tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı laboratuvar test rehberi

Click here to load reader

Post on 04-Feb-2017

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARI

TRKYE YKSEK HTSAS HASTANES

T.C. SALIK BAKANLII 4HAZIRLAYAN:Uzm.Dr.Hasan KILI

EDTR:

LABORATUVARTEST REHBER

Bu rehber, Trkiye Yksek htisas Hastanesi Kalite Ynetim Birimi tarafndan Hizmet Kalite Standartlar gerei oluturulmutur.

TYH-REH-TKY-07

Nilgn AKAL Kalite Ynetim Birimi

NDEKLER:

A. TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARI: ........................................................................ 121

B. TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARINDA KALTE KONTROL ALIMALARI ..................................................................................... 121 1. (NTERNAL) KALTE KONTROL: .............................................................................. 121 2. DI (EKSTERNAL) KALTE KONTROL: ....................................................................... 121

C. TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARINDA ALIILAN TESTLERN STENMES: ............................................................................... 121

D. TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARINDA TEST SONULARINA ETK EDEN FAKTRLER: .................................................................................................... 122

E. TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARINDA ALIILAN TESTLERE AT RNEKLERN ALINMASI: ............................................................................................ 122

1. RNEK ALIM KURALLARI .............................................................................................. 122 1.1 KAN RNEKLER ALINMA KURALLARI: ..................................................... 122 1.1.1. ACL SERVS VE YATAKLI BRMLERDE: ........................................ 122 1.1.2. POLKLNKTEN BAVURAN HASTALARDA: ............................... 122 1.1.3. KAN RNEKLER ALIM KURALLARI: ............................................... 123 1.1.4. KAN RNEKLER VERMEDEN NCE DKKAT EDLMES GEREKEN KONULAR: ........................................................................... 123 1.2. DRAR RNEKLER ALIM KURALLARI: ...................................................... 123 1.3. GATA RNEKLER ALIM KURALLARI: ....................................................... 124 1.4. VCUT SIVISI RNEKLER ALMA KURALLARI: ....................................... 124 2. KLTR RNEKLERNN ALIM KURALLARI: ........................................................... 124 2.1. KAN KLTR: ................................................................................................. 125 2.1.1. TEKN: .................................................................................................. 125 2.1.2. ZAMANI: ................................................................................................... 125 2.1.3. RNEK SAYISI VE MKTARI: .............................................................. 125 2.2. BOAZ-NAZOFARENKS KLTR: ........................................................... 126 2.3. BURUN KLTR: .......................................................................................... 126 2.4. ALT SOLUNUM YOLU KLTRLER: ........................................................... 126 2.4.1. BALGAM ................................................................................................... 126 2.4.2.TRAKEAL ASPRAT/BRON ASPRASYONU: ................................ 126 2.5. DRAR KLTR: ............................................................................................ 127 2.5.1. KADINLARDA: ....................................................................................... 127 2.5.2. ERKEKLERDE: ...................................................................................... 127 2.5.3. BEBEKLERDE: ...................................................................................... 127 2.5.4. SONDALI HASTALARDA: ................................................................... 127 2.6. DIKI KLTR VE PARAZT ARAMA: ...................................................... 128 2.7. VENZ KATETER RNE: ............................................................................ 128 2.8. YARA/DOKU/ABSE KLTR: .................................................................... 128

F. TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARI RNEK ALIM KAPLARI: .......................... 128

G. TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARINA RNEKLERN TRANSFER: ........... 129

H. TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARI RNEK KABUL VE RET KRTERLER: .130 1. TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARI RNEK KABUL KRTERLER: ............ 130 2. TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARI RNEK RET KRTERLER: .................. 130

I. TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARINDA ALIILAN TESTLERE AT PANK DEERLER: ................................................................................... 131

. TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARINDA TEST SONULARININ VERLMES: ............................................................................................. 131 K. TIBB MKROBYOLOJ LABORATUVARI AYRINTILI TEST TABLOSU ..................... 133

Mik

robi

yolo

ji

Toplam Kalite Birimi 121TRKYE YKSEK HTSAS HASTANESLaboratuvar Test Rehberi

TIBBMKROBYOLOJLABORATUVARI

A. TIBBMKROBYOLOJLABORATUVARI:

Laboratuvarmzda; bir laboratuvar sorumlusu uzman, drt uzman, 15 labo-ratuvar teknisyeni, bir anestezi teknisyeni, bir tbbi sekreter, bir sekreter ve bir hizmetli grev yapmaktadr.

Misyonumuz; laboratuvar hizmetlerini, uluslararas kalite standartlarna uy-gun olarak, bilimsel veriler nda, biz ruhuyla, etik kurallara uygun olarak, gvenilir, kaliteli, verimli bir hizmet sunmaktr.

Vizyonumuz; gven, saygnlk konusunda lider, referans ve uluslararas TSEN-ISO-15189 standartlar uygun bir laboratuvar olmaktr.

Laboratuvarmz, Trkiye Yksek htisas Eitim ve Aratrma Salk letmesinin tm birimlerinde, muayene ya da tedavi olan hastalara acil ve rutin hizmet vermektedir.

Laboratuvarmz bnyesinde; Rutin Mikrobiyoloji Laboratuvar, ELZA Labo-ratuvar, Seroloji Laboratuvar ve PCR Laboratuvar (PCR CMV Virs, PCR BK Virs) bulunmakta olup, 24 saat hizmet verilmektedir.

Laboratuvarmzn kalite gvenlii, tm blmlerde Kalite ve D Kalite Kontrol programlarn uygulayarak denetlenmektedir.

B. TIBBMKROBYOLOJLABORATUVARINDAKALTE KONTROLALIMALARI

1. (NTERNAL)KALTEKONTROL:

Her gn kontrol rnekleri allarak gnlk performans denetlenmektedir.

2. DI(EKSTERNAL)KALTEKONTROL:

Laboratuvarmz kalite gvenlii iin; Quality System, Bio-Rad, Labquality, CAP, QCMD gibi uluslararas dzeyde ok sayda laboratuvarn katld d kalite kontrol programlarna katlmaktadr. C. TIBBMKROBYOLOJLABORATUVARINDAALIILAN TESTLERNSTENMES:

Mikrobiyoloji Laboratuvarndan test istemleri tm hastalar iin, Hastane Bilgi Ynetim Sistemi (HBYS) ilgili doktor tarafndan tetkik ad veya tetkik kodu girilerek yaplr.

www.tyih.gov.tr122 TRKYE YKSEK HTSAS HASTANES Laboratuvar Test Rehberi

Testlerin giriinin yaplabilmesi iin, servis ve polikliniklerden hekim, HBYS hasta sayfasnda yer alan tetkik mens seer. Testlerin tam ve zamannda kmas iin tetkik girileri tam eksiksiz yapmaldr. Tetkik girileri onaylan-dktan sonra test eklenmemelidir. nk onay sonras iaretlenen testler Laboratuvar letim Sistemi (LS) tarafndan grlmeyecektir. Onay sonras her yeni test istei iin yeni bir HBYS girii ve LS kayd yaplmas gereklidir. Bu ilemden sonra eer rnek laboratuvarda ise laboratuvar telefonla ara-yarak eklenen test ve yeni giri hakknda bilgi verilmelidir.

D. TIBBMKROBYOLOJLABORATUVARINDATEST SONULARINAETKEDENFAKTRLER:

1. rnein usulne uygun olarak alnmamas,2. rnein doru yerden alnmamas,3. rnein usulne uygun olarak tanmamas,4. Kltr rneini hasta antibiyotik kullandktan sonra alnmas,5. rnek alndktan sonra, laboratuvara uygun zamanda ulatrlmamas,6. Hasta bilgilerinin eksik ya da yetersiz olmas.

E. TIBBMKROBYOLOJLABORATUVARINDAALIILAN TESTLEREATRNEKLERNALINMASI:

1. RNEKALIMKURALLARI:

1.1 KANRNEKLERALINMAKURALLARI:

1.1.1. ACL SERVS VE YATAKLI BRMLERDE:

Acil servis ve yatakl birimlerde kimlik dorulamas yapldktan sonra kan alma ilemi gerekletirilir. Hekim test taleplerini otomasyon sisteminde yapar. Klinik hemiresi sistemde talepleri grr. Testlerin barkotlarn ba-sar, tplere yaptrr. Barkotlarda hastann kimlik tanmlayclaryla birlikte, testin ad, testin hangi servisten istendii, rnein aln tarihi ve saati yer alr. Bylece numune alm tarihi ve saati Hastane Otomasyon Sisteminde ve buna entegre alan Hastane Bilgi Ynetim Sistemi (HBYS) kaydedilmi olur.

1.1.2. POLKLNKTEN BAVURAN HASTALARDA:

Acil Servis ve yatakl birimlerde kimlik dorulamas yapldktan sonra kan alma ilemi gerekletirilir. Hekim test taleplerini otomasyon sisteminde yapar. Klinik hemiresi sistemde taleplerini grr. Testlerin barkotlarn ba-sar, tplere yaptrr. Barkotlarda hastann kimlik tanmlayclaryla birlikte, testin ad, testin hangi servisten istendii, rnein aln tarihi ve saati yer alr. Bylece numune alm tarihi ve saati Hastane Otomasyon Sistemine ve buna entegre alan Hastane Bilgi Ynetim Sistemi (HBYS) kaydedilmi olur.

Mik

robi

yolo

ji

Toplam Kalite Birimi 123TRKYE YKSEK HTSAS HASTANESLaboratuvar Test Rehberi

1.1.3. KAN RNEKLER ALIM KURALLARI:

1.1.3.1. Hasta en az 15 dakika kadar rahat bir pozisyonda olmaldr. Kol, omuz hizasnda dz durmaldr.

1.1.3.2. Fistl, damar grefti uygulanm ya da mastektomili meme tarafn-daki kol, demli ve skarl blgeler, hematom, kan transfzyonu ile IV sv tedavisi uygulanan kolda st seviyeler zorunlu kalnmadk-a venz kan alm iin uygun deildir.

1.1.3.3. Hematom oluabileceinden hastann kolu kesinlikle bklme-melidir.

1.1.3.4. Hem geni hem de yzeye yakn damar seilmelidir.1.1.3.5. Hastaya IV infzyon yaplyorsa infzyona 5 dakika ara verildikten

sonra veya mmknse dier koldan kan alnmaldr.1.1.3.6. Turnike, kan alnacak damardan yaklak 10 cm. yukar balanr.

Turnike en fazla bir dakika uygulanmaldr ve ine d

View more