türk dİlİ ve edebİyati öĞrencİ kongresİ

Click here to load reader

Post on 14-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TUDOK-2021
(13-16 HAZRAN 2021 / 13-16 JUNE 2021)
PROGRAM / PROGRAMME
TARLAN-TANPINAR SALONU
1 0
PROF. DR. MERTOL TULUM
1 1
.0 0
-1 2
.0 0
1 3
H A
Z R
A N
2 0
2 1
P A
Z A
Avtobioqrafik Örnklr Kontekstind
Türk airleri
stanbul Kültür
Üniversitesi Lisans
12.10-13.00 ÖLE ARASI
1 3
Dair Baz Tespitler
Biçimbirim
Trakya
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
Fatma
DAILMI
Ontolojik Bakmdan ncelenmesi
TARLAN-TANPINAR SALONU
3. OTURUM
1 4
.1 0
-1 5
.1 0
1 3
H A
Z R
A N
2 0
2 1
P A
Z A
Tanpnar (Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Tabiri
Çukurova
Yönelik Görüleri
Tespiti
stanbul
Kültür
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
TARLAN-TANPINAR SALONU
4. OTURUM
1 5
Adetlerinin Karlatrlmas (Kyv-
Dönüen Sevgili, Âk ve Rakip majlar
Boaziçi
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
TARLAN-TANPINAR SALONU
5. OTURUM
1 6
.3 0
-1 7
.3 0
1 3
H A
Z R
A N
2 0
2 1
P A
Z A
Trakya
snad
Hacettepe
Karabibik
Marmara
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
Türk Edebiyat Tesiri Üzerine
1. GÜN SONU
TARLAN-TANPINAR SALONU
6. OTURUM
1 0
Bir Bibliyografya Denemesi
Medhiyyesini erh Denemesi
Kavramn Kullanm
TARLAN-TANPINAR SALONU
7. OTURUM
1 1
Öyküsünde Yeni Bir Tanmlama:
Türün Ortaya Çk
Kente Göç ve Yoksulluk: Bir Edebiyat
Sosyolojisi ncelemesi
Çözümlemesi:
Hikâyeler’i
12.20-13.00 ÖLE ARASI
1 3
.0 0
-1 4
.0 0
1 4
H A
Z R
A N
2 0
2 1
P A
Z A
R T
E S
Kavramnn lenii
Recep Tayyip
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
TARLAN-TANPINAR SALONU
9. OTURUM
1 4
Ferhat Aa ve Hülleci
Ziya Uaklgil’in Ak- Memnu Adl
Romanlar Üzerine Karlatrmal Bir
iirinden Gençlie Bir Bak
ey
Bakent
TARLAN-TANPINAR SALONU
10. OTURUM
1 5
.2 0
-1 6
.2 0
1 4
H A
Z R
A N
2 0
2 1
P A
Z A
R T
E S
Marmara
Leylâ vü Mecnûn Mesnevîlerinde Kan Ba
Düzce
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
Hatay
Mustafa
Kemal
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
TARLAN-TANPINAR SALONU
11. OTURUM
1 6
Adl Romannda Üstkurmaca ve
Türk Edebiyatnda “Han Temas ve
Hanlara Bak”
Fallik Bir mge Olarak Kuyu
Van
stanbul
ehir
Üniversitesi
Lisans
TARLAN-TANPINAR SALONU
12. OTURUM
1 7
.4 0
-1 8
.4 0
1 4
H A
Z R
A N
2 0
2 1
P A
Z A
R T
E S
Güzellik Unsurlarna Klasik iir
2. GÜN SONU
KÖPRÜLÜ-ARAT SALONU
1. OTURUM
1 0
.0 0
-1 1
.0 0
1 4
H A
Z R
A N
2 0
2 1
P A
Z A
R T
E S
nanç Unsurlarnn ncelenmesi
Yansmasna Bir Örnek: Sibel
Televizyon Programlar
Ankara Hac
Bayram Veli
Romanndaki Halk Kültürü
KÖPRÜLÜ-ARAT SALONU
2. OTURUM
1 1
Türkçe Yazmasnn Sebepleri
Üzerine Bir nceleme
12.20-13.00 ÖLE ARASI
1 3
.0 0
-1 4
.0 0
1 4
H A
Z R
A N
2 0
2 1
P A
Z A
R T
E S
Kaplk Örnei
stanbul Kültür
Üniversitesi Doktora
Leyla YILMAZ
Merkez Köyleri Örnekleminde)
Senkretize Olmu Baz nanlar:
Trakya
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
Bayat Mahallesi’nde Kurt Az
Balama
KÖPRÜLÜ-ARAT SALONU
4. OTURUM
1 4
Hakknda
Krgzistan-
kinci Hayvan
stanbul Kültür
KÖPRÜLÜ-ARAT SALONU
5. OTURUM
1 5
.2 0
-1 6
.2 0
1 4
H A
Z R
A N
2 0
2 1
P A
Z A
R T
E S
Örneiyle Ylba Oyunlar
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
KÖPRÜLÜ-ARAT SALONU
6. OTURUM
1 6
Alanna Giren Sözler
Türk Düünce Sistemi ve Türk Dili
Ankara Hac
Bayram Veli
ehirlerinde Mahalle simleri
2. GÜN SONU
TARLAN-TANPINAR SALONU
13. OTURUM
1 0
.0 0
-1 1
.0 0
1 5
H A
Z R
A N
2 0
2 1
S A
L I
Dîvâne Rüdî Efendi
Yazd Nazire
Nevehir Hac
Bekta Veli
Edebiyat
Krkkale
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
TARLAN-TANPINAR SALONU
14. OTURUM
1 1
Yaar Kemal’in nce Memed
Romanlarnn Bakiileri Üzerine Bir
12.20-13.00 ÖLE ARASI
1 3
.0 0
-1 4
.0 0
1 5
H A
Z R
A N
2 0
2 1
S A
L I
Aisha Mumtaz
Bu Nüshada Bulunup Dier
Hadîs ktibaslar
Mimar Sinan
Güzel Sanatlar
Ankara Hac
Bayram Veli
TARLAN-TANPINAR SALONU
16. OTURUM
1 4
Evren Tasarm
Seda Nur UZEL Celal Slay’n Dou ve Bat Dergisi
Merkezinde Dergicilik ve Sanat Anlay
TOBB
Hacettepe
TARLAN-TANPINAR SALONU
17. OTURUM
1 5
.2 0
-1 6
.2 0
1 5
H A
Z R
A N
2 0
2 1
S A
L I
Adl Eserinde Medeniyetimizin Önemli
Erciyes
iir Mecmuas
Krehir Ahi
Özelinde- Divan iirinin Çöpçatanlar
TARLAN-TANPINAR SALONU
18. OTURUM
1 6
Masumiyet Müzesi
Menekeli Bilinç Öyküsünde Kadn
Romann Ezilen Mistisizminin Yeniden
TARLAN-TANPINAR SALONU
19. OTURUM
1 7
.4 0
-1 8
.4 0
1 5
H A
Z R
A N
2 0
2 1
S A
L I
Üniversitesi Doktora
Bir Kavram Olarak Devlet
Mesnevisinin Roman nceleme
Teknikleri ile ncelenmesi
3. GÜN SONU
KÖPRÜLÜ-ARAT SALONU
7. OTURUM
1 0
.0 0
-1 1
.0 0
1 5
H A
Z R
A N
2 0
2 1
S A
L I
Çala YILMAZ
Çerçevesinde Yeralt Diyarnn Kartal
Köyünün Halk Kültüründeki Baz
Deiimler Üzerine Bir nceleme
KÖPRÜLÜ-ARAT SALONU
8. OTURUM
1 1
Fiiller
stanbul
Kültür
Üniversitesi
Doktora
Muhammet
ile Kötü Prens Eserlerinin
12.20-13.00 ÖLE ARASI
1 3
.0 0
-1 4
.0 0
1 5
H A
Z R
A N
2 0
2 1
S A
L I
Ruge DEMR
Ankara
Yldrm
Beyazt
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
Unsurlar
Türk Masallarnda Kadn
KÖPRÜLÜ-ARAT SALONU
10. OTURUM
1 4
Eserindeki Fiillerin Özellikleri
Kitâbü’l-‘lm-i l Mesâ’il Adl Eser
Üzerine
Akdeniz
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
ve Azarlamalar
stanbul Kültür
Üniversitesi Lisans
KÖPRÜLÜ-ARAT SALONU
11. OTURUM
1 5
Üniversitesi Doktora
levi
Karlatrmas
Hacettepe
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
KÖPRÜLÜ-ARAT SALONU
12. OTURUM
1 6
Düman Kavramlar üzerine nceleme
Eseri Üzerine Bir nceleme
3. GÜN SONU
TARLAN-TANPINAR SALONU
20. OTURUM
1 0
.0 0
-1 1
.0 0
1 6
H A
Z R
A N
2 0
2 1
Ç A
R
A M
B A
Züleyha Nurgül
erhi
Genel Bir Bak ve Münîf Antakî
Divan’nda Mûsikîye Dair Unsurlarn
ncelenmesi
Marmara
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
Sivâsî Adna Kaytl Bir hlâsnâme
Nide Ömer
Seci ve Türleri
TARLAN-TANPINAR SALONU
21. OTURUM
1 1
Anlatc ve Bak Açs
stanbul 29
iirinin Çözümlenmesi
Hikâyelerinin Roland Barthes
Kuramna Göre Metinleraraslk
12.20-13.00 ÖLE ARASI
1 3
“Ural Da” Sembolizmi
Gazete
Krgzistan-
Dil Meselesi
iirlerinde Üsküp
TARLAN-TANPINAR SALONU
23. OTURUM
1 4
Çera Birinden Yakmak
Numaras ile Kaytl Mecmû’a-i E’âr
Üzerine Notlar
Görüleri
Ordu
Üniversitesi
Yüksek
Lisans
TARLAN-TANPINAR SALONU
24. OTURUM
1 5
Romannn “Üçgen Arzu” Kuramna
Senin Öyküsündeki Tipler Üzerinden
TARLAN-TANPINAR SALONU
DEERLENDRME OTURUMU
K O
N U
M
A C
IL A

View more