trabajo de biologia

Download Trabajo De Biologia

Post on 24-Jul-2015

483 views

Category:

Technology

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Escrito por: Andrs Garca Smyth Carlos Rivas Gmez Adrin Sueiras Prado

 • PROBAS DA EVOLUCIN

 • PROBAS DE ANATOMA COMPARADABasanse no estudo comparado da estrutura dos rganos. Hai dous grandes grupos: rganos homlogos. rganos anlogos. Mis adiante veremos as diferenzas destes grupos.

 • RGANOS HOMLOGOSrganos homlogos son aqueles que teen a mesma ou parecida estrutura interna, pese a que poden estar adaptados a realizar funcins moi distintas.

 • RGANOS ANLOGOSrganos anlogos son aqueles que realizan unha mesma funcin, pese a que teen estruturas diferentes. Como a dun insecto e a dunha ave.

 • DIFERENZAS ENTRE ANLOGOS E HOMLOGOS

 • PROBAS PALEONTOLXICASO estudo dos fsiles dnos unha idea moi directa dos cambios que sufriron as especies ao evolucionar unhas noutras; existen moitas series de fsiles de plantas e animais que nos permiten reconstrur cmo se foron adaptando s cambiantes condiciones do medio. Ex: O paso dos rptiles a aves a travs do Archaeopterix.

 • EXEMPLO:

 • PROBAS EMBRIOLXICASRelacionadas coas probas anatmicas, o estudo dos embrins dos vertebrados dnos unha interesante visin do desenvolvemento evolutivo dos grupos de animais, xa que as primeiras fases dese desenvolvemento son iguais para todos os vertebrados, sendo imposible diferencialos entre s. Isto o que Haeckel resumiu dicindo que a "ontoxenia resume filoxenia". Ontoxenia: Describe o desenvolvemento dun organismo, desde o vulo fertilizado ata a sa forma adulta.Filoxenia: unha rama da ciencia que estuda a evolucin e orixe da vida.

 • EXEMPLO

 • PROBAS BIOXEOGRFICASConsisten na existencia de grupos de especies mis ou menos parecidas, que habitan lugares relacionados entre si pola sa proximidade, situacin ou caractersticas, por exemplo, un conxunto de illas, onde cada especie do grupo se adaptou a unhas condiciones concretas. A proba evolutiva aparece porque todas esas especies prximas proveen dunha nica especie antepasada que orixinou a todas as demis a medida que pequenos grupos de individuos se adaptaban s condiciones dun lugar concreto, que eran diferentes s doutros lugares.Ex: os pinzns das illas Galpagos que foron estudiados por Darwin.

 • Exemplo:

 • PROBAS MOLECULARESMediante un mtodo ideado por Linus Pauling, chamado filoxenia molecular descubriu que os seres vivos semellantes teen protenas e cidos nucleicos moi parecidos. Deste modo das especies estarn moi emparentadas se as sas protenas e os seus cidos teen moi poucas diferenzas.

 • Exemplo:

 • PROBAS DE ADAPTACINTratase da adaptacin dos animas a os cambios ambientais, ests adaptacins xorden como variacins que se herdan ou se estenden a todos os seres vivos co paso do tempo.Ex: o melanismo industrial de Biston betularias.