thng tin bỆnh nhn - ĐỀ: chỐng ĐỘc ca lm sng kẾt hỢp sỬ dỤng thay huyẾt tƯƠng...

Download THNG TIN BỆNH NHN -  ĐỀ: chỐng ĐỘc ca lm sng kẾt hỢp sỬ dỤng thay huyẾt tƯƠng ĐiỀu trỊ bỆnh nhn rẮn lỤc cẮn gy rỐi loẠn Đng

Post on 07-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • THNG TIN BNH NHN CHNG TH THM 18 T

  a ch: Cao B - V Xuyn - H Giang

  Chn on: Ri lon ng mu nguy kch

  Rn kh mc cn

 • CHUYN : CHNG C

  Ca lm sng

  KT HP S DNG THAY HUYT TNG IU TR

  BNH NHN RN LC CN GY RI LON NG

  MU NNG E DA TNH MNG TI TTC BVBM

  Hng dn KH: PGS.TS Phm Du, PGS.TS B Hng Thu

  Ngi bo co: BS. L Quang Thun

  BS iu tr: ng Th Xun, H Trn Hng, Nguyn Anh Tun, Nguyn Trung Nguyn,

  Nguyn Tin Dng, Nguyn m Chnh, Nguyn Kim Sn v cc cs.

 • THNG TIN BNH NHN

  H v tn: CHNG TH T., N, 18T

  Ngh nghip: Lm rung

  a ch: Cao B - V Xuyn - H Giang

  Thi gian vo vin: 19h30 ngy 01/06/2013

  L do vo vin: Rn cn

  Chn on: RLM nguy kch do rn lc cn

 • BNH S

  BN pht rng, b rn mu xm cn vo cnh tay tri (khng bt c rn) lc 18h ngy 31/05/2013. Sau cn, khng triu chng.

  Sau 1 gi bt u sng n tay, au but, chy mu ti ch cn, s cu gi th 3-4.

  BV H Giang: Khng sinh, truyn dch, gim au, TC 12 G/L, PT khng o c, chuyn TTC gi 26.

  BN thy: Rn to bng c tay, ngn, nu-xm.

 • Tnh, mt xu. Da xanh, nim mc nht. Xut huyt nhiu ni. Ti ch cnh tay tri nhiu mng xut huyt km phng nc, hoi t; sng n ton b tay tri lan ln vai v ngc tri. Mch: 170 Huyt p: 95/40 Nhit 36.9 SpO2: 94% Nc tiu 1100 mL/7 gi Tim nhp nhanh, Phi khng ran. Khng c: lit c-gin ng t, du hiu khu tr.

  KHM LC VO

 • XT NGHIM LC VO

  Cng thc mu:

  + HC 1.25 T/L; Hb 36 g/L; TC 2 G/L; BC 11.9 (N83%)

  ng mu c bn:

  + PT < 10%; INR > 5; APTTs > 100; APTTbc > 3;

  + Fibri < 0.5; NF ru: m tnh; NF Von-K > 60 pht. Sinh ha c bn:

  + Ure 10, Cre 94; Glu 12.6; BilTP 5.8; GOT 25; GPT 21

  + CK 889; Na 136, K 3.6, Cl 100; Pro 33.4; Alb 15.1

  + Procalcitonin 1.36;

  Nc tiu: 250 HC; 0 BC; 0 Pro.

  Kh mu: pH 7.5; pCO2 26, PO2 105; HCO3 20,3 (-2.9); La 5.8

  Test ng mu ti ging: 180 pht khng ng.

 • Tm tt

  Rn mu xm cn, vo vin gi th 26.

  Ri lon thc.

  Hi chng xut huyt.

  Hi chng sc gim th tch.

  Hi chng tiu c vn.

  Ti ch: Sng n, hoi t, phng nc, au but.

  Test ng mu ti ging 20 pht: Dng tnh.

  Khng c: lit c; du hiu khu tr.

 • CHN ON

  + Mang rn n.

  + Bnh s, lm sng (ti ch, ton thn), xt nghim (Test

  ng mu 20 pht, VDK).

  + Dch t hc: Gy ri lon ng mu

  * Lc xanh (Trimeresurus albolabris): Khp Vit Nam

  * Chm qup (Calloselasma Rhodostoma): Nam B

  * Lc ni (Cryptelyptrops monticola): Min Bc v Trung

  * Kh mc (Trimeresurus mucroquanmatus): Ni pha Bc

  Chn on: Ri lon ng mu nguy kch do rn lc cn

 • GIAI ON BNH

  Cn c vo xt nghim v iu tr, chia 3 giai on:

  + Giai on nguy kch (ngy 1-6): Theo di v iu tr cht ch nhng lun c nguy c e da tnh mng.

  + Giai on nguy him (ngy 7-12): Theo di, iu tr kim sot c cc nguy c e da tnh mng.

  + Giai on hi phc (ngy 12-18): Khng c bin chng nguy him tnh mng, tnh trng lm sng v xt nghim t phc hi.

 • DIN BIN LM SNG

  Nhn xt: Chc nng sng b e da ngay t lc vo vin (tnh trng sc gim th tch do mt mu. Mch v nhit gim dn trong qu trnh iu tr. Ngy iu tr th 12 bnh nhn khng cn th oxy.

  Giai on nguy kch Giai on nguy him Ngy iu tr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Cn nng (kg) 57,2 62 62,2 63,2 64 60,5 58 58 59 59,8 60

  Glasgow 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

  Mch (L/ph) 170 150 122 120 92 60 52 60 70 53 64 72

  HAT (mmHg) 90 100 130 140 140 110 120 130 160 110 150 120

  HATT (mmHg) 40 60 80 70 80 70 80 80 100 60 90 80

  N cao nht 36,9 39,5 38 38,1 37 37 37 37,4 37,6 37 37 37

  Nc tiu 24g 1400 4900 3700 4600 3300 3200 3200 4200 3100 3100 1800

  Th oxy (L/ph) 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 2 0

  SpO2 (%) 94 98 98 92 100 100 100 100 100 100 100 99

 • 48 gi u

  HI CHN HUYT HC: THAY HUYT TNG

  Tn sut PEX: 12 gi/ln

  48 GI U IU TR XT NGHIM

  Chy mu KHNG CM. Sc gim th tch.

  3500 mL huyt tng 700 mL cryo 2600 mL khi hng cu, 500 mL khi tiu cu my, 900 mL khi tiu cu + 40 l HTKN

  Hng cu 1,41 1,55 T/L, Hb 41-46 G/L Tiu cu 2-14 G/L PT5; APTTs > 100, Fib < 0,5 g/L

  Tng cn (57,2-62 KG) Pro BNP 1570

 • NG MU NGY 1-6

  Nhn xt: Ri lon ng mu khng ci thin trong vng 6 ngy iu tr u tin. 45 gi sau khi vo vin cuc PEX 1 c thc hin. Tng thi gian 5 cuc PEX u trong vng 70 gi ( trung bnh 14 gi/1 cuc PEX), sau 5 ln PEX tnh trng ri lon ng mu KHNG ci thin.

  Ngy iu tr 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6

  Khi PEX 16h30 2h00 15h00 15h00 11h00

  Ln PEX I II III IV V

  Kt PEX 18h30 4h30 17h40 18h00 14h15

  TG XN STC TP1 SP1 SP2 SP3 5h00 SP4 5h30 SP5

  TG KQ 02h15 11h12 14h06 23h07 11h01 19h34 6h55 20h36 6h30 20H52

  PT% 100 >100 >100 >100 >100 >100

  APTTbc >3 >3 >5 >4 >5

  Fibri

 • NG MU NGY 6-12

  Nhn xt: Sau cuc PEX ln th 6 (ngy iu tr th 7), tnh trng ri lon ng cm mu ci thin. Ri lon ng cm mu tip tc ti xut hin sau ln PEX th 6, 7, 8 v 9 (Thi gian PT% ti gim < 10 sau PEX ln lt l 14, 16, 8 v 9 gi). Sau ln PEX th 10, PT ti gim nhng tc chm hn, ch cn b bng huyt tng ti. Tng thi gian 5 cuc PEX sau tin hnh trong vng 113 gi (trung bnh 22,6 gi/1 cuc).

  Ngy iu tr 7 8 9 10 11 12

  Khi PEX 1h00 1h00 19h00 16h00 17h40

  Ln PEX VI VII VIII IX X

  Kt PEX 4h00 3h30 21h30 19h00 18h15

  TG XN SP6 18h00 SP7 TP8 SP8 05h00 SP9 23h00 5h00 Sp10 05h11 5h00

  TG KQ 5h15 19h30 7h12 22h54 23h08 7h18 20h00 01h28 5h54 20h54 06h34 6h31

  PT ti gim 14h 16h 8h 9h 12h

  PT% 50,3 5 1,11 1,04 1,8

  APTTs 121 >100 27,1 >100 24,1 138 23,8 23,9 114 80,4 23,9 27,0

  APTTbc 3,8 >4 1 >4 0,89 4,32 0,88 0,89 3,58 2,98 0,89 1,0

  Fibri 0,56

 • HUYT HC 1-6

  Nhn xt: Thiu mu nguy kch ngay t lc vo. Ngy no cng phi truyn mu v cc ch phm. Lng mu truyn trong ngy th 4 l nhiu nht. Tng lng khi hng cu truyn trong 6 ngy u tin l 4700 mL, tng lng huyt tng thay th 12.200 mL. 60 l huyt thanh khng nc rn lc tre (Trimeresurus albolabris Antivenin) c truyn trc PEX 1.

  Ngy iu tr 1 2 3 4 5 6 Tng

  TG ly mu 19h30 STM 21h30 10h00 SP1 SP4 SP5

  TG kt qu 0h40 20h36 8h56 22h56 12h23 20h56 06h44 19h31 21h48 16h38

  HC (T/L) 1,41 1,25 1,5 1,84 1,55 0,94 1,67 2,79 2,8 2,84

  Hb (g/L) 41 36 44 55 46 28 51 83 85 85

  TC (G/L) 4 2 6 4 14 13 8 6 8 16

  BC (G/L) 10,8 11,9 14,0 12,4 11,7 10,4 9,7 10,56 13,19 8,58

  Trung tnh % 81,3 83,8 82,3 77,5 80 86,2 77,3 76,9 82,4 78,8

  Acid % 0,1 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,3

  Plasma PEX (mL) 2500 2500 2400 2400 2400

  Plasma ti (mL) 1000 1000 1500 800 800 12.200

  Cryo (mL) 400 300 1400 400 500

  Hng cu (mL) 500 1400 700 1750 350 4700

  TC my (mL) 250 250 750 250 500

  TC thng (mL) 300 600 750

  Lovenox (mg) 80 80

  HTKN RLT (l) 40 20 60

 • HUYT HC NGY 6-12

  Nhn xt: S lng hng cu v huyt sc t tng dn trong qu trnh iu tr. Cuc PEX cui cng vo ngy th 10 k t khi vo vin (trung bnh 1 cuc/ngy).

  Ngy iu tr 7 8 9 10 11 12

  TG ly mu SP6 5h00 10h00 22h 5h00 SP9 5h00 SP10 5h00 5h

  TG kt qu 5h08 6h06 10h55 22h55 06h01 19h17 5h54 19h38 5h37 5h05

  HC (T/L) 2,87 2,85 3,13 2,77 2,83 2,93 2,7 2,8 2,95 3,2

  Hb (g/L) 86 88 96 86 87 89 84 86 91 100

  TC (G/L) 54 69 50 81 73 76 24 185 157 160

  BC (G/L) 10,3 11,9 13,0 14,0 14,8 17,5 13,9 14,2 11,8 10,6

  Trung tnh % 79,1 85,1 86,4 85,9 79,5 87,7 76,5 87,4 82 70,7

  Acid % 0,3 1,1 0,3 0,1 0,6 1,4 1,2 1,2 0,3 1,4

  Plasma PEX (mL) 2400 2400 2400 2400 2400 0 0

  Plasma ti (mL) 400 800

  Cryo (mL) 300 400 400 600 400

  Hng cu (mL) 350 250

  TC my (mL) 250 500

  TC thng (mL) 300

  Lovenox (mg) 80 40 40 40 40 40

  HTKN RLT (l) 0 0 0 0 0 0

 • SINH HA 1-12

  Nhn xt: Chc nng thn khng b nh hng. GOT, GPT tng nh t ngy th 2 v 3 sau gim dn. Nng men CK tng cao nht ngy th 3.

  Ngy iu tr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  TG XN 19h30 10h00 10h00 SP2 SP4 SP5 SP6 10h00 5h00 5h00

  TG KQ 21h32 11h54 14h31 5h59 19h48 16h00 5h20 11h44 5h58 6h01

  Glu (mmol/L) 12,6 8,5 5,6 10,9 13,6 9,2 10,2 10,5 12,9

  Ure (mmol/L) 10,2 9,1 6.6 5,6 8,1 7,5 6,2 5,9 7,1

  Crea (mmol/L) 94 80 53 70 64 64 55 53 60 54

  BilTP (mol/L) 5,8 8,1 21,5 24,2 19,7 17 21,7 20,8

  BilTT (mol/L) 2,1 2,4 5,4 6 5,4 6,8 3,8

  GOT (U/L) 25 151 374 150 93 62 48 161 82 62

  GPT (U/L) 12 42 87 41 38 36 35 126 92 97

  CK (U/L) 889 6346 11410 441 423

  Na (mmol/L) 136 140 137 140 135 137 140 130 138 134 133

  Ka (mmol/L) 3,6 3,6 3,3 3,1 3,5 3 3,2 3,6 3,3 3,1 3,7

  Cl (mmol/L) 100 105 108 97 89 93 100 93 97 100 98

  CaTP (mmol/L) 1,66 1,88 2,07 1,94 2,34 2,44 2,38 2,23 2,23

  Protein (g/L) 33,4 43,6 61,3 60,3 63,3 63,4 71,4

  Albumin (g/L) 15,1 26,3 37,2 34 36,2 34,9 38,3

  CRP (mg/L) 0,4 0,4

  Procal (ng/mL) 1,36 0,85 0,66 0,49 0,22

  ProBNP (pg/mL) 1570 650,2 450,3 248,7

 • MT S CH

  Ngy iu tr th 2: BN l m , mch nhanh, chy mu nhiu

  ni (tiu mu, chy mu m o): nghi ng xut huyt no, h

  ng huyt?

  Nghim php ng mu ti ging 2 ln: 180 pht khng

  ng.

  C hin tng: Khi truyn mu c ly mu ra cho vo ng

  nghim b ng ngay.

  t ng thng tnh mch lc mu: kh khn do RLM

 • 3 giai on

  Nhn xt: Giai on nguy kch c thi gian PT ti gim bng 0, lng cc ch phm mu s dng trong giai on nguy kch ln hn nhiu so vi giai on nguy him. Giai on t hi phc do fibrinogen cn thp c iu tr bng truyn cryo n khi t phc hi.

  Giai on nguy

  kch

  Giai on nguy

  him

  Giai on

  hi phc

  Thi gian T ngy 1-6 T ngy 7-12 T ngy 13-18

  TG PT ti gim

 • 12 NGY HI SC CHNG C

  PEX 10 ln vi tng 24.200 mL

Recommended

View more >