trzy ważne rzeczy. lifestyle / mateusz choma

Download Trzy Ważne Rzeczy. Lifestyle / Mateusz Choma

Post on 05-Aug-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

astanawiałeś się, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś poznał wszystkie kierujące nim zasady? Książka "Trzy Ważne Rzeczy" to odpowiedź na to pytanie! To z niej dowiesz się, jak korzystać z życia, by było dla Ciebie satysfakcjonujące i przynosiło Ci wymierne korzyści!

TRANSCRIPT

 • Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Trzy Wane Rzeczy. Lifestyle"

  Darmowa publikacja dostarczona przez

  ebooki24.org

  Copyright by Zote Myli & Mateusz Choma, rok 2015

  Autor: Mateusz Choma

  Tytu: Trzy Wane Rzeczy. Lifestyle

  Data: 09.07.2016

  Zote Myli Sp. z o.o.

  ul. Kociuszki 1c

  44-100 Gliwice

  www.zlotemysli.pl

  email: kontakt@zlotemysli.pl

  Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie

  w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci

  publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie

  z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli.

  Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice

  informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za

  ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub

  autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej

  odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych

  w ksice.

  Wszelkie prawa zastrzeone.

  All rights reserved.

  Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 • Ksik pragn zadedykowa

  wszystkim osobom, ktre znam,

  szanuj i ceni!

  Specjalne podzikowania dla:

  caej rodziny, a szczeglnie dla

  Mamy, ktra zawsze we mnie

  wierzya,

  Adama Przemyka - za wdroenie

  mnie w zagadnienia rozwoju

  osobistego,

  Maka Wieczorka - za niesamowite

  szkolenia, z ktrych tak wiele

  wyniosem

 • SPIS TRECI WSTP ............................................................................. 7

  Uwagi autora .................................................................. 16

  1. Pewno siebie ........................................................... 11

  1.1. Podstawowe informacje .................................... 11

  1.2. Poznaj siebie i swoj warto ........................... 13

  1.3. Wychod poza stref komfortu ......................... 15

  1.4. To, co myl inni ................................................ 18

  2. Umiech i pozytywne mylenie ................................... 20

  2.1. Pozytywne mylenie to umiejtno ................ 20

  2.2. Korzystanie z dobrodziejstw umiechu ........... 22

  3. Rozwizania zamiast problemw ............................... 24

  3.1. Problem podstawowe informacje .................. 24

  3.2. Rozwizanie sytuacji kryzysowych .................. 26

  3.3. Podsumowanie ................................................... 28

  4. Posiadanie klarownej wizji i celu ................................. 29

  4.1. Rnice midzy wizj, celem i marzeniem ....... 29

  4.2. Tworzenie wizji ................................................... 32

  4.3. wiczenie wizualizacji ....................................... 36

  4.4. Stawianie celw.................................................. 39

 • 4.5. czenie celw z wartociami .......................... 45

  4.6. Planowanie celw i motywacja ......................... 46

  5. Nawyki, konsekwencja, kaizen ................................... 49

  5.1. Prokrastynacja ................................................... 49

  5.2. Jak nie odkada na pniej? ............................ 51

  5.3. Przed czym uciekamy? ...................................... 53

  5.4. Konsekwencja i nawyki ..................................... 55

  5.5. Kaizen ................................................................. 60

  6. Planowanie i organizacja czasu .................................. 62

  6.1. Warto Twojego czasu .................................... 62

  6.2. Czasochonne drobnostki ................................. 65

  6.3. Niewydajne przerywacze ............................... 68

  6.4. w jaki sposb wikszo ludzi traci cae miesice z ycia? ...................................................... 72

  7. Odkadanie na pniej ................................................ 76

  7.1. Moja lista ............................................................. 76

  7.2. Twoja lista ........................................................... 85

  8. Zdrowy sen ................................................................. 87

  8.1. Przygotowania do snu ....................................... 87

  8.2. Teoria .................................................................. 92

  8.3. Praktyka jak spa ............................................ 98

  8.4. Rytua spania .................................................... 102

  8.5. wiadome nienie ............................................ 106

 • 8.6. Maksymalna wydajno - sen polifazowy ...... 110

  9. Zakoczenie ............................................................. 117

  10. Zapowiedzi wydawnicze ......................................... 118

 • WSTP

  Drogi czytelniku!

  Zapraszam Ci do lektury mojej pierwszej ksiki, ktra

  porusza tematyk lifestyle, czyli prowadzenia ciekawego,

  pozytywnego ycia. w tej publikacji zgromadziem parti

  wiedzy, ktr zdobyem przez lata praktyki i pragn si ni

  podzieli. Jest to swoiste kompendium wiedzy i doskonale

  obrazuje moje podejcie do ycia - sens i tre s

  najwaniejsze. Mog zapewni, e nie znajdziesz tu

  niepotrzebnych opisw, pustych sw ani caych

  rozdziaw, ktre nic nie wnosz. Zatem o czym jest ta

  publikacja? Przeczytasz tu krtkie i rzeczowe opisy

  najwaniejszych, wedug mnie, problemw i ich rozwiza,

  poznasz kilka sposobw na wydajn prac, a tym samym

  przepis na szczliwe i dostatnie ycie.

 • Chc by ta ksika bya dla Ciebie swoistym vademecum

  pracy nad sob (czsto na poziomie podwiadomoci).

  Kady z poruszonych tu tematw jest obszernie opisany

  w innych pozycjach, wic jeli bdziesz chcia zdoby

  wicej informacji na dany temat, ktry zainteresuje Ci

  w sposb szczeglny bez problemu znajdziesz bogat

  bibliografi. Moim celem jest zwrcenie uwagi na niektre

  problemy wspczesnych ludzi oraz na wachlarz

  rozwiza, ktre nie tylko poprawi jako ycia, ale

  i samoocen kadego.

  Reasumujc, kurs, ktry masz przed sob, traktuje

  o trzech paszczyznach, na ktrych, w moim mniemaniu,

  opiera si cae ycie, jest to: lifestyle, sprzeda oraz

  odpowiedzialno. Rozpoczn od czci, ktra dotyczy

  stylu ycia, czyli podstawowych zagadnie o umiejtnoci

  cieszenia si z ycia kadego dnia.

 • Uwagi autora

  Zobowizuj si do przedstawienia i omwienia

  wszystkich zagadnie w sposb klarowny. Kad myl

  teoretyczn popr przykadami, tak aby lepiej nakreli

  problem. Postaram si te udowodni, e porady

  zamieszczone w tym tekcie nie s niewolnikami regu.

  Wrcz przeciwnie kreatywne i odwane podejcie moe

  okaza si kluczowe w zbudowaniu wasnego systemu

  wartoci. Aby dobrze zrozumie omawiane przeze mnie

  mechanizmy, nie wystarczy przeczyta tylko t publikacj,

  ale rwnie dwie nastpne. Po to, aby uzyska

  wszechstronn wiedz, mc oceni skal problemu,

  przyporzdkowa najlepsze rozwizanie kryzysowej

  sytuacji czy nawet zderzy swj punkt widzenia z moim.

  Chciabym rwnie przypomnie, e znajomo

  proponowanych przeze mnie zasad nic nie gwarantuje.

  Dopiero ich praktyczne zastosowanie ma sens. Koczc,

  chc zachci Ci do krytycznej lektury to bdzie ju

 • pierwszy, istotny krok w procesie budowania swojej

  samooceny.

  Mateusz Choma

 • LIFESTYLE

 • 11

  1. Pewno siebie

  1.1. Podstawowe informacje

  Pewno siebie jest podstaw sukcesu i dopki w to nie

  uwierzysz istnieje, niestety due, prawdopodobiestwo, e

  po prostu nie zrobisz w swoim yciu tego, co chcesz

  osign. Dlaczego? Ot, nie posiadajc tej wanej

  cechy, pewnie nie jeste w stanie okreli czego

  naprawd pragniesz. Mao tego! Bez pewnoci siebie nie

  moesz skutecznie komunikowa si z innymi ludmi,

  a jest to umiejtno niezbdna w dzisiejszych czasach

  i dotyczy kadego (nie tylko tak zwanych ludzi sukcesu

  czy naturalnych przywdcw). Cecha ta jest kluczowa,

  poniewa kady powinien w yciu co p r o w a d z i ,

  zaczynajc od siebie, poprzez prowadzenie domu,

  rodziny, pracy, a nawet caego kraju. Nie chodzi o to by od

 • 12

  razu by rozpoznawalnym liderem, ale o to by umiejtnie

  prowadzi innych, to znaczy, by wskaza komu waciw

  drog lub da prac i pomc mu, poprzez cenne

  wskazwki, tak by wci si rozwija. Dziki temu inni

  wiedz, e mog na nas polega, ponadto maj szans

  skorzysta z naszego dowiadczenia. Przy czym, naley

  pamita, e kady, moe nas czego nauczy, poniewa

  patrzy na wiat z innej perspektywy i posiada inny baga

  dowiadcze.

  Napisaem ju dlaczego pewno siebie jest tak wana.

  Teraz odpowiem na pytanie, jak j zdoby jeli uwaasz,

  e jej nie masz, bd jak j zwikszy, jeli wiesz, e j

  posiadasz. Wan informacj jest to, e mona j mie

  w rnym stopniu rozwinit, poniewa jest to

  umiejtno, taka, jak kada inna.

 • 13

  1.2. Poznaj siebie i swoj warto

  Uznanie swojej wartoci jest najwaniejsz kwesti

  w pracy nad samym sob. le jest pracowa z kim, kogo

  si nie lubi - to samo dotyczy nas samych. Jeli nie znamy

  wasnej wartoci jestemy czsto dla siebie zbyt krytyczni

  i niewiadomi swoich moliwoci. Czsto popenianym

  bdem jest porwnywanie si do innych zamiast skupi

  si na swojej wyjtkowoci i kierowa si wypracowanym

  charakterem. eby pozna sw