türkiye’de İnternetin tarihi · türkiye’de İnternetin tarihi. 4 türkiye’de transmisyon...

18
Türkiye’de İnternetin Tarihi

Upload: others

Post on 27-May-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

Türkiye’de İnternetin Tarihi

Page 2: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

2

12 Nisan 1993 yılında TÜBİTAK-ODTÜ (TR-NET) işbirliği ile DPT projesi çerçevesinde

Türkiye global internete bağlanmıştır. 64 kbit/san hızında ki bu hat ODTÜ’den uzun bir

süre ülkenin tek çıkışı olmuştur. Daha sonra Ege Üniversitesi (1994), Bilkent (1995),

Boğaziçi (1995), İTÜ (1996) bağlantıları gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de İnternetin Tarihi

Page 3: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

3

Türk Telekom’un 1995 yılında açtığı ihale ile bir konsorsiyum tarafından oluşturulan

TURNET 1996 Ağustos ayında çalışmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra Haziran 1996

tarihinde TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) adıyla

yeni bir merkez kurulmuştur. ULAKBİM’in temel görevlerinden biri en yeni teknolojileri

kullanarak Türkiye çapında tüm eğitim ve araştırma kuruluşlarını birbirine bağlayacak

Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) adıyla hızlı bir iletişim ağı kurmak ve bu ağ aracılığı ile

bilgi hizmetleri vermektir (www.ulakbim.gov.tr).

Türkiye’de İnternetin Tarihi

Page 4: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

4

Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı

10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı kanunda değişik 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun

1.maddesi gereğince Türk Telekomunikasyon A.Ş. (Türk Telekom)’ne ait bulunmaktadır.

Böylece Türk Telekom’un internet omurgası konusunda da tekel yetkisi vardır. Buna

karşılık, omurganın diğer alt sistemlerinin mülkiyeti Türk Telekom dışındaki özel ve kamu

kuruluşlarına ait olabilir. Diğer yandan Türk Telekom, kanunun 2. ve 3.maddeleri

gereğince özel ve kamu kuruluşlarına ruhsat verebilmektedir (İçel, 1998:415).

Türkiye’de İnternetin Tarihi

Page 5: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

5

Şu anda Türkiye’nin internet çıkışını sağlayan merkezleri dört grupta toplayabiliriz.

· Üniversite ve akademik kuruluşların internet bağlantılarını sağlayan ULAKNET çıkışları,

· Genellikle ticari kuruluşların ve internet servis sağlayıcılarının (İSS) yararlandığı

TURNET çıkışları,

· Bazı özel şirketlerin ve servis sağlayıcıları, TURNET ile yaptıkları İnternet Erişim

Noktası, (İEN) anlaşması (yasa gereğince verilen ruhsat) sonrasında kullandıkları firma

bazlı doğrudan yurtdışı internet çıkışları,

· Bunların dışında kalan diğer bağlantılar

Türkiye’de İnternetin Tarihi

Page 6: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

6

İnternet çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanılabilir;

a. Bilgi

b. İletişim

c. Eğlence

d. Ticaret

İnternet Kullanım Şekilleri

Page 7: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

7

Bilgi

İnternet öncesinde bilgi kaynakları haricinde kısa sürede bilgiye ulaşımı sağlayan bir

teknoloji mevcut değildi. İnternet sayesinde yazılı, sesli, görüntülü vb bütün bilgi

kaynakları “tek bir çatı altında” toplanma imkanına kavuşmuştur.

İnternet Kullanım Şekilleri

Page 8: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

8

İletişim

İnternet, ARPA tarafından nükleer savaş durumunda savaş merkezleri yok edilse bile

silahların ateşlenebilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sivil kullanıma açıldığı andan

itibaren çeşitli yollarla iletişime olanak tanımıştır. Günümüzde e-mail (elektronik posta),

chat room (sohbet odaları) sayesinde interaktif iletişim olanağı sağlanmıştır. Ses

haricinde görüntü iletişimi de günümüzde artık mümkün hale gelmiştir. İnternete

uyumlu olarak üretilen kameralar sayesinde (web cam) görüntü iletimi yapılmaktadır.

Bazı sitelerde Ankara’dan internete girip canlı olarak New York trafiğini izleme imkanı

tanınmıştır.

İnternet Kullanım Şekilleri

Page 9: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

9

Eğlence

Çeşitli yaştan, cinsiyetten, eğitim seviyesinden olan dünyanın her tarafındaki internet

kullanıcılarına zeka oyunlarından kumara kadar çeşitli oyunları oynama imkanı

sağlanmıştır

İnternet Kullanım Şekilleri

Page 10: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

10

Ticaret

İnternetin askeri kullanım sonrasında en önemli kullanım alanı ticarettir. İnternet

sayesinde çeşitli alanlarda şirketler dünyanın her yerinde ticaret imkanına

kavuşmuşlardır.

İnternet Kullanım Şekilleri

Page 11: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

11

1994 yılında, Web üzerinde işlem yapmayı sağlayan Mosaic yazılımı piyasaya sürüldü ve

kullanım kolaylığı nedeniyle çok yaygınlaştı. Ayrıca Amazon.com’da ilk kitap satıldı. E-

mail yoluyla pazarlama ve reklama keşfedildi.

Türkiye’de İnternet Kullanımı

Page 12: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

12

Türkiye’nin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım İstatistikleri

Türkiye’de nüfusun %60’lık penetrasyonun milyonu oluşturan 48 milyon kişi internete

bağlanıyor. Raporda aktif sosyal medya kullanıcı sayısı olarak da 48 milyonu görüyoruz

fakat bu sayının tekil kullanım olmadığını belirtelim.

Türkiye’deki mobil kullanıcı sayısı 71 milyonken, sosyal medyaya mobilden bağlanan

kullanıcı sayısı ise 42 milyon.

Türkiye’de İnternet Kullanımı

Page 13: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

13

Büyümeye baktığımızda Türkiye’de 2016 Ocak ayından bu yana internet kullanıcı

sayısının %4 ile 2 milyon, aktif sosyal medya kullanıcısı sayısının ise %14 ile 6 milyon

arttığını görüyoruz. Ülkemizde sosyal medyayı mobilden kullanan kişi sayısı ise son bir

yıl içerisinde %17 oranında artmış durumda.

Türkiye’de İnternet Kullanımı

Page 14: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

14

Rapora göre Türkiye’deki cihaz kullanıcılarının %95’i cep telefonu sahibi ve %75’i akıllı

telefon kullanıyor. Dizüstü ve masaüstü bilgisayar kullanımı %51 oranındayken, TV’nin

%98 ile hayatımızda hala önemli bir yeri var.

Türkiye’de İnternet Kullanımı

Page 15: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

15

Kullanıcılar gün içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini telefon

üzerinden internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya platformlarında geçiriyor. TV

karşısında geçirilen vakit ise ortalama 2 saat.

Türkiye’de İnternet Kullanımı

Page 16: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

16

Türkiye’nin web trafiğine göre; bilgisayar üzerinden ziyaretlerin %29 oranında

gerileyerek %36’ya düştüğünü, mobil trafiğin ise %33 oranında artarak %61’e çıktığını

görüyoruz. Bu durum Türkiye’de web trafiği konusunda mobilin ne derece önemli

olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye’de İnternet Kullanımı

Page 17: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

17

Son olarak ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya kanallarında değinelim. Türkiye’de

en çok kullanılan sosyal medya kanalı Youtube ve onu küçük bir fark ile Facebook takip

ediyor. Diğer popüler sosyal medya kanalları ise Instagram ve Twitter. 2015 yılında ikinci

sırada yer alan Facebook Messenger ise geçtiğimiz yıl altıncı sıraya gerilemiş.

Türkiye’de İnternet Kullanımı

Page 18: Türkiye’de İnternetin Tarihi · Türkiye’de İnternetin Tarihi. 4 Türkiye’de transmisyon hatlarını kurma yetkisi ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10.06.1994 tarih

18

TeşekkürlerÖğr. Gör. Cüneyt MUMCU

Elektronik Ticaret

Türkiye’de İnternetin Tarihi

Ünite 4