travici soustava

Download Travici soustava

Post on 16-Dec-2015

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Travici soustava

TRANSCRIPT

 • TRVIC SOUSTAVAPjem, zpracovn a vstebvn potravymimobunn

  Biologie lovka - Trvic soustava

 • Trvic soustavaPjem potravyTrven mechanick, chemickVstebvn (resorpce)Vylouen nestrvench a nestravitelnch zbytk

  Potrava mus splovat ti zkladn poadavkybt palivem pro metabolismusmus obsahovat stavebn prvky, ze kterch bude postaveno tlo zvetemus obsahovat esenciln aminokyseliny, vitamny apod. kter si organismus nen schopen vyrobit

 • Trvic soustava

 • Karnivorov versus herbivorov

 • Trvic soustavadutina stn, hltan, jcen, aludek, jtra, pankreas, tenk stevo, tlust stevo iCelkem potrava absolvuje v naem tle 7 m

 • Trvic soustava

 • Stavba trvic trubiceTrvic trubice prchod od dutiny stn, pes dutinu hrudn, bin a pnevnStna trvic trubice:Sliznice v tenkm stev vytv klkyPodsliznin vazivo dk vazivo s uzlky mzn tknHladk svalovina (st konenku pruhovan)Pobinice (peritoneum)K trvic trubici jsou pipojeny lzy:Drobn lzky uloeny pmo ve stn trubiceSamostatn lzy: pun, podelistn a podjazykov slinn lza, slinivka bin a jtra.

 • Mikroklky absorbn epitel

 • Dutina stn (cavum oris)stn dutina je prostor ohranien patrem, rty a tvemi. Spodinu dutiny tvo jazyk, pipojen svaly k doln elisti.Rty vstup do TS, funkce pi ei, mimice,TveSlinn lzy (glandulae salivales) pun, podelistn, podjazykov + drobn ve sliznici Sliny zeuj a spojuj sousto, usnaduj polykn, denn 1,5 l, obsahuj vodu, minerln ltky, hlen (mucin), enzym ptyalin - tp krob

 • Dutina stnJazyk svalov orgn. Funkce: rozmlnn a posun potravy, polykn, sn, vkn, hmatov receptory, chuov pohrky se smyslovmi bukami a tvorba hlsek nezbytn pro tvorbu ei.Zuby (dentes) - rozmluj potravu trval chrup - 32 zub: 3 stoliky, 2 tenov zuby, 1 piky, 2 ezkyMln zuby 20 (chyb tenov a 1 stolika), od 6 msc do 6 let Sklovina nejtvrd tk v tle

 • Dentes (zuby)jsou uloeny v alveolech v elistitypy zubdentes incisivi (ezky) 2dens caninus (pik) 1dentes premolares (tenov zuby) 2dentes molares (stoliky) 3celkem 32 zub

 • Srovnn dtskhoa dosplho chrupu

 • Stavba zubusklovinazubovinadedse

  kost

  kanl, obsahujc nervy a cvky

 • HltanHltan - oblast od mkkho patra a po vstup do jcnu. Mkk patro - sval a vazivo oddlujc nos od st. Vzadu kon pkem. Svaly napomhaj napklad sn a tvorb patrovch hlsek (g, ch ...). Nosohltan je nejir msto hltanu, st do nj nosn dutina, stedoun vvody (Eustachovy trubice) a nosn mandle.

 • Hltan (pharynx)stn st zan koenem jazyka a mkkm patrem. V tto oblasti jsou i patrov mandle. Vechny mandle jsou soust mznho obrannho systmu. Hrtanov st je krtk a trubicovit. Je na rozhran mezi vstupem do jcnu nebo dchac trubice. K zamezen vniknut sousta do dchac soustavy slou hrtanov pklopka (epiglottis), kter reaguje automaticky (reflexivn) zenm prodlouenou mchou (proto pi polykn nelze dchat).

 • Po polknut sousta se larynx pohne smrem dol a oteve se trachea. Vlny svalovch kontrakc (peristaltika) enou sousto smrem dol do aludku

 • Jcen (oesophagus)Jcen - je pes 25 cm dlouh trubice ze sval, kter propojuje aludek s hltanem. Je umstna za prdunic ble k ptei. Potrava sama neme touto trubic do aludku projt. Jcen proto aktivn i tekut sousta posunuje ke vstupu do aludku rytmickm smrovnm sval.Peristaltika vlna postupujc po trvic trubici a posunujc jej obsah dle, vyvolna podrdnm stny trubice

 • Prchod potravy jcnem - peristaltika

 • Ventriculus (aludek)t gaster, stomachussvalov vak, podln, okrun a ikm svaly1 2 litry objemushromauje potravu, proms a trv mechanicky i chemickystieslo (cardia)klenba (fundus)tlo (corpus)vrtnk (pylorus)

 • Anatomie aludku

 • aludekPlnn aludku: pojme 1-2 litry rozmlnn stravy. Svalstvo obsah pomalu promchv (rychlost je stravou a jejm sloenm ovlivovna) a po urit dob (nkolik hodin) po stech je chymus (trvenina, promchan potrava) propoutn do prvnho seku tenkho steva dvanct(er)nku.

 • aludek - trvenaluden va (1,5 a 2 litry/24 hodin) je tvoena lzkami aluden stny. hlen obsahuje mucin, povlk stnu aludku a chrn ji ped kyselinouHCl - 0,4 0,5 %; pH 1 2, ni mikroorganismy, kysel prosted pro vitamny, nabobtnvn blkovin pro lep trven aktivace pepsinuchymozin u kojenc, sr mlnou blkovinupepsinogen pomoc HCl je aktivovn na pepsin, ten zahajuje tpen blkovin, ale jen v kyselm prosted zen tvorby aluden vy podlh nervovm a ltkovm podrdnm. Proto i stres me napomoci napklad k nemocem aludku a dvanctnku.

 • Ventriculus (aludek)stahy aludku 10 15 minut po jdlezen innostinervov podrdn idel ve stn aludku a st zahajuje vymovn vltkov hormon gastrin ze stny aludek udruje vymovn vzvracen (vomitus)pedchz mu nevolnost (nausea)obrann reflex vyvolan peplnnm aludku, otravou alkoholem, psychick vlivyv bezvdom me vst k zaduen

 • Ventriculus (aludek)eslo se obvykle otevr jen pi pjmu sousta z jcnupokud se kysel obsah aludku dostane obas do jcnu, jev vnmme jako plen hyvtinou je tedy aludek zaven na obou koncchvrtnk (pylorus) se oteve 2 6 hodin po pjmu potravy

 • Intestinum tenue (tenk stevo)trubice 6 - 7 m, prmr kolem 3 cmzaveno na ase okru (mezenterium) v nm cvy a nervystidvanctnk (duodenum) sem st vvod jater (luovod) a pankreatu (slinivky bin)lank (jejunum)kyelnk (ileum)

 • Intestinum tenue (tenk stevo)sliznice 300 m2 (=plocha cca tenisovho hit)asyklkyMikroklkyZvten povrchu pro intenzivnj vstebvnperistaltika = rytmick vlny kontrakc hladkho svalstva, kter posunuj potravu trvic trubicCelou trubici pokrv okrun a podln svalovina, kter zajiuje rytmick smrovn a prodluovn steva. Tm se promchv a posouv stevn obsah. Je-li rytmus pohyb rychl, pas trveniny se zrychluje, bytek vody zpomaluje - vznik prjem.

 • Mikroklky

 • Tenk stevoCel vnitn povrch tenkho steva prostednictvm lzek tvo denn 1-3 litry mrn zsadit stevn vy: dokonujc tpen blkovin a na aminokyseliny - erepsin, tuk na glycerol a VMK - lipzy a sloitch cukr na jednodu - amylzy) a hlenovitou kapalinu chrnc sliznici ped inky kyseliny chlorovodkov. V dvanct(er)nku lu obsahuje soli luovch kyselin (emulguj tuk pro jeho lep trven) a luov barviva (nap. bilirubin, odvd jedovat ltky).

 • Duodenum (dvanctnk)dlouh cca 25 cm

 • Slinivka bin (pankreas)lza s vnitn i vnj sekrecAsi 28 cm dlouh lza lec za aludkemVnitn sekretorickou st tvo Langerhansovy ostrvky produkujc inzuln (sniuje hladinu krevnho cukru a umouje prnik cukr do tkn, pro kter je hlavnm zdrojem energie).Zevn sekren st je sloena z nepravidelnch lalk tvoench lzovm epitelem produkce pankreatick vy: a 1 litr za den odtk do dvanctnkuTrypsinogen - aktivovn enterokinzou ze stevn stny na trypsin tp blkovinylipza aktivovna lu, tp tukyamylza tp krob na jednoduch cukry

 • Tenk stevoVe dvanctnku je trven dokonenoVstebvn = pechod ltek ze stev do krve a mzy Krev s ivinami je vedena vrtnicovou lou do jater. Vstebvn probh difz (pasivn) nebo aktivnm transportem

 • Tlust stevo (intestinum crassum)Tlust stevo m dlku asi 1,5 m, prmr 5-7 cm. Je sestaveno z nkolik oddl: slep stevo s ervovitm vbkem, trank vzestupn, pn, sestupn a esovit zakonen konenkem. kolem tlustho steva je vstebat vodu (hlavn ve vzestupnm tranku), zahustit obsah (hlenem) a po zkvaen zajistit odchod zbytk z tla. Celkem se z tenkho a tlustho steva zpt do tla dostane 90 % vody, kterou jsme vypili nebo pijali s potravou

 • Tlust stevoUvnit tlust stevo nem klky, ale hlenov lzky tvorbou hlenu zajiuj ochranu sliznice ped pokozenm pi likvidaci zbytk. Tlust stevo se pohybuje podobn jako tenk stevo, jen trvenina v nm zstv asi 8-12 hodin.Kvasn a hnilobn procesyPsobenm bakteri (nap. Escherichia coli) se rozkld patn straviteln celuloza, vznikaj vitamny B12, K. Vznikaj jedovat plyny (sirovodk, metan). Vstebvn vody, lk, sol, vitamn.Postupn vznik stolice, sloen z nestrvench a odpadnch zbytk, kter se shromauje v konenku.Vypuzovn stolice je reflexn dj. Slep stevo je dosti objemn. K nmu je pipojen pvsek slepho steva (appendix vermicularis) povstn svmi astmi znty.

 • Tlust stevo1 jcen2 aludek3 dvancternk4 tenk stevo5 slep stevo6 ervovit pvek7 tlust stevo8 konebk9 anln otvor

 • Anus (i)dva kruhov svraevnitn z hladkho svalstvavnj z pn pruhovanho svalstva

 • Prchod potravy trvic trubicaludek 1 4 hodtenk stevo 2 5 hodtlust stevo 8 12 hoddo konenku se dostv za 18 20 hod i dle

 • Jtra (hepar)Jtra jsou nejvt lzou, kter v asi 1,5 kg. Je uloena v pravm podeb a rozdlena na nkolik lalok. V jedn rze mezi laloky je umstn lunk shromaujc a koncentrujc lu (asi 60 ml). luovody st do dvanctnku. Jtry t probhaj mzn vlsenice.

 • Jtra

 • Funkce jaterJatern lalek zkladn stavebn a funkn jednotka jaterProdukujc lu do luovch kanlk:800-1000 ml lui za denhust zelenolut kapalina z vody, hlenu, luovch barviv (bilirubin a biliverdin), sol luovch kyselin (emulguj tuky na drobn kapnky, cholesterolu a minerlnch ltekDal funkce jater:Centrum metabolismu - pemna cukr na glykogen, rozklad aminokyselin a tvorba nov blkovinyUkldn zsob (tuk, cukr, vitamn, eleza, )Termoregulan funkceDetoxikan funkce (alkohol, mykotoxiny aj.)

 • Nemoci trvic soustavykaries zubn kazparadentza znt zubnho lkaopary: herpes viryaluden vedy: baktrie Helicobacter pylori; spout peten + stresparazit: roupi, krkavky, tasemice, motolice, svalovecbakteriln infekce: tyfus, salmonelza, cholera

 • Nemoci trvic soustavyvirov hepatitida = loutenka typu A nebo Bcirrhza jater alkohol ale i jin vlivylunkov kolika asto zpsobena luovmi kameny, nkdy vede a k ucpn luovodrakovina aludku a tlustho steva