türk dİlİ ve edebİyati bölümü -...

Click here to load reader

Post on 02-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

  1.Sınıf / Güz Dönemi

  Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE101 Türkiye Türkçesi I

  3,0 0,0 0,0 4,0 3,0 3,0 Zorunlu

  Türkçenin sesleri; oluşmaları, boğumlanma özellikleri, kelimelerdeki sıralanışları, yüklendikleri

  görevler ve uğradıkları çeşitli değişmeler.

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE103 Eski Türk Edebiyatına Giriş I

  2,0 0,0 0,0 4,0 2,0 2,0 Zorunlu

  Divan edebiyatının ve şiirinin özellikleri, kaynakları, nazım ölçüsü (Aruz kalıplarının uygulamalı

  olarak öğretilmesi), nazım şekillerinin karşılaştırılmalı olarak anlatılması, nazım ve nesir türleri

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE105 Yeni Türk Edebiyatı I

  4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 Zorunlu

  Yenileşme dönemi Türk şiirinin tarihî, siyasî ve sosyal zemini, muhteva ve şekil değişmeleri, önde

  gelen şahsiyetlerden bazıları (Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi vs.) hakkında

  bilgi verilir ve bu şahsiyetlerden seçilen örnek metin tahlilleri yapılır.

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE107 Türk Halk Edebiyatı Giriş I

  2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 Zorunlu

  Halk edebiyatı ve folklor terimlerinin tanımı, genel özellikleri, derleme metotları, Türk destanlarına

  genel bir bakış.

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE109 Osmanlı Türkçesi I

  3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 Zorunlu

  Arap harflerine dayanan alfabenin günümüz alfabesindeki karşılıkları; harflerin yazılışına yönelik

  belli başlı imlâ ve gramer kaidelerinin öğretilmesi; eski harfli metinler üzerinde okuma çalışmasının

  yapılması.

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE111 Türkçe Kompozisyon I

  2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 Zorunlu

  Dil kavramı, dilin kültür ve millet varlığı içerisindeki yeri; kelime, cümle ve paragraf; sözlü ifade

  çalışmaları; kompozisyon ile ilgili genel bilgiler

 • 2

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE113 Türk Dili Tarihi I

  2,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 Zorunlu

  Türklük bilimi çalışmaları; Türk dilinin doğuşu ve akraba diller meselesi, Ural-Altay dilleri teorisi,

  Altay dilleri teorisi; Türk lehçelerinin tasnifi; Türk dilinin tarihi dönemleri ve bu dönemlerin başlıca

  özellikleri; Köktürk ve Uygur yazılı metinlerin tanıtılması, bulunuşu ve üzerinde yapılan çalışmalar.

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  ATA160

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

  (Eklendiği Bölüm:Üniversite Ortak

  Dersleri-ORTAK ZORUNLU

  DERSLER)

  2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 YÖK

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin gayesi, konusu, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan

  Mondros Mütarekesine, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve yıkılışı, Şark meselesi, tanzimattan sonra

  ıslahat hareketleri, Osmanlı devletinin kurtarmaya yönelen fikir akımları, Gizli antlaşmalar ve Wilson

  Prensipleri, Mondros mütarekesinden Türk istiklal savaşına, Türk istiklal savaşı, Mustafa Kemal'in

  hayatı Askeri ve Siyasi faaliyetleri, Misak-ı Milli ve TBMM'nin açılışı, Türk istiklal hareketinden

  Lozan Antlaşmasına , Düzenli Ordunun Kurulması ve Doğu-Batı, Güney Cepheleri , Mudanya

  Mütarekesi, Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve sonuçları.

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  ENF150

  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

  (Lisans Öğrencileri İçin)

  (Eklendiği Bölüm:Üniversite Ortak

  Dersleri-ORTAK ZORUNLU

  DERSLER)

  4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 YÖK

  Bilgi Teknolojilerine Giriş, Bilgi çağı ve Bilgi Toplumu; Bilgi Sistemleri, Bilgisayar laboratuvarı ile

  tanışma, Bilgisayar organizasyonu, işletim Sistemleri, bir işletim Sistemi Sistemi kullanımı yanında,

  yan birimleri kullanma(Printer, Scanner, Plotter, Digiteser v.b.) Bilgisayar Yazılımı, Uygulama

  yazılımlarına giriş, Kelime işlemciler, ve Raporlama/Tablolama Paketleri,

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  ING101

  İngilizce I (Hazırlık Eğitimi Almayan

  Öğrenciler İçin)

  (Eklendiği Bölüm:Üniversite Ortak

  Dersleri-ORTAK ZORUNLU

  DERSLER)

  2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 YÖK

  Geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman. Kendini tanıtma, sahiplik, selamlaşma, genel konularda

  konuşabilme, adres sorma ve yer tarifi edebilme, yönler, aile ve meslekler hakkında bilgi, sıklık

  zarfları ile rutin eylemlerin anlatımı, iyelik sıfatları ve şahıs zamirleri, duyguların anlatımı

 • 3

  1.Sınıf / Bahar Dönemi

  Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE102 Türkiye Türkçesi II

  3,0 0,0 0,0 4,0 3,0 3,0 Zorunlu

  Türkçenin kelimeleri, kelime yapıları, kelimelerin türeme yolları, çekim şekilleri ve çeşitleri.

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE104 Eski Türk Edebiyatına Giriş II 3,0 0,0 0,0 4,0 3,0 3,0 Zorunlu

  Belâgatin oluşumu ve gelişimi, edebî sanatların tanımları ve örneklerle anlatılması, metinlerdeki

  sanatlı ifadelerin fark edilmesi ve açıklanması, öğrencilerin sanatlı ifade oluşturabilme yeteneklerinin

  geliştirilmesi.

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE106 Yeni Türk Edebiyatı II 4,0 0,0 0,0 5,0 4,0 4,0 Zorunlu

  Tanzimat’ın ikinci döneminde eser veren şair ve yazarlardan (Abdülhak Hamit Tarhan, Recaizade M.

  Ekrem, Muallim Naci, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım vs.) seçilmiş şiir, hikâye ve romanların

  tahlili yapılıp dönem hakkında detaylı bilgiler verilir.

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE108 Türk Halk Edebiyatı Giriş II 2,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 Zorunlu

  Anonim Halk edebiyatının anlatmaya dayalı türleri olan masal, efsane ve fıkra hakkında bilgi

  verilmesi ve metin incelemeleri

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE110 Osmanlı Türkçesi II

  3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 Zorunlu

  Bir metnin bilimsel okunuşu ve yolları hakkında bilgi verilmesi; Transkripsiyon alfabesinin

  öğretilmesi; Rakamlar; Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerin imlaları ve anlamları üzerinde

  durulması, Eski harflerle yazma ve okuma faaliyetlerine devam edilmesi.

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE112 Türkçe Kompozisyon II 2,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 Zorunlu

  Yazılı kompozisyon türlerinin örneklerle tanıtımı; ilmî yazıların hazırlanmasında uygulanacak

  kurallar.

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  TDE114 Türk Dili Tarihi II 2,0 0,0 0,0 4,0 2,0 2,0 Zorunlu

  Karahanlı Türkçesi, Harezm-Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı

  Türkçesi dönemleri eserlerinin tanıtılması, bu dönemler ve eserler üzerinde yapılan çalışmalar;

  Çağdaş Türk Şivelerinin yazı dili olma süreçleri ve bu şivelerin tanıtılması.

 • 4

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  ATA260

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

  (Eklendiği Bölüm:Üniversite Ortak

  Dersleri-ORTAK ZORUNLU

  DERSLER)

  2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 YÖK

  Lozan Antlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti'ne, T.C ilanı ve önemi, Halifeliğin kaldırılması, Yapılan

  anayasalar, Hukuk-Eğitim-öğretim-Ekonomi-Sağlık-Sosyal ve Kültürel alanında yapılan inkılap

  Hareketleri, Türk Ordusu ve Milli Savunma, T.C.'nin iç ve Dış siyaseti, Atatürk ilkeleri, Temel

  ilkeler, Bütünleyici ilkeler.

  Ders Kodu

  Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts

  Toplam

  Saat Türü

  ING102

  İngilizce II (Hazırlık Eğitimi Almayan

  Öğrenciler İçin)

  (Eklendiği Bölüm:Üniversite Ortak

  Dersleri-ORTAK ZORUNLU

  DERSLER)

  2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 YÖK

  Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet

  gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihmer hakkında konuşabilme

  gelecekle ilgili planlar ve seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin