tjedan molitve za duhovna zvanja - franjevci-split.hr tjedan molitve za duhovna zvanja (19. –...

Download TJEDAN MOLITVE ZA DUHOVNA ZVANJA - franjevci-split.hr Tjedan molitve za duhovna zvanja (19. – 25

Post on 31-Aug-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JUNOSLAVENSKA KONFERENCIJAPROVINCIJALNIH MINISTARA OFM

  Pastoralna skrb za zvanja

  19.-25. travnja 2010.

  TJEDAN MOLITVE ZA DUHOVNA ZVANJA

 • Tjedan molitve za duhovna zvanja (19. 25. travnja 2010.)

  2

  Nakladnik: Junoslavenska konferencijaprovincijalnih ministara OFM, Kaptol 9, Zagreb

  Za internu upotrebu.

  Priredio: fra Frano Doljanin

  Odgovara: fra eljko eleznjak

  Grafika obrada: Danijel Lonar

  Tisak: Grafika Markulin, Lukavec

 • 3

  PREDGOVOR

  Svako duhovno zvanje je nezaslueni Boji dar. Bog je onaj koji poziva i izabire radnike za svoj vinograd. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas (Iv 15,16), govorio je Isus apostolima. Bog sigurno eli da njegova Crkva ima dovoljan broj duhovnih zvanja. Ali Bog eli i nau suradnju, nau brigu i nae nastojanje a iznad svega nau molitvu. Zato je i rekao: etva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara etve da radnike poalje u etvu svoju (Lk 10,2).

  Svjesni toga provincijalni ministri Junoslavenske konferencije OFM odluili su neto vie uiniti u skrbi za pastoral zvanja. Na poticaj provincijalnih ministara nae Konferencije okupio sam provincijske promicatelje pastorala zvanja i s njima pokuao odgovoriti na izazove dananjega mladog ovjeka koji se nalazi pred pitanjem poziva. Provincijski povjerenici za pastoral zvanja su fra Simon Peter Berlec iz Novoga Mesta (Provincija sv. Kria - Ljubljana), fra Sretan uri iz Mostara (Provincija Uznesenja Marijina - Mostar), fra Mato Topi iz Sarajeva, (Provincija sv. Kria Bosna Srebrena - Sarajevo), fra Frano Doljanin iz Splita - Provincija Presvetog Otkupitelja - Split), fra Tomislav anko iz Zadra (Provincija sv. Jeronima - Zadar) i fra Milan Krito iz Zagreba (Provincija sv. irila i Metoda - Zagreb). Plod toga naeg okupljanja je ova knjiica Tjedan molitve za duhovna zvanja. U njoj su materijali koji mogu posluiti u pripremi za ovogodinju etvrtu vazmenu nedjelju kad molimo za sveenika i redovnika zvanja. Osim to mogu posluiti kao pomo za pripremu slavlja Nedjelje dobroga pastira, ovi materijali se svakako mogu koristiti i u mnogim drugim prigodama okupljanja mladih, obitelji ili pojedinaca na molitvu za nova duhovna zvanja.

  Prema Smjernicama za pastoral zvanja Doite i vidite (Iv 1,39), koje su plod rada Meunarodnoga skupa za animatore pastoralne skrbi za zvanja u Asizu a odobrene i potvrene od generalnoga ministra fra Giacoma Binija 2002. godine, jo jednom se govori kako molitva ne moe biti samo

 • Tjedan molitve za duhovna zvanja (19. 25. travnja 2010.)

  4

  inicijativa meu tolikim drugima (Smjernice za pastoral zvanja, 11), ve je prvi i nezamjenjiv in u naem nastojanju oko zvanja. Moliti za zvanja znai zaputiti se putem traenja, promicanja i poticanja zvanja.

  Mi koji smo ve u nekom duhovnom zvanju moramo biti svjesni da odaziv novih kandidata u duhovna zvanja i njihova ustrajnost ponajvie ovisi upravo o nama. Najprije je potrebno onima koje Gospodin zove pomoi da njihova odluka sazrije i da se u molitvi propitaju imaju li dovoljno snage i volje odazvati se Kristu te neopozivo prihvatiti svim svojim biem duhovni poziv i ivjeti ga potpuno i vjerno, onako kako to Krist i Crkva ele. A zatim im trebamo biti primjer i poticaj svojim radosnim ivotom u redovnitvu i sveenitvu te ih svojom molitvom i rtvom pratiti na putu ostvarenja duhovnoga poziva. To je dunost i sveta obveza svih sveenika, redovnika i redovnica te jedna od najveih dunosti naih upnih zajednica i naih kranskih obitelji. Nitko od nas ne bi smio ovo zanemariti i mimoii, ako elimo ostati vjerni Gospodinu.

  Vidim ovu knjiicu Tjedan molitve za duhovna zvanja kao dragocjen doprinos tome. Knjiica je podijeljena u dva dijela. Prvi dio, koji je na neki nain i temeljni, tie se tematski zaokruenih razmiljanja i poticaja na molitvu kroz tjedan dana, a moe se upotrebljavati ovisno prema mogunostima pojedinoga bratstva i okupljanja vjernika na molitvu. Drugi dio je neka vrsta pomagala za ovo ali i drugo vrijeme molitve, kad imamo priliku govoriti i osobito moliti za zvanja. Knjiica e vjerujem posluiti i na druge naine u skrbi za pastoral zvanja.

  Za nastanak ove knjiice osobito zahvaljujem fra Frani Doljaninu, promicatelju zvanja iz Franjevake provincije Presvetoga Otkupitelja iz Splita, koji je skupio i priredio tekstove i molitve objedinjene u ovoj knjiici.

  Neka i ova knjiica bude na blagoslov svima koji je budu itali i s njome se sluili u ivotu i radu. Ostanimo vjerni poslanju sv. Franje i po sluenju mladima koji trae svoj poziv. Mir i dobro!

  Zagreb, o Uskrsu 2010. g.

  fra eljko eleznjak, provincijalni ministar

 • POnEDjEljak

  19. travnja 2010.

 • 6

  nakana: ZA PAPU I bIskUPE

  Uvod Danas u cijelome svijetu zapoinje tjedan molitve za duhovna zvanja. Cilj

  je da svi postanemo svjesniji vanosti sveenika, redovnika i redovnica za ivot i rad bilo koje kranske zajednice. Bez sveenika i redovnika kranska je zajednica kao ovce bez pastira.

  Naa Crkva, naa nadbiskupija, naa provincija, naa zajednica oskudijeva kandidatima za sveenitvo i redovinitvo. Svi smo pozvani i odgovorni za stvaranje ozraja u naim zajednicama kako bi se oni koji osjeaju Boji poziv. Osobito je vana molitva.

  Danas molimo za Svetog Oca jer danas je peta obljetnica izbora pape Benedikta XVI.

  U Evanelju mnotvo je pitalo Isusa: to nam je initi da bismo radili djela Boja? Sv. Franjo Asiki pitao je Gospodine, to hoe da uinim? Isus je mnotvu odgovorio: Djelo je Boje da vjerujete u onoga kojega je on poslao. Sv. Franji Bog je odgovorio: Idi, popravi moju kuu koja se rui! Pomozimo jedni drugima kako bismo odvano i s ljubavlju odgovorili na Boji poziv.

  Pokajmo se za svoje grijehe i molimo za pravu vjeru da moemo initi djela Boja.

  svetopisamska itanjaDj 6, 8-15Ps 119,23-24.26-27.29-30Ivan 6, 22-29

  6

 • Tjedan molitve za duhovna zvanja (19. 25. travnja 2010.)

  77

  Razmiljanje

  Zaista, zaista, kaem vam: traite me, ali ne stoga to vidjeste znamenja,nego stoga to ste jeli od onih kruhova i nasitili se.

  Za mlade danas se kae kako su generacija slike. Kao ljudi mnogo vidimo, mnogo gledamo. Svatko vidi odreenu osobu ili stvar na svoj nain. Taj vid moe biti irok, ali i uzak. Vid ili pogled moe biti pozitivan ili negativan. Na temelju onoga to vidimo stvara se na pogled na osobe, na stvari, na ivot.

  Isus je nahranio mnotvo u pustinji. I to isto mnotvo opet trai Isusa da ih nahrani. Meutim, to isto mnotvo nije vidjelo dobrotu Boju, nije vidjelo koliko se Bog brine za njih. Oni su vidjeli samo hranu kao njihovu trenutnu potrebu. Mnotvo je vidjelo samo sadanjost, ali ne i budunost. Mnotvo nije vidjelo Isusa kao primjer koji treba nasljedovati u dobroti i velikodunosti.

  Naalost, veina nas se ponaa kao to mnotvo. Mnogo proputamo vidjeti. Suprotno tom mnotvu, itajui Sveto pismo i kroz povijest Crkve vidjeti kako je bilo pojedinaca koji su uspjeli vidjeti pravu stvarnost koju nam Bog nudi.

  Kada su apostoli pitali Isusa Gdje stanuje?, njegov je odgovor bio: Doite i vidite! to znai unii u njegovu prisutnost, zajedno s njime gledati, ne gladati samo svojim oima nego njegovim oima. To znai doite i bit ete uvedeni u vienje. To odgovara psalmu Kuajte i vidite kako je dobar Gospodin. Samo onaj tko osobno vidi, moe pozivati i druge.

  Sv. Franjo Asiki nije odmah vidio, nije odmah progledao. Traio je i naao. Taj put gledanja trajao je 3-4 godine. Onoga trenutka kada je sebe, ljude oko sebe, stvari, ivot poeo gledati Isusovim oima, postao je slika Boje dobrote i Boje velikodunosti. Od toga trenutka za njega su poeli govoriti kao to smo uli danas u Djelima apostolskim za Stjepana: Svi koji su sjedili u Vijeu uprijee pogled u Stjepana te opazie lice mu kao u anela.

  Sveti Otac u svojoj enciklici Spe salvi pie: ivot je poput nekog putovanja morem povijesti, esto mranim i uzburkanim, putovanja na kojemu otkrivamo zvijezde koje nam pokazuju put kojim nam valja ii. Prave zvijezde u naem

 • Tjedan molitve za duhovna zvanja (19. 25. travnja 2010.)

  8

  ivotu su osobe koje su znale ivjeti ispravno. One su svjetla nade. Sigurno je Isus Krist svjetlo, sunce koje je granulo nad svim tminama povijesti. Ali da bismo doli do njega, trebamo takoer neka nama blia svjetla, a to su osobe koje zrae svjetlom koje crpu iz njegova svjetla i predstavljaju nam tako putokaz na naem putovanju. A koja bi osoba mogla biti vie za nas zvijezda nade od Marije, koja je svojim da samom Bogu otvorila vrata naega svijeta (br. 49).

  Molitva vjernikaGospodine Isuse Kriste, ti si rekao kako je etva velika, ali radnika malo. Ti nas

  ui da molimo Gospodara etve da poalje radnike u etvu svoju. Odazivamo se tvome pozivu i upuujemo ti svoje molitve.

  Za papu Benedikta XVI.: da bude revni i dobri pastir Kristova stada koji e svojim ivotom i radom nadahnuti mlade na promiljanje za sveeniko zvanje, molimo te.

  Za biskupe, sveenike, akone i bogoslove: da slavljenje uskrsnog vremena obnovi u njima ludost dara Kristove ljubavi, molimo te.

  Za sve redovnike i redovnice: Gospodine, pomozi im oivjeti u njima samima Evanelje Isusa Krista u poslunosti, bez vlasnitva i u istoi, molimo te.

  Za nova sveenika i redovnika zvanja u naoj (nad)biskupiji: da mladii i djevojke spoznaju dobrotu i ljubav Boju te odgovore pozivu sluenja, molimo te.

  Za one koji slue siromasima i potrebnima: daj da se na njihov primjer ljubavi i milosra ugledaju i mladi te slue svojoj brai i sestrama po daru sveenitva ili redovnitva, molimo te.

  Od prvih apostola do danas djelovali su i ivjeli mnogi pape, biskupi, sveenici, redovnici, redovnice, mnogi roditelji, mladi. Oni su neustraivo navjeatli Radosnu vijest Isusa Krista i donosili njegovu ljubav i mir. Udijeli im, Gospodine, mjesto blaenstva, svjetlosti i mira u svome kraljevstvu, molimo

Recommended

View more >