toleranca alb

Download Toleranca Alb

Post on 26-Dec-2015

98 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gh

TRANSCRIPT

 • Toleranca politike n funksion t paqs

  5

  M-r Nazmi MALIQI

  TOLERANCA POLITIKE

  N FUNKSION T PAQES

 • Nazmi Maliqi

  6

  Pr botuesin: FRIEDRICH EBERT STIFTUNG

  Shkup Milinka Trajkovska

  Recenzent: Prof. Dr. Trajan Gocevski Prof. Dr. Biljana Vankovska

  Lektura dhe korrektura: Liri Lena

  Redaksia: KLUBI DEMOKRATIK - SHKUP Shtypi: CIP Katalogizacija vo publikacija Narodna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski", Shkup br.

  ISBN

 • Toleranca politike n funksion t paqs

  7

  M-r Nazmi Maliqi

  TOLERANCA POLITIKE N FUNKSION T PAQES

 • Nazmi Maliqi

  8

 • Toleranca politike n funksion t paqs

  9

  PRMBAJTJA

  Hyrje ................................................ 15

  Kreu i par I 1. Formimi i qndrimeve pozitive t tolerancs politike ....... 19 2. Hulumtime pr tolerancn politike .................................... 24 3. Toleranca politike si faktor i stabilizimit demokratik ........ 27

  Kreu i dyt II

  Prcaktimi konceptual i tolerancs politike, paqes dhe siguris

  1. Vrejtje hyrse pr prcaktimin konceptual t tolerancs

  politike ................................................................................. 31 1.2. Koncepti i tolerancs politike ................................. 32 1.3. Krijimi i dallimeve .................................................. 34 1.4. Teorija e liris, demokracis dhe tolerancs politike........... 39 1.5. Si shihen n Republikn e Maqedonis kto raporte-

  demokraci dhe toleranc politike ................................... ..... 43 1.6. Siguria qytetare ....................................................... 46 1.6.1. Gjendja e siguris ....................... ..... 46 1.7. Arritja e paqs ....... ....................................................... ..... 47 1.8. Sistemi kolektiv i siguris dhe mbrojtjes s

  Republiks s Maqedonis.................................................... 50 1.9. Siguria e strukturs Evropjane.................................... ..... 51 Kreu i tret III Toleranca politike si kultur- Faktor i i ruajtjes s paqes dhe siguris 1. Toleranca politike si faktor i ruajtjes s paqes dhe siguris.... 53 1.1. Bazat empirike t teorive t demokracis dhe t

  tolerancs politike.................................................................... 54 1.2. Kultura politike, demokracija dhe toleranca politike............... 55

 • Nazmi Maliqi

  10

  1.3. Tranzicioni demokratik dhe toleranca..................................... 57 1.4. Lirit politike .......................................................................... 58 1.5. Baraspesha politike ....................................................... 63 1.6. Politika, etika dhe filozofia .................................................... 64 1.7. Faktort e aktivitetit politik ................................................ 69 1.7.1. Toleranca politike ......................................... 70 1.7.2. Shteti i s drejts, politika dhe toleranca .............................. 71 1.7.3. Dallimet kulturore dhe dezintegrimi shoqror ...................... 72 1.8. shtjet ideore t zhvillimit t njeriut ................................... 74 1.8.1. Konventa Evropjane pr mbrojtje nga torturat dhe sjelljeve jonjerzore ........................................................................... 75 1.8.2. Karakteristikat themelore t tranzicionit demokratik ............ 78 1.8.3. Ndryshimet politike nga konfrontimi n akomodim.............. 78 1.8.4. Mediumet dhe politika .......................................................... 80 1.9. Toleranca politike si faktor i ruajtjes s paqes dhe t siguris n rrethanat ballkanike ........................................... 86

  Kreu i katrt IV Toleranca politike e mbshtetur n respektimin e dallimeve: individuale, sociale, fetare, kombtare dhe gjuhsore 1. Prvoja t Republiks s Maqedonis ................................... 89 1.1. Rroli i dispozitave kushtetutare dhe zgjidhjeve ligjore n mbarshtrimin dhe zgjidhjen e problemeve .......................... 90 1.2. Qytetart dhe rroli i tyre pr ruajtjen e paqes dhe siguris..... 90 1.3. Pakicat- rroli i tyre n ruajtjen e paqes dhe sigursis ............ 91 1.4. Dispozita pr t drejtat e pakicave t prfshira n disa Dokumenta ndrkombtare ................................................... 92 1.5. Toleranca politike na mardhnjet e brendshme si faktor i rndsishm pr ruajtjen e paqes dhe siguris n Republikn e Maqedonis ........................................................................... 95 1.6. Momente t mundshme kontestuese pr prmirsimin e mtejshm t mrdhnjeve ndretnike n Republikn e Maqedonis ............................................................................... 96 1.7. Lojaliteti si obligim qytetar ...................................................... 101 1.8. Hulumtime me qllim t prcaktimit t problemeve q qndrojn n rrugn e tolerancs politike ................................ 103

 • Toleranca politike n funksion t paqs

  11

  1.9. Kshilli i Evrops dhe Konventa korniz pr t drejtat e pakicave nacionale ............................................................. 107

  Kreu i pest V Toleranca politike dhe proceset demokratike pr ndrtimin e mardhnjeve t brendshme dhe t jashtme faktor pr ruajtjen e paqes dhe stabilitetit 1. Toleranca politike dhe proceset demokratike pr ndrtimin e mardhnjeve t brendhshme dhe t jashtme ........................................................................... 111 1.1. Proceset demokratike pr ndrtimin e mardhnjeve t Brendshme .................................................................... 111 1.2. Politika e mbrojtjes dhe mardhnjet e brendshme ......... 112 1.3. Rregullimi normative i mbrojtjes s Republiks s Maqedonis ..................................................................... 115 1.4. Partit politike dhe mbrojtja e R. s Maqedonis ............ 116 1.5. Ushtria dhe pushteti politik si mardhnje e brendshme n Vendet demokratik ........................................................... 117 1.5.1. Depolitizimi i ushtris...................................................... 118 1.5.2. Ushtria dhe qytetart n sistemet demokratike ............... 119 1.5.3. Raportet civile- ushtarake n demokraci ......................... 121 1.6. Rndsia e demokracis bashkkohore ........................... 121 1.6.1. Vendet e mdha demokratike do t mbeten demokratike ..................................................................... 124 1.6.2. Rruga drejt paqes n disa rajone t bots ........................ 125 1.6.3. Probeleme t reja n rrugn drejt paqes ......................... 127 1.6.4. duhet br sot n rrugn pr ruajtjen e paqes .............. 129 1.6.5. sht realiteti pr mirqenjen njerzore ...................... 131 1.7. Procesi i transformimit n vendet n tranzicion .............. 132 1.8. Toleranca politike si faktor pr ndrtimin e mardhnjeve t brendshme n ruajtjen e paqes dhe siguris n Republikn e Maqedonis ..................................................................... 136 1.9. Pozita politike dhe ushtarako politike e Republiks s Maqedonis ..................................................................... 137

 • Nazmi Maliqi

  12

  Kreu i gjasht VI Konfliktet si dukuri shoqrore dhe zgjidhja tyre

  1. Konfliktet si dukuri shoqrore............................ 141 1.1. Prkufizimi i konfliktit ................................................... 143 1.2. Konfliktet, paqa dhe siguria ndrkombtare ...................... 144 1.3. Nevojat themelore t njerzve, frustacionet dhe konfliktet Etnike .................................................................................. 145 1.4. Konflikti ndrkombtar .............................................. 145 1.5. Konfliktet kronike . ........................................ 146 1.6. Konflikti politik .......................................................... 147

  2. Luftrat si fenomene shoqrore ........................................... 148 3. Toleranca dhe mirkuptimi si parakusht pr pvr pengimin dhe zgjidhja e konflikteve .................................................... 153 4. Organizatat ndrkombtare dhe zgjidhja e konflikteve......... 160

  Kreu i shtat VII Toleranca politike n mardhnjet ndrkombtare si faktor pr ruajtjen e paqes dhe t siguris............................. 167 1. Siguria kombtare dhe mardhnjet ndrkombtare ............ 167 1.1. Parakushtet pr krijimin e konceptit bashkohor t siguris. 169 1.2. Prmasat ndrkombtar t siguris kombtare.................... 170 1.3. Evoluimi i konceptit t paqes ............................................. 172 1.4. Qndrueshmria e paqes dhe siguris n mardhnjet bashkohore ndrkombtare ................................................ 173 1.5. Mekanizmat pr ruajtjen e paqes dhe siguris ...................174 1.6. Faktort pr suksesin e ruajtjes s paqes . .......................... 175 1.7. Ndrtimi i paqes ................................. 177 1.8. Integrimi i rajonit ballkanik n strukturat evroatlantike si segment i rndsishm pr ruajtjen e paqes dhe siguris .. 178 1.10. Organizatat ndrkombtare dhe Paqa .......................... 182 1.10.1. Organizata e Kombeve t Bashkuara dhe paqa................. 182 1.10.2. Bashkimi evropjan dhe identiteti i mbrojtjes ................... 186 1.10.3. OSBE................................................................................ 187 1.10.4. Kshilli i Evrops ............................