Treball religió

Download Treball religió

Post on 05-Aug-2015

96 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> 1. Es la religi dels jueus ims antiga dels poblesmonoteistes. 2. Va comenar a lany 1300 aC.quan du li va dir a Moiss queell seria el seu deu i ells el seupoble a aix va passar aJerusalem. 3. Lalimentaci dels jueus s moltvariada per les cultures que hanhagut al llarg de la seva histria.El menjar t una gran quantitatdespcies i verdures. 4. Hi ha un tipus de gorraque porten que es diu laKip perqu s costumsempre portar el cap tapaten el judaisme, i a msvesteixen unes robes, quesn teles que els tapenquasi b tot el cos. 5. Hi ha moltes festes ara us explicarem les ms importants: Roa ha-sana: Es celebra a la tardor. Yom Kippur (10 dies desprs). Sukkot: (15 dies desprs). Pesah: (mar i abril). Sbat: Cada dissabte. 6. El conjunt descrits que els jueusreconeixen com a sagrats sanomenaTanak, i hi ha tres grups de llibres queformen aquest conjunt: Tor: La llei, inclosa en els cinc primersllibres del la bblia. Nevim: els profetes. Ketuivim: Els relats i els salms. 7. El du es Jahv el seu profeta msimportant va ser Abraham a qui va cridardu i li va prometre una terra, vida per elpoble i una gran descendncia. 8. Israel: Terra promesa per deu a Abraham. Sinagoga: Lloc de trobada per el culte ilestudi. Temple de Jerusalem: Nomes sen conserva elmur occidental anomenat mur de leslamentacions. Menor: Canelobre de set braos que hi haviaal temple de Jerusalem. 9. Els cinc libres sagrats sn: ElGnesis , lxode , el Levtic, elsNombres i el Deuteronomio i snmolt importans per ells.</p>