trk°ye cumhur°yet° cumhurbakani celal cahij.com/makaleler/1109015837_em°n...

Download TRK°YE CUMHUR°YET° CUMHURBAKANI CELAL cahij.com/Makaleler/1109015837_EM°N ZDEM°R-62-78.pdfSouk sava dnemi olarak adland±r±lan bu periyotta Sovyet tehdidini

Post on 07-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 62

  TRKYE CUMHURYET CUMHURBAKANI CELAL BAYARIN 1954 YILI

  ABD ZYARETNDEK KONUMALARI VE KAMUOYUNDAK

  YANSIMALARI

  Emin zdemir*-Hasan Karakuzu**

  zet

  Amerikann bamszln kazanmas ile balayan Trk-Amerikan ilikileri, Osmanldan

  Cumhuriyete bata ekonomik olmak zere birok alanda gerekleir. Cumhuriyetin ilanyla birlikte

  yaplan ikili antlamalarla devam ettirilen ilikiler, Souk Sava Dneminde stratejik ortakla

  dnr. Bu erevede gelien dostluun sonucu olarak Cumhurbakan Cell Bayar 1954 ylnda

  Amerikay ziyaret eder. Cumhurbakan, 28 Ocak-27 ubat 1954 tarihleri arasnda Amerikada

  bulunduu sre zarfnda i ve d politikaya dair pek ok konuma yapar. Yapm olduumuz bu

  almada, Cumhurbakan Cell Bayarn Amerika ziyaretinde, i ve d politikaya dnk

  konumalar vebu konumalarn kamuoyuna yansmalarn irdeleyeceiz.

  Anahtar Kelimeler:Cell Bayar, Trk-Amerikan likileri, Demokrat Parti Dnemi, ABD

  Ziyareti.

  THE PRESDENT OF TURKSH REPUBLC CELL BAYARS 1954

  VST TO THE USA AND TS REFLECTONS ON PUBLC OPNON

  Abstract

  Starting with the Independence of the USA, the rations between The USA and Turkey date

  back to the Ottoman era and still continue in many fields especially in economic terms. The bilateral

  agreements signed subsequent to the declaration of the independence have become strategically

  partnership in the Cold War era. As a result of the good relationships between the countries, Turkish

  President Cell Bayar visited the USA in 1954. .The President of Turkey made many speeches about

  the domestic and foreign policies when he was in the USA in 28 January-27 February 1954. In this

  study, we are going to investigate these speeches and their effects on public.

  KeyWords: Celal Bayar, Turkish Republic, Turkish-American Relations, Period of

  Democratic Party, Visit to the USA.

 • 63

  Giri

  ABD, 1783 ylnda bamszln kazandktan sonra gelien ekonomisine paralel olarak

  snrlarn da hzla geniletir.119. yzyln balarndan itibaren ekonomik bir g olarak uluslararas

  alanda boy gsteren ABDnin Osmanl ile mnasebetleri ncelikle ticari alanda geliir.

  21830da

  imzalanan Ticaret ve Dostluk Antlamas3 ve 1862de imzalanan SeyriSefain ve Ticaret

  Antlamalar, iki lke arasnda ticaretin gelimesindeki nemli dnm noktalardr.4 ki lke

  arasnda ilikilerin gelimesini etkileyen dier bir husus da Amerikann Osmanl corafyasnda

  at misyoner kurumlardr. ABD, am olduu kurumlarla Osmanlda yaayan Ermeniler ve

  Rumlar gibi gayri Mslim nfuszerinde etkilik arayna girer.Bu nedenle Osmanl Devletinin

  yklna kadar ekonomik ilikiler aksamadan devam etse de misyoner kurumlarn oluturduu

  przler zaman zaman siyasi ilikileri zedeler.

  I.Dnya Sava srecinde ABD ile Osmanl Devleti arasndaki ilikiler kesilmesine ramen

  iki devlet birbirlerine kar sava ilan etmezler. Milli Mcadelenin baarya ulamasndan sonra

  toplanan Lozan Konferansna ABD de gzlemci statde katlr. Lozan Antlamasndan sonra

  Trkiye Cumhuriyeti ile ABD arasnda umumi muahede imzalanr. ABD senatosunda 1927 yaplan

  oylama sonucundabu antlamann onaylanmamasna ramen iki devlet arasndaki ilikiler kesintiye

  uramadan devam eder.5 Bu dorultuda iki devlet arasnda 1929 ylnda Ticaret ve Seyri Sefain ve

  1 Nisan 1939 ylnda Ticaret ve Vatandalk Sorunu Antlamalar imzalanr.6 II. Dnya Sava

  esnasnda Trkiye tarafszlk politikas takip ettii iin ABD, Trkiyeyi kendi saflarnda savaa

  sokmak iin aba sarf etmi ise de baarl olamaz.7 Ancak Trkiye, II.Dnya Savann bitimine

  yakn sembolik olarak savaa katldn aklar.8

  II. Dnya Savandan sonra dengelerin deimesi ile Sovyetlerin byk bir tehdit olarak

  ortaya kmas sonucu dnyada Amerikann ban ektii Bat blou ile Sovyetler arasnda her

  alanda mcadele yaanmaya balar. Souk sava dnemi olarak adlandrlan bu periyotta Sovyet

  tehdidini yakndan hisseden Trkiye de, Bat blounun yannda yer alr. Sovyet tehdidini ok

  yaknnda hisseden Trkiye ile Sovyet yaylmaclna kar mcadeleyi misyon edinen Amerika

  arasnda hzla gelien ilikiler, bu dnemde stratejik ortakla dnecektir.

  Austos 1946 ylnda Amerikan Havaclnn kuruluunun 39.yl dnmnde cokulu

  bir tren yaplr ve bu olay dostluun gelimesinde nemli bir adm olur. Rusyann Boazlar

  zerindeki taleplerini aktan aa dillendirmeye balamas zerine Amerikann Franklin

  D.Roosevelt uak gemisini Akdenize gndermesi, iki devlet arasndaki ilikileri glendirir.

  Trkiye ile ABD, Sovyet tehdidi karsnda birbirlerine daha ok yaklar ve bu durum aradaki

  dostluk ilikilerini iyice gelitirir.9

  Bu srete ABD, Truman Doktrinini ilan ederek Sovyetler Birliini evreleme

  Politikas izlemeye balar. Bu politika erevesinde Sovyet tehdidini hisseden, iinde Trkiyenin

  de olduu btn devletlere yardmlar yapar. Bu yardmn ekonomik ayan oluturmak iin

  Marshall Plan ad verilen Avrupa Kalknma Projesi balatlr. Projeye Avrupa lkelerinin yan

  sra 16 Dou Avrupa lkesi ile Rusya davet edilir. Ancak Rusya ile birlikte hareket eden 16 Dou

  * Do.Dr. Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Tarih Blm retim yesi, El-mek:

  ozdemiremin71@hotmail.com.

  **Blent Ecevit niversitesi ZMYO Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi Okutman, El-mek:

  hasan_karakuzu@hotmail.com. 1 Fahir Armaolu, 19.yzyl Siyasi Tarihi, Alkm Yaynevi, stanbul 2010, s.58-70,Yavuz Gler, Osmanl Devleti

  Dnemi Trk-Amerikan likileri(1795-1914), Gazi niversitesi Krehir Eitim Fakltesi Dergisi, 2005, Cilt.6, Say.1,

  s.228-229. 2Akdes Nimet Kurat, Trk-Amerikan Mnasebetlerine Ksa Bir Bak, Ankara 1959, s.231. 3Kurat, s.15-17; ar Erhan, Trk-Amerikan ilikilerinin Tarihsel Kkenleri, mge Kitabevi, Ankara 2001, s.123-128. 4 Erhan, s.168; Gler,s. 234-235. 5Kurat, s. 40-43. 6Gl nan Barkay, ABD Diplomasisinde Trkiye 1940-1943, Bke Yaynlar, stanbul 2001, s.21. 7Yullu Tekin Kurat, Elli Yllk Cumhuriyetin D Politikas 1923-1973, Belleten, Cilt. XXXIX, Say. 154, Nisan

  1957den ayrbasm, TTK Basmevi, Ankara 1975, s.275-276. 8 Osman Yaln, kinci Dnya Savanda nn ve Churchill Arasnda Yaplan Adana Grmesi, Ankara niversitesi

  Trk nklap Tarihi Enstits Ankara Yolu Dergisi, 2011, s.706. 9Akdes Nimet Kurat, a.g.e.,s.48.

 • 64

  Avrupa lkesi bu davete katlmay reddederek ABDye kar aka tepkilerini ortaya koyarlar.

  ABD ile Rusya arasnda bu gelimeler olurken Marshall yardmlar(1947-1951) ile Trkiye, bir

  yandan ordusunun modernizasyonunu salarken, dier yandan da ekonomik kalknmasn

  gerekletirmeye alr.10

  Trkiye ile ABD arasndaki ilikilerin artmasnda Trkiyenin Birlemi Milletler

  szlemesi gereince Kuzey Kore-Gney Kore Savanda, Gney Koreye askeri yardm

  gndermesi olduka nemlidir. Trkiye, Koreye asker gndermekle zgr ve bamsz dnyaya,

  barn, dostluun ve demokrasinin yanndan olduunun mesajn verir. Koreye giden Trk

  tugaynn zellikle Kunuri muharebelerinde gstermi olduu kahramanca arpmalar bata

  ABDde de olmak zere tm dnyada Trk askerinin nne n katmasn salar. Trkiye, ABDnin

  destei ve Kore Savanda ki gayretiyle Kuzey Atlantik Pakt(NATO)na ye olarak kabul edilerek

  bu tekilattaki yerini alr.11

  1. Cumhurbakan Bayarn Amerika Ziyareti

  Cumhuriyet Halk Partisi iktidarnda ABD ile gelien ilikiler, Demokrat Parti dneminde

  Trkiyenin NATOya yeliiyle artk stratejik ortakla dnmtr. 1952 ylnda Trkiyeyi

  ziyaret eden Eisenhower, 1953de Cumhurbakan Cell Bayar ABDye davet eder.

  Cumhurbakan Bayar, bu daveti kabul ederek ziyaret iin hazrlklara balar.12

  Hazrlklar

  kapsamnda, ABDden eli Dulles imzasyla Eyll 1953 ylnda gelen telgrafta; Cumhurbakan

  Bayar ve kafilesinin 10 kii ile snrlandrlmas gerektii, kafilenin New-Yorka geli-

  gidimasraflarnn Trkiye tarafndan karlanaca belirtilir.13

  Bu telgraftan sonra Cumhurbakan

  Bayarn ABD ziyaretine katlacak heyet belli olur. Heyette, Cumhurbakan Bayar ve ei Reide

  Bayarn dnda Hariciye VekletiKtibi Umumi Reisi Bykeli Cevat Akaln, Washington

  Bykelisi Feridun Cemal Erkin, NATO Konseyi Trkiye Daimi Delegesi Bykeli Fatin Rt

  Zorlu, Korgeneral Rt Erdelhun, Cumhurbakan Hususi Kalem Mdr Fikret Belbez,

  Cumhurbakan Bayaveri Kurmay Yarbay Nureddin Alpkartal, Dileri Vekleti kinci Daire

  Umum Mdr Orhan Eralp, Emniyet memurlar Nevzat Eralp, Reat Hall, Cumhurbakanl

  hizmetlilerinden Emin Snmez,14

  Hususi Katibe Armaan Otman ve Tercman Vadide Parsn

  bulunmasna karar verilir.15

  Heyette bulunan kiilere ve unvanlarna baktmzda ziyarete ok

  nem verildii grlmektedir.

  10 Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, mge Kitabevi, 22. Bask, Ankara 2013, s.258-260. 11 Emin zdemir, Amerikan Belgelerine Gre Demokrat Parti Dneminde Trkiyede Aznlklar, rn Yaynlar,

  Ankara 2014, s.42. 12Cumhuriyet, 18 Eyll 1953 Cuma, Say. 10.464, s.6. 13782.11/9-453(5 September 1953), Ankara totheSecretary of State. 14BCA, Fon Kodu:30.18.01, Yer No:134.105.7. 15BCA, Fon Kodu: 30.18.01, Yer No:134.112.4.

 • 65

  Ziyaret program aada tablo halinde gsterilmitir.16

  27 0cak 1954 aramba-

  Perembe-Cuma

  Washingtonda 3 gn kalacak.

  30 Ocak 1954 Cumartesi Newyorkta Yunan OrtadoksKlisesi, Birlemi Milletler Tekilat Binas,

  Princeton niversitesi,

  31 Ocak 1954 Pazar Newyorkta Trk Kolonisini kabul edecek ve radyo evi,

  1 ubat 1954 Pazartesi Newyork Belediyesi ve Columbia niversitesi,

  2 ubat 1954 Sal Newyork Dnya leri Konseyi,

  3 ubat 1954 aramba Toledoda Sanat Eserleri Mzesini ve Willys motor fabrikas,

  4 ubat 1954Perembe Chicagoda bir traktr fabrikas ve elik fabrikalar,

View more >