tower midi maxi 80kg - ardea-cz

Click here to load reader

Post on 27-May-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TOWER_MIDI_MAXI_80kg.cdr2019-01-18
3 - 12
1 2
alší postup montáe !!!
64 224
320 448
Supra Tower Classic, White, Graphit Midi 300-600, Maxi 300-600
šablona pro vrtání a upevnní dvíek šablóna pre vtanie a upevnenie dvierok drilling stencil for door fixings
front back
ky
Fulterrer 120 kg Fulterrer otoný 100 kg Full Soft 80 kg
H o
7 - 12
White
Pravidlo/ Correct / Korrekt / Správne
Zabezpeeno / Secured / Fixieren / Zabezpeené
Nezapezpeený / Release / Lösen / Nezabezpeené
Nepouívejte AKU šroubovák / Do not use a cordless screwdriver / Keinen akkuschrauber verwenden / Nepouíva AKU
Pouijte šroubovák Pz2 / Use a PZ2 screwdriver / PZ2 - Schraubendreher verwenden / Pouijte Pz2 šroubovák
Volitelná ást / Optonal part / Optonales Element / Volitelná as
Všechny rozmry jsou uvedeny v mm/ All dimensions in mm / Alle Maße in mm / Všetky rozmery v mm
Pádu skíky pedejdete fixací ke stn. Zkontrolujte prosím typ a odolnost stny. Zvolte vhodný materiál a šrouby pro instalaci do zdi. Instalaci musí provádt odborník. Technický popis a údaje na obrázcích jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo na zmnu kontrukního ešení. To prevent falling down of the cabinet, it should be affixed to the wall. Please check type and durability of the wall. Choose appropriate rawlplug and screws for the walls. Installaton must be made by a specialist. Technical descriipon and data on the drawings are non- binding. We reserve the rights to change the constructon. Um zu verhindern, den Schrank kippen, sollte es an die Wand dauerha b fessgen werden. Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Monteren Sie die entsprechende Dübel und Schrauben für die Wände. Die Installlat n muss von einer sachkundigen Person durchgeführt werden. Technische Präsenta nen und Daten Maßzeichnungen sind unverbindlich. Konstrukkonsänderungen vorbehalten. Pádu skrine sa dá predís fixáciou k stene. Skontrolujte prosím typ a odolnost steny. Zvolte vhodný material a skrutky pre inštaláciu do steny. Inštaláciu musí urobi odborník. Technický popis a údaje na obrázkoch sú nezávazné. Vyhradzujeme si právo na zmenu konstrukného riešenia.
šroubovák
Po instalaci zacvaknte („click”) / Click sound after installation / Klick-Geräusch beim Einrasten / Po inštalácii zacvaknú („click”)
Stránka 1
Stránka 2
Stránka 3
Stránka 4
Stránka 5
Stránka 6
Stránka 7
Stránka 8
Stránka 9
Stránka 10
Stránka 11
Stránka 12