türk dîll ve edebİyati bölümü çaliŞmalari

Click here to load reader

Post on 16-Oct-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SMAL ÜNVER
Türk Dili ve Edebiyat bölümünde 1941-1964 yllar arasndaki doçentlik ve doktora çalmalaryla mezuniyet tezlerinin listesi Sayn Doç. Dr. Olcay önertoy tarafndan yaynlanmt.1
1964 ylndan 1971 ylma kadar yaplm olan çalmalar yine ayn ekilde veriyoruz; ancak mezuniyet tezlerinden bazlarnn konulan eski tasnifteki konularn dnda kaldndan, bu durumda olan tezler yeni balklar altnda toplanmtr.
Listemizde yer alan doçentlik ve doktora çalmalar hazrlan yllarna göre sralanmtr, örencilerin hazrladklar mezuniyet tezleri ise, her bölüm içinde konularna göre alfabetik sraya konulup, tezi hazrlayann ad ve hazrlad tarih de verilmitir. Bölümümüzde ya- plm çalmalar kapsayan ikinci listeyi yararl olmas dileiyle okur- larmza sunuyoruz.
DOÇENTLK ÇALIMALARI
Genel Dilbilim Yönünden Halk Etimolojisi ve Türkçedeki örnek- leri, Doan Aksan, Ankara, 1964.
Tanzimat Devrinde Edebiyat Anlay, Olcay önertoy, Ankara, 1969.
DOKTORA ÇALIMALARI
Behcetü'l-hadâik fî Mev'izeti'l-halâyk (Giri-Yaz Özellikleri-Ses Özellikleri-Söz Yapl-Söz Bölümleri-Dizin), Mustafa Canpolat, 1965.
1 Dr. Olcay önertoy, D.T.C.F. Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Çalmalar, Türkoloji Dergisi, C. I, S. 1, 1964.
148 SMAL ÜNVER
Nesîmî, Edebî ahsiyeti, Eserleri ve Türkçe Divannn Metni, Hüseyin Ayan, 1970.
Çaatayca Kur'an Tefsiri (Dilbilgisi ncelemesi, Metin, Dizin), Hamza Zülfikar, 1970.
Moollarn Gizli Tarihinde Hal Ekleri ve Cümlede Kullanl e- killeri, Tuncer Gülensoy, 1971.
TÜRK DL TEZLER
Âz ve Folklor Çalmalar:
Adapazar Az, Hüseyin Kolbasar, 1971. Adyaman Az, Sabri G. Nakipler, 1965. Adim Pnar Az, Yaar Kaynak, 1964. Akehir Az, Sabiha Varçok, 1968. Amasya Az, Munise Koca, 1966. Anadolu'da Göçmenlerin Kulland Kelimeler, Haluk Aker, 1965. Ankara Az, Süheylâ Kozanl, 1970. Ankara Az, Meral Daldal, 1970. Antalya Az, Erol Kudat, 1964. Antalya Yöresi Az, Mehmet Balc, 1966. Antalya Folkloru, Habip Cantez, 1968. Artova Az, Recep Çiçekli, 1970. Aydm Folkloru, Hülya Öner, 1967. Balkesir Çevresinde Yaayan Yörükler, Ataman Aldemir, 1964. Beypazar Az, Hüseyin Klç, 1965. Bilecik Az Üzerine Bir Tetkik, Gülser Pazarckl, 1965. Bilecik Dere Sakarya Köyü Az, Sümer Gülez, 1964. Birecik Az, Mahmut Deniz, 1965. Bor Az, Ç. Oktay Çalar, 1966. Bozdoan Az, Güner Kaçar, 1971. Bucak Az, Aykut Vicir, 1965. Burdur Az, Ülfet Seden, 1970. Bursa Folkloru, Tuna Güler, 1965. Çankr Az, Ayten Çetiner, 1964. Çankr Az, Afet Göksel, 1964. Çankr Az, Mübeccel Suba, 1970. Çankr Folkloru, Aye Ülkü önal, 1965.
TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ ÇALIMALARI 149
Çaramba Folkloru, Gülhiz Çol, 1971. Çatoz (Kbrs) Az, Ünal Yusuf, 1971. Çaycuma Azndan Derlemeler, Hamit Kalyoncu, 1968. Çerke Az, Gülçin uut, 1964. Çoruh Az, Abdullah Aydn, 1965. Çubuk Az, F. Gülcan Yüceer, 1969. Çukurova Azlan, Falih özgür, 1968. Diyarbakr Az, M. Ayhan endöl, 1967. Diyarbakr Az, Filiz Ouzata, 1969. Elâz Folkloru, Çidem Boran, 1965. Elbistan Az, A. hsan Mhç, 1967. Erzincan Az, ehvar Ülküüye, 1970. Felahiye Az, Feridun Kaya Caner, 1970. Florina Türk Az, Asuman Aydn Uras, 1970. Gaziantep Az, akir Laçin Bala, 1965. Gaziantep Folkloru, Emel Küçükgüner, 1965. Giresun Az, Hatice ensoy, 1969. Haymana Az, Ömer Tümen, 1970. sparta Az, Ali Dalkrmaz, 1964. tnönü Az, rfan Özkan, 1967. Kaman Az, Kemal Kamanl Ate, 1970. Kangal Az ve Folkloru, M. Fuat Bozkurt, 1969. Karahalh Az, Adil Yldrm, 1971. Karaman Az, Meral Özsoy, 1964. Kastamonu Az, Cengiz Köstem, 1963. Kastamonu Az-Kelime Yaps, Hüseyin Esen Gürson, 1964. Kastamonu Folkloru, Sevgi Selvi, 1965. Kayseri Az, Alev Bülbül, 1964. Kayseri ve Yöresi Folkloru, Vefa Çokçetin, 1971. Kerkük Bayatlar, Ahmet Yüzerolu, 1971. Kean Az, Adnan nanl, 1969. Kbrs Az, Mahmut îslamolu, 1961. Kbrs Klavya (Alaniçi) Az, Mehmet Ali Kemal, 1967. Kbrs Pile Köyü Folkloru, Destine Celâl, 1970. Krkkale Az, Jale Otman, 1971. Krehir Az, Turgut Ikl, 1963. Krehir Folkloru, Yldrm Erkal, 1967. Kzlcahamam Az, Belma Aygün, 1969.
150 SMAL ÜNVER
Kilis Az, Mustafa Atasoy, 1964. Kilis Az, M. Salim Canbolat, 1965. Konya Erelisi Az, Duran Kaynak, 1971. Korkuteli Az, Hüseyin Kudemir, 1971. Kozan Az, Adil Ankan, 1966. Ladik Az, Gülsün Knk, 1971. Larnaka (Kbrs) Az, Sami Ergün, 1966. Lefkoe (Kbrs) Az, erif evket Avkran, 1970. Lefkoe (Kbrs) Türk Folkloru, Hatice Belevi, 1970. Limasol (Kbrs) Folkloru, Zeliha Kemal, 1970. Malatya Az, Nihal Bilge, 1970. Malkara Az, Ayten Öz, 1971. Manisa Az, Selâhattin Arif Sezik, 1964. Menemen Az, Ahmet Çakr, 1970. Milas Az, Tomris Bilgi, 1970. Mu Az, Orhan Tekne, 1964. Mu Az, Faruk Dinçer, 1969. Mu Az ve Folkloru, Halis Karsl, 1966. Mustafa Kemal Paa Az, ismet Yrtmc, 1967. Nide Az, Hasan kizolu, 1964. Nide Folkloru, Serpil Soyluer, 1970. Ordu Folkloru, Ümit Gürsoy, 1968. Osmaniye Az, Mustafa Özgüven, 1966. Ovack Az, Hasan Ylmaz, 1971. ödemi Az, M. Erol öner, 1966. Pazar Az, Ali Rza Acmert, 1970. Pnarba Az, Duran Yldz, 1970. Polatl Az, Sevgi özel, 1971. Rize Az, Turgut Günay, 1965. Silifke Az, Günsel Belenli, 1971. Sivas Az, Hatice Küçük, 1971. Sivasl Az, Sadettin Dikkaya, 1971. Sürmene Folkloru, Emin Kad, 1971. avat Az ve Folkloru, Aytekin Erdoan ,1970. Tarsus Az, Nevin Ba, 1962. Taköprü'de Tarm Terimleri, Bahri Karaduman, 1969. Tavas Az, Hüseyin Ulutürk, 1966. Tekirda Folkloru, Naciye Kaya, 1971.
TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ ÇALIMALARI 151
Tokat Az, Resmi Akkaya, 1970. Tokat Az ve Folkloru, Münire Uçak, 1971. Turgutlu ve Yöresi Folkloru, Necip Erdilek, 1971. Urfa Az, Ali Mithat nan, 1964. Urfa Folkloru, Günay Atalay, 1967. Uak Az, Yavuz Tuna, 1965. Uak Folkloru, Erol Ersin, 1970. Van îli ve Civar Az, Muhsin Dündar, 1968. Yalvaç Az, Ayfer Açkgöz, 1970. «& \ Yaprakl Az, Mehmet Kiremit, 1966. «£ Yataan Az, Akile Tan, 1970. Ç' Yozgat Az, Aysel Ayntop, 1964. s^ Yozgat Folkloru, M. Bilâl Çalatl, 1971. Zonguldak Az, Aye Ece Abal, 1966.
Metin ncelemeleri
Ali îr Nevâî'nin Mahbûbü'l-Kulûb simli Eserinin lk Otuz Say- fasnn Transkripsiyon ve ncelemesi, eref Kurtdemir, 1968.
Divânü Lügâti't-Türk'e Göre Türk Kültürü, Adnan öztürk, 1965.
Hatây (ah smail) Divannn Dil özellikleri I, Yücel Teiniz, 1971.
Hatây (ah smail) Divannn Bir Bölümü Üzerinde Metin, Gra- mer ncelemesi ve ndeks Çalmas II, Gürcü Güne, 1971.
Hidayet Divannn Transkripsiyonu, Gramer ncelemesi ve Sözlüü A. Hikmet Bçakç, 1971.
Hurid-nâme'nin Transkripsiyonu ve Dil ncelemesi, Naki Gülay, 1971.
Eski Anadolu Türkçesi Çeviri Eserlerinden Kâbûs-nâme Üzerine Gramer ncelemesi ve ndeks Çalmas, Hasan Tahsin Üner, 1968.
Kansu Gavri Divan Üzerinde Metin ncelemesi, Düriye Musa, 1970.
Ksas- Enbiya Üzerinde Metin ncelemesi, Basri Pikin, 1969.
152 SMAL ÜNVER
Ksas- Enbiya'nn Bir Bölümünün Dil Bakmndan incelenmesi, Erkan Meray, 1971.
Kudûrî Tercümesi Üzerinde Metin ncelemesi, Serap Tüzünsoy, 1970.
Mahdum Kul Divan, Ahmet Dou, 1971.
Muhammediye Metninin Bir Bölümü Üzerinde Metin, Gramer ve ndeks Çalmas, Fatih Kayaolu, 1971.
Nehcü'l-Ferâdis'in 137-157. Sayfalan Üzerine Transkripsiyon ve Gramer Denemesi, Reyhan Yoku, 1964.
Nehcü'l-Ferâdis'in 282-302. Sayfalarnn Tranksripsiyon ve Metin ncelemesi, Ouz M. Yorgancolu, 1966.
Nogayca Hikâyeler, Semih Tezcan, 1964. Nogay Hikâyeleri, Akn Sefa Benli, 1970. Türk Turfan Metinleri, Wolfram Hesche, 1967.
Gramer ve Etimoloji
Divânü Lügâti't-Türk'teki Ortaç, Ulaç ve Mastarlar, Gaye Koca- türk, 1967.
Fiil Kök ve Gövdelerinden Yaplm simler, Eribe Karaouz, 1964. Halclk Terimleri, Mürüvvet Tekel, 1971. kileme ve kizlemeler, Nurel Dikici, 1967. yelik Ekleri, Oya Kaynak, 1963. Kpçakça ile Ouzca Arasndaki Farklar, Gülsevin Oral, 1964. Kii Adllar, Adil Tunga, 1971.
Kutadgu Bilig ve Tarama Sözlüündeki Baz Kelime Tekilleri, F. Yurdagül Altay, 1967.
Muhtelit Kökler, Mehmet Sava slâm, 1965.
Tarama Dergisi ile Söz Derleme Dergisinin Karlatrlmas, Zehra Sevig Çopur, 1964.
TÜRK. DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ ÇALIMALARI 1 5 3
Temel Dilbilgisi Adl Kitabn incelenmesi, Behçet Dedeköy, 1971. Tümleçler, Kâzm Karabörk, 1969.
Türkçe'de Ad ve Eylem Gövdesi Türeten ve ilek Olmayan Ekler, Mansur Duygun, 1971.
Türkçe'de -dir Eki, Kayahan Erimer, 1967. Türkçe'de Eylem Çatlar, Abuzer Han, 1970. Türkçe'de i-mek Fiili, Sacit Ekin, 1968. Türkçe'de Ufak, Clz, Küçük Kelimeleri, Safiye Havayir, 1968. Türkiye Türkçesinde ikili Kökler, Serpil Türke, 1970. Yapm Ekleri, Nihat Turan, 1971. Yardmc Eylemlerin Aldklar Sözcükler, Tufan öz, 1971.
Sözlük Çalmalar
Abdülhak inasi Hisar, Ahmet Ataç, 1971. Aka Gündüz'ün Dili, Neet Aral, 1971. Mahmut Yesari'nin Dili, Günay Ökmen, 1970. Orhan Kemal'in Eserlerinin Dili, Hatice Kayahan, 1967. Osmanlca'da Mücerret Kelimeler, Tuna Ertez, 1964.
Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinin Dil incelemesi, Türkân Olcay, 1970.
Peyami Safa'nn Romanlarnda Dil incelemesi, Handan Olcay, 1970.
Refik Halid'in Dili, Müjgan Dirik, 1966. Refik Halit Karay'n Dili, Gülsen Köksalan, 1969. Reat Nuri Güntekin'in Eserlerinin Dili, 1967. Sait Faik'in Dili, Cihat Canda, 1970. Türkçe'de Balk Adlan, Tülin Hakalan, 1965. Türkçe'de Renk Adlan, Duygu Gürgân, 1966. Yakup Kadri Karaosmanolu'nun Dili, E. Aypar Yaylal, 1969. Yusuf Ziya Ortaç'n Dili, C. In Köylüolu, 1968.
Türk Dil Devrimi
Türk DU Devrimi, Gönül Kolat, 1971. Türk Yaz Dilinde Son 30-35 Yldaki Yabanc Sözcüklerin Saym
Üzerine Bir Aratrma, Kâmile Tan, 1967.
154 SMAL ÜNVER
Dil Olaylar, ahs Adlar ve Yer Adlar
Türkçe'de örtmece Olay, Umay Günay, 1967. Türk ahs Adlar, Ayla Çng, 1966. Türkçe'de Yer Adlar, Mevlüt özyurt, 1970.
Bibliyografya
ESK TÜRK EDEBYATI TEZLER
Adnî Mahmut Paa Divannn Kaside ve Gazelleri, Çetin Eldem, 1971.
Âhî Hayat, airlii, Eserleri ve Divan, Hasan Anayol, 1971. Ahmed-i Dâî Divannn Transkripsiyonu, Mehmet Kemâl, 1968. Ahmed-i Dâî'nin Çenk-nâme Mesnevisi, Musa Ahmet, 1963.
Ahmedî Divanndan 962 Gazelin Transkripsiyonu, Nadir Dönmez, 1969.
Ahmedî'nin Esrâr-nâme Tercümesi, Mustafa Özbalc, 1966.
Ahmedî'nin Kasideleri (35 Kasidenin Transkripsiyonu), Naciye Tamsoy, 1970.
Ahmedî'nin Kasideleri, Tanseli Akncolu, 1971.
Ahmed-i Mürîdî Efendi'nin Yusuf ü Züleyhâ Mesnevisi, Süleyman özkaleli, 1970.
Ahmet Fakih, Kevser Bingöl, 1965. Âlî Divanndaki Gazeller (I), S. Vildan Gürbüz, 1968. Âlî'nin Gazelleri (II), Necati öztürker, 1969.
Âlî'nin Künhü'l-Ahbâr'ndaki Kanunî Devri airleri, Mehmet Di- zibüyük, 1971.
Âlî'nin Künhü'l-ahbâr'ndan airler Ksm Transkripsiyonu, Mus- tafa Karaca, 1971.
TÜRK DL VE EDEBYATI BOLÜMÜ ÇALIMALARI 155
Âlî'nin Tuhfetü'l-Uak Mesnevisi (I), Ülker Ergene, 1970. Âlî'nin Tuhfetü'l-Uak Mesnevisi (II), Süleyman Kurban, 1971. Arif Abdülbâkî Efendinin Gazelleri, Ahmet Tufan, 1968. Arif Abdülbâkî'nin 14 Kasidesi, Mehmet Bayrak, 1969.
Ak Çelebi'nin Hayat, Eserleri ve Divannn Transkripsiyonu, Faruk Barak, 1971.
Ak Paa'nn Hayat, Edebî Kiilii, Eserleri ve Garib-nâme'den I. ve X. Bablarn Transkripsiyonu, Yusuf Seçilmi, 1970.
Atf Divan, Nihat Güneri, 1971. Ayntapl Hafz Divan, Mehmet Hengirmen, 1971. Azmizâde Haleti Divanndaki Kasideler, Mustafa Tatl, 1969. Azmizâde Haletî'nin Rubaileri, Ali Ouzhan, 1965. II. Bayezid Divan, Gülten Güreli, 1968. Celîlî'nin Hüsrev ü irin Mesnevisi, A. Rza Ertan, 1967. Çelebizâde îsmail Asm Efendi Divan, Ayla Savaan, 1965. Dervi Dede ve Mevlidi, Muhteem Karayüksel, 1970.
Divan, Edebiyatnda Belli Bal Mersiyeler, Mehmet Türkkan, 1965.
Edirneli Emrî'nin Pend-i Attar Çevirisi, Kâmil özdemir, 1970. Emrî Efendi Divan, Erol Seran, 1967.
Fasih-i Mevlevi'nin Gül ü Mül Adl Eserinin Transkripsiyonu, Ahmet Türk, 1971.
Ganizade Nadirî Divan, Ahmet man, 1971. Gaybî'nin Sohbet-nâmesi, Sevim Ömerolu, 1971. Gelibolulu Âlî'nin Mihr ü Mah Mesnevisi, Emin Uunlu, 1971. Gencîne-i Râz, Nurcan Ar, 1966. Gülen-i Râz, Figen ahiner, 1966. Gül ü Bülbül, Sevgi Gürkan, 1966. Halîlî'nin Firkat-nâmesi, R. Sevim Saygl, 1965. Hamdullah Hamdi ve Kyafet-nâmesi, A. Serpil Bülbülan, 1967. Hamdullah Hamdi Divan, Tanfer Göüs, 1967. Hamdullah Hamdi'nin Mevlidi, Nurten Ersoy, 1967.
Hâmi-i Amidî'nin Hayat ,Eseri ve Gazellerinin Karlatrmal Transkripsiyonu, M. hsan Arslan, 1971.
156 SMAL ÜNVER
Harîmî (ehzade Korkut) nin Hayat, Edebî ahsiyeti ve Divan, Mehmet Ouzhan, 1968.
Hamet'in Gazelleri, Musa Aldemir, 1970. Hatibolu'nun Ferah-nâmesi, (I), Rezzan Onul, 1971. Hatibolu'nun Ferah-nâmesi (II), ismail Parlatr, 1971.
Hatibolu ve Makalât- Hac Bekta- Velî Çevirisi, Serpil Cengiz, 1970.
Hersekli Arif Hikmet Divannn Gazelleri, Ali Türköz, 1968. Hümâ ve Hümâyûn Mesnevisi, Kadriye Alkan, 1966.
îzzet Ali Paa Divannn Kaside ve Gazelleri, Hüseyin Yldz, 1971.
Kad Burhanettin Divan, 306 Gazelin Transkripsiyonu ve 906 Gazelin Türkçe Kelimeler indeksi, Mustafa Sütçü, 1964.
Kad Burhanettin Divannndan 275 Gazelin Transkripsiyonu, Doan Üçer, 1964.
Kemâlpaazâde Divan, Mahmut Oral, 1967. Kemâl Ümmî, Divan ve Türkçe Sözler Dizini, ismail Ünver, 1968. Lâmiî Divanndaki Gazeller, Gülizar Knkkanat, 1969. Lâmiî Divanndaki Kasideler, Bilge Ylmaz, 1970. Lâmiî'nin îbret-nümâs, Selahattin Ergil, 1971. Leylâ Hanm Divan, Nebahat Ilcal, 1967. Lutfiyye-i Vehbî, Mehmet Kutlu, 1969. Mantkî Divan, Cenap Tortum, 1968. Mecmuatü'n-nezâir'in indeksi, Musa Küçük, 1971. Mesihî'nin Gazelleri, Metin Akar, 1968. Mesihî'nin Kasideleri ve ehrengizi, Eref neci, 1969. Murâdî Mahlash Padiah airler, Cengiz Utkulu, 1971.
Müverrih Âlî'nin Kasidelerinin Karlatrmal Transkripsiyonu, M. Sahabettin Ünlü, 1968.
Nâbî Divannda Fikir Unsurlar, M. Ali Çubukçu, 1966. Nâbî'nin Hayrâbâd Mesnevisi, Nazife Sevim Uygur, 1965. Nâdiri Divan Transkripsiyonu, Ülkü önder, 1969. Nahifî'nin Gazelleri, Müerref Kaynak, 1971. Necatî Divanndan Mukaddime, 1 Na't, 25 Kaside, 3 Terkib-i Bend,
2 Mesnevi ve 43 Ktann Transkrispiyonu, Neriman Göktürk, 1947.
TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ ÇALIMALARI 157
Necati Divannn Dil ve fade özellikleri, Gülseren Aysun, 1965. Nedim'in iirinde Mahallilik, Ayten Akgürbüz, 1957. Nesimî Divan, Saide Sayg, 1965.
Neatî Divannndaki Gazellerin Transkripsiyonu, Hüseyin Kzl- kaya, 1971.
Nev'î Divan, Z. Gündüz Yüm, 1965.
Nev'îzâde Atâyî'nin Divanndaki Gazeller ,Abdülkadir Hayber, 1971.
Nev'îzâde Atâyî'nin Kasideleri, Gülen Bilgiç, 1971. Nev'îzâde Atâyî'nin Hayat, Edebî Kiilii ve Heft-hân Mesnevi-
sinin Transkripsiyonu, Gülten Elmas, 1968.
Nev'îzâde Atâyî'nin Nefhatü'l-Esrar Mesnevisi, Hayal Sirer, 1965. Nev'îzâde Atâyi'nin Sakînâmesi, Mine Özoul, 1965.
Nev'îzâde Atâyî'nin Sohbetü'l-Ebkâr Mesnevisi, E. tnci Muslu, 1966.
Neylî Divan, F. Sümran Çelik, 1968. Niyazî Hayat, Edebî Kiilii, Eserleri, Tunca Kortantamer, 1965. Osmanl Hanedan airleri, Alp Arslan Konuralp, 1967.
Osman Nevres Hayat, Edebî ahsiyeti ve Divan, Hasan özdemir, 1964.
Ruhî Divanndaki Gazeller, Yekta Yldz, 1966. Rumeli ve Girit airleri, Ahmet Hilmi mamolu, 1968. Rzâ Divan, Cevdet Yalçn, 1969. Rzâî Ahmet Efendi'nin Kasideleri, Hamdi Güvenç, 1968. Riyâzî Mehmet Efendi ve Gazelleri, Gülder Tuncer, 1968. Riyâz'nin Sakînâmesi, Birsen Aydnba, 1968. Sâbir, Olcay Kartar, 1971. Sabit'in Gazelleri, Cahit Kavcar, 1965. Safâî Tezkiresi ndeksi, Niyazi Çetin, 1967. Sait Giray Divannn Transkripsiyonu, Necati Alay, 1969. Sehî Tezkiresi ve indeksi, Semra Ik, 1967. Selânikli Esat Divan, F. Tulga Ocak, 1968. Seyyid Rza ve Tezkiresi, Tansal Tokat, 1970. Seyyid Vehbî'nin Hayat, A. Çalayan Demiray, 1966. Sun'î Hayat, Edebî ahsiyeti ve Divan, Savaer Kurdolu, 1971.
158 SMAL ÜNVER
ahidi brahim Dede ve Gülen-i Vahdet Mesnevisi, Hikmet Kasap, 1971.
âhidî'nin Mevlidi, Zehra Ünlü, 1967. ehrî Hayat ve Divan, Seviye Alkan, 1968. ehzade Cem Divan, Dilâver Bozbeyli, 1969. emsî-i Dervi'in Deh-mürg Mesnevisi, Sema Sezginer, 1970. em ü Pervane, Mehmet Kazanolu, 1970.
eref Hanm Hayat, Edebî Kiilii ve Gazelleri, Yüksel Denizolu, 1971.
eyhî'nin Gazelleri, Y. Ziya Yalnz, 1965.
eyhî'nin Hayat, Edebî ahsiyeti ve Divannn Karlatrmal Transkripsiyonu, Bedri Balcolu, 1968.
eyhî'nin Kasideleri ve Hâr-nâmesi, Muzaffer Kamadan, 1966. eyhülislâm Yahya Efendi ve Gazelcilii, Celâl Tarakç, 1965. Tâcizâde Cafer Çelebi'nin Gazelleri, Mustafa Turan, 1970. Tâcizâde Cafer Çelebi'nin Kasideleri (I), Sevtap Ünal, 1970. Tâcizâde Cafer Çelebi'nin Kasideleri (II), Gülay Ulukan, 1971. Tâcizâde Cafer Çelebi'nin Heves-nâmesi, Necla Gökberker, 1966. Talcal Yahya'nn Kitâb- Usûl Mesnevisi, Erturul özbay, 1970. Türâbî'nin Gazelleri, Cengiz Aydemir, 1966. Vâsf- Enderûnî'deki Halk Tabirleri, Nebahat Türköz, 1947. Visâlî'nin Mevlidi, Nebahat Pabuççu, 1970. Yeniehirli Avni Bey'in Gazelleri, Gül Akdeniz, 1963. Zaîfî'nin Gülen-i Sî-murg Mesnevisi, H. Cem Dilcin, 1969.
YENl TÜRK EDEBYATI TEZLER
Genel Konular
Cumhuriyetten Sonra Türk iiri, Mehmet Akif nan, 1971. Edebî Türkçülük, Gazi Aslan, 1965. Fecr-i Âtî iirinde Temalar, Yurdanur Salamer, 1971. Hecenin Be airinde Mizah ve Hiciv, Necip Hatibolu, 1968.
Kara Bibik'ten Yaban'a Türk Roman ve Hikâyesinde Köy, Mus- tafa Krc, 1967.
Servet-i Fünunda Hikâye, Siral Tuncay, 1964.
TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ ÇALIMALARI 159
Servet-i Fünun iirinde Sonbahar Temas, afak Ergün, 1964. iirde Yedi Mealeciler, Çetin Taflolu, 1967. Tanzimat Nazmnda Hece Vezni, Muharrem Zeki Seylan, 1968.
iir
Abdülhak Hamid'in iirleri, Ayvaz Gökdemir, 1965. Ahmet Kutsi Tecer Hayat, Sanat ve Eserleri, Müerref Ylmaz,
1968.
Ahmet Muhip Dranas'n Hayat, Edebî ahsiyeti ve Eserleri, De- mir Kalabay, 1967.
Ali Canip Yöntem'in Sanat ve Kiilii, Abdülhalim Ate, 1968. Ali Ekrem Bolayr'n Hayat, Sanat, Eserleri, lhan Tacolu,
1968.
Behçet Kemâl Çalarn Hayat, Sanat ve Eserleri, Ertan Altnörs, 1968.
Cenap ehabettin'de Ahenk, Pnar Salanc, 1969. Cenap ehabettin'in Edebiyat ve Dil Hakknda Düünceleri, Nuran
Belenli, 1965.
Emin Bülent Serdarolu Hayat, Edebî Kiilii, Eserleri, M. Doan Kololu, 1968.
Fazl Ahmet'te Mizah ve Hiciv, Selahattin Arslan, 1966. zzet Melih Devrim Hayat ve Eserleri, M. Zafer Soylu, 1968. Halide Nusret Zorlutuna Hayat ve Eserleri, N. Emel Tuna, 1965. Mehmet Akif Ersoy'da slamclk, Cahit Unsal, 1964. Mehmet Emin Yurdakul'da Temalar, Kâzm Çelik, 1968. Mehmet Eref Hayat ve Eserleri, Mutlu Gürbüz, 1969. air Olarak Munis Faik Ozansoy, Mehmet Ersin, 1968. air Olarak Namk Kemal, Mehmet Ali Güne, 1968. Necmettin Halil Onan'n iirleri Hakknda, Yung-Whan Lee, 1963. Tahsin Nahid, Muharrem Turan, 1968. Eitim Bakmndan Tevfik Fikreti'in iiri, Aysel Baytan, 1968. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif'in Sosyal Görüleri, Ahmet Ziya
Marangoz, 1965.
Yahya Kemâl'de Renkler, Bitkiler ve Pitoresk, Cengiz Gürkan, 1970.
Yahya Kemâl'in iirlerinde Tabiat, Ziya Fndkolu, 1968. Yahya Kemâl'in Eserlerinde Vatan Temas, Sezen Eskin, 1969. Ziya Paa'da Hiciv, Avni Bayrak, 1966.
Hikâye ve Roman
Abdülhak inasi Hisar'da Geçmi Zaman Temas, S. Zeki Kurttay, 1969.
Abdülhak inasi Hisar Hayat ve Eserleri, Melek Kymet Tunga, 1964.
Abdülhak inasi Hisar'n Roman ve Hikâyelerinde Tipler, Sevim Canbaz, 1969.
Ahmet Hamdi Tannpnar'n Roman ve Hikâyeleri, Yüksel Burdur, 1965.
Ahmet Rasim'in Roman ve Hikâyeleri, Aye Ersoy, 1970. Ali Mümtaz Erolat, Muhammed Hasan Yacolu, 1966. Aka Gündüz'ün Hikâyeleri, Meral Garan, 1965. Aka Gündüz'ün Hikâyelerinde Tipler, Alaettin Göktepe, 1970.
Aka Gündüz'ün On iki Romannda Tasvir Sanat, Ferhan Kolde- mir, 1970.
Aka Gündüz'ün On Romannda Sosyal Unsurlar, Mustafa Tarm, 1968.
Aka Gündüz'ün Romanlarnda Erkek Tipleri, Meral Hasan, 1964. Aka Gündüz'ün Romanlarnda Tema, Nurten Amas, 1967. Ebubekir Hazm Tepeyran, Sava Özkan, 1965.
Ercümend Ekrem'in Roman ve Hikâyeleri, Cengiz Bülent Kent, 1969.
Hikâye ve Fkra Yazar Olarak Fahri Celâlettin Göktulga, Sadk Ülker, 1970.
Halikarnas Balkçs'nn Hikâye ve Romanlarnn ncelenmesi, Nuri Cokun, 1970.
TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ ÇALIMALARI 1 6 1
Halit Ziya Uaklgil'in Romanlarnda Aile, Nahide Sözmen, 1970. Halit Ziya Uakhgü'in Romanlarnda Psikolojik Unsurlar, H. Aysel
Akdoan, 1970.
Halide Edip Advar'n Romanlarnda, Devirler ve Nesiller, Gönül Cem, 1969.
Halide Edip Advar'n Romanlarnda Psikolojik Tahliller, Güler aholu, 1969.
Halide Edip Advar'da Temalar, Zekiye Arifiolu, 1967. Halide Edip Advar'n Romanlarnda Vaka Kuruluu, Selma Türk-
men, 1970.
Hüseyin Rahmi Gürpnar'n Romanlarnda Ansiklopedik Bilgi, Nimet Göktürk, 1966.
Hüseyin Rahmi Gürpnar'n Romanlarnda Ak, Meral Aknc, 1968.
Hüseyin Rahmi Gürpnar'n Romanlarnda Erkek Tipleri, Günay Taylan, 1965.
Hüseyin Rahmi Gürpnar'da Sosyal Tenkit, Enver Etik, 1966. Hüseyin Rahmi Gürpnar'n On Romannda Sosyal Tenkit, Doa-
nay ökten, 1967.
Hüseyin Rahmi'nin On Romannda Sosyal Tenkit Unsurlan, Me- ral Gümrükçüolu, 1967.
Hüseyin Rahmi Gürpnar'n Romanlarnda Tasvir, Gürbüz Okyay, 1966.
Kenan Hulusi'nin Hayat ve Eserleri, Fahriye îpekçiolu, 1964. Mahmut Yesarî'nin Romanlarnda Sosyal Unsur, Gönül Çemeci,
1970.
Mehmet Rauf'un Romanlarnda Psikolojik Tahliller, özden Saru- han, 1965.
Memduh evket Esendal, Tülay Us, 1964. Müfide Ferit Tek, Nevin Kuzu, 1968. Nabizade Nazm ve Hikâyeleri, Latif Okul, 1968.
162 SMAL ÜNVER
Namk Kemal'in Romanlarnda Tipler, Haydar Sumen, 1964.
Osman Cemal Kaygl'nm Hayat, Eserleri ve Romancl, Nural Gür an, 1966.
Ömer Seyfettin'in Eserlerinde Sosyal Unsur, Sevinç Özaydn, 1970. Peyami Safa'nn Romanlarnda Sosyal Unsurlar, Ylmaz leten,
1967.
Refik Halit Karay'n Romanlarnda Sosyal Unsur, Nesrin Yalnz, 1967.
Refik Halit'in Romanlarnda Sosyal Unsur, Tülay Özcan, 1967.
Refik Halit Karay'n Romanlarnda Umumî Temalar, Müberra Mutlu, 1969.
Reat Nuri'nin Alt Romanndaki Sosyal Unsurlar, Eribe Nabi, 1964.
Reat Nuri Güntekin'in On ki Romannda Sosyal Unsurlar, Ayten Mete, 1969.
Reat Nuri'nin Romanlarnda Ralca Temalar ve Bu Temalarn leni Tarz, lhan Yener, 1965.
Reat Nuri Güntekin'in Romanlarnda Vaka Kuruluu, Fatma Yiit, 1970.
Ruen Eref Ünaydm'n Hayat ve Eserleri, Ayla Yalçmkaya, 1969. Sadri Ertem'in Romanlar, Sevim Varan, 1964. Saffeti Ziya'nn Hayat, Eserleri ve Sanat, Naif Klç, 1968. Sait Faik'in Hikâyelerinde Tipler, Gülcan Akkoyunlu, 1968. Sait Faik Abasyank'ta Temalar, Ahmet Seyfe, 1969. Sait Faik'in Hikâyelerinde Sosyal Temalar, Gönül Mehmet, 1969. Sermed Muhtar Alus'un Hayat ve Romanlar, Nilüfer Aar, 1971. Yakup Kadri'nin Romanlarnda Devirler, F. Renan Özbilge, 1964.
Yakup Kadri Karaosmanolu'nun Romanlarnda Psikolojik Tahlil, Ali Kaytanc, 1968.
Yakup Kadri Karaosmanolu'nun Romanlarnda Temalar, Sevgi imir, 1965.
Yakup Kadri ve Güzel Sanatlar, Muallâ Karatekeli, 1965.
TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ ÇALIMALARI 1 6 3
Tiyatro
Abdülhak Hamit Tarhan'n Mensur Piyesleri, Gülseren Aykurt, 1965.
Ahmet Mithat ve Tiyatrolar, Ylmaz Turhan, 1963. Aka Gündüz ve Tiyatro Eserleri, Oktay amilolu, 1970. Tiyatro Yönünden Haldun Taner, Necati Mert, 1968. Halit Fahri Ozansoy'un Tiyatrolar, Tülin Bayer, 1965. Hüseyin Suat Yalçn ve Piyesleri, Ali Esat Bozyiit, 1967. Nazm Kurunlu Hayat ve Eserleri, M. Necati Gürsu, 1970. Orhan Asena'nm Tiyatro Eserleri, Fikri Çalkan, 1967. Selahattin Batu'nun Tiyatro Eserleri, Fikret Özer, 1966. ehabettin Süleyman Hayat, Karakteri ve Piyeslerinin ncelen-
mesi, Yusuf özel, 1968.
Yusuf Ziya Ortaç'n Tiyatro Eserlerinin ncelenmesi, lkay Açkgöz,
1969.
Dil ve Üslûp
Ahmet Hikmet Müftüolu'nun Dili ve Üslubu, Avni Yüksel, 1971. Ahmet Rasim'in On ki Hikâyesinde Kelime Hazinesi, Hafize
Güney, 1971.
Aka Gündüz'ün Romanlarnda Kelime Hazinesi, Dil ve Üslup özellikleri, Sabriye Dündar, 1971.
Falih Rfk Atay'm Eserlerinin Kelime Hazinesi, Dil ve Üslup Özellikleri, Mehmet Özgürce, 1971.
Halide Edip Advar'n Romanlarnda Dil ve Üslup, Semra Karaaa- lar, 1971.
Halit Ziya Uakhgil'in Hikâye ve Mensur iirlerinde Kelime Ha- zinesi, Dil ve Üslup, öhret Binay, 1971.
Hüseyin Rahmi Gürpnar'n lk On Romannda Dil ve Üslup, Efdal Sevinçli, 1971.
Hüseyin Rahmi…

View more