türk hava kurumu Üniversitesi uçak mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri...

18
Dr. D. Sinan Körpe IX. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI (06.05.2017) Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHAMER)

Upload: others

Post on 03-Jan-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

Dr. D. Sinan Körpe

IX. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI (06.05.2017)

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi (İHAMER)

Page 2: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

06/05/2017 DS. Körpe 1

Uçak mühendisliği bölümü hakkında bilgiler, İHAMER hakkında bilgiler, Hedefler.

ÖZET

Page 3: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

06/05/2017 DS. Körpe 2

2012 yılında öğrenci alımı, 2016 yılında ilk öğrenci mezuniyeti, Güncel Akademik Kadro: 1 Doçent Doktor, 3 Yardımcı

Doçent Doktor, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi.

Uçak Mühendisliği

Page 4: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

06/05/2017 DS. Körpe 3

1. sınıf temel bilim dersleri, 2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli dersler (Savunma sanayii

sektöründe çalışan yarı zamanlı öğretim elemanlarından).

a) Sektörde kullanılan ticari yazılımların öğretildiği projeli seçmeli dersler, b) Uçak bakım, havacılıkta üretim gibi uçak mühendislerinin çalıştığı farklı

alanlara yönelik seçmeli dersler,

Uçak Mühendisliği

Page 5: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

06/05/2017 DS. Körpe 4

c) Deneysel çalışmaların yapıldığı seçmeli dersler,

Uçak Mühendisliği

VİDEO 1. Deneysel aerodinamik dersinde kanat üzerindeki basınç dağılımının elde edilmesi.

d) İnsansız hava aracı sistemlerinin tasarımının ve üretiminin yapıldığı seçmeli dersler.

Page 6: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

İHAMER

06/05/2017 DS. Körpe 5

Aralık 2013, 120 m2 kapalı alan, İHA üretimi için gerekn bütün alt yapı sistemleri.

RESİM 1. İHAMER laboratuvarları (sol) ve üretilen 4 metre kanat açıklığına sahip İHA (sağ).

Page 7: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

İHAMER

Kompozit plakalar, Ahşap plakalar, Pleksiglas plakalar, Kumaş türleri, Deri türleri vb. malzemelerin kesimi,

Uçak kalıplarında, iskeletlerinde ve ara parçalarında kullanımı.

RESİM 2. Lazer kesme makinesi.

06/05/2017 DS. Körpe 6

Page 8: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

RESİM 3. Lazer kesme makinesi kullanılarak elde edilen model uçak parçaları (sol) ve İHA gövdesi (sağ).

06/05/2017 DS. Körpe 7

İHAMER

Page 9: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

Belirli kalınlık ve sertliklerdeki köpükler, Farklı kanat açıklığı, kök veter ve uç veter değerlerinde kesim, Uçak kalıplarında, iskeletlerinde ve ara parçalarında kullanımı.

RESİM 4. Köpük kesme makinesi.

06/05/2017 DS. Körpe 8

İHAMER

Page 10: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

RESİM 5. Köpük kesme makinesi kullanılarak elde edilen parçaların cam elyaf ile kaplanarak kanat ucu dümeni (üst sol, üst sağ ve alt sol) ve gövde içi bağlantı elemanı elde edilmesi (alt sağ).

06/05/2017 DS. Körpe 9

Page 11: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

RESİM 6. Lazer sinterleme makinesi.

06/05/2017 DS. Körpe 10

İHAMER

Page 12: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

RESİM 7. Lazer sinterleme makinesi kullanılarak elde edilen İHA kanadı yük taşıcı parçalar.

06/05/2017 DS. Körpe 11

İHAMER

Page 13: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

RESİM 8. Tasarla-yap-uçur yarışması ekibi.

06/05/2017 DS. Körpe 12

İHAMER

Page 14: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

06/05/2017 DS. Körpe 13

İHAMER

RESİM 9. Tasarla-yap-uçur yarışması için üretilen İHA.

Page 15: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

06/05/2017 DS. Körpe 14

Uçak Mühendisliği

VİDEO 2. Tasarla-yap-uçur yarışması için üretilen İHA’nın kanat döndürme mekanizması.

Page 16: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

RESİM 11. Teleskopik kanat tasarımı.

06/05/2017 DS. Körpe 15

İHAMER

Page 17: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

06/05/2017 DS. Körpe 16

Hedefler

Uçak mühendisliği bölümünün akademik kadrosunun güçlendirilmesi,

Müfredata ön koşul ders sisteminin eklenmesi, Mezuniyet için yazılım, prototip üretim vb. ürünlerin

geliştirildiği bitirme projelerinin zorunlu kılınması. İHAMER’in Türk savunma sanayii şirketleri ile ortak

projeler geliştirmesi, İHAMER’in sahip olduğu İHA0 (0.5-4 kg)-İHA1 (4-25 kg)

ticari pilot eğitim kuruluşu yetkisini İHA2 (25-150 kg) için genişletmek,

İHA Uçuş Eğitimleri (simülatör ve uçuş) vererek bu konuda öncü bir kurum olmak.

Page 18: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve ...2. sınıf temel mühendislik bilimleri dersleri, 3. sınıf uçak mühendisliği dersleri, 4. sınıf teorik ve pratik seçmeli

06/05/2017 DS. Körpe 17

Teşekkürler