tik nأ« edukim ... phd.c mأ«rgim h. hoti. kompjuteri أ‡ka أ«shtأ« kompjuteri? kompjuteri...

Download TIK nأ« edukim ... PhD.c Mأ«rgim H. HOTI. Kompjuteri أ‡ka أ«shtأ« kompjuteri? Kompjuteri أ«shtأ« pajisje

Post on 05-Feb-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Universiteti i Prizrenit “Ukshin HOTI”

  Fakulteti Edukim

  Programi: Fillor

  Prizren

  TIK në edukim

  Ligjeratë/ushtrime 4

  PhD.c Mërgim H. HOTI

 • Kompjuteri

  Çka është kompjuteri?

  Kompjuteri është pajisje e cila përdoret për përpunimin e informacioneve. Këto

  informacione mund te jenë të paraqitura në formë të tekstit, fotove, muzikës ose

  formave të tjera.

  Si ndahet Kompjuteri?

  Kompjuteri ndahet në Harduer dhe Softuer;

  Qka është Hardueri dhe Softueri.

 • Hardueri

  Kompjuteri modern është pajisje e ndërlikuar?

  Çdo informatë e cila duhet të përpunohet në kompjuterë duhet të futet nga bota që na e rrethon në kompjuterë, gjithashtu ajo duhet të përshtatet në formën e cila është e kuptueshme për botën kompjuterike (llogaritare).

  Këtë funksion e kryejnë pajisjet e ashtu quajtura njësi hyrëse.

 • Hardueri [1]

  Nëse 0 dhe 1 janë njësi themelore e funksionimit të pajisjeve elektronike, atëherë kujt i ndihmon që të përpunon informatat?

  Njësia qendrore procesorike/procesori.

  Dhe, të dhënat e futura në kompjuterë zakonisht janë objekt i përpunimit.

 • Hardueri [2]

  Gjithashtu, sipas asaj që sqaruam, konkludojmë se përpunimi i kryer në kompjuterë, rezultati i tij duhet të paraqitet tek përdoruesi në formë të përshtatshme.

  Pajisjet të cilat shërbejnë për paraqitjen e rezultateve të përpunimit quhen pajisje ose njësi dalëse.

 • Njësitë hyrëse

  Cilat janë njësitë hyrëse?

  Miu;

  Tasteria;

  Skaneri;

  Mikrofoni;

  Kamera dixhitale, etj.

 • Tastiera

  Njësia e kompjuterit me të cilën më së pari jemi në kontakt është tastiera.

  Përmes saj përdoruesi i fut informatat që ka në kompjuterë.

  Format fizike të tasteirave a janë të njëjta?

  JO…

 • Tasteria [1]

  Cilat janë format e tasteriave?

  Format të cilat ekzistojnë të tasteriave janë:

  Standard;

  Laptop size;

  Flexibile keyboard;

  Handheld;

  Thumb sized;

  Multifunctional.

 • Miu

  Miu është njëra ndër njësitë më të përdorura të kompjuterit.

  Qka shërben një maus (mi)?

  Ai shërben që të pozicionohemi në ndonjë objekt të treguar në monitorë, të zgjedhim ose zhvendosim ndonjë objekt.

  Qfarë funksioni ka miu?

 • Miu [1]

  Funksioni i miut është të transmetojë levizjet jashtë dorës së përdoruesit në sinjale të cilat kompjuteri i kupton.

  Si funksionon miu?

  Shtypja e ndonjërit nga tastet e miut përcjellet në mikro ndërprerësin përkatës nën të.

  Impulsi elektrik i krijuar po ashtu kodohet në një varg të biteve që përcjellen në kompjuterë.

 • Njësitë dalëse

  Qka shërbejnë dhe cilat janë njësitë dalëse?

  Njësitë dalëse shërbejnë vetëm për paraqitjen e rezultateve të përpunuara nga njësitë qëndore.

  Ato janë: Kartela grafike;

  Monitori;

  Printeri;

  Ploteri;

  Altroparlantet, etj.

 • Kartela grafike

  Qfarë roli ka kartela grafike?

  Kartela grafike luan rol mjaft të rëndësishëm në një kompjuterë.

  Ajo merrë informatat digjitale që e prodhon kompjuteri dhe e shëndrron në imazh që paraqitet në monitorë.

  Qka në të vërtetë është kartela grafike?

 • Kartela grafike [1]

  Kartela grafike është një pllakë e cila përbëhet nga disa komponenta të cilat kryejnë një pjesë të punës për paraqitjen e imazhit në ekran.

  Me qka lidhet kartela grafike dhe ku?

  Konektori i karteles grafike i njohur si VGA ose HDMI konektorë, dhe lidhja bëhet në pllakë dhe monitorë përmes kabllos.

  Kartelat e sotme grafike vendosen në portin e posaqëm.

 • Monitori

  Monitori shërben që të paraqiten të dhënat e përpunuara nga procesori përmes përgaditjes për shfaqje nga kartela grafike dhe janë të gatshme të paraqiten si informata të kuptueshme për neve.

  Qka përdorin monitorët?

  Monitorët përdorin gypin katodik (ang. Cathode Ray Tube, CRT), për të paraqitur fotografinë ose kristalin e lëngshëm.

  Monitorët e tillë njihen si LCD monitorë.

 • Printeri

  Qka janë printerët?

  Printerët ose shtypësit janë pajisje dalëse që përdoren pë të na dhënë rezultatin e një pune elektronike në formë fizike të shtypur.

  Sa lloje të printerëve dini ju?

  Matricorë;

  Laserikë;

  Ink-jet;

  Photo printer;

  Thermal printer;

  All in one, etj

 • Printeri [1]

  Printerët matricorë përdorin një numër gjilpërash, zakonisht 9 nga 24 të vendosura në një matricë. Duke goditur shiritin me ngjyrë, gjilpërat e përcjellin informatën në letër.

  Shpejtësia e tyre e ndryshme prej disa dhjetëra deri në disa mijëra rreshta në minutë.

  Printerët me ngjyrë janë printer të cilët zakonisht kanë një shishe me ngjyrë të zezë dhe një shishe me tri ndarje në të cilat janë të vendosura ngjyra e kuqe, e kaltër dhe e verdhë (RGB).

 • Njesitë hyrëse dhe dalëse

  Cilat janë këto njësi hyrëse dhe dalëse?

  CD-ROM;

  Modem;

  Kartela e zërit, etj.

 • Mikroprocesori

  Mikroprocesori është komponenta kryesore e çdo kompjuteri.

  Mikroprocesori pëbëhet nga njësia kontrolluese, njësia aritmetiko- logjike dhe regjistrave.

  Bartja e të dhënave prej një komponente në tjetrën kryhet përmes linjave që quhen bus.

 • Mikroprocesori [1]

  Cilat ishin njësitë e mikroprocesorit?

  Njësia aritmetiko-logjike kryen të gjitha operacionet matematike dhe logjike në kompjuterë.

  Njësia kontrolluese është përgjegjëse për kontrollin e punës së procesorit, sjelljen dhe dekodimin e instruksioneve dhe komunikimin e komponentëve të procesorit.

  Regjistrat janë memorie interne e mikroprocesorit, ata shërbejnë që në të, të ruhen instruksionet, operandët e instruksioneve dhe rezultatet e operacioneve të kryera me operandë.

 • Memoria

  Çka ësthë memoria?

  Memoria e kompjuterit është vend ku bëhet ruajtja e të dhënave.

  Ajo përbëhet prej moduleve të ndryshme memorike të ndryshme të cilat sipas punës që bëjnë edhe etiketohen me emrat e tyre dhe ato janë:

  Memoria operative – RAM;

  Memoria vetëm për lexim – ROM.

 • RAM Memory

  Ruan informatat vetëm sa ka furnizim të rrymës, dmth ruan informatat e përkohëshme.

  Gjithashtu, RAM bënë ruajtjen e të dhënave në mënyrë të rastësishme.

  E rastësishme do të thotë që procesori mundet të lexojë ose shkruaj të dhënat dhe instruksionet në cilindo lokacion memorik.

  Përmbajtja e saj ndërron varësisht nga operacionet që kryhen në të.

 • ROM Memory

  Çka është memoria ROM?

  ROM-i është memorie e cila shërben vetëm për leximin e të dhënave dhe përmbajtja e saj nuk mund të ndërrohet.

  Dhe, përmbajtja e kësaj nuk mund të fshihet kur ndërprehet rryma, për këtë arsye këto memorie përdoren për ruajtjen e informacioneve të nevojshme për startim kompjuteri.

 • Programet shërbejnë për të shkruar një tekst, për të bërë kalkulim matematikorë, për të

  komunikuar më një kompjuterë tjetër në Internet.

  Aplikacionet përcaktojnë mënyrën se si njësitë e ndryshme kompjuterike do të shfrytëzohen

  me qëllim të zgjidhjes së problemeve të përdoruesëve.

  Si quhet pajisja që ofron shërbime ndaj klientëve?

  Server (shërbyes).

  Si quhen kompjuterët që kryejnë shërbimet tek serverët?

  Klientë.

  Programet

 • Programimi

  Qka janë programet?

  Programet janë vargje të instruksioneve të cilat tregojnë kompjuterit si të e kryejnë një punë.

  Qka janë instruksionet?

  Instruksionet në këtë rast janë udhëzime të një gjuhe programore.

 • Programimi [1]

  Qka janë gjuhët programore?

  Gjuhët programore janë gjuhë që kanë një sfond të kufizuar fjalësh që u ngjajnë fjalëve të gjuhës angleze, përmes të cilave i tregohet kompjuterit qka duhet të bëjë.

  Për cilat gjuhë programuese keni dëgjuar?

  Java, C, C++, C#, Pascal, R, Python, etj

 • Programimi [2]

 • Programimi [3]

  Programi i shkruar në një gjuhë kalon nëpër disa faza të përpunimit për t’u bërë program që mund të ekzekutohet në kompjuter.

  Cilat janë ato?

  1: Editori;

  2: Kompajleri;

  3:Linkeri;

  4: Louderi;

  5: Debageri.

 • Çka janë fazat e lartë përmendura?

  Editori është program që përdoret për shkruar

Recommended

View more >