toelichting corporatie in perspectief verslagjaar 2015 tabel 23: nieuwbouw huurwoningen 15 tabel...

Download Toelichting Corporatie in Perspectief Verslagjaar 2015 Tabel 23: Nieuwbouw huurwoningen 15 Tabel 24: Nieuwbouw overige (niet-)woongelegenheden 15 Tabel 25: Nieuwbouw koopwoningen

Post on 16-May-2018

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Toelichting Corporatie in Perspectief Verslagjaar 2015

 • 2

  INHOUDSOPGAVE

  Algemene toelichting .......................................................................................................................... 4

  Dataverzameling ..................................................................................................................................... 4

  Bronvermelding ...................................................................................................................................... 4

  Contact .................................................................................................................................................... 4

  Hoofdstuk 1: Algemeen ....................................................................................................................... 5

  Tabel 1: Algemene gegevens corporatie ................................................................................................ 5

  Tabel 2: Samenstelling verhuureenheden .............................................................................................. 5

  Tabel 3: Verbindingen ............................................................................................................................. 6

  Tabel 4: Bezit woongelegenheden in de regio ........................................................................................ 7

  Tabel 5: Samenstelling van het bezit ...................................................................................................... 8

  Tabel 6: Bouwperiode van het bezit ....................................................................................................... 8

  Tabel 7: Energielabels woongelegenheden. ........................................................................................... 8

  Hoofdstuk 2: Verhuur .......................................................................................................................... 8

  Tabel 8: Verhuurgegevens ...................................................................................................................... 8

  Tabel 9: Huurprijs .................................................................................................................................... 9

  Tabel 10: Prijssegmenten huurwoningen ............................................................................................... 9

  Tabel 11: Toewijzingen ........................................................................................................................... 9

  Tabel 12: Aangegane huurovereenkomsten ......................................................................................... 10

  Tabel 13: Kwaliteit van de voorraad ..................................................................................................... 11

  Tabel 14: Onderhoud van de woongelegenheden ............................................................................... 11

  Tabel 15: Wonen en zorg ...................................................................................................................... 12

  Tabel 16: Uitgaven leefbaarheid ........................................................................................................... 12

  Tabel 17: Nieuwbouw en mutaties in het bezit .................................................................................... 13

  Tabel 18: Nieuwbouw en mutaties in het bezit prognose .................................................................... 13

  Hoofdstuk 3: Bedrijfsvoering ............................................................................................................. 13

  Tabel 19: Bedrijfslasten uit de Aedes Benchmark ................................................................................ 13

  Tabel 20: Specificaties ftes ................................................................................................................... 14

  Tabel 21: Netto exploitatie kasstroom ................................................................................................. 14

  Tabel 22: Netto exploitatie en operationele kasstromen prognose ..................................................... 15

 • 3

  Tabel 23: Nieuwbouw huurwoningen................................................................................................... 15

  Tabel 24: Nieuwbouw overige (niet-)woongelegenheden ................................................................... 15

  Tabel 25: Nieuwbouw koopwoningen: ................................................................................................. 15

  Tabel 26: Verkoop bestaand bezit ........................................................................................................ 15

  Tabel 27: Verbeteringen en renovaties ................................................................................................ 15

  Tabel 28: Sloop woongelegenheden ..................................................................................................... 15

  Tabel 29: Rentedekkingsgraad kasstroomopgave ................................................................................ 15

  Tabel 30: Rentedekkingsgraad kasstroomopgave prognose ................................................................ 16

  Hoofdstuk 4: Waarde vastgoed, leningen en vermogenspositie ........................................................ 16

  Tabel 31: Bedrijfswaarde ...................................................................................................................... 16

  Tabel 32: WOZ-waarde ......................................................................................................................... 18

  Tabel 33: Grondposities ........................................................................................................................ 18

  Tabel 34: Niet-verkochte nieuwbouwkoopwoningen .......................................................................... 18

  Tabel 35: Verkoop onder voorwaarden ................................................................................................ 18

  Tabel 36: Leningenportefeuille ............................................................................................................. 18

  Tabel 37: Rentelasten op leningenportefeuille .................................................................................... 19

  Tabel 38: Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen ............................... 19

  Hoofdstuk 5: Financile positie en perspectief .................................................................................. 19

  Tabel 39: Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar .......................................................................... 19

  Tabel 40: Volkshuisvestelijk vermogen prognose ................................................................................. 19

  Tabel 41: Risicobeoordeling in verslagjaar ........................................................................................... 19

  Tabel 42: Risicobeoordeling prognose 2018 ......................................................................................... 20

  Tabel 43: Risicobeoordeling prognose 2020 ......................................................................................... 21

 • 4

  ALGEMENE TOELICHTING

  Deze toelichting hoort bij Corporaties in Perspectief verslagjaar 2015. U vindt hier per tabel een

  toelichting op een aantal termen en definities.

  Dataverzameling

  Corporaties in Perspectief is opgebouwd uit cijfers die de corporaties hebben opgegeven bij de dVi en

  dPi 2015. Ook is er informatie weergeven uit de Aedes Benchmark. Aedes past geen hoor-wederhoor-

  proces toe om de kwaliteit van individuele cijfers te valideren. Hierdoor kan het zijn dat er op

  corporatieniveau afwijkingen zijn doordat wijzigingen niet zijn meegenomen bij het opstellen van de

  overzichten in deze CiP-uitgave.

  Bronvermelding

  De definities in deze uitgave zijn afgeleid van de toelichtingen bij de opvraag van de dVi en dPi. Deze

  zijn altijd leidend. Aan de definities in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

  http://www.corpodata.nl/media/16/84/985641/276/1_0_7_definitief_toelichting_dvi_2015_01-

  03-2016.pdf

  http://www.corpodata.nl/media/16/84/985641/253/toelichting_dpi_2015_dec.pdf

  Contact

  Vragen over Corporatie in Perspectief kunnen gesteld worden via: helpdesk@aedes.nl.

  http://www.corpodata.nl/media/16/84/985641/276/1_0_7_definitief_toelichting_dvi_2015_01-03-2016.pdfhttp://www.corpodata.nl/media/16/84/985641/276/1_0_7_definitief_toelichting_dvi_2015_01-03-2016.pdfhttp://www.corpodata.nl/media/16/84/985641/253/toelichting_dpi_2015_dec.pdfmailto:cbc@aedes.nl

 • 5

  HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

  Tabel 1: Algemene gegevens corporatie

  Grootteklasse

  In Corporaties in Perspectief is een referentiegroep opgenomen op basis van de omvang van de

  corporatie. De grootteklasse is als volgt verdeeld:

  Aantal ftes

  Het aantal formatieplaatsen bij de toegelaten instelling, dus zonder verbindingen.

  Tabel 2: Samenstelling verhuureenheden

  Huurwoningen

  Het aantal huurwoningen in eigendom.

  Onzelfstandige overige wooneenheden

  Het aantal verhuurbare eenheden (kamers) van:

  1. eenheden in bijzondere woonvormen (zoals psychiatrische inrichtingen, verzorgingshuizen voor

  ouderen, kinder- en sociale tehuizen, verpleeghuizen, tehuizen/leefgemeenschappen voor

  lichamelijk en