toraks bt’de eĞİtİcİ olgular

96
TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Upload: clayton-browning

Post on 01-Jan-2016

120 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR. Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı. a) Lenfoma tutulumu b) İnvazif aspergilloz c) İlaç reaksiyonu d) Ödem e) Kanama. Diffüz alveoler hasar Olağan interstisyel pnömoni Organize pnömoni Hipersensitivite pnömonisi - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

Dr. Çetin Atasoy

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Radyoloji Anabilim Dalı

Page 2: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 3: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

24.10.2008 tarihli BT’ler

a) Lenfoma tutulumub) İnvazif aspergillozc) İlaç reaksiyonud) Ödeme) Kanama

a) Diffüz alveoler hasarb) Olağan interstisyel pnömonic) Organize pnömonid) Hipersensitivite pnömonisie) Eozinofilik pnömoni

Page 4: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

10 Şubat 2007

5 Nisan 2007

Page 5: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

Uzun süreli (10 yıllık) konsolidasyon

a) Organize pnömonib) Tüberkülozc) Adenokanserd) Lenfoma

Page 6: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 7: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Özofagus kanserib) Leiomyomc) Duplikasyon kistid) Varise) Lenfadenopati

Page 8: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

Leioyomyom

Page 9: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

50 yaşında kadın

a) Normalb) Deskuamatif interstisyel pnönomic) Subakut hipersensitivite pnömonisid) Ödeme) Viral pnömoni

Page 10: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Yuvarlak atelektazib) Akciğer kanseric) Yuvarlak pnömonid) Tüberkülome) Hamartom

Page 11: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Akciğer Cab) Yuvarlak atelektazic) Tüberkülomd) İnfarkt

Page 12: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Akciğer Ca ve metastazb) Wegenerc) Aktif tbd) Romatoid nodüller

Page 13: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 14: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Olağan interstisyel pnömonib) Deskuamatif interstisyel pnömonic) Lenfanjitis karsinomatozad) Bronşiolitis obliteranse) Organize pnömoni

Page 15: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Ödemb) Kronik tromboembolic) Küçük hava yolu hstd) Amfizem

Page 16: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Normal b) Mozaik perfüzyon c) Buzlu cam alanları (ödem)d) Panlobüler amfizem

Page 17: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 18: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Subakut hipersensitivite pnömonitisib) Ödemc) Organize pnömonid) Asbestozise) Hiçbiri

Page 19: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Bronkoplevral fistülb) Pnömoni ve akciğer apsesic) Pnömoni ve ampiyemd) Dev bül ve kompresif atelektazie) Hiçbiri

Page 20: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Bronkoalveoler Cab) Organize pnömonic) Metastazd) Ödeme) Akut interstisyel pnömoni

Page 21: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

Ekim 2008 Kasım 2008

Page 22: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Hidatik kistb) Castleman hastalığıc) Kalsifiye lenf nodud) İntratorasik tiroide) Anevrizma

Page 23: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

Ewing sarkomu

a) Tümör embolisib) Tüberkülozc) Atipik mikobakteri d) Yaygın AVM’lere) Hiçbiri

Page 24: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Milier tbb) Metastaz c) Sarkoidozd) Pnömokonyoze) Hiçbiri

Page 25: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 26: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Olağan interstisyel pnömonib) NSIPc) Büllöz amfizemd) Eozinofilik granülom

Page 27: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Sarkoidozb) Timik karsinomc) Lenfomad) Metastaze) Tüberküloz

25 yaşında kadın

Page 28: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Liposarkomb) Diyafram rüptürüc) Hidatik kistd) Diyafram tümörüe) Sekestrasyon

Page 29: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Basit silikozisb) Progresif masif fibrozisc) Sarkoidozd) Milier tbe) Metastaz

Page 30: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Silikozisb) Metastazc) Sarkoidozd) Lenfoma

Page 31: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 32: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 33: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

Simetrik hiler lenfadenopati(sarkoidoz için tipik)

Page 34: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Lenfomab) Bronkoalveoler Cac) Organize pnömonid) Alveoler sarkoidoze) Anjiyoinvazif aspergilloz

Page 35: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 36: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Sağdaki tümör, soldaki pnömonib) Soldaki tümör, sağdaki pnömonic) İkisi de tümörd) İkisi de pnömoni

Page 37: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Akciğer kanserib) Apsec) İnvazif aspergillozd) Ampiyem

Page 38: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Akciğer Cab) Apsec) Hiçbiri

Page 39: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

20 yaşında kadın

a) Amfizemb) Tüberoz sklerozisc) Nörofibromatozis

d) Langerhans hücreli histiositoze) Lenfanjiyomiyomatozis

Page 40: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Ampiyemb) Mezotelyomac) Metastaz

Page 41: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Kardiyojenik ödemb) ARDSc) Kanamad) NSIP

Page 42: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Timomab) Lenfomac) Timik karsinomad) Germ hücreli tümör

56 yaşında, erkek

Page 43: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Timomab) Ektopik paratiroid adenomuc) Timus kistid) Lenfadenopatie) Retrosternal tiroid

Page 44: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Morgagni hernisib) Parakardiyak yağc) Timus kistid) Timomae) Bochdalek hernisi

Page 45: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

30 yaşında kadın

a) Timik karsinomab) Germ hücreli tümörc) Lenfomad) Tüberküloz

Page 46: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Lenfomab) Metastazc) Sarkoidozd) Tüberküloz

Page 47: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Sarkoidozb) Sarkoidoz değil

Page 48: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Timomab) Tiroidc) Castlemand) Paragangliomae) Ektopik paratiroid adenomu

Page 49: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Tiroidb) Nörojenik tümörc) Paravertebral apsed) Lenfadenopatie) Özofagus duplikasyon kisti

Page 50: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Kardiyojenik ödemb) IPFc) Kanamad) Akut interstisyel pnömoni

Page 51: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Hamartomb) Konjenital adenomatoid malformasyonc) Sekestrasyond) Amfizem ve akciğer Ca

Page 52: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

34 yaşında erkek

a) Tümör embolisib) Multiple AVMc) Sistemik arteryel beslenmed) Sarkoidoz

Page 53: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Ödemb) Mozaik perfüzyonc) Viral pnömonid) Deskuamatif interstisyel pnömoni

Page 54: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

İnvazif mol cerrahisi geçirmiş kadın hasta

Page 55: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Yaygın AVMb) Tümör embolisic) Bronşiektazid) ABPA

Page 56: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

42 yaşında kadınKuru öksürük

Dispne

a) Akciğer ödemib) Lenfanjitis karsinomatoza

c) Alveoler proteinozisd) Hipersensitivite pnömonisi

e) Pnömosistis jiroveci pnömonisi

Page 57: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

36 yaşında kadına) Amfizem

b) Langerhans hücreli histiositozc) Lenfanjiyomyomatozisd) Bronşiolitis obliterans

e) Kistik metastaz

Page 58: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

48 yaşında kadın

Page 59: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 60: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) Sarkoidozb) Metastazc) Lenfomad) Lösemi

e) Tüberküloz

Page 61: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

20 yaşında kadınSigara öyküsü

a) Amfizemb) Tüberoz sklerozisc) Nörofibromatozis

d) Langerhans hücreli histiositoze) Lenfanjiyomiyomatozis

Page 62: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

Astımlı kadın hastaÖksürükBalgam

a) Langerhans hücreli histiositozb) Amfizem

c) Lenfanjiyomyomatozisd) ABPA

e) Tüberoz sklerozis

Page 63: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

Sağ yan ağrısı

a) Pulmoner embolib) Septik emboli

c) Tümör embolisid) Kist hidatik embolisi

e) Anjiyosarkom

Page 64: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

52 yaşında erkekDispne

Page 65: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

a) KOAH b) Venooklüzif hastalık

c) Kronik PTEd) Mitral kapak hastalığı

e) Pulmoner fibrozis

Page 66: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

Pulmoner venooklüzif hastalık

• Pulmoner hipertansiyon– Geniş santral pulmoner arterler– Geniş sağ kalp boşlukları

• Akciğer ödemi bulguları– Buzlu cam (sentrilobüler / yaygın )– Septal kalınlaşmalar– Plevral effüzyon

• Normal genişlikte sol kalp boşlukları

Page 67: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

58 yaşında kadınDispne

Kuru öksürük

a) Ödemb) Hipersensitivite pnömonisi

c) Sarkoidozd) Deskuamatif interstisyel pnömoni

e) CMV pnömonisi

Page 68: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

Anemia) Lenfadenopatiler

b) Lateral torasik meningoselc) Paragangliomalar

d) Ekstramedüller hematopoeze) Hiçbiri

Page 69: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

30 yaşında erkekDisfaji

a) Paraözofageal lenfadenopatib) Özofagus kanseri

c) Özofagus leiomyomud) Duplikasyon kistie) Perikardiyal kist

Page 70: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

2003 2006

SVK obstrüksiyonu

a) Granülomatöz mediastinitb) Castleman hastalığı

c) SVK leiomyomud) Metastatik LAP

e) Lenfoma

Page 71: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

27 yaşında kadınHemoptizi

a) Karsinoidb) Bronş kanseri

c) Lenfomad) Fibrozan mediastinite) Castleman hastalığı

Page 72: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

6 ay sonra

Page 73: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

Akciğer ödemi

Page 74: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 75: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 76: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 77: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 78: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 79: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 80: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 81: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 82: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 83: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 84: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 85: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

27 yaşında kadın

Page 86: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

24 yaşında kadın

Page 87: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 88: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 89: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 90: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 91: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 92: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 93: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 94: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR
Page 95: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR

Hepatosellüler Ca

a) Bronkosel

Page 96: TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR