie, e znajomo </p><p>proponowanych przeze mnie zasad nic nie gwarantuje. </p><p>Dopiero ich praktyczne zastosowanie ma sens. Koczc, </p><p>chc zachci Ci do krytycznej lektury to bdzie ju </p></li><li><p> pierwszy, istotny krok w procesie budowania swojej </p><p>samooceny. </p><p>Mateusz Choma </p></li><li><p> LIFESTYLE </p></li><li><p>11 </p><p>1. Pewno siebie </p><p> 1.1. Podstawowe informacje </p><p>Pewno siebie jest podstaw sukcesu i dopki w to nie </p><p>uwierzysz istnieje, niestety due, prawdopodobiestwo, e </p><p>po prostu nie zrobisz w swoim yciu tego, co chcesz </p><p>osign. Dlaczego? Ot, nie posiadajc tej wanej </p><p>cechy, pewnie nie jeste w stanie okreli czego </p><p>naprawd pragniesz. Mao tego! Bez pewnoci siebie nie </p><p>moesz skutecznie komunikowa si z innymi ludmi, </p><p>a jest to umiejtno niezbdna w dzisiejszych czasach </p><p>i dotyczy kadego (nie tylko tak zwanych ludzi sukcesu </p><p>czy naturalnych przywdcw). Cecha ta jest kluczowa, </p><p>poniewa kady powinien w yciu co p r o w a d z i , </p><p>zaczynajc od siebie, poprzez prowadzenie domu, </p><p>rodziny, pracy, a nawet caego kraju. Nie chodzi o to by od </p></li><li><p>12 </p><p>razu by rozpoznawalnym liderem, ale o to by umiejtnie </p><p>prowadzi innych, to znaczy, by wskaza komu waciw </p><p>drog lub da prac i pomc mu, poprzez cenne </p><p>wskazwki, tak by wci si rozwija. Dziki temu inni </p><p>wiedz, e mog na nas polega, ponadto maj szans </p><p>skorzysta z naszego dowiadczenia. Przy czym, naley </p><p>pamita, e kady, moe nas czego nauczy, poniewa </p><p>patrzy na wiat z innej perspektywy i posiada inny baga </p><p>dowiadcze. </p><p>Napisaem ju dlaczego pewno siebie jest tak wana. </p><p>Teraz odpowiem na pytanie, jak j zdoby jeli uwaasz, </p><p>e jej nie masz, bd jak j zwikszy, jeli wiesz, e j </p><p>posiadasz. Wan informacj jest to, e mona j mie </p><p>w rnym stopniu rozwinit, poniewa jest to </p><p>umiejtno, taka, jak kada inna. </p></li><li><p>13 </p><p> 1.2. Poznaj siebie i swoj warto </p><p>Uznanie swojej wartoci jest najwaniejsz kwesti </p><p>w pracy nad samym sob. le jest pracowa z kim, kogo </p><p>si nie lubi - to samo dotyczy nas samych. Jeli nie znamy </p><p>wasnej wartoci jestemy czsto dla siebie zbyt krytyczni </p><p>i niewiadomi swoich moliwoci. Czsto popenianym </p><p>bdem jest porwnywanie si do innych zamiast skupi </p><p>si na swojej wyjtkowoci i kierowa si wypracowanym </p><p>charakterem. eby pozna swoj warto naley: </p><p>- w y p i s a d z i e s i o s i g n i , z ktrych jestemy </p><p>dumni (nie musz by wielkie), </p><p>- w y p i s a d z i e s i p r o b l e m w, z ktrymi </p><p>poradzilimy sobie mimo rnych przeciwnoci, </p><p>- w y p i s a p r z e d m i o t y o r a z w a r t o c i, ktre </p><p>posiadasz, i za ktre jeste wdziczny (sobie, rodzinie </p><p>czy znajomym), </p></li><li><p>14 </p><p>- w y p i s a s w o j e w a r t o c i, w szczeglnoci te </p><p>niematerialne. Przypomnij sobie i uwiadom, jaki jeste </p><p>i dlaczego cenisz w sobie wanie to. </p><p>Po wykonaniu tych wicze powinna bole Ci rka. </p><p>w kocu wypisae wiele pozytywnych rzeczy. Teraz </p><p>spjrz na cao. Pocz wartoci z tym, za co jeste </p><p>wdziczny, i z tym z czego jeste dumny. Uwiadom sobie </p><p>siebie. Nie jeste ideaem i nie musisz nim by. Nie jeste </p><p>te prawdopodobnie dokadnie t osob, ktr chciaby </p><p>by - i bardzo dobrze, poniewa teraz jeste dokadnie </p><p>sob. To, w jakim kierunku pjdziesz, jak zmienisz siebie, </p><p>swoje ycie i otoczenie, zaley wycznie od Ciebie. </p><p>Najwaniejsze jest to, e ju wiesz o sobie o wiele wicej -</p><p> od tego naleao zacz. Kada podr musi si gdzie </p><p>zaczyna w konkretnym miejscu, eby mc si skoczy </p><p>tam gdzie zaplanowano. Poznajc samego siebie, </p><p>rozpoczynasz podr i dopiero wtedy moesz planowa </p><p>gdzie si uda dalej. </p></li><li><p>15 </p><p> 1.3. Wychod poza stref komfortu </p><p>W tym momencie moesz myle, e: Wiem ju troch, </p><p>ale i tak nic wicej nie zrobi. Boj si podj </p><p>dziaanie/co mnie blokuje. Jeli tak jest, to znaczy, e </p><p>Twoja gowa jest pena rnorakich wymwek. Jest to </p><p>spowodowane yciem w tak zwanej strefie komfortu, czyli </p><p>w pewnego rodzaju szklanej bace. Znajduje si w niej </p><p>wszystko to, co dobrze znamy, a caa reszta jest nam </p><p>obca. Kade nowe dowiadczenie jest poza ni i co </p><p>najwyej przewituje przez szko. To wanie dlatego </p><p>modzi mczyni boj si rozpocz rozmow z kobiet. </p><p>z podobnych powodw boimy si zmieni prac na now, </p><p>nie wchodzimy do sklepw z asortymentem, ktry </p><p>przewysza nasze moliwoci finansowe, a nawet do </p><p>restauracji z potrawami, ktrych dotd nie jedlimy. </p><p>Dlaczego? Poniewa w takich sytuacjach czujemy si </p><p>nieswojo. Odczuwamy strach przed nieznanym oraz </p><p>zupenie nieadekwatny do sytuacji lk przed odrzuceniem. </p><p>Dzieje si tak, poniewa czsto uwaamy, e np. gdy nie </p></li><li><p>16 </p><p>znamy zwyczajw danej restauracji lub sdzimy, e nie </p><p>pasujemy do jakiego eleganckiego sklepu, nie mamy po </p><p>co tam wchodzi. Przecie wystarczy zapyta kelnerk </p><p>o zwyczaje, a ekspedientki s otwarte na wszystkich </p><p>klientw. Niby jest to oczywiste, aczkolwiek niewielu </p><p>potrafi przezwyciy ten strach przed rzeczami </p><p>nieznanymi i cae ycie pozostaje w swojej, by moe </p><p>przyjemnej i ciepej, ale niesamowicie ciasnej, strefie </p><p>komfortu. </p><p>Co wic zrobi? Ot sprawi, by ta strefa cigle si </p><p>rozszerzaa. Dziaa to w bardzo prosty sposb, mona to </p><p>porwna do odnajdywania si w nowych rodowiskach </p><p>czy pierwszej rozmowy z obcokrajowcem. Po prostu </p><p>trzeba sprbowa, a dalej sprawa potoczy si sama. </p><p>Zastanwmy si, jak w ogle ludzie mog si ba nowych </p><p>sytuacji? Przecie kada sekunda jest nowa, a chwila </p><p>inna, wic czy powinnimy si ba tego co bdzie, skoro </p><p>zawsze nieubaganie nadchodzi? Uwaam, e naley tego </p><p>z niecierpliwoci wyczekiwa. Nie ma lepszej rzeczy </p></li><li><p>17 </p><p>w yciu ni nowe, ciekawe sytuacje. To jest tak, jak przed </p><p>skokiem na bungee. Kady si boi zrobi pierwszy krok, </p><p>ale, jak ju si go zrobi, pojawia si adrenalina, emocje, </p><p>a w kocu ulga i szczery umiech - zrobilimy co </p><p>niesamowitego. </p><p>Reasumujc, kada nowa rzecz jest niesamowita -</p><p> zawsze warto zrobi ten pierwszy krok, by zobaczy co </p><p>bdzie dalej. Oczywicie nigdy za pierwszym razem nie </p><p>zrobimy wszystkiego bezbdnie, ale to jest wanie w tym </p><p>najlepsze. Robic coraz nowsze rzeczy, wychodzc poza </p><p>stref komfortu, uczymy si! Oprcz tego zwikszamy </p><p>pewno siebie oraz poszerzamy horyzonty. </p><p>Pamitaj: ycie zaczyna si tam, gdzie koczy si strefa </p><p>komfortu! - Neale Donald Walsch </p></li><li><p>18 </p><p> 1.4. To, co myl inni </p><p>Opinia innych o nas samych bardzo czsto wpywa </p><p>na nasz pewno siebie. w podstawowych </p><p>psychologicznych potrzebach czowieka ley akceptacja </p><p>spoeczna. Jednake nie oznacza to, e opinia innych ma </p><p>jakikolwiek wpyw na nasze ycie. Tak jak sama nazwa </p><p>wskazuje, s to tylko subiektywne komentarze lub zdania, </p><p>a nie fakty. Te zupenie lune, zazwyczaj nieprawdziwe </p><p>przemylenia prawdopodobnie nie posiadaj </p><p>odzwierciedlenia w rzeczywistoci. T o , j a k i j e s t e </p><p>o k r e l a s z s a m p o p r z e z s w o j e d z i a a n i a , </p><p>d o w i a d c z e n i a o r a z p o s z e r z a n i e s t r e f y </p><p>k o m f o r t u . </p><p>Jest jeszcze jedna rzecz, na ktr chc zwrci uwag. </p><p>Mianowicie uwiadomi, kiedy inni nas w ogle nie </p><p>oceniaj. Ot w wikszoci sytuacji ludzie nie pomyl </p><p>ani o nas ani o tym co robimy, poniewa nas nie znaj. </p><p>Dlatego, gdy chopak podejdzie na przystanku do </p></li><li><p>19 </p><p>dziewczyny i powie jej Cze! ona po prostu odpowie. </p><p>Nie przeprowadzi caej analizy, czy chopak jest </p><p>przystojny, dobrze ubrany, czy nie jest za niski lub za </p><p>wysoki. Na pewno nie pomyli sobie o adnej jego cesze </p><p>charakteru, poniewa zwyczajnie go nie zna. </p><p>z przedstawionej sytuacji wynikaj jedynie pozytywne </p><p>aspekty: kobieta bdzie zaskoczona oraz zdziwiona </p><p>otwartoci chopaka. Tak jest w wielu innych sytuacjach. </p><p>Wniosek jest prosty: mniej przejmowalibymy si tym, co </p><p>myl o nas inni, gdybymy wiedzieli, jak rzadko to robi! </p></li><li><p>Dlaczego warto mie pen wersj?</p><p>Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa</p><p>Zote Myli</p><p>http://www.zlotemysli.pl/prod/12867/tr</p><p>zy-wazne-rzeczy-lifestyle-mateusz-ch</p><p>oma.html</p><p>Dodaj do koszyka</p><p>Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)</p></li></ul>

Recommended

View more >