transicion demografica

of 12 /12
Feito por Miguel Carricoba

Author: urraca60

Post on 25-Jun-2015

1.104 views

Category:

Technology


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Feito por Miguel Carricoba

2. % taxas tempo Taxa de natalidade Taxa de mortalidade Taxa de crecemento Modelo demogrficO Antigo Natalidade : alta Mortalidade : alta Crecemento natural : pequeno 40 10 3. tempo Pero as taxas de mortalidade fluctuaban segundo os periodos de malas ou boas colleitas, periodos de guerra ou de paz....E por iso unhas veces amortalidade aumentaba e outras diminua Pero globalmente a poboacin mantase estable e tian que pasar moitos sculos para que a poboacin total se duplicase. % taxas A natalidade mantase mis ou menos constante Modelo demogrficoantigo Taxa de natalidade Taxa de mortalidade Taxa de crecemento 40 10 4. tempo Taxa de crecemento % taxas Modelo demogrfico moderno Natalidade : baixa Mortalidade : baixa Crecemento natural : pequeno Taxa de natalidade Taxa de mortalidade 40 10 5. tempo % taxas Transicin demogrfica Chmasetransicin demogrficaao perodo de cambio do modelo demogrfico antigo ao moderno. Taxa de natalidade Taxa de mortalidade 40 10 6. tempo Taxa de natalidade Taxa de mortalidade % taxas Transicin demogrfica 1 Descende a taxa de mortalidade2 Descende a taxa de natalidade 40 10 7. tempo Taxa de natalidade Taxa de mortalidade % taxas Transicin demogrfica En consecuencia, durante toda a transicin, ataxa de crecemento da poboacin alta Taxa de crecemento 40 10 8. tempo Taxa de natalidade Taxa de mortalidade % taxas Transicin demogrfica En consecuencia, durante toda a transicin, ataxa de crecemento da poboacin alta Taxa de crecemento 40 10 9. tempo Taxa de natalidade Taxa de mortalidade % taxas Nos pases europeos, a transicin demogrfica durou algo mis de dous sculos. Cando? 40 10 s. XVIII s. XIX s. XX 10. tempo Taxa de natalidade Taxa de mortalidade % taxas En cambio,nos pases de desenvolvemento tardo , a transicin demogrfica estase producindo de xeito moi brusco. A taxa de crecementoda poboacin polo tanto moi alta e a poboacinmedra de forma explosiva . A mortalidade diminuu moi axia e a natalidade est diminundo con lentitude. Taxa de crecemento 40 10 s. XX s. XXI 11. tempo Taxa de natalidade Taxa de mortalidade % taxas Pases subdesenvoltos Pases en desenvolvemento Pases desenvoltos MODELO DE Transicin demogrfica 40 10 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 12. tempo Taxa de natalidade Taxa de mortalidade % taxas MODELO DE Transicin demogrfica Taxa de crecemento 40 10