transtœrk hold°ng anon°m ‍°rket° ve ba‍li .transtœrk hold°ng...

Download TRANSTœRK HOLD°NG ANON°M ‍°RKET° VE BA‍LI .transtœrk hold°ng anon°m ‍°rket° ve ba‍li

Post on 07-Feb-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TRANSTRK HOLDNG ANONM RKET VE BALI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2017 TARHNDE SONA EREN HESAP DNEMNE AT

KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENET RAPORU

TRANSTRK HOLDNG A.. VE BALI ORTAKLIKLARI

Dipnot Cari Dnem nceki Dnem

Referanslar 31.12.2017 31.12.2016

VARLIKLAR

Dnen Varlklar 7.732.421 337.586

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 485 14.400

Ticari Alacaklar 424.800 -

- likili Taraflardan Ticari Alacaklar 9,38 424.800 -

- likili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 - -

Dier Alacaklar 7.012.492 142

- likili Taraflardan Dier Alacaklar 10,38 7.012.492 -

- likili Olmayan Taraflardan Dier Alacaklar 10 - 142

Cari Dnem Vergisiyle lgili Varlklar 36 117 46

Dier Dnen Varlklar 13 294.527 322.998

Duran Varlklar - 190.818

zkaynak Yntemiyle Deerlenen Yatrmlar 15 - 188.318

Ertelenmi Vergi Varl 36 - 2.500

TOPLAM VARLIKLAR 7.732.421 528.404

(Tm tutarlar, Trk Liras ("TL") olarak gsterilmitir.)

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tablolarn ayrlmaz parasn olutururlar.

31 ARALIK 2017 TARHL KONSOLDE FNANSAL DURUM TABLOSU

Bamsz Denetim'den Gemi

TRANSTRK HOLDNG A.. VE BALI ORTAKLIKLARI

(Tm tutarlar, Trk Liras ("TL") olarak gsterilmitir.)

31 ARALIK 2017 TARHL KONSOLDE FNANSAL DURUM TABLOSU

Bamsz Denetim'den Gemi

Dipnot Cari Dnem Gemi Dnem

Referanslar 31.12.2017 31.12.2016

KAYNAKLAR

Ksa Vadeli Ykmllkler 7.868.381 1.081.938

Ticari Borlar 158.914 126.652

- likili Taraflara Ticari Borlar 9,38 - -

- likili Olmayan Taraflara Ticari Borlar 9 158.914 126.652

alanlara Salanan Faydalar Kapsamnda Borlar 26 27.401 21.933

Dier Borlar 7.583.557 834.844

- likili Taraflara Dier Borlar 10,38 7.400.088 623.156

- likili Olmayan Taraflara Dier Borlar 10 183.469 211.688

Ertelenmi Gelirler 13 98.509 98.509

Uzun Vadeli Ykmllkler 28.814 43.822

Dier Borlar 27.675 43.822

likili Taraflara Dier Borlar 10,38 - 5.481

likili Olmayan Taraflara Dier Borlar 10 27.675 38.341

Uzun Vadeli Karlklar 1.139 -

alanlara Salanan Faydalara likin Uzun Vadeli Karlklar 26 1.139 -

TOPLAM YKMLLKLER 7.897.195 1.125.760

ZKAYNAKLAR (164.774) (597.356)

Ana Ortakla Ait zkaynaklar (164.642) (597.224)

denmi Sermaye 28 25.623.283 25.623.283

Sermaye Dzeltme Farklar 28 71.554.890 71.554.890

Geri Alnm Paylar (-) 28 (57.750) (57.750)

Paylara likin Primler (skontolar) 28 3.235.626 3.235.626

Kar veya Zararda Yeniden Snflandrlmayacak Birikmi Dier Kapsaml Gelirler

(Giderler)44.996 44.996

Dier Yeniden Deerleme ve lm Kazanlar (Kayplar) 28 44.996 44.996

Kardan Ayrlan Kstlanm Yedekler 28 10.338.600 10.338.600

Gemi Yllar Karlar veya Zararlar 28 (111.336.869) (110.540.093)

Net Dnem Kar veya Zarar 37 432.582 (796.776)

Kontrol Gc Olmayan Paylar 28 (132) (132)

TOPLAM KAYNAKLAR 7.732.421 528.404

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tablolarn ayrlmaz parasn olutururlar.

TRANSTRK HOLDNG A.. VE BALI ORTAKLIKLARI

Dipnot

Referanslar Cari Dnem nceki Dnem

01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

KAR VEYA ZARAR KISMI

Haslat 29 360.000 -

Satlarn Maliyeti 29 - -

BRT KAR/(ZARAR) 360.000 -

Genel Ynetim Giderleri 30 (281.779) (435.706)

Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler 32 234.998 172.553

Esas Faaliyetlerden Dier Giderler 32 (90.597) (129.948)

ESAS FAALYET KARI/(ZARARI) 222.622 (393.101)

Yatrm Faaliyetlerinden Gelirler 33 211.682 161.379

Yatrm Faaliyetlerinden Giderler 33 - -

zkaynak Yntemiyle Deerlenen Yatrmlarn Karlarndan (Zararlarndan)

Paylar15 - (373.061)

FNANSMAN GDER NCES FAALYET KARI / (ZARARI) 434.304 (604.783)

Finansman Gelirleri 34 778 333

Finansman Giderleri (-) 34 - (13.145)

SRDRLEN FAALYETLER VERG NCES KARI/(ZARARI) 435.082 (617.595)

Srdrlen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) (2.500) (176.094)

-Dnem Vergi Gelir/(Gideri) 36 - -

-Ertelenmi Vergi Gelir/(Gideri) 36 (2.500) (176.094)

SRDRLEN FAALYETLER DNEM KARI/(ZARARI) 432.582 (793.689)

DURDURULAN FAALYETLER DNEM KARI/(ZARARI) - -

DNEM KARI (ZARARI) 432.582 (793.689)

Dnem Karnn (Zararnn) Dalm

Kontrol Gc Olmayan Paylar 28 - 3.087

Ana Ortaklk Paylar 37 432.582 (796.776)

Pay Bana Kazan

- Srdrlen Faaliyetlerden Pay Bana Kazan 37 0,0002 (0,0003)

TRANSTRK HOLDNG A.. VE BALI ORTAKLIKLARI

01 OCAK - 31 ARALIK 2017 DNEMNE AT KONSOLDE DER

KAPSAMLI GELR TABLOSU

DNEM KARI/(ZARARI) 432.582 (793.689)

DER KAPSAMLI GELRLER

Kar veya Zararda Yeniden Snflandrlmayacaklar - -

Tanmlanm Fayda Planlar Yeniden lm Kazanlar (Kayplar) - -

Kar veya Zararda Yeniden Snflandrlmayacak Dier Kapsaml Gelire likin

Vergiler- -

Dnem Vergi (Gideri) Geliri - -

Ertelenmi Vergi (Gideri) Geliri - -

DER KAPSAMLI GELR (GDER) - -

TOPLAM KAPSAMLI GELR 432.582 (793.689)

Toplam Kapsaml Gelirin Dalm

Kontrol Gc Olmayan Paylar - 3.087

Ana Ortaklk Paylar 432.582 (796.776)

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tablolarn ayrlmaz parasn olutururlar.

01 OCAK - 31 ARALIK 2017 DNEMNE AT KONSOLDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Bamsz Denetimden Gemi

TRANSTRK HOLDNG A.. VE BALI ORTAKLIKLARI

BAIMSIZ DENETMDEN GEM

01 OCAK - 31 ARALIK 2017 DNEMNE AT KONSOLDE ZKAYNAK DEM TABLOSU

(Tm tutarlar, Trk Liras "TL" olarak gsterilmitir.)

Ana Ortakla Ait

zkaynaklar

Kontrol Gc

Olmayan Paylar zkaynaklar

denmi Sermaye

Sermaye Dzeltmesi

Farklar Geri Alnm Paylar

Pay hra Primleri /

skontolar

Kar veya Zararda

Yeniden

Snflandrlmayac

ak Birikmi Dier

Kapsaml Gelirler

veya Giderler

Kardan Ayrlan

Kstlanm

Yedekler Birikmi Karlar

Gemi Yllar Kar

/ Zararlar

Net Dnem Kar

Zarar

Dipnot

Referanslar

Tanmlanm

Fayda Planlar

Yeniden lm

Kazanlar/Kaypl

ar

Dier Yeniden

Deerleme ve

lm

Kazan/Kayplar

NCEK DNEM

01 Ocak 2016 Tarihi tibariyle Bakiyeler (Dnem Ba) 28 25.623.283 71.554.890 3.235.626 (13.021) 44.996 31.975 10.338.600 (120.011.115) 9.484.043 (110.527.072) 257.302 (3.219) 254.083

Transferler - - - - 13.021 - 13.021 - 9.471.022 (9.484.043) (13.021) - - -

Toplam Kapsaml Gelir (Gider) - - - - - - - - - (796.776) (796.776) (796.776) 3.087 (793.689)

Paylarn Geri Alm lemleri Nedeniyle Meydana Gelen Art (Azal) (57.750) - - - (57.750) - (57.750)

31 Aralk 2016 Tarihi tibariyle Bakiyeler (Dnem Sonu) 28 25.623.283 71.554.890 (57.750) 3.235.626 - 44.996 44.996 10.338.600 (110.540.093) (796.776) (111.336.869) (597.224) (132) (597.356)

CAR DNEM

01 Ocak 2017 Tarihi tibariyle Bakiyeler (Dnem Ba) 28 25.623.283 71.554.890 (57.750) 3.235.626 - 44.996 44.996 10.338.600 (110.540.093) (796.776) (111.336.869) (597.224) (132) (597.356)

Transferler - - - - - - - - (796.776) 796.776 - - - -

Toplam Kapsaml Gelir (Gider) - - - - - - - - - 432.582 432.582 432.582 - 432.582

31 Aralk 2017 Tarihi tibariyle Bakiyeler (Dnem Sonu) 28 25.623.283 71.554.890 (57.750) 3.235.626 - 44.996 44.996 10.338.600 (111.336.869) 432.582 (110.904.287) (164.642) (132) (164.774)

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tablolarn ayrlmaz parasn olutururlar.

01.01.-31.12.2017 DNEMNE AT KONSOLDE NAKT AKI TABLOSU

(Tm tutarlar, Trk Liras ("TL") olarak gsterilmitir.)

Dipnot Cari Dnem nceki Dnem

Referanslar 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016

A. LETME FAALYETLERNDEN NAKT AKILARI (14.693) 291.718

Dnem Kar (Zarar) 37 432.582 (796.776)

Dnem Net Kar (Zarar) Mutabakat le lgili Dzeltmeler 191.179 647.029

Amortisman ve tfa Gideri le lgili Dzeltmeler - 137.515

Deer Dkl (ptali) le lgili Dzeltmeler - 239.290

-Maddi Duran Varlk Deer Dkl (ptali) ile lgili Dzeltmeler - 239.290

Karlklar le lgili Dzeltmeler 1.139 (364)

-alanlara Salanan Faydalara likin Karlklar (ptali) ile lgili Dzeltmeler 1.139 (364)

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri le lgili Dzeltmeler (778) 12.812

Faiz Gelirleri ile lgili Dzeltmeler (778)

-Faiz Giderleri ile lgili Dzeltmeler - 12.812

zkaynak Yntemiyle Deerlenen Yatrmlarn Datlmam Karlar ile lgili Dzeltmeler 188.318 81.682

-tiraklerin Datlmam Karlar le lgili Dzeltmeler 188.318 81.682

Vergi (Geliri) Gideri le lgili Dzeltmeler 2.500 176.094

letme Sermayesinde Gerekleen Deiimler (638.454) 441.465

likili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azal (Art) 9,38 (424.800) -

Faaliyetlerle lgili Dier Alacaklardaki Azal (Art) ile lgili Dzeltmeler 10,38 (7.012.350) 35.457

Ticari Borlardaki Art (Azal) ile lgili Dzeltmeler 9,38 32.262 70.851

Faaliyetler ile lgili Dier Borlardaki Art (Azal) ile lgili Dzeltmeler 10,38 6.732.566 276.205

letme Sermayesinde Gerekleen Dier Art (Azal) ile lgili Dzeltmeler 33.868 58.952

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Aklar (14.693) 291.718

B. YATIRIM FAALYETLERNDEN KAYNAKLANAN NAKT AKILARI - (270.000)

tiraklar ve/veya Ortaklklar Pay Alm veya Sermaye Artrm Sebebiyle Oluan Nakit

klar - (270.000)

C. FNANSMAN FAALYETLERNDEN NAKT AKILARI 778 (12.812)

Bor demelerine likin Nakit klar 778 (12.812)

YABANCI PA

Recommended

View more >