tiskarna svetuje-graficna-priprava

Download Tiskarna svetuje-graficna-priprava

Post on 15-Apr-2017

291 views

Category:

Design

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 11pogostih napak pri

  pripravi datotek

 • 2

  Tiskarna svetuje: 11 pogostih napak pri pripravi datoteke

  Najdete nas na socialnih omrejih s kljunim pojmom #aerotisk.

  Priprava nima barvnega dodatka in oznak za porezavo (bleed, crop / trim)

  e ima podoba slikovni ali barvni motiv, ki se dotika roba porezave, moramo to pri pripravi upotevati in ga raztegniti vsaj 3mm preko roba. Pri tem moramo upotevati tudi smiselnost vsebine, saj verjetno ne elimo, da bi nekomu odrezali pol glave. Linijo konnega formata tiskovine oznaimo z oznako za porezavo poimenovano crop oz. trim marks. Ta barvni dodatek se imenuje bleed.

  1

  Aero Print d.o.o.

  T: 01 23 555 66

  Vojkova c. 58 10

  00 Ljubljana

  w: www.aeroprin

  t.si e: info@aero

  print.si ID DDV:

  SI 12636533

  Aero Print d.o.o.

  T: 01 23 555 66

  Vojkova c. 58 10

  00 Ljubljana

  w: www.aeroprin

  t.si e: info@aero

  print.si ID DDV:

  SI 12636533

  Nepravilno

  Pravilno

  http://www.centertiska.net

 • 3

  Tiskarna svetuje: 11 pogostih napak pri pripravi datoteke

  Najdete nas na socialnih omrejih s kljunim pojmom #aerotisk.

  Vsebina je preblizu roba porezave

  Vsaka oblika tiska ima razline tehnine lastnosti in odstopanja, prav tako papir. Obi-ajen odmik oz. meja tolerance pri A4 poli je za digitalni tisk do 2 mm, klasini (offset / litografski) tisk do 0,5 mm, velikoformatni tisk pa pri jumbo plakatu lahko odstopa tudi za 5 mm. V primeru vezave je lahko na robu za vezavo to odstopanje e veje, saj so zunanje strani bolj raztegnjene kot notranje. Iz tega razloga je potrebno pomebne vsebine ustrezno odmakniti od roba tako, da tudi v primeru tovrstnih maksimalnih odstopanj ne izgubijo sporoilne ali vizualne vredno-sti, zato jih postavimo v t.i. varno podroje (safe zone). Obiajno je podroje varnosti nekje 5 mm od predvidenega roba porezave, pri spiralni vezavi pa na robu za vezavo 10 mm.

  2

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the indus-try's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only ve centuries, but also the leap into electronic typeset-ting, remaining essentially unchanged. It was popular-ised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only ve centu-ries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only ve centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only

  ve centuries, but also the leap into electronic typeset-ting, remaining essentially unchanged. It was popular-ised in the 1960s with the release of Letraset sheets

  containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only ve centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaini

  ng essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publish-ing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only ve centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letra-set sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only ve centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's stan-dard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scram-bled it to make a type specimen book. It has survived not only ve centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker includ-ing versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indus-try. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scram-bled it to make a type specimen book. It has survived not only ve centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker includ-ing versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indus-try. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scram-bled it to make a type specimen book. It has survived not only ve centuries, but also the leap into electronic type-

  setting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lor-em Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only ve centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaini

  ng essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desk-top publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's stan-dard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scram-bled it to make a type specimen book. It has survived not only ve centuries, but also the leap into elec-

  Nepravilno Pravilno

  http://www.centertiska.nethttp://www.centertiska.net/tiskarnahttp://www.centertiska.net/tiskarna

 • 4

  Tiskarna svetuje: 11 pogostih napak pri pripravi datoteke

  Najdete nas na socialnih omrejih s kljunim pojmom #aerotisk.

  Vsebina je preblizu strani za vezavo

  Kot omenjeno e zgoraj pri publikacijah, ki zahtevajo vezavo (vestranske broure, imeniki, navodila, katalogi, knjige in revije) lahko stranica lista, ki je na strani vezave va-rira tudi do 10 mm, druga stran pa do 5 mm (odvisno od tipa vezave in debeline knjige). Pri pripravi datoteke z naslovnico je torej potrebno upotevati tudi debelino publikacije in tehnine lastnosti vezave. e pri tem potrebujete pomo, nas povpraajte!

  3

  http://www.centertiska.net

 • 5

  Tiskarna svetuje: 11 pogostih napak pri pripravi datoteke

  Najdete nas na socialnih omrejih s kljunim pojmom #aerotisk.

  Uporaba motivov s preslabo resolucijo

  eprav slika izgleda na ekranu isto solidno, ni nujno da bo tako tudi pri tisku. Opti-malna resolucija za barvne fotografije je 360 dpi v razmerju 1 : 1. Napihovanje reso-lucije z razlinimi programi pri temu ne pomaga, ravno nasprotno - sliki lahko s tem e poslabamo kakovost in ostrino. Preprost in uinkovit test slike je - e je slik