tieu luan collagen

Download Tieu luan collagen

Post on 24-Jun-2015

1.442 views

Category:

Science

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ch bin collagen

TRANSCRIPT

  • 1. B CNG THNG TRNG I HC CNG NGHIP TP.HCM VIN CNG NGH SINH HC V THC PHM BI TIU LUN MN: CNG NGH CH BIN THY SN. TI: TM HIU QUY TRNH SN XUT COLLAGEN. GVHD: TH.S Nguyn Th Thanh Bnh HTP8ALT Nhm 10 TPHCM, ngy 18 thng 6 nm 2013.

2. Tm hiu quy trnh sn xut collagen GVHD: Th.S Nguyn Th Thanh Bnh. SVTH: Nhm 10 2 DANH SCH NHM 10. STT H v Tn MSSV Nhim v 1 Trn Th Ngc Thun 12083941 Power point 2 Nguyn Th Minh Ngc 12083651 Tng hp bi 3 Hong Th Hng Yn 12107371 Nguyn l sn xut 4 Li Th Hng 12082351 Tng quan v collagen 5 Phan Th Thu Hng 12072051 Quy trnh cng ngh 6 Cao Th Ngc Thm 12074711 Gelatin 3. Tm hiu quy trnh sn xut collagen GVHD: Th.S Nguyn Th Thanh Bnh. SVTH: Nhm 10 3 MC LC. 4. Tm hiu quy trnh sn xut collagen GVHD: Th.S Nguyn Th Thanh Bnh. SVTH: Nhm 10 4 LI M U. Collagen l mt dng protein cu trc si di v hu ht cc chc nng ca n khc vi dng protein ph bin l enzym (cu trc collagen). Nhng b collagen hay cn gi l si collagen l thnh phn chnh ca th nn mng t bo cu to nn hu ht cc m v cu trc bn ngoi t bo, nhng collagen cng c tm thy trong t bo. collagen c cng ko t ln v l thnh phn chnh ca gn, sn, xng, dy chng, da. Collagen to ra s n hi ca da v nu n thoi ha s gy ra np nhn tui gi. Trong qu trnh trit ly collagen c cng on thy phn. Qu trnh ny to ra ollagen th phn, c gi l collagen hydrolysate. Ty theo mc thy phn m collagen c ng dng khc nhau. Collagen hydrolysate c ng dng ph bin trong cng ngh thc phm, dc phm, m phm v cng nghip nhip nh. Chng c s dng nh cht ng, cht gy lng trong thc phm. Chng c dng nh cht thay th cao su, keo dn, xi mng, mc in nhn to, l cht to kt dnh trong dim qut, trong b lc sng ca n thy ngn, Hin nay, s pht trin mnh v collagen vi nhng ng dng phong ph thc s c ch cho cuc sng con ngi. Nhm chng em c phn cng tm hiu v quy trnh sn xut collagen. Bi tiu lun cn nhiu khim khuyt do kin thc v s hiu bit c hn, rt mong nhn c s gp ca qu thy c. 5. Tm hiu quy trnh sn xut collagen GVHD: Th.S Nguyn Th Thanh Bnh. SVTH: Nhm 10 5 NHN XT CA GING VIN. o0o ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 6. Tm hiu quy trnh sn xut collagen GVHD: Th.S Nguyn Th Thanh Bnh. SVTH: Nhm 10 6 CHNG 1: NGUYN L SN XUT. Da trn c s tan trong acid acetic ca collagen ta c th ly tm tch collagen ra khi phn b thu c dung dch c cha collagen. Trong dung dch mui trung tnh cng vi gc COOH v NH2 collagen tao thnh cc hp cht mui ta. Do tnh cht ta trong NaCl ca collagen nn c th s dng NaCl ta phn dung dch c cha collagen v ly phn ta bng phng php ly tm. thu c collagen sch tip tc ha tan phn ta vo acid acetic. Tnh cht protein ha tan thnh dung dch keo khng i qua mng bn thm nn s dng mng bn thm thu nhn collagen tinh sch. Mng bn thm c tnh cht ch cho cc cht c phn t nh i qua cn protein l i phn t s b gi li. Dung dch ra s thm qua mng vo dung dch keo, trong khi cc ion v cc phn t nh s chuyn vo dung dch ra c nng thp hn. Nh vy thng xuyn thay dung dch ra ta s thu c collagen tinh sch. 7. Tm hiu quy trnh sn xut collagen GVHD: Th.S Nguyn Th Thanh Bnh. SVTH: Nhm 10 7 CHNG 2: TNG QUAN NGUYN LIU. 2.1. Gii thiu s lc v Collagen: Collagen l loi protein cu trc chnh yu, chim khong 30% tng lng protein trong c th cc ng vt c xng sng. Collagen c nhiu trong gn, da, xng, h thng mch mu ca ng vt v c mt trong cc lp mng lin kt bao quanh cc c. Khong 10% protein trong c ng vt c v l collagen; cc protein ngoi bo (hn 90% trong gn, xng v khong 50% trong da) c cha collagen. N c tc dng ging nh mt cht keo lin kt cc t bo li vi nhau hnh thnh cc m v c quan nn tng trong c th. Collagen cung cp cho cc m lin kt nhng c tnh ni tri nh vo s hin din rng khp v s sp xp mang tnh cu trc ca n. N phn b khp ni trong c th, t ch gn ni bp chn vi gt chn cho ti gic mc. Trong gn v dy chng, collagen c tc dng truyn lc t c sang xng v tch tr nng lng n hi. S di chuyn nhp nhng, uyn chuyn s khng th thc hin c nu thiu nhng tnh cht ny. Collagen cn l cht nn hu c c trong xng v men rng gip chng chng li s rn nt. N l thnh phn chnh trong da, mch mu, cc c. Collagen khng ch c chc nng c hc, chng hn nh gic mc, trt t cu trc ca cc si collagen to nn s trong sut. Collagen c xem nh mt vt liu mang tnh xy dng. S linh hot ca n l nh vo cu trc cp bc phc tp, to nn s a dng trong tnh cht nhm phc v nhng chc nng nht nh. 2.2. Cu trc ca collagen: 2.2.1. Cu trc phn t ca collagen: Phn t collagen (hay cn gi l tropocollagen) l mt protein hnh tr, di khong 300 nm, ng knh khong 1,5 nm. Hnh 2.1 Cu trc ca phn t collagen (triple helix). 1.5 nm 300 nm 8. Tm hiu quy trnh sn xut collagen GVHD: Th.S Nguyn Th Thanh Bnh. SVTH: Nhm 10 8 N bao gm 3 chui polypeptide (gi l chui ) cun li vi nhau. Mi chui cun thnh ng xon c theo hng t phi sang tri vi 3 gc trn mt vng xon. Ba chui ny xon li vi nhau theo hng t tri sang phi to thnh ng b ba xon c. Hnh 2.2 S hnh thnh chui xon c ni phn t v gia cc chui polypeptide. Mi chui polypeptide c khi lng phn t khong 100 kDa, to nn tng khi lng phn t ca collagen khong 300 kDa. Chui c cu to bi khong 1000 amino acid. Cc chui khc nhau (1, 2 v 3) thnh phn amino acid. S phn b ca cc chui 1, 2 v 3 trong cc phn t collagen khc nhau ty thuc vo s khc nhau v gene. Collagen khng c cha tryptophan, giu thnh phn glycine, proline v hydroxyproline, l mt trong s t nhng protein c cha hydroxylysine. N cha khong 33% glycine, 12% proline v 11% hydroxyproline. Cc amino acid sp xp trong chui xon c theo cc dy vi s phn b nh sau: Bng 2.1 S phn b cc amino acid trong chui polypeptide. Triplet T l Gly X X Gly X I Gly I X Gly I I 0,44 0,2 0,27 0,09 9. Tm hiu quy trnh sn xut collagen GVHD: Th.S Nguyn Th Thanh Bnh. SVTH: Nhm 10 9 2.2.2. Cu trc si ca collagen: Phn ln collagen trong mng li ngoi bo c tm thy dng si, bao gm nhng si mnh, nh. Thng qua qu trnh to si, cc phn t collagen t hp vi nhau hnh thnh nn cc vi si (microfibril) bao gm t 4 8 phn t collagen hoc vi s lng nhiu hn s to thnh cc si (fibril). Nhng si ny c ng knh t 10 500 nm ty thuc vo loi m v giai on pht trin. Cc si collagen s thit lp nn cc si ln hn (fiber) v cao hn na l cc b si (fiber bundle). Hnh 2.3 Cu trc si ca collage. 10. Tm hiu quy trnh sn xut collagen GVHD: Th.S Nguyn Th Thanh Bnh. SVTH: Nhm 10 10 Hnh 2.4 Qu trnh t hp to si ca cc phn t collagen. Cc chui collagen sp xp song song theo chiu dc to thnh cc si vi tnh chu k nht nh. Chng c sp xp so le nhau mt khong 67 nm v c mt khong trng khong 40 nm gia nhng phn t lin k nhau. Nh vo cu trc c th bc, bn vn c ca cc chui xon c c chuyn sang cc si collagen, cung cp cho cc m cng, n hi v nhng c tnh c hc ring bit. Phn t collagen, di 300 nm, ng knh vng xon 1,5 nm Chui polypeptide T hp thnh vi si T hp thnh si T hp thnh b si 11. Tm hiu quy trnh sn xut collagen GVHD: Th.S Nguyn Th Thanh Bnh. SVTH: Nhm 10 11 Hnh 2.5 Hnh nh ca b si (a) v si (b) collagen. Si collagen l cc t hp c cu trc bn k