thc đẩy mạng lưới tri thức đa phương của nghin cứu xuyn ...knots. lập mạng...

Download Thc đẩy mạng lưới tri thức đa phương của nghin cứu xuyn ...knots. lập mạng lưới hợp tc sng tạo giữa ... Tạo cc điều kiện tiềm năng về nguồn nhn lực v thể chế của cc

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Thc y mng li tri thc a phng ca nghin cu xuyn ngnh gii quyt nhng thch thc

  mang tnh ton cu

  Thnh lp din n xuyn ngnh gii quyt nhng vn v di c, bt bnh ng v mi trng lin quan n ng Nam .

  Mc tiu chnh

  Mc tiuPht trin v p dng cc phng php ging dy xuyn ngnh v ti liu hc tp.

  Thnh lp mng li hp tc sng to gia cc tiu biu thuc v hn lm vin v khng thuc v hn lm vin.

  To cc iu kin tim nng v ngun nhn lc v th ch ca cc trng Gio dc i hc tham gia.

  3

  http://knots.univie.ac.at/

  1

  2

  Thng tinChng trnh: ERASMUS +

  Chng trnh: Quan h hp tc chia s kin thc v thc y i mi

  Loi hnh ng: Nng cao Nng lc trong Gio dc i hc

  Thi gian d n: t ngy 15 thng 10 nm 2016 n ngy 14 thng 10 nm 2019

 • Chiang Mai University (nc Thi Lan)

  Cng tc d n

  Chulalongkorn University (nc Thi Lan)

  Ho Chi Minh City Open University(Vit Nam)

  Southern Institute of Social Sciences (Vit Nam)

  Charles University (Cng ha Sc)

  Vietnam Academy of Social Sciences (Vit Nam)

  University of Bonn(nc c)

  University of Vienna(nc o)

  Lin h: knots.ie@univie.ac.at@KNOTShighereducation

Recommended

View more >