than chet trong rung

of 161/161
Page 1

Post on 14-May-2015

558 views

Category:

Education

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.Page 1

2. Li m uBB lit t chi, b m v cm sau mt v khng b, Elise phi sng cui i cn li trn chic xey. Nhng c khng mt hn mi giao tip vi th gii bn ngoi, v thnh gic ca c vn cnhot ng tt.Mt ln, trong khi Elise ch b ng mu ca mnh i ch, mt c b 7 tui tn l Virginie nlm quen v k vi c v nhng v git ngi xy ra trong vng m n chng kin hay cnghe k li. Nn nhn nhng v n mng y u l tr em, trong c anh trai c b. Cng theoli Virginie, th phm khng ai khc hn l Thn cht trong rngPhi lt c mt n ca hung th trc khi hn tip tc gy n, chnh l cng vic quantrng v cc k nguy him m Elise phi gp rt tm cch gii quyt, nu khng th chnh c sphi mt mng di bn tay tn st nhn. Nhng Thn cht trong rng cng hiu ra rng Eliseang nm c nhiu thng tin c th gip ln ra manh mi v nChng 1TTri ang ma. Mt cn ma to nng ht nh p thnh thch vo ca knh. Ti nghe thy rnhng cn gi mnh rung lc ca s v ca ra vo. C Yvette ang bn lm vic. C ng cccnh ca s li v ci cht. Mt lt na thi, c s mang ba ti n cho ti. Ti s khng ngvo mn no c, v ti khng i. Ri c s ni n ti, v c s ni cu. C s ni vi ti: No,Elise, ng c ngu ngc th, cn phi n cn ly li sc ch. Tht v vn. Cht sc lc duynht m ti c c lc ny l nhng th ang duy tr b xng ny ca ti. Phn sc lc cn likhng gip ti di chuyn ci gh m ti ang ngi mt mnh. Ti l ci m ngi ta gi lngi lit t chi. Khng nhng ti b mt ht tay chn m ti cn b nhiu bt hnh khc na, l mt hnh nh v mt m thanh. Tt c hot ng ca chng hin ti u b treo. Ti va cm,va m, li cn bt ng na. Tm li, ti l mt th thc vt sng. c Yvette ang n, ti nghethy ting bc chn nhanh nhn ca c:-n gi n ti ri!Thng th ba ti ca ti l mt cht nc luc rau v cht m m c Yvette t vo ming tibng mt chic tha nh. N qu nng v ti ang c gn khng phi n n. Ti hnh dung lc Yvette s rt bc mnh.Ti cn nh r khun mt trn mu sa kem vi nhng ln tc mu sng bao quanh ca c. CYvette l mt b ga khong 60 tui nhng vn cn khe mnh. C lm vic cho gia nh ca ti ba mi nm nay ri. C c nhiu k nim vi m ti hn l vi ti. Lc m ti v tri thti mi c nm tui. n khi b ti mt cch y by nm th ti v sng ti y v c Yvettetip tc trng nom nh ca cho ti. By gi c l v em ca ti. Nhn vin y t hng dn choc Yvette cch chm sc ti. C Yvette khn kh phi tm ra, lau chi cho ti, v cho ti n.Khng bit bao ln c cu mong ti cht i cho ri? V c chnh ti na, bit bao ln ticu mong mnh c cht tht s?Khng bit tri ti hay cha. ang l cui thng Nm. Ti khng nh vo ma ny tri tivo by gi hay tm gi na. Ti khng th hi c Yvette iu . Ti chng th hi ai bt kiu g c. Cc chc nng chnh ca ti u khng dng c na. Page 1 3. Khi ti ang ngh ti i Nh Lan vo ma h nm ngoi th chuyn xy ra. Cng vi Benot.Ngy 13 thng Mi nm 1994. Ti cn nh rt r qun o anh mc ngy hm : qun u muxanh nc bin, o pull hp vi qun v giy tennis my xanh. Cn ti mc qun jean, o c trnmu trng, i giy basket mu trng sch s. Cn gi y ti lun i i dp bt v hu nh lcno cng mc chic o ng. By gi n lt bn phi cho ti bit mu ci o ng m ti angmcTi cng Benot i du lch n tn min bc i Nh Lan, n tn la Chausse des Gants.Sng hm , ti Belfast, chng ti ang i n ngn hng i tin t sc du lch. Ti khngnh ci ti ti mang hm na. Hnh nh n bng da mu xanh hay c l l mt chic ba l ksc sc s g . Chnh nhng chi tit kiu ny ang lm ti pht in ln. Tt c nhng th mti tng nhn thy m khng th nh li c! Gi y ti cn c c nhng hnh nh bitbao!Chng ti n ngn hng v ti y cnh ca knh. V ng lc th mi chuyn xy ra.Mt v n. Mt chic t b ci bom cch chng ti mi mt. Ti x cht ngay lp tc cngvi bn ngi qua ng. C Benot na. u tin, ti nghe thy ting n, sau l mt mchy khng khip bng ln, cng lc ti c cm gic nh b nm vo mt l la ln, Benotnm ly tay ti, x ti xung t. Chng ti quay cung trong mt cn lc xoy ton kim loi vknh v. Ti ch kp nhn thy chic t ang bc chy, ch nghe thy ting ku tht, nhng tichng hiu g c. Khng, ti tht s khng hiu nhng g ang xy ra vi mnh, vi EliseAndrioli ny. Mi ngi ku la hong s. Ti cn nhn thy mt ming thy tinh gm vo cBenot, v mu chng bit lc ti c bit l mu khng ang phun ra xi x. Ti cngku tht ln. C ci g p vo u ti. Ti nhm mt li. Gi th ti khng bao gi m mt rac na.Ti b hn m trong gn hai thng. Khi tnh li, ti thy mnh ang Php, Paris. Phi mt lclu sau ti mi nhn thc c l tnh trng ca mnh khng phi l tm thi. Rng ti khng thm mt ra c hay ngi dy c na. Rng ti khng th ni chuyn vi y t hay bc s. Tich bit c s nghim trng ca tnh trng ca ti khi nghe c h ni chuyn vi nhau. Tikhng mun tin iu . y th mCc bc s cho ti hng t cc cuc kim tra, xt nghim trc khi kt lun rng ton b sckhe c th ti b suy gim nghim trng cho d phn ty sng c v nh khng b tn thng.No l v no chnh, trung tm iu tit ca tiu no, c th b cng trng lc Tm li lhng. V phn mt, cng c chung kt lun: thn kinh th gic cn nguyn nhng chc l phi cci g trong no b nh hng v cc bc s khng chc l ti c th nhn li c na haykhng. H cng khng chc l ti c th nghe hoc hiu c nhng g h ni chuyn vi mtngi ln cn vy. Tt c mi ngi u ni nh h, tr c Yvette vn c khng khng tin rngti hon ton nhn thc c v rng mt ngy kia ti s ng bt khi gh nh l Lazare(1) hisinh vy.Vy y. Ti ba mi su tui. Ti tng chi trt tuyt, nh tennis, i b, bi li. Ti tng yu nh nng mt tri, nhng cuc do chi, nhng chuyn i du lch, nhng cun tiuthuyt tnh yu. i tnh yu Cn gi y, ti ang b chn cht trong chnh c th mnh vhng ngy ti u cu mong c cht tht s.Khi ti nghe thy c Yvette lm vic cnh ti, ti lun nh n mt b phim m ti xem trntivi. Phim ni v mt ngi ng thng nh ti, nhng tay chn cn b ct ct na. Chuyn vmt ci thn ngi, b m v cm, lun c gng lin h vi c y t thuyt phc c git mnhi. Benot v ti sut khc. Lc chng ti ang hnh phc v khe mnh, ngi thoi mitrn trng k ung ru vang v sn sng khc cho ni kh ca ngi khc. Page 2 4. C Yvette ang trch mc ti. Cn ti th ang c nut thc n. Tht l kh khn. Ngy nocng th, ti lun t hi ti sao mt s c bp ny ca ti li hot ng c, cn nhng c khcli khng. Ti sao tim ti vn tip tc bm mu v cc dy thn kinh ca ti vn c th lp lunl gc? Ti sao da ca ti vn cm nhn d s ng chm v ti vn c kh nng rng mnh? Ngyno cng vy, t khi ti c th nhn thc c tr li, ti lun hng theo mt mc ch duynht: l c ng. Phi c ng c, c ng, c ng. Cch y hai thng, ti c thnheo mt v t mt thng gn y, ti c th c ng c ngn tr bn tay tri. Ti cng c thc ng c u, nhng ch l nhng ng tc nht thi m ti khng th kim sot c.Raybaud, bc s ca ti ni rng l mt tin b ln. Ri ng ta li i chi lt thuyn bum.Raybaud khng thuc kiu ngi m ngi ta gi l ngi a cm. ng ta lun ngh rng chca ti hin gi phi l trong mt vin nghin cu c bit. Mt tri t bn c kh trng,mt vn rau in t cho nhng cy rau c tnh ngi.Ba ti n xong. C Yvette ang dn dp. C bt tivi ri i ra bt. Bn tin ti. Mt chic cncu m vo mt ta nh Bourge-en-Bresse. C ting ci bo ng, ting ku la v nhngli bnh lun. Ging ni ca pht thanh vin b kch ng cao . Cn mt tin khc na: mt sailm ca cnh st: Mt thanh nin ngi Beur b tn cng nhm do b nghi n trm xe hi Btrng B Ni v. Ti sao chng ti li c mt ci ngn hng vo ngy hm ch?Phi chng l nh mnh? Ti Yvelines, cnh st vn ang tip tc tm kim cu b MichalMassenet Vy nu l s mnh ca ti th ti phi lm g chp nhn c s phn ?Phn nn th c ch g? Mt vng xoy Acoires. Mc qung co vi m thanh nh smrn. Ti nghe thy nhng ging ni y hng khi ca ngi tnh nng u vit ca nhng tm m,x phng, xe hi, giy v sinh, pin, nc hoa, pho mt Tt c nhng th i vi ti dngnh tht xa vi. C Yvette chuyn sang knh khc mt cuc hi tho v ma ty v tnh trng tiphm trong trng hc. Ti lng nghe mt cch chm ch.Bui tho lun kt thc. Khng ai ng nhng tt c mi ngi u chc tng nhau. C Yvetteth di, y xe a ti v phng. C b ti ln ging. Ngy mai, nhn vin mt xa s ti. C tas ko gin nhng bp c bt ng ca ti, s xoa du ln chng v nn bp chng ri hi ti ccm thy g khng. Cn ti th s khng th no tr li c.-Chc ng ngon. c Yvette ni vi ti.Ng ngon hay khng th i vi ti lun lun ch l ban m.***Sng nay, c Yvette a ti i siu th nh mi th by k t khi thi tit tr nn du hn. C ib ra siu th v n khng xa ch chng ti. C Yvette tuyt vi c khng khng i x vi tinh vi mt sinh vt bit suy ngh. Ti vn cn may mn l c th ngi c. t ra l ti cn cth c nim vui sng c cm nhn nh nng trn ln mt, c nghe ting chim ht, ting cixe, ting tr con ku khc, ting ng p xe my, c cm nhn thy mi ca c cy, hnh dungra c th gii si ng v mu sc xung quanh ti. C Yvette eo cho ti mt cp knh en. Cbo eo knh nh th nh nng khng lm hng mt ti. Cn ti th li ngh rng c cho tieo knh ti khng lm bn tr hong s v ci nhn bt ng ca ti.Lm hng mt ti lm g ch?i khi ti a rng iu m ti thiu nht lc ny l khng th nhn mnh trong gng. Tht phphim, chc chn th, nhng liu ti vn cn xinh p na hay khng? Liu u c ti c gngng khng? Ti tin vo ti nng ca c Yvette.C Yvette ti ngi gn mt ci cy. C cho ti bit nh vy. Ch ny tht yn tnh, khng xangi bo v siu th, c phng trng hp nhng bn ngi xu bt ti i. Mt c gi bi Page 3 5. lit xinh p b bt cc bi mt nhm ti phm v thnh nin, ti tng tng ra mt ci tt nhvy. C Yvette vo trong siu th mua hng, cn ti th ngi ch. Ti nghe mi ngi nichuyn v thi tit, v tnh hnh bu c, nn tht nghip, vn vn. Trc khi tr thnh mt cyrau, ti tng iu hnh mt rp chiu phim nh, rp Trianon ca ng thnh ph, khng xinli, Khu th mi. Ba phng chiu c ci to mi. Ci rp l ca tha k ca b ti. Ti pht trin mt lnh vc ngh thut v th nghim, iu cho php ti c mi n khngbit bao nhiu festival v thng xuyn n Paris. in nh, sn khu gi chm ht.Khng, ti khng c php li bt u ng lng thng hi chnh bn thn mnh.C mt th g va ri vo tay ti. Ci g m t. Ti ngeh thy ting chim b cu g gpha trn u. Chnh l phn chim b cu. Ci cm gic dnh phn chim tay lm ti kinh tm.Ti khng th chu ng ni ci cm gic c th khng th c ng c, ti khng th chung ni s bt ng ny na-Ti sao c khng chi tay i?C ai ang ni vi ti. Mt a b. Mt ging ni nh v rt r. Ti khng tr li g c, ttnhin ri.-C , c mt con chim b cu by ln c y.a b hn l phi t hi v sao ti khng tr li g c. N tin li gn ti, ti nghe thy hi thca n rt gn mnh.-C b m ?Tht sng sut, b con ! Ti c gng thu ht sc mnh v c ng ngn tr.-C khng ni c ?Khng, ti khng th. Ti li gi ngn tr ln. Ti thm ch cn khng bit l a b c nngn tr ca ti khng na.-Chu tn l Virginie.Ha ra l mt c b. R rng thnh gic ca ti vn hot ng. Con b t bn tay ln tay ti, ticm nhn c bn tay , mt bn tay nh mt du. Con b nh lm g? , ra l n lau tay choti, ti c cm gic nh c chi tay bng khn hay giy n vy.-Chu lau tay cho c y. C sng y ?Ti gi ngn tr ln.-Khi c gi ngn tr ln ngha l c ng ?Ti gi ngn tr.-Chu cng th, chu cng sng y. Chu ang i ch vi b chu. B chu khng munchu ni chuyn vi ngi l, nhng vi c th khng, v c b lit. C b tai nn ?Ti gi ngn tr ln. l cuc ni chuyn u tin ca ti k t nhiu thng nay. Ti t hi cb my tui ri.-B chu lm vic trong mt ngn hng. M chu l nhn vin th vin. Cn chu ang i hc Charmilles. Chu by tui. C c mun chu k cho c nghe mt cu chuyn khng?Ti gi ngn tr ln v ngm ngh. By tui. Tt c tng lai ang pha trc con b. Ti tng by tui v t ha vi mnh s lm c nhiu chuyn-Ngy xa ngy xa c mt cu b tn l Victor, con trai ca ngi bn thuc l. Cu b rt cc. Mt ngy kia, ngi ta thy cu b b cht trong mt khu rng m ngi ta cm mi ngii vo.Con b ang k chuyn g vy?-Cnh st n nhng h chng tm thy g c. Sau Victor, Thn rng bt Charles-Eric, con traica b Bu in. Ngi ta tm thy cu b trong bi rm dc ng tu, ngi cng dnh ymu. Cnh st n nhng h vn chng tm thy g. Sau l Renaud. V t hm qua, ThnPage 4 6. rng bt i Michal, dc b sng.Con b ny b in tht ri. Sao n li c th sng tc ra mt cu chuyn nh vy ch! C b tvo cnh tay ti v thm th:-Nhng chu bit ai l ngi git chng n.Sao c? Con b ny u ra? B con b u ri?-V chu nhn thy k git ngi. C vn cn nghe chu y ch?Ti gi ngn tr. Nu l s tht? Khng, tht k quc. y hn l mt con b xem tivi qunhiu.-V t n nay, lc no chu cng thy s. Th l trng chu hc km i v mi ngi ctng l do Renaud b cht. Renaud l anh trai chu, c hiu ch?Ti gi ngn tr. C b ny c mt tr tng tng tht bnh hon.-Chu nhn thy hung th khi n mng xy n vi Renaud. Trong mt cn lu nh cui vn.C bit khng, l nhng cn lu bng vi c ca s vi mu pha trn dnh cho bn tr con,lc Renaud ang trong v-Virginie! (ging mt ngi n ng, trm v m). B tm con mi lm pht ri y. B bo con phi ng gn sp bo c m. Con b khng lm phin c ch, tha c? , xin li c!Mi ngi u xin li ti khi h nhn ra tnh trng ca ti.-Tm bit c i con, Virginie!-Tm bit c. Th by no b con chu cng n y i ch.-No Virginie, thi ri! Xin li c!Mt ging ni cn tr, hi lanh lnh. Ti hnh dung ra mt ngi n ng cao to vi tc ngn,qun jean v o polo hiu Lacoste.-C chuyn g ?Ting ca c Yvette.- khng, khng. Ch l Virginie n ni chuyn vi c y. Ti hy vng l n khng lm phinc y.Trong tt c nhng th lm phin ti th y chnh l th phin ti nht. Ting thm th ca cYvette. Ti hnh dung ra cu chuyn m c c th k cho anh ta nghe. No l mt tai nn kinhkhng, vn vn, ri tn tt, m la, cn b cm na, vn vn, no l kinh khng, no l cn qutr, chng cha ci cht, ng thng, khng cn hy vng g, bc s cng phi bi quan, mtcuc i tht bt cngVirginie th thm vo tai ti:-Nu c cn n y vo th by, chu s k phn tip theo cho c.-No chng ta i thi! Tm bit b v c i con!Ti hnh dung ra b con b ang ko tay con b li i.C Yvette t nhng chic ti nilon ng y nhng vt nhn ln i ti ri y xe a ti i.Trn ng i, c ni chuyn vi ti nh c vn thng lm vy mi khi c cho ti i do. C c thi quen ni chuyn mt mnh ri. C ni vi ng Raybaud rng theo c th ti hiunhng iu c ni vi ti. Th ng l nh vy. Cn ng Raybaud th khuyn c khng nn quo tng, v sau li i lt thuyn bum.Trng hp ca ti khng lm ng ta bn tm lm. Bnh qu nng. Ngi duy nht biu l s hyvng l bc s tm l hc thn kinh ca bnh vin, gio s Combr. ng l chuyn gia v phuthut no. ng s khm li cho ti trong ba thng na. i khi ti hy vng l ng s quyt nhphn thut mt ln cui cho ti. Nhng lm th no c th thuyt phc c ng y ch? CYvette vn ni mt mnh khng ngng.-Ti ngh rng h li tng gi ca c bn ln ri. Nu mi ngi m con mun n c ti th chcPage 5 7. tt c phi l triu ph mt. Ti bit l c khng quan tm, nhng cng chng sao.Ti khng hiu sao c Yvette gi ti l c nh th. C lun gi b m ti l ng b, cn ti thl c Elise. Nghe hi kiu cch mt cht. Gi th c ang ni v Virginie:-Tht ng l mt con b xinh xn. B n cng vy. ng l mt anh chng d mn. Nhngngi nh th nhn ci l bit ngay. Con b n mc ngay ngn gn gng, sch s lch s. Cn bn trng rt thanh lch, o polo xanh nht, qun jean sch s, trng rt snh iu. C thy khng?ng tic l c chng thy g. Ti bit l c chng thy thch th g, nhng d sao th n vn nhth. mt mnh nh vy , c th ni l bn b c b ri c. y, c ni vi c ri y,thi nay ngi ta ch yu qu c khi c cn c ch cho h m thi.Bn b ca ti Ti cha bao gi c nhiu bn thn c. S bn ca ti c th m bng ungn tay m thi. Cc bn ti u khng c y: Frank v Julia th sng Paris, Cyrill th vab chuyn cng tc n gn Grenoble, Isabelle v Luc th sng Nice, gn nh ch ti. T khiyu Benot, hu nh ti khng cn gp li bn h na. Nhng ngi bn ca ti m phn lnthi gian chng ti i chi cng nhau th ang Paris. Thi gian u bn b ti cn gi in,nhng t khi Benot cht, cn ti tr thnh tn ph th nhng c in thoi c xa dn. Ti hiulm ch, bn b ti cm thy phin v h mun qun ti i.-C phi ti ang ni n Ajax Vitres khng nh? t nhin c Yvette t hi.C ang tnh ton li bui i ch ca mnh. Ti khng nghe c na. Ti ang ngh n cuchuyn m con b Virginie k cho ti nghe. C ngh n cu chuyn l ti li nh rt r vcu b Victor, con trai ng ch bun thuc l. Tt c mi ngi u bn tn v v n . Thngb b bp c gn mt con knh. V xy ra cch y t ra cng c nm nm ri. Cn v kia,v thng b c ci tn ghp, ti nh rt r l ti ni chuyn vi Benot v n. Ti nh ltrng hp ny cng b bp c. Cnh st nghi ng ng ch nhng khng c kt qu. Nhngnhng cu chuyn kiu ny xy ra qu thng xuyn n ni r ln mt thi gian ngi ta bntn v n, ri thi gian tri i v ngi ta cng qun lun. Th cn cu b Michal? Nh th thchc l mt trng hp mi xy ra? Chng phi ti nghe nhc n ci t ny ti qua bn tintrn tivi hay sao? Ti cn phi nghe bn tin trn tivi ti nay mi c. Vi iu kin l c Yvette ti li trong phng khch. Thnh thong, c y c a ti v phng ri ti li nh l mt ng bn cn git cho n tn ba ti. Ti coi nh mnh ang ngh ngi vy. Ti cn ihi g na. C bt radio hoc bt nhc cho ti nghe. C cm ci lc li trong ng a CD cati, vt b nhng da nhc m theo c l khng hp v nhi nht vo u ti nhc c in hocnhc valse chi bng kn b. Ti phi nghe n hai trm ln bn Riquita, bng hoa p oJava v ti thng m c bp c Riquita v un si n ln.C Yvette sp xp li nhng th mua siu th. C ti ngi trn gh salon di nh nng.Tri bt u nng dn, c Yvette m toang ca s. Ti cm thy gi lt trn trn mnh v mihoa ngoi tri bay vo trong phng. Ti khng th phn bit c mi hng ca chng,nhng ti cm nhn c, ti ht th hng ma xun qua mi ca cc loi hoa, ti ang ngunghin cm nhn nh mt tri.Chung ca reo. C nhn vin mt xa ti. Li mt mn tra tn na.Vn may mm ci vi ti. Khi ang xoa bp nhng bp c cng cng ca ti th Catherine, cnhn vin mt xa bng ku ln vi c Yvette ang trong bp:-B nghe thy khng? Ngi ta tm thy thng b b bp c.-G c? c Yvette va kha vi nc va tr li.-Thng cu Michal Massenet, La Verrire. M n n nh ti v b au c. B ta b mt cp gy nm ngoi. H va tm thy n trong rng. B bp c.Ging ca c Yvette cng gn hn. Ti hnh dung ra c ang lau tay vo tp d bng vi cotton Page 6 8. ainhoa. C ni ging y phn n:-Thi bui g vy! N bao nhiu tui ri?-N mi tm tui. Mt thng b xinh p tc xon. Ti va mi nghe v bn tin lc ba gi.Xc ca n c mt ng nh c tm thy gn b sng. ng ny ang quay tr li xe ca mnhvo gia tra th pht hin ra n. N b cht t ra cch y hai mi bn gi ri. B c tngtng c c sc m n phi chu ng khng? Ti m c con nh th khng bao gi ti chng ra ng vo lc ny u. B c thy y l v th t trong vng nm nm khng?-V th t ri c ?-ng th y! Hi u cnh st khng tm hiu cn k, nhng m by gi th-H c manh mi hay du vt g cha? c Yvette ct ngang. C rt thch c truyn trinhthm.C Catherine cao to hn l ang bu mi:-B ngh th ? H vn ang cht vt lm, nh c y y ny. C ta ni thm v vo vo bpchn ti.C Yvette hn l phi c thi ch bai v c Catherine vi ni li ngay:-D sao i chng na th c y cng rt tin b y ny. Tht tuyt vi.C Yvette khng cho Catherine ngh tay:-Nhng m ny, c phi Michal Massenet l thng cu chi n piano trung tm vn hakhng?-ng l n. Rt l , chng y tui m sm c ti nng y.Hai ngi n b tip tc tn mt lc na v cu b v ti khng b st mt chi tit no.Michal Massenet, tm tui, hc sinh lp Ba trng Charmilles, mt ngi trng mi Khu th mi. B cu b l gio vin trng o to li xe, cn m l th k. Mt hc sinh ngoan,gia nh ha thun m m. y ng l mt ti c tn bo c Yvette kt lun.Gi th ti ang nm trn ging. C Yvette tt tivi. C l mi mt gi. C s n gingti lc ba gi xem ti c cn g khng, xem ti c b kht, mun i v sinh hay c b nngkhng.C Yvette tht nh mt v thnh. Thnh Yvette. Ti hy vng ngi bo tr ca ti tr lngxng ng cho c. Ch ti chnh l ngi bo tr ca ti. Ch tn l Fernand, em trai ca ngicha qu c ca ti. Ch ti iu hnh mt cng ty xy dng gn Nice, v l mt ngi trungthc.Nhng khng phi l cu chuyn ti nay. Ch ngy hm nay, chnh l nhng v gitngi. Chng ti nghe bn tin lc hai mi gi. Tht may mn l khi c mt chuyn g lm c Yvette quan tm l y nh rng c ti ngi gn c c c th bnh lun vi ai .ng nhin l ngi ta li ni v cu b Massenet. Cu b b bp c. Ngi ta cng lin h nmng ny vi nhng v n trc y xy ra trong vng nm mi khng mun: VictorLegendre, b bp c ti Valenay nm 1991; Charles-Eric Galliano, b bp c gn Noisy nm1992; Renaud Fansten b bp c trong khu vn ca cha m mnh ti Saint-Quentin nm 1993.Khng mt v no c lm sng t. Thm vo , nh pht thanh vin ni, c nhiu i iutra lm vic vi tng v: cnh st tham gia hai v u tin trong khi i iu tra hnh s li iutra v th ba. Tm li, v n Michal Massenet li cng ch c nhng cuc tm kim m thi. CYvette khng ngng tht ra nhng li than vn v tha m cnh st v nhng k b m nh tnhdc, rng phi phu thut ct b thy v no ca bn chng.C ting chim c ku ng xa. Ti mun nm nghin ngi v ti chn phi nm nga mi ri.C mt m nm nga li mt m nm nghing. Ln no cng th, c Yvette k cho ti nhngchic gi gia u gi v bn chn theo li khuyn ca ng Raybaud trnh t vo nhng huyt Page 7 9. gy ra nhng mng hoi t. Tht l chn khi m no cng phi nm nh th ny. Stop, khngthan thn trch phn na. D sao th con b Virginie cng ni tht. C nhiu a b b m st,trong c anh trai ca n. Tht kinh khng. Ti hiu v sao con b mun ni n chuyn .Ti thy r ging ni t qung y lo u ca con b khi k v nhng v n mng. Hn l nphi lo lng lm Ti rt mun gp li con b, khng, ti mun ni l ti mun li cnghe n ni chuyn. Charmilles? Chng phi y l tn ngi trng m con b k vi ti l nang hc, mt ngi trng to bng knh vi nhng ci cy trong mt ngy no s mc ln haysao?Ti ang thiu thiu ng bng git mnh tnh dy. Lm sao m con b li bit Michal Massenet?Con b ni rt r rng vi ti: V t hm qua th n lt Michal, bn y gn con sng.y th m c Catherine ni r l xc cu b ch c ra vo tra ngy hm nay. Vy th lmsao m con b Virginie c th bit c chuyn vo lc 10 gi sng ch?V con b nhn thy n. Con b trng thy ci xc.Hoc l n trng thy n mng.Chnh v vy m con b bit r mi chuyn. C th l con b ang i do chi gn v nhn thy tt c. Con b khng ni di khi ni rng n bit k git ngi. Nhng cng phini rng ti khng bit con b l ai c. Virginie. Ti lc li trong tr nh. Ti nhn thy rtnhiu a tr, rp chiu phim hng ngy. Ci tn Virginie duy nht m ti cn nh l con bVirginie to ln khong 10 tui rt hay n ko. Cn Virginie ny mi ch 7 tui, do khng thl Virginie kia c. Thm na, Virginie kia c ci ging nghe chi tai, trong khi Virginie nyli c ging ni du dng, bnh tnh. V lnh.Nu con b ny nhn thy k git ngi th cn phi lm mt iu g . Nhng vic g ch?Ti th khng th bo cho cnh st bit c. Thm ch nu c mt php mu no m ti cth n ch cnh st th ti s ni g vi h y? Chng nh ti s bo h phi i tm mt con bby tui tn l Virginie m ngay c ti cng khng bit n sng y hay mt trong nhngkhu chung c no quanh khu rng?Ti ch lm c mi mt vic, l ch n th by.Ch thch:1.Nhn vt trong Thin cha gio. Theo sch Phc m, Lazare l bn ca Cha Jesus, l ngiu tin c Jesus lm cho hi sinh (tt c cc ch thch trong sch u l ca ngi dch).Chng 2TTri sng t lu. Ti ng dy rt sm. Ti bit vy v ti phi ch mi mi thy c Yvette nphng ti, dng ti dy, mang ci b n, ra mt v mc qun o cho ti. Ti rt vui v cth kim sot c t nhiu vic i v sinh ca mnh. iu lm ti an tm. N cho ti cht hyvng mt ngy no ti c th c c mt cht t ch. Ti rt hi lng v c th c ngngn tay, lc lc u v mm ci. Chng cn phi quan h tnh dc. Chng cn phi ni c.Nhng phi nhn c. Phi nhn li c. Phi giao tip c vi ngi khc. Ti sao khng aitng ti mt chic my tnh iu khin bng m thanh nh? C phi v ti khng giu c v cngkhng ni ting chng? Cn phi nhn vo thc t ch!Ging ca ti c trang b mt thit b c bit cho php c Yvette c th trt ti vo xe y.Ti ngi yn trong xe. Khi chng ti ra ngoi, c Yvette mc qun o cho ti. ng l mt Page 8 10. cng vic kh nhc. Ti c mc mt chic o T-shirt lc no cng b cht ly lng, mt chicvy ngn b ph kn bi mt chic chn chong ca ngi ct. C cn eo cho ti cp knh,qun chic khn qung quanh c v bo ti rng gi ngoi tri hi lnh. Cn ti th ang munchy ra v nng y ny. Chng ti ln ng. May l nh chng ti c cng cao vi mt khuvn nh. Chnh nh n m ti khng phi trong mt trung tm chm sc c bit. Chnh lnh n v tin m ch ti thu c trong vic bn rp chiu phim. Ti cn nh ln ch n thmti vo cui thng Ging. Ch t tay ln vai ti v ni ging trnh trng trong hng gi lin:Nghe ny chu gi, ch suy ngh k ri. Chu cn tin, cn ngi chm sc cho chu. Ch quyt nh bn rp chiu phim. Ch tin rng Louis s ng (Louis l ngi cha qu c cati, ngi thnh lp doanh nghip chiu bng ny). Ch bit rng chu rt yu n, nhng rpchiu phim th c th mua li c, cn i chn ca chu th khng. Th nn cn phi dn htsc lc cha khi bnh cho chu. M chuyn th tn km lm. Ch mun chu c iutr mt cch tt nht, tt c nhng g c th tt nht cho chu. Mt chic xe y tt nht. Chuhiu ch? V vy ch bn rp chiu phim. Bn cho ng Jean Bosquet.Ti tc in ln. Bosquet ? Bn rp chiu phim cho tn v li chy chic xe Jaguar v lm giubng nhng b phim con heo trong nhng nm 70. Lo ta c nhng phng chiu phim xu nhtv c nht. Lo s lm g vi rp Trianon ca ti?Chic xe y ln lc xc trn va h v lm cho ti nh n nhng chuyn ny. C Yvette thlun mm bnh phm nhng th m c nhn thy: no l chic o ma mi ca b gio Berger,ngi khng nn mc qun o di v qun o di lm cho b trng ging mt ci thng t n (thng ng ru ) hn; no l kiu tc xa n thm hi ca con b Sonia ng thng c nghrng ci chng ch hc ngh lm mng tay mng chn ca n c th lm cho n tr thnh mtngi sao mn bc vy, vn vnC ting ai ni lm ti ch .-! B Massenet ng thng, m ca cu b ng thng Michal ka. Cc b chc cn nhMichal ch, ci cu b m ngi ta tm thy trong rng th by tun trc, cu b tc vngv xon thnh ln y, lc no cng rt l php Trng b y bun lm! Mt thm qung. Vym vn i ch c y. B y tht l c ngh lc. Ti n phi i ch khc thi. Thi cho ccb nh, ng bo v cng khng xa y, ti phi nh ng ta trng h mt cht vy. Cht xu nagp li nh.Ti nghe ting b ta va lm bm va b i xa, lc tm v tin thanh ton xe hng ca mnh.Ti nh ang n mnh mai phc vy. C mi khi c bc chn li gn l ti li cm thy nhngbp tht c mnh rung ln. C phi con b y n?V, tht bt ng, con b kia ri.-Cho c. C khe khng?Ti gi ngn tr ln.-C c mun chu k cho c nghe phn tip theo khng?Ti gi ngn tr ln hai ln.-Cnh st y, h tm thy Michal. trong rng. Cu y cht tht ri. Chu bit l cnh stang tm k st nhn, nhng chu khng th ni vi h l chu bit k git ngi ang u, vh s hi chu v sao chu bit, c c hiu chu khng?Lm sao m ti hiu c ch!-Chu bit v chu i cu c vi cu ta. Nhng khng phi cu c tht. Chng chu buc mtsi dy vo mt ci gy v gi v cu c. M cu y khng mun cu y chi gn con knhnhng chng chu ni di l chng chu s i chi bng xe p. Sau th chu chn ngyvic cu c v cu y ni l cu y s cu ht c, cn chu th chng c con no. Chu ni vi Page 9 11. cu y l chu s v nh. Chu b v, nhng chu li nhn thy mt cy nm rt p. Khi chungng u ln, chu thy cu y gp ngi kia.Ti mun lay cnh tay con b. Qui qu, gp ai ch?-Lc chu bit rng cu ta s cht, cng ging nh nhng a khc, v lc no cng th. Chumun b chy, nhng chu trn sau mt ci cy. Chu mun bit r chuyn .Ging ni yu t ca con b ngn ln, ri sau n tip tc vi v s hi:-Michal, cu y cho Thn rng v sau , chu thy mt cu ta thay i. Cu y li li mtbc, ri li bc na, sau th cu ta ng. Cu y rt to con, c thy y, cu y c ngi lnnhng qu mun ri. Bn tay ca Thn rng nm ly c cu y, n lc lc cu y. Cu y tr nn lng, ri tm ti, ri li cu y th ra khi ming. Cu y li ng xung t, hai mt m to.Chu khng dm nhc nhch, ngi chu nng bng ln, c thy y, chu m hi nhngchu bit l khng c ng y. Ri cnh tay y bung cu ta ra-Con vn y , h c b nhiu chuyn? Con khng th c y yn tnh c ?B c b hn phi rt gn ti. Ti ngi thy mi nc hoa, thm mt mi ht tiu. Ti khngcm thy c nh mt tri na, hn l anh ta ang ng trc mt ti, ging anh ta nghe rt gn,rt du dng bng tr nn nghim khc.-Khng phi l ti khng mun con b ni chuyn vi c u, ch v l ti khng bit l n clm cho c cm thy b phin khng. Cho c. Con b trn ti n y-Khng sao. C Elise lun yu qu tr con ting c Yvette Ti khng ngh l c y thayi. C y lun rt vui khi bn tr con n xem phim hot hnh. ng bit rp chiu phim LeTtrianon khng?-Vng ti bit. Trc y chng ti sng Saint-Quentin, chng ti va chuyn n sng Boissy, khu Merisiers.Saint-Quentin! Cu b Ranaud m ngi ta nhc n bn tin b git Saint-Quentin!-, chng ti sng ngay cnh ! Vy chng ta l hng xm ri! Tht trng hp qu! C Elisey l ch rp Trianon.Sao m c Yvette li mun k l chuyn i ti nh vy ch? Gi th anh ta s ngh ti l mt cgi gi lun nhi nht cho bn tr con nhng cy kem que ri v v vo u chng.Nhng chic ti ca c Yvette nm trn i ti. Chic xe y ln bnh. C Yvette vn ang nichuyn vi b ca Virginie. Tht hay qu!-Con b con nh anh trng ng yu qu!-Ai cng bo trng n nh thin thn, nhng n nghch nh qu s y! Phi khng Virginie?-Anh c my a?-Ti , ti cn mt chu trai na. , y ri, xe ca ti y ri. Xin cho b vi c. Ti xin li,ti cng mun ch b v c v cng, nhng v ci xe y-Anh t t qu. D sao th i b mt cht cng tt lm.. c Yvette tr li y t nh.-Tm bit c Elise. Hn gp li c th by! ging ni trong mt ca Virginie. Tm bit b.-Tm bit Virginie. B tin rng c Elise s rt vui nu chu n cho c y, nu nh anhkhng cm thy phin.- khng h tha b. No nhanh ln Virginie, m con ang i chng ta y. Tm bit b.C ting ng ca xe.C Yvette tip tc y xe.-Ti khng hiu anh ta mun ni iu g v con trai ca mnh. Tht l lng! C v nh anh takhng mun ni n n. Chc chn c chuyn bun g trong gia nh ny. D sao th con bny rt mn c. Tht l vui khi thy bn tr con c tm lng nh vy. Ti nhC Yvette ang mi m trong mt ch rng ln v bn tr con di tr v xu tnh m c Page10 12. tng gp. Ti khng nghe r c ni na. Ti ang suy ngh. Virginie ni l anh trai con b b cht. Thi ca ng b cho thy iu l ng. l mt im c li cho con b. Ch cnbit thm liu anh con b c phi tn l Renaud hay khng. Nhng nu Virginie tn mtchng kin v st hi Michal th con b ang gp nguy him. Tn git ngi chc chn s quytnh kh con b. Tr khi hn khng bit l con b trng thy hn. Nhng lm sao m bitc ch? Ti khng th chu ng ni s bt lc ny na. Ti thy nght th. Ti c cm gicb giam cm trong mt chic o tri cho ngi in v ang van xin ng bc s cng b in giithot cho ti. Nhng khng ai gii thot cho ti c. Ti mun tht ln tht to ln. Nhc cnh tayln. n gin nhc c cnh tay ang ght ny ln.- ka! C ang ra m hi ka! i , ti s tho khn qung ra!ng ri, tho khn ra, buc nt li v treo ti ln cnh cy i, ch t cng cho ti cht ngi! Ti chn lm ri. ng cho ti suy ngh v nhng cu chuyn ny na. Phi bm ly thcti! Con b Virginie l c tht. N ang gp nhiu vn , nhng vn rt nghim trong. Ticn phi bit b con b l ai, phi bit tn anh ta. Ti cn phi lm mt ci g . Nhng trctin ti cn phi c ng c !***Ngy no c Catherine cng n chm sc ti. l mt c gi cao ln tc vng. Ngi cdong dng, dng th thao, buc tc ui nga v hay mc qun bng si tng hp. C thngxuyn tp mn aerobic. Trc khi b tai nn, thnh thong ti c nhn thy c i xem chiu bngcng bn trai. C ch chi vi nhng anh chng cao to tc ngn, c i m c nh bm cht lymy anh chng . Ti khng lm n c ta v c bao gi ti ngh n lc phi cn c tachm sc ti u. Vi li ti thy c ta khng d thng lm. Ti thy tht kh khn khi phichp nhn rng ti b b buc chn tay v s phc hi chc nng ca ti ph thuc vo ci b ckh kho ng ngn to cao ny vi nhng quan im cn quyt on hn c mt ci n giaothng v dng nh lc no cng nh l hc thuc lng bn tin thi s mi pht trn tivi vy.Nhng trong trng hp ny th c Catherine c ch cho ti. Rt c ch. C ta khng th no imming trong vng nm pht c. Nhng cu chuyn di v tn bao quanh ti, lm ti b phthuc hon ton vo chng. Tht l tt qu! Trong tnh trng hin gi ca ti th ti phi cm nCha sinh ra nhng b tm nh vy. Tri vi nhng g ngi ta c th tin, ti khng h c mun thot khi s im lng ng qu ny suy ngh v s tn ti tng i ca v tr. Timun sng. V ti cn sng.C Catherine ng l ngun thng tin v tn. C cng vi c Yvette ng l nhng c phivin vng ngoi . Thng qua my b c ny, ti c th bit c con b Virginie l ai.-B c nghe tin g khng? c Catherine hi trong khi ang ko cng tay ti.-Khng. C tin g th? Lc chng ti ang n tra trong vn, tri qu p.-Cho c y n tht khng d! c Yvette m chiu, th thm trong khi ang bp c ba u cati.Th y, c nng , th m ngi ta vn phi nui sng con ngi lit ging lit chiu ny y.Xin li l iu li chm n phn su xa nhy cm nht ca c.C Catherine li tip tc:-Ngi ta li ni v thng b Michal. Vn nhng chi tit c ca tun trc, no l trong rng,ri th ngi cu c tm thy xc thng b, vn vn, bi v by gi h chc chn hung th lmt k b m nh. C l hn git bn a ri cng nn! Bn a tr khong tm tui b git!Trong vng bn knh nm mi cy s. Tri t, c ngh n bn tr i chi mt mnh trongrng m xem!-Th h khng pht hin ra iu g ? Du chn, vt bnh xe hay mnh vi g ? c Yvette t Page 11 13. ra lo lng, c v nh sn sng tin hnh cuc iu tra lm ri.-Khng, chng thy g c. Tt c bn tr ng thng y u b bp c.-Th c b cng bc khng?-Khng, ch b bp c thi.-Tht k l! c Yvette va lm vic va lm bm. (Chc l c y phi lm tung bi m ln y). Nhn chung th bn git tr con thng c mt ng c tnh dc no .-Th ? Khng thy h ni n. iu ti t l ti bit m bn tr, t nht l m ca ba a. Mtb l nhn vin bu in khu La Verrire. B th hai l nhn vin thu ngn Leclerc. Cn b thba l b Massenet, bnh nhn ch ti, ti ni vi b ri y.-Th cn nhng ngi khc?-Nhng ngi khc th ti khng bit. Trn tivi, h ni rng ng b lm ngn hng. H khngmun b quay phim.L h, chc chn l h. Nu ch mnh c Catherine c th bit h nhng s thay i c g cch? C ta s chng bao gi bit c ti khng phi l mt cng rau. Chnh v th m c ta phi mt n ti. Ti tng tng th ny: ti s th pht cho c ta mt tn hiu kh phc tpng bc s Raybaud n. Li nhng cuc kim tra khc nhau nhng ln ny lu hn mi khi.Cng bnh thng thi. Tri ang ma v hm nay ng ta s khng th c nhng chuyn i dobn h. ng ta s nn khp ngi ti, cn ti th c nm ly c hi gi ngn tr ln nhiu lnkhng ngng. ng ta gi c Yvette n v hi xem ti c thng xuyn lm nh th khng.C Yvette tr li rng c chng bit g c. ng Raybaud yu cu c Yvette thng xuyn ch n vic . Ti nheo nheo mt v c gng quay u, nhng chng c kt qu g c. ng ta chorng ti b mt cn chn ng v c gng gi cht ti vo xe y cho n khi tnh trng ca tikh hn. Ri ng ta kt lun: c v nh ti phc hi mt s dy chng vn ng. ng ta sbo vi gio s Combr. ng ta cn ni thm: Nhng ng qu hy vng. c th ch lnhng phn ng mang tnh phn x, nhng cn co git c hc m ngi ta gi l s co ng mthi.Sut tm thng tri, c th ti sng trong mt ng hm khng c nh sng. Nu ch lnhng phn ng Khng, khng c mt hy vng.-C Elise! H hu! Ti y!Yn tm i c Yvette, ti khng b cuc u. Ti lun lun ngi trn xe y nh mt gi quang i c m y ny.-C s khng on c l ti gp ai u. Ngay trc ca bu in. Virginie v b m con b.Tht ng tic l c khng cn ci rp chiu bng na, nu khng th ta c th mi h vi buiphim. Tun ny h chiu phim Thng ip ca rng gi.Tim ti p thnh thch nh c c mt n voi ang diu hnh trong lng ngc.-Ti ch cho h nh ca chng ta, v h sng gn y m M con b tn l Hlne. Mt phn rt xinh p, mnh mai, tc nu v c cp mt to mu xanh, da trng mut. Cn ng b tn lPaul. Paul v Hlne Fansten.ng l h ri! Virginie ni ng: anh trai con b b st hi.-ng b trng rt lch s, p trai nh l Paul Newman y, ci m - c Yvette ni tip Rt nng, trng rt ging trng nhC mun ni l trng rt ging Benot ch g? Chu bit r m. C th nh vy c khng? Chc mt Benot m thi. V li, trng anh ging Robert Redford c-Chng ti ni chuyn vi nhau mt lt, ri ti mi h n nh mnh chi. D sao th h cngl hng xm lng ging. C bit sao khng? H nhn li n nh mnh. Th t ny h s ncng con b con.Page12 14. Hn l c Yvette k l v s phn ca ti gi lng thng ca h v mi c h nnh chi.-Ti on ng chuyn v con trai ca h m!C Yvette h thp ging nh th l chng ti ang trong nh th vy:-Thng b b cht cch y hai nm ri. l mt trong s nhng a tr bt hnh b bp c, cc thy khng? M ca Virginie ni c y khng mun nhc li chuyn c, th l ti cng khngni n na, c bit ti y Mt mt a con tht l kh khn, nhng bit l n b st hi ththt lng nhin khng phi l chuyn m ai cng mun nhc n ri. Renaud Fansten. Nm 93,ti i du lch rt nhiu. Ti tham gia rt nhiu festival in nh, ti khng nh r lm v saonhng l thi k m tnh cm gia ti v Benot khng nhiu trc trc, c l v th m tikhng n v git ngi . Hlne v Paul Fansten. Paul. Mt ci tn tht ph hp viging ni ca anh ta. Mt ngi n ng t tin. Mt anh ta mu sng hay sm? Tc anh ta munu phi khng? Ti hnh dung tc anh ta c mu nu. Cn Virginie c tc vng, di nh tc bpb. Phi chng anh chng Paul p trai v con gi anh ta s n thm chng ti? Ti khng chclm.****Ti bn chn i n th t. Ti c cm gic nh thi gian ngng tri vy. Ti cm thy lo lng,n lm ti nh li bui hn h u tin vi Benot.V ri chng ti ang y. Ti c cm gic nh ngi trn mt cc pin in vy. Tht k quc.C Yvette tt bt t sng n gi. Ti bit r c lm. Chc chn c chun b mt tra honhtrng nh in Buckingham y. C Yvette tm ra cho ti, mc qun o v chi tc cho ti(khip) c nh th ngi ta ang chi chut cho mt c n sinh trung hc sp c trao bng ttnghip vy. Ti khng sch s, gn gng trong mt chic ma h bng vi cotton ( khng phil mt trong nhng chic vy ca c Yvette) v c t ngi trong salon gn ca s ang m.Ti t hi kiu tc ca mnh trong nh th no. Ti khng chc l tc ti vn cn mu nu,ngi ti vn nh v mnh, nhng ti chc hai m ti hm su, lm cho mi di thm ra, vchc chn l da ti trng bch nh vin aspirin vy. Th cn ci si lng ngu ngc mc dicm ca ti? hon ton khng nhn thy u Ben ni th. Anh c ni th thi, ch by gith c l n di ti u gi ri. Mt b xng trong b vy bng vi visy vi mt si lng dikhng khip di cm, chc l chng khng tht vng c snh i vi nhau.C ting ch sa u . Tht v vn, lc no cng phi c mt con ch ang ght sa u. C ting chung gi ca.C Yvette lao vi ra. Ti nt nc ming. Ti mun c soi gng trng b dng ca mnhth no. C nhng bc chn nhanh, v nhng bc chn chm hn. Ai chy v pha ti vmt ging ni nh v trong tro:-Cho c Elise!Ti gi ngn tr ln. Virginie t bn tay mnh ln tay ti. Tay con b tht m p. C ai vabc vo phng.-Xin cho b!Ging ni trm. L anh ta, Paul.-Cho b!Ging ni ny nh nhng v t tin. Hn l Hlne.-Xin mi anh ch ngi ting c Yvette bn ci bn ln ku ct kt.C ting va chm trn trng k bng da. C l h ang ngi xung. Ti hnh dung h ang kno quan st cn phng. Nhng chic gh bng da, t ch bng g cy anh o, t buffet vi dnPage13 15. hifi, t k tivi, chic bn thp bng g, gi sch, ci bn hnh tr ni ti tng sp xp giy t camnh trn Ti nghe thy ting nhng bc chn nh nhn ca Virginie ang do mt vngtrong cn phng.-Virginie, con khng c ng vo th g u nh!-Khng u m, con ch nhn thi. y c c mt b su tp ca Bcassine.Ti gi nhng cun truyn ca b ti. Ti hy vng mt ngy no s c chng cho conca ti vi Benot. Nhng chng ti khng c thi gian lm vic .-Chu c th c mt quyn c khng ?-Tt nhin ri, chu gi ca b. Ny cm ly v ngi xung y no!C Yvette Virginie ngi trong gh salon to gn ti.-Nh rng qu nh! Hlne ct ting.- vng, ng th. No li y, ti dn anh ch i thm nh.H va ri cn phng va ni chuyn phim. Ngay lp tc, Virginie tt ngay xung gh v ngn bn ti. C b th thm vo tai ti:- lp, c gio y, c hay mng chu v chu khng thuc bi. Nhng chu khng hc c vchu s lm. Chu bit l tht ngu ngc, v ch c bn con trai b git thi, nhng chu vn slm. Bit lm sao c nu nh Thn rng i th sao? C xem phim ngha cuc sngcha? B chu thu phim v nh xem. Vo mt lc no , Thn Cht n g ca nhnhng ngi n mn pat b tm c bo vi h rng h s cht.Con b ang ni n b phim ca Monty Python. Chu ni nh l c cha xem n y! l mttrong nhng b phim m chng ti thch nht. Ti cho chiu phim ny t nht cng phi miln ri. Virginie nghing ngi vo gn ti hn, hi th nh m p:-Chu s Thn Cht lm. Mt ng y trng gm ghic ng s lm. Chu ch mun n sng Disneyland, trong lu i ca Cng cha ng trong rng thi.Ngay c khi ti bit phi ni vi Virginie th no th ti cng khng th. C Yvette v b m conb ang quay tr li, ti nghe thy ting bc chn ca h vang ln trn lp vn sn c ph mtlp cht do trong sut. H ang ni chuyn v thi tit, v nh ca, v gi c t . Chng cg th v c. Virginie khng ni g na. Ti bit rng con b ang c truyn tranh Bcassine vti nghe thy ting m trang u n. Nghe thy con b ngi yn c truyn trong khi n va kcho ti nhng cu chuyn ng s v ngi ln ang ni chuyn lm cho ti c mt cm gic kl khng thc. ng vy, ti kh c th chp nhn nhng chuyn Virginie k cho ti nghe l stht. Bng nhin ting ni m p ca Paul lm ti git mnh:-Ti khng lm phin c ch?Anh ang hi ti phi khng?- khng u. Ti chc chn l c y rt vui. c Yvette ang tr li thay ti. C Elise y lcno cng thch c nhiu ngi xung quanh mnh.Paul th di nh c mt iu g cht lm anh bun lng. Ti c phi l mt con ngi lngmn khng? Anh ta c ngh n ti lc anh ta ang nm trn ging khi ti n, mt trng angph bu tri bng sc trng ca mnh? D sao i chng na, ti gn nh chc chn l ang nghv anh ta, v hnh nh anh ta m ti tng tng ra: mt ngi n ng dong dng cao, tc nuct ngn, dng mnh, cnh tay di, khun mt kin nh vi i mt sng C l l v gingni ca anh ta an i ti, lm ti c lng tin. Ti cm thy qu c n. Hlne, v anh cng cv rt d mn. y chc chn l nhng ngi m ti s rt vui c gp mt, l trc ythiHlne, Paul v c Yvette ang si ni ni v chnh sch ca hi ng nhn dn mi bu.Virginie ng dy t cun truyn ln gi sch. Lc ny con b rt gn ti. Ti cm nhn cPage14 16. sc nng ta ra t c th nh b ca con b nh l mt bn tm y bt. Con b th thm vo taiti:-Chu tin l Thn rng khng thch cng vic ca mnh u. Nhng ng ta buc phi lm th. Cthy y. Vic n phi th, bp mt pht, ng ta cn git mt a tr con. C mt ng cnh st,mt ng thanh tra no hi chu nhiu ln. Chu thy ng y c ci u nh mt anh h ynn chu gi ng ta l Bonzo. ng ta c mt b ru rm mu vng v ci u b x tc nh rmy. ng y mun chu ni cho ng y nhng iu chu bit nhng chu khng th. Chu chngth ni g c, khng th ni cho ai bit c, tr c, v c khng ging h.ng l ti b cm nh mt nm m vy. V cnh st n hi Virginie, v c l l cnh st hi tt c bn tr c th trng thy iu g .-Renaud khng bit g v Thn rng c, anh y khng phng v th l Thn rng tm canh y. Chu bo anh y khng c chi trong lu v chu thy Thn rng quay tr li vci vi anh y. Nhng anh y khng nghe li chu. C vn cn nghe chu ni y ch?Ti gi ngn tr ln. Ti cm thy hi bng hong.-Virginie, con ang lm g vy? Ting ca Hlne c v hi lo lng.-Con ang ni chuyn vi c Elise thi.C ting ho hng hng-Chu c mun mt t nc ch khng? Hay mt cc scla h chu yu? c Yvette hi.-Khng , chu cm n b.-Virginie, con li y mt cht no! l ting ca Paul.C ting th di hi bc mnh ca Virginie.-Chng ta chng bao gi c yn tnh c!Ti hi mm ci. t ra th ti cng c cm gic l mnh ang mm ci. Ti khng bit ti cinh vy th mt ti trng nh th no, khng bit n din t thi g na.-C khng c khe h c Elise? c Yvette t ra lo lng.Ha ra l n ci ca ti khng ging ngi ang ci.-Sp n lc chng ti phi i ri. Chng ti c mi n nh my ngi bn n ti Hlneni. Chun b i i con, Virginie!-Anh ch phi li chi nh chng ti y nh! Anh ch thy y - (c Yvette h thp ging). Ti c cm gic l c y kh hn nhiu t khi c y bit anh ch v chu Virginie. C y ch cmt mnh Chng ti rt vui mng n anh ch li chi.-, chng ti s c gng. Chng ti, anh y nhiu vic lm, ng khng Paul? D sao thcng xin cm n b. Tht th v. Con cho b i Virginie!-Tm bit b.C b chy li bn ti. Ti nut nc bt.-Tm bit c Elise. Chu rt thch nh ca c. Chu thy c rt d mn.C b hn vo m ti:-C c thy chu ng yu khng?Ti gi ngn tr ln.C ting th thm cng vi bc chn nng nhc ca c Yvette.-C Elise?Ti c ng ngn tr.C Yvette nghing ngi v pha ti, ni to v rnh mch vi ti:-C c nghe thy ti ni khng? Nu c nghe thy ti th c gi ngn tr hai ln ln nh.Ti gi ngn tr ln hai ln. Page 15 17. -Ly Cha ti, ng ri. C y nghe thy chng ta ni chuyn. ng bc s nghi ng ng. Tibit r l c y hiu bit mi chuyn m.-Tht l k diu! Hlne th tho.Ti nh mun bt dy khi gh cng vui vi mi ngi.-C chuyn g vy? Virginie hi.-C Elise nghe c. C y nghe c chng ta ni chuyn, c y hiu chng ta!-, nu khng th th b mun chu ni chuyn vi c y nh th no c?-Nghe ny b Yvette, chng ta cn phi bit ti mun ni l chng ti rt vui mng cho chai ngiVn l Hlne ni. C v nh Paul hi nht nht.C ting ni chuyn n o ngoi tin snh, ri c ting ng ca. C Yvette ni chuyn inthoi ri. C gc my, ging y hoan h:-ng bc s s ti y ti ny.Ti s rt vui c lm hng bui ti hm nay ca ng y.ng Raybaud n v nhanh chng lm c Yvette ct hng. Theo ng ta th vic ti c v nhnghe thy v hiu c khng c ngha l:1) ti hon ton tnh to v mt tinh thn nh trc khi b tai nn;2) ti phc hi c chc nng vn ng.C l ngi ta thy c nhng ngi sng ba mi nm m ch c th vn ng c mtngn chn hay mt vnh tai. ng Raybaud ny lun ni li khch l. Tm li, khi cp n ccdy thn kinh ca ti, ng khuyn phi lm mt cuc xt nghim mi.V al hp! Tm bit, hn n ti vi bn b ri, khng th n mun! Ci ng ny, v mtpht nh mt ngn gi y! Ti hnh dung ng ta nh mt vn ng vin th hnh ngi y lngl trong b qun o kn vi chic ng nghe eo cho qua vai.C Yvette rt mt phn t chai ru sm banh, cho ti nm mt cht v va ung ch cn li, cva gi in cho ch ti ang sng min Nam.Ti tri qua mt m trn trc. Cui cng th ti c cch ni chuyn vi ngi khc. Tikhng th ngh n chuyn no khc ngoi nhng g Virginie k cho ti nghe. Ti cng nghn Paul v Hlne na. Chc l h cm thy ti gm ghic lm. Ti khng hiu ti sao Virginiekhng t co tn hung th bi ti tin con b khng ni di. Con b bit hung th l ai, nhng liang bo v hn. Tht khng th tin ni!Chng 3CCuc i ti thay i. Ti khng th ni l mt php mu, nhng d sao i chng na thiu cng tht kh tin. u tin, gio s Combr cho ti nghe rng chng lit ca ti cth l do b sc hn l do tn thng trung khu thn kinh vn ng, v cc dy thn kinh ca tysng khng b t. Khng mun lm cho ti hy vng ho huyn, ng Combr cho rng ti cnhiu c may s phc hi c mt phn kh nng vn ng. ng cng tng cng vic phchi chc nng vn ng cho ti. i khi ti c cm gic nh mnh rung rung nh mt chic mybay sp ct cnh vy.Sau l vic Hlne cng vi Virginie nhiu ln n nh ti chi. Ti c cm gic c y rt cPage16 18. n. C y lun phn nn v vic Paul lm vic qu bn bu. Paul gi v tr kh quan trng trongngn hng v gi gic lm vic th khng th no m bit c. Hlne thy chn nn. C ngign ti v ni chuyn vi ti bng ging ni du dng ca mnh. C ni vi ti v thi tit, hoaqu, tri t, gi thi my tri Ti c cm gic nh mnh tm thy mt ngi bn gi. CnVirginie th lc no cng lo o theo sau c Yvette trong nh bp. C v nh con b c trnhgp mt ti. N khng ni chuyn g vi ti na. Ti on l gia chng ti c mt s ghentung th v.Ti khng bit phi lm th no cho Hlne bit l Virginie c th ang gp nguy him. C vnh l cu chuyn ca con b v nhng n mng ang rt xa di nh mt tri p trongv du dng ca bui chiu ny. Cng c th l Virginie ch l mt con b hay tng tng mthi.D sao i chng na th khi Hlne y, dng nh thi gian tri nhanh hn. Hm nay tiang ngi mt mnh. Ti hnh dung mnh ang tm nng b bi. Nhng ti kh tp trung cv hm qua ti Paris xy ra mt v mu st. Ti mun c Yvette tt ting tivi i, v ti nghe thyting nhng nhn chng hong s, ting ci xe cu thng. Ti ngh n ti. n ni kinh hongca mnh. Ti ngh n Benot, n cuc i ca anh t nhin chm dt. Nhng thng tin kiuny lun lm cho ti nh n qu kh trong khi ti ang c gng bng mi gi thot ra khi tnhtrng ti t . Ti bt u hiu v sao nhiu ngi khng mun nghe nhng tin xu.C ting chung ca.Tht ngc nhin! chnh l vin thanh tra m Virginie ni vi ti. C Yvette mi ng ta vonh. Ti khng bit ng ta ang lm g vi ti khng nghe thy g c. C th ng ta ang nhnti.-C c phi l c Andrioli? Ti l thanh ra Yssart, thuc i hnh s. ra vy. Ha ra ch h Bonzo tn l Yssart. Ging ng ta lnh lng pha cht kiu cch. Khngth nhn ra c l ging no.-C y khng th tr li ng c. Ti ni vi ng ri. c Yvette ni vi thanh tra Yssart.Vin thanh tra tip tc ni, khng n vic b c Yvette ct ngang:-Ti khng bit l c b m v ti mong c tha li cho s ving thm ca ti.R rng l vi mt ngi c b mt nh h th ng ta thng biu t thi kh tt.C Yvette, chc l ang dm chn bn cnh vin thanh tra, khng th nhn c li:-Ngi thanh tra y n v c vic lin quan n cu b Michal Massenet. Ti ni vi ng yl chng ta khng bit g c.Ti nghe ting vin thanh tra ni nh:-Tha b, xin b c tin rng nu c Andrioli nghe c th ti chc chn rng c y s nhn rating ca ti cng nh nhn ra ting ca b. Nu b khng thy phin, ti mun li nichuyn ring vi c y mt cht.-Ty ng thi. c Yvette va tr li va khp ca ra vo.C ting ho hng hng. C l y l c hi duy nht ti c th gip Virginie thot khi nguyhim.-Nh c bit y, hin chng ti ang iu tra v thng b Michal Massenet b git cng nhnhiu v n mng khc xy ra trc y. Cho n nay hung th cha b pht hin. C c cchg ni chuyn c khng?, mt thanh tra c vic y. Ti gi ngn tr ln.-Tt. Ti s a ra nhng ci tn. Nu c bit ai th hy gi ngn tay ln nh.Vin thanh tra c ra nhng ci tn ca cc cu b. Khi ng ta nhc ti Renaud Fansten, ti lingi ngn tr ln. Page 17 19. -C bit cu b Fansten?Ln ny ti khng gi ngn tr ln. Vin thanh tra li hng hng ho.-R ri. Ch l mt vn nh trong giao tip thi. C mun ni rng c nghe ni n cu b?Ti gi ngn tr ln.-Qua tivi?Ti khng nhc nhch g c.-Qua mt trong s ngi thn ca cu ta?Ti gi mt ngn tay ln.-C phi l m cu b khng?Ti khng gi ngn tay ln.-Th th b cu b?Cng li l khng. C v hi chn ri.-Qua con b Virginie?Ti gi mt ngn tay ln.-C bit con b Virginie Fansten?Chng ta gp c nhau ri y. ng l o c gi! Anh bit tha l ti bit con b v anhquan tm n n cn nhiu hn ti y ch. Thi th cng cn l may!-Thi c ri c Andrioli, ti s khng vng vo lm c mt thi gian na. Ti i thng vo vn: con b c v mun cho c bit iu g v v n ny khng?Ti nh gi ngn tr ln th bng c mt ngh gi ti li. Ti c quyn phn bi b mt caVirginie khng? Nhng nu cuc sng ca c b b gp nguy him? Cui cng ti gi ngn trln.-Con b c ni cho c bit l n bit hung th khng?Ti gi ngn tr.-Con b c ni tn hung th khng?Khng c ngn tr gi ln.-Con b c biu hin no mt thng bng v mt tinh thn khng?t nhin ti sng s nhn ra nhng iu vin thanh tra mun tm hiu. ng ta ngh rngVirginie b in. Ti khng gi ngn tr ln.-C hy hiu ti. Virginie l mt c b ng yu nhng phi chu chn thng v tinh thnkhi bit anh trai cng cha khc m ca mnh b st hi.Anh em cng cha khc m? Ti khng bit iu ny.-Khi Hlne Siccardi kt hn vi Paul Fansten cht nm 1986 v b ung th. B Fansten milun quan tm chm sc Renaud cng nh l chm sc Virginie vy. Nhng con b kn ting mtcch khng bnh thng. Con b kn ming nh mt con hn v ti khng th lm n m mingly mt li. Chnh v vy m ti xin php n gp c ngy hm nay. Ti ngh rng nu con bny c mt b mt g mun th l th rt c th n s n ni vi c. C phi n cho c bitnhng iu lin quan n nhn dng hung th?Ti khng gi ngn tr ln.-Con b c ni l nhn thy mt hay nhiu v git ngi khng?Gi d h cho rng c b b in? Liu h s li con b ra khi b m n khng? Hay h s chocon b vo Trung tm nui dng v bo tr x hi? Nu v ti m c b b a vo trung tmgio dc no ? R kh, ti khng bit phi lm sao na. Ti khng gi ngn tr ln.-Xin c hy ngh k i. Chc chn c l ngi duy nht c kh nng gip Virginie v gip chng ti.y, tt hn ri y. Nu h tin ti th h chng phi ni nh vy. Ti khng ng y g c. Page 18 20. -Tt. Cm n c v s hp tc. Nu c cho php, ti xin cho tm bit c. Ti s n hi c bVirginie. Hn gp li c. Chc c mau chng bnh phc.Ca ra vo ng li. Tht v vn! Ti c b cm cm u m mau chng bnh phc! C m ngmau chng bnh phc y! ng l ti phi khao bo nhiu hn ? Ti sao ti li im lng? Titht ngc nghch. Nhng gi th qu mun ri.***Thi tit tht ngt ngt. ng l thng By c khc. Ti ang ngi da vo ci gi bng silicondi bng rm ca mt gc cy hnh vm. C Yvette buc tc ui nga cho ti. Ti rt ghtkiu tc , nhng c Yvette c lm m khng hi kin ti g c. Ti c cm gic mnh gy imt cch khng khip. Vi ci ui tc b ko ra ng sau, khun mt ti mt cng vi nhngnp nhn mt mi, trng ti chc phi ging ma c rng hn l mt c ngi mu.Th nhng iu c v nh khng lm Paul bn tm lm. Anh ta vn n thm ti ba bn lng , mang cho ti hoa qu, bnh gat do Hlne lm, gi Virginie cho c Yvette dn i xemphim. Hm qua anh cn t tay ln vai ti v th thm: Ti bit iu ti sp ni c v hi tnnhn nhng i khi ti mun c c s c n ca c. Nhiu khi ti mun thot khi ci thgii ny. Tuyt vi, qu tuyt vi, no chng ta cng i ch cho nhau no! Th nhng chngc g thay i c. Ti th vn b ct cht vo chic gh ny trong khi anh ta th vn ng , v rai sau khi bp vai ti tht cht.Ti li ngh v iu khi ang ngi tot m hi di gc cy hnh vm ny. C Yvette angbn chun b mn sp hoa qu . Chng ti c mi n mt ba tic tht nng v c Yvettekhng mun n tay khng.Vy y, i l vy: ti khng cn b nm ngoi x hi na. Paul v Hlne gii thiu ti vibn b ca h, vi nhng cp i cng khu, cng b bi v cng chi tennis. Tt c mi ngiu chp nhn ti. Ti l Ngi mang phc lnh mi Khu th mi Boissy-les-Colombes.Ti khng hiu v sao tt c mi ngi u rt tt vi ti. C th h cm thy thoi mi v c vnhn t khi chu ng s c mt ca ti trong m bn h? Chc ti khng qu gm ghic ghs vi nhiu ngi . Ti khng nh di, khng un o vn vo trn gh, mt ti khng oi o li. Ti ging nh mt dng Cng cha ng trong rng ang thiu thiu trn chic ngai camnh th ng hn. Xt cho cng th l nhng g ti c th k. u cng th, ai cng licun ti, v ai cng hi chuyn ti. Vn nhng cu ni y, vn nhng thi din t s i ngithm kn y. Ti nhn bit c ging ni ca h, nhn dng c h v bt u v ra nhngbc chn dung ca mi ngi.Trong s nhng ngi thn quen hn vi gia nh Fansten c Claude v Jean-Mi Mondini. Anhchng l k s v c v lm vic trong mt t chc cu t ca nh th. Qua ging ni ca c, tihnh dung ra mt ph n tr hn nhin, nng ng, khng c thoi mi lm khi chn ngngi. Jean-Mi c ging ni nhit tnh ca kiu ngi mun c v n gin v ng mn. Anh tac ging ni rt hay v l ngi ht trong dn hp xng. H c ba con, hai trai mt gi uc gio dc tt. Cn Betty v Manu Quinson th li thuc kiu ngi snh iu: h bit ttc cc nhm nhc rock, lun s dng t ng theo mt khi ni chuyn, tun no cng i tmthalaso, trt tuyt v n chay. Manu l nhn vin kinh doanh ca hng hng khng Php AirFrance, cn Betty th lm ch mt tim bun c sang trng gn Versailles. Hnh nh Manu lmt ngi to cao, rm ru; cn Betty th c khun mt nh nh mo, tc ln xon b x v haymc vy lng thng. c bit, trong s bn b ca nh Fansten cn c Stphane v SophieMigoin. Hai ngi ny chi rt thn vi nh Fansten, Stphane l ch mt hng thu xy dng,cn Sophie th ni tr nh. Theo Hlne cho hay, cn h ca h l mt trong nhng khu bitth sang trng nht ca khu ph. Ging ni ca Stphane trm trm lm ti ch , cn nhngPage19 21. trng ci ph ln ca anh ta th lm ti git c mnh. Anh ta lun dc ngc tt c: t chai ruvang, ly ru n bt a. Anh ta l mt ngi to bo, th thin trong hnh ng, l kiu ngim mi ngi thng ni: Ny Steph, anh ang dm ln chn ti y! hay Steph, anh cmun chi tr c cng vi bn nhc ch khc hn l di gm bn khng?. Sophie th kno hn. C c ging ni kiu cch v ti cho rng c c dng v hay lm iu ng o, mcnhng b qun o m phng kiu Channel, khun mt c gc cnh v trang im mt cch honho. Cho d ti khng th ni chuyn cng mi ngi c nhng ti khng cm thy chn. Tithch th v nn nhng gng mt bng cch a vo ging ni ca mi ngi. Ln lt tngbui ti, ti thay i mt, mi, kiu u tc cho h, c nh th l ti ang v nhng chn dung rb vy.Virginie i ngh h t hai tun ri. Hm nay con b phi tr v nh. Hlne k cho ti rng thanhtra Yssart n nh c y hi Virginie nhng lc th con b ang trn ng iAuvergne. ng thanh tra bo ng ta s quay li gp con b. Hy c cho l iu khng n niqu quan trng nh vy i. Ti th khng bit ngh th no na. Tt c nhng n mng kia c vnh rt xa vi i vi ti. Tt c mi ngi ch ngh n nhng tr vui chi gii tr trong ma hm chng n nhng chuyn xy ra.Ti cng vy, ti ngh l mnh ang vui chi. Sau nhng thng ngy bi quan, cui cng th tiang c cm gic nh c sng li vy. Ti c nghe thy ting mi ngi ni ci v tithy dng nh chnh ti cng ang ni ci vy. Tt c mi ngi u rt tt vi c bp bcm Andrioli. Hlne ni vi ti rng Sophie Migoin rt ghen t vi ti t lc Steph chng cni ti l c gi xinh p nht ca c ci th trn d hi ny. ng nhin l lc anh ta angsay, nhng d sao th n cng lm cho mi ngi ci.Ri c s thy! Khi c khi bnh, c s thy bt hnh lm! c ln Hlne th thm vo tai tinh vy.Khi bnh! Khi bnh! Ti u c b bnh, m l ti b hng, khng dng c na. Trongtt c nhng g gi l ci thin, bnh phc, ti ch thy c mi mt th. Ngn tr. Ht gi ngntr ri li gi ngn tr. Mt tng li dng ngn tr rt xa lm ti chn ngy ln c. Thikhng c ngh tiu cc na, hy tp trung vo bui ti sp ti i!M hi chy rng rng hai bn thi dng ca ti. C Yvette ang trong bp nn ti khng thlau m hi c. Tht kh chu. Gi m c y c th ra gip ti mt cht.A, ting bc chn! Cui cng th cng c ngi n! Ti bt u thy nght th ri.Nhng m c y ang lm g y? C v nh c y i rt chm.C ting chung in thoi nghe chi tai.-A l? Vng, khong by gi, vngC Yvette va mi tr li in thoi Nu c Yvette va tr li in thoi th ai va i li tronghnh lang?Hlne? Hay l Paul? Hay ai mun gy bt ng cho ti?C ai c vo c ti bng mt chic l cy.Ti rt s kiu a ny. Ti cm nhn c sc nng ca c th ngay st ti. Mt mi m him ti khng quen bit. C Yvette vn ang ni chuyn in thoi. Ti thy cc k kh chu. Tirt ght nhng tr a nh, nht l khi ti ang trong hon cnh nh vy. N khng lm cho tici m li cn lm ti bc mnh hn.C ci g chm vo tay ti. Ci g mm v nhn, nh l mt ci que hay l mt ci kim?Tr a v vn ny l g vy?Ci vt nhn v ci g vo cnh tay ti. ng, n ang v nhng ch ci. Ch S. l mtch S. Ngng mt lt, ri ti thy c mt ch ci khc. Ch A. Ti chc chn l mt ch A. Page 20 22. By gi ch I S.A.I C phi ch Salade khng? Mt ch O S.A.L.O Ci tr a ny lg vy? C Yvette! Yvette! Ti nghe thy c ting th, th thnh ting nh ting gi hut. Tight tr a ny qu. y ri, by gi n ch P, ri ch E. No, c tip tc i, ang vui m!i, vt nhn m vo ti! K khn kip m ti! Ti cm nhn c ci kim chc suvo tht ti d n 1 cm. Ti thy s. Ti khng hiu chuyn g ang din ra na. Ti s. Liu nc tip tc m vo ngi ti? Khng, n ang r r ci kim trn cnh tay ti, trn m tikhng, khng. A a aN m vo vai ti, ti thy au, ti khng mun th. Dng li ngay, cht tit! Nu tao bitmy l ai, tao sN xoa ngc ti bng cy kim ca n. i, ly Cha, khng! Lm n i, khng! N dng li mtcht, nh nhng. Ti mun ku to ln. N a cy kim xung di vy ca ti. Mt k bnhhon. Ti ang l nn nhn ca mt k bnh hon.N n cy kim vo i ti, ti b au, i, ti ang au! N ang dn dn a cy kim xungdi bng ti. Khng, lm n i, ng lm th, ng-Chng ta phi i thi. H ang i chng ta khong by gi!Yvette, c Yvette! Nhanh ln!Khng cn mi m hi na, khng cn hi nng na, nhng bc chn nh m b i xa. CYvette li gn ti ming cn ht kh Madrid, Madrid!. Ti khc thm; khc thn thc v tcgin v khip s. C Yvette li gn ti:-Ly Cha! Trng c m hi ny! Cn c ngi na ch!C ly khn mi xoa lau mt cho ti. Ti khng bit trn khn c dnh nc mt na hay khng.-Hm nay tri nng qu! i tri! C b mui t y ny!C y xe a ti v nh. Tim ti vn p lon x. Ti cm thy sc nng gi to ca nhng vtchm. Nhng khng phi l sc nng lm ti s, m l cm gic b b mc cho mt k khngquen bit, trong mt s ph thuc hon ton, khng kh nng chng c.Ti khng th tin c l li c k c c mun tru chc mt ngi tn tt nh ti.***C Yvette va thay vy cho ti va cu nhu. C y cng rt nng. C dng mt chic gng tayv sinh m lau ngi cho ti, thoa nc ra nhng vt mui t, thay qun o cho ti v th lchng ti sn sng.Ti cm thy rt lo s. Ti c cm gic nh va tr qua mt cn c mng. C tht l c ai ,rt gn ti, vit ch salope(1) ln ngi ti v c tnh lm ti s?C Yvette y ti ra ngoi v ng ca li. Chng ti ln ng.-n c ch?Khng c ngn tr no gi ln.-, ti cng th, ti nng qu. kia s tt hn thi.Khng phi l do tri nng. Phi lm th no ni cho c Yvette bit c nh? Lm sao cy nghe thy ti?Ch thch:(1).Ting Php: Page21 23. Chng 4MMi ngi dn dn n ba tic ngy mt ng. Mt tri ln v thi tit tr nn mt m hn.Hlne ni vi ti l h k hai ci bn ln trong vn lm bn by tic buffet, cn Paul thph trch mn tht nng.Ti nghe thy nhiu ting ci, ting cc chn chm nhau, ting dao c trn mt a. Hlne xpti ngi mt gc ti c cht t do. Bui tic chc phi c khong 20 khch mi v c vnh tt c mi ngi u vui v. Bng mt ci ging nghe rt chi tai, Betty k li chuyn ichi va ri ca c vi Manu bng thuyn bum hai v vi sc gi cp 8. Claude Mondini thni v nhng thnh cng ca nhng kha hc mi v gio l C c. Phi cng nhn l ti rtvui v c tham d ba tic ! Ti cm thy mnh rt ho hng v ti khng ngng t hi aitrong m ngi c mt kia li c th thy vui thch vi tr m mt ngi tn tt bng mt cykim. Bn tr con th la ht v chy lung tung khp ni. t nhin ti nh ra l Virginie phi cmt y.Cn lu ti mi thy yn tm. ngh lm ti hong s. Virginie, iu c ngha l ti angquay tr li nhng cu hi khng c cu tr li. V trong bui ti ngy hm nay, ti tht skhng mun nhng chuyn nh vy.ng lc , ti nghe thy ging ni nh nh nhng lnh lo ca con b:-Cho c Elise. C khe ch?Ti gi ngn tr ln, nhng l mt li ni di. Ti khng thy khe.-Chu c ci nga tri h! Tht tuyt vi! Chu mun sut c ma h c nhngngi ta khng mun. tt hn. Tt c u yn tnh.C ting ca Paul:-Virginie! Mn sn rn ca con s b ngui mt!-Con ti ngay y!Con b nghing ngi v pha ti v ni thm vo tai ti: C cn thn nh! trc khi bin mt.Ti ang mt mnh. Ti khng thy i. Ti ly lm hi hn v bit Virginie.C bn tay t ln cnh tay ti. Trong thm tm, ti git mnh, cm thy nh mnh phi nhy vtln n 10 mt.-Mi vic u n ch c Elise?Paul ang ni.Ti khng gi ngn tr ln. Nu c ai cn hi ti c khe khng, chc ti pht nn mt.-C nhiu ngi qu phi khng?Ti khng gi ngn tr ln. Vn cn tt hn l chi tr trn tm y. N c th ko di hng gilin y.-C ang lo s ?Ngay gia ni ng ngi ny. Ti gi ngn tr.-C c mun v nh khng?Ti khng gi ngn tr. Ti khng mun v nh.-No Paul, cu s cho chng ti xem nh ch? c ging ni to nh sm vang ca Steph rtgn.Qua ging ni y nam tnh, ti hnh dung Steph nh mt vn ng vin bng bu dc c b tcdy mu sng, mt xanh v ming y. Paul ng dy, rt tay v v li mt cht hi m trncnh tay ti:-Lt na gp li nh, Lise!Page22 24. Paul gi ti l Lise. Anh ta khng thch tn ca ti. Anh ni rng tn Elise nghe c nh ai sp chi n piano vy. Cn ti th khng thch ci tn Lise. Nghe ci tn , ti c cmgic nh mnh 100 tui v i chic m ca nhng b gi thi trc chin tranh vy. Nhnggi th ti l Lise i vi tt c mi ngi.Ti sao Virginie li bo ti phi cn thn? Li cnh bo ca con b tht ng lc, ng l lc cnphi ni chuyn . Nhc to n mc inh tai. Mt ban nhc no m ti khng bit tn. Mingi phi go ln mi c th nghe c nhau. A, ngi ta thay da. By gi l iubossasnovas(1), d chu hn ri.-C bit khng Lise, Paul c v nh l mt anh chng hay tn gi, nhng anh y rt chung thyy.Ti cm thy b nght th. Ai ang ni vi ti vy? C phi con b hay nghch ngm caSophie? Ti khng nhn ra ging ca n na. C nh th l ti v Paul Paul v ti Trongtnh trng ny ca ti? Theo ti th ngi duy nht c th quan tm n ti ch c th l nhngngi khing cng LourdesTi bt u cm thy mt. Ngi ta mang cho ti mn l v kiwi nghin. C Yvette cho ti ungmt cht ru sm banh. C y c v rt hn h v mn sp hoa qu ca c c c mt thnhcng phi thng. Ti cm thy mnh ang ung a. Ti khng cn thi quen i chi na vnhng liu thuc m ng Raybaud cho ti ung nhiu khi lm ti khng th cng li nhng cnng gt.By gi l my gi ri nh? M mt ti nng tru. Ai cng say sa c ri. Steph th gn c htnhng bi ht dm ng. Mi ngi lc tc cho t bit ra v. Ti nghe thy nhng ting ca xeng sp li. C Yvette ang ni chuyn vi m ca Paul, mt ph n khong su mi tui,nhn vin bu in ngh hu. Hin b ang i ngh vi ngy nh Paul. Hai b ang say mchi bi tar, khng cm thy nhng ting n o xung quanh. Ging iu ca h nghe hi chitai chng t h cng ng ng say ru.-Cho Lise!-Hn gp li.H cho ti, v vai ti mt cch t do qu trn. Tht s th h ngh g v ti, v s im lng v btng ca ti? Ti ang ngp h hc c ming ra, hay ch t l ti cng c cm gic l mnh angngp.-M i, b Yvette i! Li y gip chng con dn bn vo nh no!-Chng ti li ngay y!Cc b cc c va dn dp va tip tc ni chuyn, li cn ci a rc rch nh nhng n sinhtrung hc na. Gi c l phi rt mun ri. Ti tht s thy bun ng.***Ti git mnh tnh gic. Ti ang u? Tt nhin l trong m, nhng m l u? Khng cting ng no c. Ti ang nm. Nhng y khng phi l ging ca ti. Ci ging ny lmbng da. C th l mt ci trng k. C mt ci my ku lch cch. C phi l ting ci tlnh ang ku? C phi l chng ti ng li gia nh nh Fansten khng? Tht khng th chung ni khi khng m c mt v nhn xung quanh. Bnh tnh no Elise, bnh tnh, th gin vth su i. Chc chn l ti ang nh Paul v Hlne. C Yvette c th khng v nh c vqu say.C ting nhng bc chn. Ti nghe thy ting nhng bc chn. Nhng bc chn trn i rtnh. Khng iu ng s khng th li tip din c, ti-C Elise! C ang ng y ?L ting ca Virginie. Nh c ngi. Nh mt ci my, ti gi ngn tr ln.Page23 25. -C ni di. Nu c ang ng th lm sao m c nghe thy chu ni c ch?Ti khng gi ngn tr ln. Ti ch i.-B Yvette b trt mt c chn khi i v sinh, th l b chu bo c c th ng li m nay, v bYvette b rt au. Mt c chn b y sng phng ln. B chu gi nhng cc vo mt citi, bo b y phi nm mt ch v chm ti quanh mt c chn. H c trn trng k. Cng nh mt a b y. Sau chu va tnh dy v ngh rng c th c cng tnh ng mt mnhtrong bng ti, vy l chu n xem c th no. Chu thng xuyn tnh gic mt mnh trongbng m, chu bit l chu lo s lm.Mt con b dng cm. Cn c Yvette th b v mt mt c chn. Ti hy vng n khng nghimtrng lm, nu khng th Ti thy khng thoi mi vi mt c v em mi, mt ngi khngquen bit. R rng l iu hin ang xy ra. Virginie li h thp ging, ting ca con b nhn ni gn nh khng nghe thy, ch nh mt hi th qua tai ti thi:-C bit khng? Thn rng y, chu tin l ri ng ta s li phi lm nh th na. Thn rngkhng th b tht nghip mi c, c thy khng? Chu tin l ng y ang ghen t v chu nichuyn vi c. Thn rng ch mun chu quan tm n ng ta thi, nhng chu li yu c. Ngyno chu cng cu mong ng y khng ng vo c. Thm ch chu cn li vi li cho ngy vi rt nhiu tn tr con ng y ngh v ngi khc i.Ti cm thy s n cng ngi. Khng, ti ang cng ngi v s hi. T u n chn. u cti quay cung. Hoc l con b ny xem qu nhiu tivi, hoc l c mt k in rt nguy himang sng nhn nh rt gn y. Con b li cho ng ta mt tin nhn! Mt tin nhn choThn rng. Th qu ng qu b, sau Robin Hood trong rng, ngi ly ca nh giu chia cho kngho th gi y li c Thn rng, k lm nhng ngi sng bin mt a ln thin ng!Tht qu hoang ng! Khng v th m ti s n cng c ngi u. Virginie khng th bara a im v thi gian v st hi cu b Michal v-Chu phi i y, nu khng th s nguy him mt!, ny, khoan ! Ti nghe thy ting bc chn ca con b chy nhanh trn cu thang. Nguyhim? Ti sao li nguy him? C ai ang theo di chng ti hay soa? Hay t ra l h cng nh kha tri ca li? Virginie, ng c li mt mnh! Quay li i! Tht hi hng, nht lci cm gic m ti, mt ngi cha bao gi thch n o, c th ku ln trong im lng!Ti ang lng nghe. Chic t lnh ang ku ro ro. Ci ng h treo tng thong th nh nhp tctc tc tc. Ngoi tri ang c gi. Ting tim ti p nhp. Khng. Nu c ai th Virginie hnkhng th b ti mt mnh c.C mt iu chc chn l a b ny c mt vn rt nghim trng. Thm ch c th ni rng,trong mt chng mc no , con b cng chnh l th phm.Ti tht ngu ngc. Nu Virginie bit thi gian v a im Michal b cht th c th n gin chl con b trng thy ci xc cht m thi. Thm tht tnh tit vo ci cht ca cu b Michal,con b sng to ra phn cn li, Thn rng, vn vnVy th ai li chi a bng vic m kim vo ngi ti?Ti khng mun ngh n iu . TiC ai .Pha trn ti.C ai ang th.Ti thy au bng. Ti s ci cm gic mnh sp sa tiu tin ngay ra qun o. Ai chm voti. Mt bn tay, c mt bn tay ai chm vo ti. Ai ang vut nh c ti, vai ti, ngc ti.Khng th bo, khng h, m li rt nh nhng. Mt bn tay to, bn tay n ng. Ai ang mkhuy vy ca ti. C phi ti ang m?... Page 24 26. C ai ang vut ve ti. Ti cm thy bn tay ang nh nhng s ln ngc ti. C phi ychnh l ngi tra tn ti lc chiu? Ti khng bit na. Ngi ny du dng, hi th mnh vnhanh. C l ti sp b hm hip trn ci trng k ng ght ny bi mt k xu xa l? Nhngnu l Paul th sao?Bn tay ca Paul? Ti khng bit. Ti ang b quy ri bi nhng ci vut ve ca hn. Ti munhn dng li. ri, ti khng phi l mt con bp b.Bn tay tr nn rt s sng.Tht d chu, nhng ti khng mun. Ti gi ngn tr ln. Mt bn tay nm ly tay ti v nmcht tay ti li. Mt ci ming p vo ming ti, p vo u ngc ti. Bn tay hn vn nm lybn tay ti. Tim ti au xt. Mt k i bi vi nhng cy kim ca mnh v tn n trm b cm,th l qu trong mt ngy. Tn ny rt nng cn. Ti thy qun jean cng ca hn c vo iti. Chng l hn s?Bng hn ng dy mt cch vi vng. Hn th hn hn. Hn ci li khuy vy ca ti mt cchhp tp v b i mt cch im lng nh lc hn n vy.Mn kch y dc tnh kt thc.Ti thy mnh nh ln cn in. Ngi ti nng bng bng. Xin cm n ngi xa l v nhccho ti bit l ti vn cn l n b, nhng nh th cn au n hn khi ngi ta b b ri vocnh c n.Liu c phi l Paul khng? Liu iu c th xy ra khng?Ai m tin c cuc sng ca mt thc vt li c nhiu bin ng nh vy?***Ti git mnh tnh gic bi m thanh ca mt chng trnh phim hot hnh. Nhn vt Bambiang tranh lun vi Pampan. t nhin c ting ca Hlne ngay st ti:-C dy ri h Elise?Ti gi ngn tr.-C c mun ung nc cam khng?Ngn tr.Hlne quay i. Ti nghe thy ting ca Virginie ci ph ln trc mn hnh tivi. Sau lting ca c Yvette v ting ca b Virginie trong bp. C Yvette hi Hlne:-C y dy ri ?-Vng. C y mun ung nc cam Khng, b ng lo, ti s mang cho c y. C y thngdng g bui sng?-Bt yn mch un si.C mt cht im lng.- ti cn bt ng cc n lin y. Chng ta s ha chung vo trong sa. C v nh cngc phi khng?-Tt lm. Ti tht ly lm ngng v lm kh cho c. Nu ti khng di dt b vp chn nh vyth Ti tht l mt b gi ngu ngc May qu l n cng hn ri, nu khng th ti khngbit lm th no vi c Elise C th tng tng xem, nu ti m phi i vin th-B ng qu lo lng, mi chuyn s tt thi.Hlne quay tr li vi ti. Ti thy cc thy tinh mt chm vo mi ti. Ti ang nut. Nccam lnh, tht ngon.-Chc c ang t hi chuyn g xy ra. Ti qua, lc chun b ra v th b Yvette b vp ng v bthng mt c chn. Lc c ang ng v chng ti ngh rng tt hn l gi c ngh li y.Ti hy vng l c khng cm thy b ng lm.Khng h, m tht l tuyt vi. Ti ang c nhng cm xc tht mnh. Chng trnh tip theo lPage25 27. g no?-Mt c chn ca b y ht sng, ti ngh mi chuyn s kh hn. Chng ti s a c v nhc, v nu c vn th b Yvette s gi chng ti. B ca Virginie s gip b y mt tay.Ti thm ch cn khng th cm n c.-Cn y l bt ng cc n lin. Hy vng l c thch n.Mt tha ng cc k nh vo ming ti. Qu ngt. Ti ght ng cc. Ti sao c Yvette khng baogi ngh n sa chua nh? Ti rt thch sa chua. Ti c nut tha ng cc mt cch kh nhc.C ai chy qua.-Virginie, con i u vy?-Con vo trong vn. Cho c Elise!-Con ng i xa qua nh, r cha?-Khng, khng u !Cnh ca ng sp li. Ti sao Paul khng c y? C nh l hiu c bn khon ca ti,Hlne ni tip:-Paul i chy b vi Steph.Anh chng Paul thn mn ny, chc anh ta phi gi dng cn tn cng nhng ngi b lit nach.Nhng nu ngi khng phi l Paul?t nhin Hlne cho rng c l ti mun i v sinh. Sau l nhng ting th thm ca myngi ph n. Cui cng, c Yvette gi nn dng mt chic chu bng nha. Ai cng c t rabnh thng trc vic , nhng ti th quen ri. Lc u bnh vin, cng hi bt tinnhng cng chng sao.Sau khi mi vic xong xui, Hlne lau mt cho ti bng mt chic gng tay v sinh v chi litc cho ti.Ca m, c ting ca Steph:-Xin cho cc qu b! Mt c chn ca b th no ri, b Yvette? kh hn cha? Khng nnung nhiu khi khng cn trng thy ng na!Mt trng ci ph ln y cht nam tnh. C Yvette chng ch:-No ti c ung my u, y l do ci mt c chn n b treo y ch!Sau l nhng trng ci a vui v ca mi ngi trong khi ti bt ng nh mt gi khoaitrn trng k. Cui cng mi ngi thng nht l Paul s a c Yvette v bng xe con lmmt c chn c y au thm, cn Steph s i b y xe a ti v nh. Liu c phi Paul muntrnh mt ti khng?Hai ngi n ng nng ti dy ri t vo xe y. Ti c gng nhn ra bn tay s song tim hm qua nhng khng th c.Ngoi tri, khng kh tht nng, khng c gi v rt oi. Steph va y xe va hut so bi LaMer. Ti khng thy nh nng chiu trn da, chc hn l tri nhiu my. C mi hng ca c.Mt con chim ang ht vang say m. Steph bng dung ngng hut so:-Tht l khi ngh rng c cha bao gi bit ti.Cn ti, iu m ti thy l l li c mt tnh bn gia Paul mt ngi rt tinh t - vi anhchng th l to bo ny.-C hnh dung ti th no? V d nh c thy ti gy hay bo?Mt cu hi ng ngn, lm sao ti tr li c. Anh ta nhn ra iu :-Thi c, xem no, c thy ti to bo?Ti gi ngn tr ln. Ti s khng on sai u, anh bn ca ti .-ng ri! Ti nng 90 cn, cao 1 mt 8. Page 26 28. Anh ta nh lit k cc s o ca mnh hay sao y?Virginie rt qu c!Anh chng ny quay ngot 180 thay i ch .-Con b rt ri lon trc ci cht ca anh trai mnh., l anh cng cha khc m ca con b. Ri cn v nhiu v git tr con khc na Tikhng hiu sao Paul khng yu cu chuyn ch lm khc. Vic hn l rt khng khip i viHlne. Tt nhin l h chuyn nh, nhng m ch c mi lm kilmt gn ch Ti thyc rt xinh p.Ln ny l quay 360 .-Ti rt s vi ngh gp c. Nhng ngi tn tt thng lm ti cm thy khng thoi mi.Nhng sau , ti khng bit na mi chuyn din ra rt tt.No thi hy ni v anh i!-Tr nhng lc Sophie ci nhau vi ti. C c hnh dung ra c khng? C th l c lm choti mun tr thnh mt t trng da mun chim ly mt c gi da trng ang cht ngt y.Ti thy mnh nh ang c mt con King Kong kh n y i trn nhng dy ni SierraNevada.-Ti rt ghen t vi Paul. Ti khng th chu ng c khi thy anh y chm vo c.Mt k in r. Li mt k in na. Mt ngh thong qua u ti nhanh nh mt ci bnhpizza trong l vi sng: cy kim. C th l anh ta khng nh? Chic xe y t ngt dng li, kobt ti ra khi nhng suy ngh. Ti nghe thy mt ting ng pha sau mnh. Mt chic ti?Anh ta ang lm g vy?Im lng. Mt con chim ht vui v ang bay rt gn. Steph? C mt ci g m t rt xungcnh tay ti. Ti rng mnh. Li mt git na. Ti bng ni da g. C ting sm ng xa, ti htth, cm thy khng phi l mt cn ging. Cn Steph? Anh ta u ri? Hay l anh ta ang itiu mt lm cy no ? Ti sao anh ta khng ni g vi ti na? Nhng git nc cng lcri xung cng nhiu, c th sp c mt cn ma rt to. Ti cm thy kh chu. Ti khng bit lchng ti ang u na. C th l chng ti i qua cng vin Vidal, mt khu c nhiu cyxanh c chm sc dnh cho ngi i do. y l con ng ngn nht tr v nh ti.S im lng ca Steph lm ti cm thy lo lng.A, chng ti li tip tc i, xe y ln bnh tr li. Khng sao, anh ta c th gii thch cho tinhng g ang din ra. Ti gi ngn tr ln, mun cho anh ta hiu rng ti ang mun nichuyn. Nhng v ch. Anh ta c chuyn g vy? Anh ta y xe rt nhanh lm xe xc ln rtnhiu, cn ti th ny ln nh mt ci bnh trng nhn kem vy. G ny tht s c vn ri.Ti khng thch iu ny t no c. Chic xe b y i rt nhanh n ni ti cn thy khng khrt qua tai ti na. Tri ang ma, nhng git nc bn vo mt ti. , ti tht ngu ngc! Anh tachy trnh ma. Anh ta khng mun chng ti b t. Nhng khng sao, anh ta vn c th nichuyn c m. Anh ta r phi rt nhanh, nhanh nh cuc ua t Monte-Carlo vy. Ti c cmgic mnh sp ng ra v pha trc. Chng ti ang mt con dc.Khng c con dc no trn ng v nh ti., g ny gn tht ri! Chic xe y m vo mt vt cn g v ti sut na th b ng ra khixe. Ti gi ngn tr cch qunh mt cch u n, nhng anh ta vn tip tc y xe. Gi th ti hiu chic xe trong phim Chin hm Potmkin(2) cm nhn c iu g ri. Ngay khi ti vn nh, ti s c lc no nu ai hi ti g cht tit! Ti thm ch cnkhng th phn nn v anh ta c. Ti chng th phn nn v iu g c. Cht tit!Chng ti vn ang i xung. Trong nhng g m ti nh c th con dc duy nht trong cngvin chnh l mt con ng nh dn n mt ci ao. Ti khng hiu ti saoPage27 29. A, ti b ng ri, ti bit m, v ti thy au. Nc, ti thy nc. Ti b ng xung nc. G gnd ny y ti ng xung ao. Ti khng chm chn xung c, ti thy mnh ang b chm.Anh ta ang lm ci qui g vy? Steph, Steph, ti b chm, ti ang chm, ang chm xungnc. Ti mun th, mun th, i, khng, khng!Ch thch:(1).Tn mt iu nhy ca Braxin, gn ging vi samba.(2)B phim ca in nh X vit, do o din Sergue Eisenstein thc hin nm 1925.Ti cht cha nh? Ngc ti au but v bng rt. i i i! C ai va v vo ngi ti,ngay trn ngc ti, li v tip, v nc t ming ti c ra. Ti nghe thy mnh ang ho, ti bunnn qu, ti-C c nghe thy ti khng? Ny, c nghe thy ti ni ch? Cht tit, phi nghing u c ysang mt bn, chc l c y sp nnXong, ti nn xong. Ti ht th, ht mt hi di v au nhng d chu, n hm nng ti t un chn. Nc chy rng rng trn mt ti. Tri vn ma nh trt nc.-ng c ng! S n thi.Ti vng theo. C bn tay ai nng ti ln, t ti ngi xung.-C gp may khi ti i tm hp li cu y, bi v hm nay tri ma to nn chng ai vocng vin c. l ging ni n ng hi th cc, c l khong tm nm mi tui.-Cng may l ti sm cu cho c. C b ung nhiu nc lm, nhiu n ni c th dng dp tt mt m chy y. C ng lo g cho ci xe y ca c, n b mc vo my ci r cy bsng. C c nghe thy ti ni khng?Ti hiu rng ti phi nhn ngi n ng bng cp mt trng rng ca mnh, v ti b ri mtknh. Ti gi mt ngn tr ln.-C khng th ni c ?Ti li gi ngn tr ln.-Thi c ri. Nghe ny, ti s cng c ra xe ca ti kia, ri ti s gi cnh st, c khng?Ti li gi ngn tr ln.Ngi n ng b ti ln, ti cm thy mi ca len b t, s tip xc vi chic o bng vidu. ng ta i chm chm mt cch kh nhc trn nn t t sng. Ma nh tt nc vo mtchng ti.-y ri!ng ta m ca xe bng mt tay lm ti sut na b trt ng xung t, nhng ng ta kp thichp ly ti, v ti c t vo bng gh, chc l bng sau, v ti ang nm di trn .-Ti s quay li ngay!Ti mun ku ln vi ng ta l ti khng mun li mt mnh. Ti au u kinh khng. Ti blnh, ti run lp cp v rt. Ti on y l phn ng ca thn kinh. xy ra chuyn g vy?Steph u ri? Thi, min l ngi n ng dng cm ny quay tr li cng nhanh cng tt Tisao ng ta khng c in thoi trong xe? Phi tha nhn l ti sng st c l nh ci hpli cu Ma vn ang ri, t mi ting ng xung quanh xe. Cn ti th ang mt mnh, vthc v thi gian, trong chic xe ny, v ti khng hiu chuyn g cng mt lc dn dp xyn vi ti.*** Page 28 30. Ti ngi m p trong phng khch, c k trong tm m lng, chn mang tt kh. Ngicu mng ti ang ung c ph vi c Yvette, cn ti th ang ni chuyn vi thanh tra Yssart(chnh l anh h Bonzo y). Cnh st n v h a chng ti vo bnh vin. , thtmay l chng ti gp ng Raybaud. May l v nu khng c ng Raybaud th chc chn l bc ss phi mt thi gian v ch xc nh cn cc ca ti. Cui cng th ng Raybaud cng khm cho ti v kt lun rng mi chuyn u n, rng ti sut b cht ui nhng vn khemnh v mi ngi c th a ti v nh. Ti khng bit ai bo cho ng Yssart nhng ng y n nh ti mt ting ng h sau .Ngi cu mang ti tn l Guillaume, lm ngh sa ng nc. ng cng c Yvette a ti vnh. C Yvette th rt rt cm n v k cho ng chuyn mt c chn ca c b au. Gi th hang chuyn tr rm r trong bp. ng Yssart th chc l ang ngi trn trng k v nhn tibng cp mt m ti hnh dung l nh mt ln ca ng. Ti thy rt mt mi, ti mun mtmnh. Ti chn phi ng lm ri. Nhng ci ging nh nh, kiu cch ca ng Yssart c bm lyti, nhn mnh, ni n dai nh a:-Vy, c khng th gii thch v sao c c tm thy trong mt ci ao su gn hai mt ?Khng, ng nhin l ti khng th ri. Chng c ngn tr no gi ln c. ng Yssart th di.-C ng l Stphane Migoin y xe a c v nh khng?Ti gi ngn tr.-Anh ta b nh bng mt vt m sut na th lm v u ca anh ta. Ngi ta tm thy anhta nm bt tnh trong mt bi cy, mnh my y mu. Anh ta ni l khng nh g c.Steph b nh! Vy th khng phi l mt tai nn l- l mt m mu git ngi. Tha c Andrioli, ti xin thut li v tn cng m c l nn nhn.y l mt m mu git ngi k l nhm vo ngi ang i cng mt ngi tn tt khng tht v v c l l khng th bit c bt k iu g v n mng mun nhm vo ai. C s hiu lti ang rt lng tng.Th cn ti, ti l ci g? Ngi ta nh cp cnh tay, i chn ti, nh cp mt mi mmming ca ti, v gi y ngi ta cn mun git ti na. Ti phi ni g y? Ti thm ch cnkhng th ku ln c. Ti ch c th chu ng, chu ng mi nh mt ci bao ct cho v sluyn tp m thi. Ti cm ght ng, thanh tra Yssart , ti cm ght ng, cm ght ci ging nilch s ngt ngo ca ng. Ti cm ght ci thi ngt ngo gi to ca ng. Ti ght ci kiung c tng mnh l Hercule Poirot(1) y. Hy ti c yn! Hy cho ti c yn thn i!-Ti cho rng c rt mt v c ang mun c ngh ngi. Ti chc l ti ang quy ry c rtnhiu. Nhng c hy tin rng ti ch quy ry c trong nhng vic m c quan tm thi. Tikhng phi l ngi m bn chng nh git vo sng nay. V c l ti cng khng phi l ngim bn chng nh git vo ngy mai u. C hiu ti ch?Ti gi ngn tr ln. bn thu. Ti s hi ri, khng cn phi bi thm na u.-Tha c, ti c th ni vi c rng thng th mi vic cng ging nh nhng ming ghp trongtr ghp hnh vy. Chng s phi n khp vo vi nhau. Nu chng khng khp nhau th c thl c mt ming ghp b sai hoc b gi mo. S thiu tnh logic trong bn cht con ngi cc khim khi xy ra. Vy m chuyn xy ra vi c th ti thy khng logic g c. Tr phi l kt ni tainn ny vi tnh bn ca c vi con b Virginie. N tr v t tri h ngy hm qua, nu tikhng nhm nham him. ng ta khng bao gi ngng theo di chng ti.-Ti thy khng c thoi mi lm khi cho rng con b Virginie cho c bit m khng choai khc bit mt thng tin no c cp n mi nguy him c th xy n vi ngi thba, mt mi nguy him kiu nh quyt nh kh c cn tt hn l chuc ly iu ri ro mt khi Page 29 31. thng tin ny c tit l. C c bit mt thng tin no i loi nh vy khng, tha c?iu ny khng ng cht no. Nu ti khng nhm th Yssart cho rng k tn cng ti cngchnh l k st hi bn tr v hn b hong s v Virginie cho ti bit iu g v hn.Nhng tha ng Yssart, nu nh k git ngi s rng Virginie k cho ti nghe iu g mcon b bit th ti sao hn khng git con b thay v tn cng ti, mt ngi chng th tit l viai iu g c?-Ti xin nhc li vi c l ti hi c y! ng, ng l ng hi ti.-Virginie c cho c bit mt thng tin quan trng no v k git cu b Michal khng?Ti khng gi ngn tr. Ti khng h ni di iu g c. Con b cha h k cho ti nghe mtiu g cho php xc nh hung th. ng vy, tt c nhng iu m con b k vi ti ch lvic n c bit v st hi cu b Michal v Renaud, anh trai ca n m thi. Nhng nu ng tabit iu th chc chn l ng ta s i iu tra con b v bt n phi tit l b mt ca mnh.Chnh v th m ng ta phi hi ti nhng cu hi cht. ng ta hn l c ti thin l nhn, vng ta hi ng nhng cu hi :-C Andrioli, trong bui ni chuyn u tin ca chng ta, ti hi c rng liu con b Virginie ni vi c l n chng kin mt hay nhiu v m st hay khng. Ti khng nhn ccu tr li ca c. Ti cho php mnh hi li c mt ln na. Con b c ni iu g vi ckhng?Khng cht do d, ti gi ngn tr ln.-Con b nhc n nhng a no?ng ta lit k ra tn ca nhng nn nhn. Ti gi ngn tr ln khi nghe thy ng ta nhc n tnca kich v Renaud.-Tt. Tht l l y. D sao th ti cng rt vui v cui cng c cng nh li c. ng ticl iu chng gip g nhiu cho chng ti c. C bit khng, con b Virginie ni di c.Con b khng th no chng kin v git anh trai n c. Khi v xy ra th con b ang lmmt hoa qu vi m n. Hlne Fansten chng thc iu ny: con b khng h ra khi nhvo bui sng hm y. Hm tri ma v con b ang b cm. Cn v v Michal, con b lini di c mt ln na. Con b p xe p vi thng b y, nhng Hlne Fansten cm conb ra khi l nh c s hiu rng t khi chuyn xy n vi Renaud, b y tr nn thn trnghn - v Virginie chi trong vn nh, n khng h i theo Michal vo rng. C hiu tini g ch? Con b ni di c.Khng th nh vy c! Nu khng th lm sao m con b c th bit c ni tm thy xcca Michal? V lm th no m n li bit l cu b cht trong khi cnh st cn cha tmra c xc? Ch c mt li gii thch duy nht y m thi: con b trn khi s theo dica m mnh.-Bui sng ngy 28 thng Nm, sau khi Hlne Fansten cm Virginie i chi cng Michal, cy bt con b phi luyn bi tp n piano v sau , c hai m con cng qut dn trong vn.Con b khng th trn khi tm mt ca m n c, v b Fansten khng ri n ly mt pht.Hlne c th b nhm. Ch cn mi lm pht s snh thi.-Ti ni cho c nhng chuyn ny khng phi l mun tn chuyn gu vi c u, m l v munc hiu c nhng ri lon nghim trng m con b Virginie ang phi chu ng. Nhng rilon , theo ti, ch c th c gii thch bng mt l do rt n gin: con b khng hchng kin nhng v st hi m con b tin rng mnh bit hung th.Lm to ri ng Yssart i! Nu con b tin rng mnh bit hung th th ti sao k git ngi limun git ti? Con b bit hung th v hn s l con b ni iu vi ti. V hn khng th Page 30 32. git con b v tt c cnh st ca khu ny u ang canh chng con b?-D iu g xy ra i chng na th ti cng yu cu c phi rt ch n nhng g m con b cth k vi c. Chng ti ch c th gii quyt v ny nu c hp tc vi chng ti. Vi a tr b git v b lm bin dng mt cch khng khip, hn cn mun git c, tn cng bn c,Stphane Migoin. Tha c, khng phi l mt tr chi u, m l s sng v ci cht. Liuti c th tin tng c c ch?Hn nhin l ti gii ngn tr ln. Ngi ta khng th ni khng vi mt ngi ang k ranhng s lng ln ci tt v ci xu. Cn hn th na, ti khng th khng vui khi ng thanhtra Yssart y l theo di ti, v l ti cm thy r l ti ang thot khi chuyn ny mtcht t nhin, ti n my cu m ng ta va ni: b lm bin dng mt cch khngkhip. Khng ai ni vi ti v chuyn ny c! Nu ti c th ni c hay hi han c th ti chng th chu ni s cm lng ny ca mnh. Vy l ti gi ngn tr ln.-C mun bit iu g ?Ngn tr.-Vy th ti phi on xem sao. No, xem no C phi iu c mun bit c lin quan nnhng g ti va ni khng?Ti gi ngn tr ln. Ni g th ni, ch ni chuyn m chi dng ton mnh lnh v d on cng hay y ch.-B lm bin dng?M kip, lo ny tht qui! Lo khng phi l cnh st m phi l mt lo thy bi mi ng.Lo ng l mt mn hng ng gi ca hi ch Trne(2). Ti vi gi ngn tr ln.-Chng ti khng ni n iu trn truyn hnh. Ti tit l vi c iu ch v ti bit rngc s khng bao gi tit l iu vi ai.Phi th ch!-Cc nn nhn khng ch b bp c u (ng ta ni nh v xch li gn ti), m chng cn b lmbin dng bng mt vt sc, mt con dao lam mng. C rt nhiu vt thng khc nhau, t vicct ct tay trong v Michal Massenet n v Charles-Eruc Galliano b khot mt.B khot mt! Ci t ng ng s ny chy dc mt ng chm chm n no b ca ti, chon lc ti hiu ra t ni g. Chng khot mt ca cu b. Mt khun mt nh b xinh xnb co git vi hai hc mt trng rng! Ngay sau cu ta l b ct ct tay, iu cng d mankhng km. Bng dng ti thy hi hn v ng Yssart quyt nh tit l chuyn ny cho ti!-Cn i vi Renaud Fansten, iu lm chng ti ngc nhin vo lc l thng b b lt da u.Tht khng th hiu ni!Ti bm vo nhng m sc trong ging ni ca ng Yssart, vo nhng suy din ca ti, nhngsuy din logic. Tnh logic trong suy din lm ti yn tm. Nhng nu cc nn nhn b lmbin dng ngay sau v th hai, cnh st phi bit rng hung th l mt k in b m nh ch!-Ti c th on c iu c mun ni vi ti: v sao chng ti khng lin h vi nhng v utin ch g? Trong nhng v u tin, v ca Victor Legendre chng hn, nn nhn ch b bp cthi. Ti cho rng hin gi hung th chc l b ngt qung trong hnh ng ca hn. Trong vth hai, Charles-Eric Galliano b bp c v mt th khng cn na. Ch n khi c v RenaudFansten th chng ti mi bt u thy c mi lin h. C bp c, lt da u nhng khng c shm hip. Tp hp bp c - lm bin dng khng c xm hi tnh dc bng h l. Chng tikhng mun tit l nhng thng tin ny, v chng c th mang li nhng thng tin quan trngtrong cc cuc iu tra. V cu b Massenet cng c ba c im ny, v ny ng nhin cng c cho chng ti gi thit v mt k b m nh. Chng ti vn cha bit k m chng tiang tm, nhng chng ti bit ci m chng ti ang tm. Mt k b ri lon nhn cch v hn Page 31 33. c hoc khng thc c nhng vic hn lm. Thi, ti hy vng khng lm c thy chn vinhng thng tin ny. Ti phi v y. Ch l nhng th tc cn thit thi m. Cho c. Cm n vs gip ca c.C ting giy nn trn sn nh, ting cnh ca ng li v gi th ti ngi mt mnh trong phng,chong vng v qu nhiu thng tin nh vy. Hn nhin l ti ang ng vai ngi tm tnh cyu thch nht. Khi no th ci k b m nh kia mi ti th l nhng tm s ca hn vo i taib nh ca ti trc khi ct chng i ri mang v nh hn nghe hn ni chuyn sut c m?Nu c Yvette m bit nhng n mng ny c km theo vic lm bin dng cc nn nhn, tichc chn l c y s phi phn n lm.Sao li xy ra nhng chuyn nh th ny nh? Cu hi tht ngu ngc Elise ! y, xem lo bntht ca hng Milawakee va b m st cht trong nh t y. Lo gi gn rt cn thn nhng cihp s ca cc nn nhn trong t ca lo sau khi un si chng ln v bi mu ln chng. Mingi c thy g hay ho khng? Cn lo th c y. Lo b kt n v ti git ngi v cnhng hnh vi tnh dc vi nhng ci u ca nn nhn b lo ct t. Hy th hnh dung mt kang lm chuyn , lm chuyn tht s m xem. Chng ta khng th no tin chuyn c. y th m nhng chuyn nh th vn xy ra y.Trong bp c nhiu ting ci, ting xoong cho, chai l c m nt. Ti chc chn l ng JeanGuillaume s c mi li dng ba ti. D g th c Yvette ga chng mi nm nay ri,chc cng n lc c cn phi tm mt ai cho mnh. Thc ra th vn lc ny khng phi lcuc sng tnh cm ca c Yvette m l vic c mt k st nhn ang rnh m cnh ti, vicVirginie ni di ti, ri con b ang gp nguy him v ti khng bit phi lm g c. Ti thts khng bit phi lm g c, tr vic c gng hiu mi chuyn.Ti sao Virginie li ni l chng kin cc v n mng? Cng ngy ti cng tin rng con b vtnh trng thy thi th nn nhn v ti cng ng vi ng Yssart l con b nghi ng ai vhn lm con b ri lon n mc con b sng tc ra phn cn li.Ti sao ai li n tru chc ti v lm ti hong s vi cy kim ca hn?Ti sao c ai (cng c th l vn l mt ngi ) nh ngt Stphane ri sau y ting xung h? Ai mun git ti? Ti sao hn li mun git ti?Ai n vut ve ti trong m ?Nh ng Yssart ni, tt c nhng chuyn ny u phi lin quan vi nhau. Ch cn ln ltxp t mi s vic cho n khi chng khp vo vi nhau m thi.K chi a bng cch lm ti hong s phi chng chnh l k s song ti trong m,cng chnh l k c git ti? Suy ngh mt cch logic th ng l nh vy. Nhng ti khngtin. Ngi m chm vo ti khng c s hn th hay tc gin g c. Hn cm thy khng thoimi. Hn ang s. ng, ti cm nhn c s s hi ca hn. Ti cm nhn c nhng xungng khng th cng li c ca hn. Nh vy th phi c hai ngi: mt k c c thch sdng mt cy kim v sut na git c ti bng cch y ti ng xung h v mt k b mnh tnh dc ang yu ti.Khi hiu c mt cht, ti thy d ng hn.Ti dn hiu ra rng c k mun git ti. Vo mt thi gian no , ti s phi cht. i!Stphane? Nu ti cht, liu h c buc ti anh ta khng? An ta tht may l b nh ngt.ng, ng l may cho anh ta, v khng c nhn chng th anh ta s b nghi l th phm.Stphane Cch c x ca anh ta rt k l. Liu anh ta c th t dng gy nh mnh ri gi vb ngt khng? Ti sao li khng ch? Da u thng d chy mu, cn nhng vn ng vin tht khi s au. Nu ti tin rng anh ta y ti xung h th chc chn l anh ta mun git ti, vti cng tin rng chnh anh ta l ngi chi a vi cy kim ca mnh. V k lm hai vicPage32 34. rt c kh nng chnh l hung th trong cc v n git bn tr con. C phi l Stphanekhng? ng l Virginie bit r hn v rt yu qu hn. Tri t i, ti au u qu. Ti munc Yvette a ti v ging. Ti thy au c hng. V ti ang s hi. Gi m ti bit c vsao ngi ta li mun git ti. Ch cn ngh rng c ai mun mng sng ca bn cng s ri, li cn khi bn khng th t bo v c mnh th tht qu khng khip. Liu hn s litip tc git ngi hay khng?-n ch? C khng b lnh ch? Ti hy vng l c khng s mi. Ai m li tin c Stphaneli b tn cng nh vy trong cng vin ch! Cn ci xe y ca c na, tht khng may l nli lao xung dc. Ti xem tay c no! Khng tt, tay c nng lm!Ti b au hng kinh khng v nu tay ti b nng th l v ti b cm lnh.-C c i khng? C kht nc khng?Ti khng gi ngn tr.-C nn n mt ci g . ng Guillaume s li y n ti. ng y tht l tt bng. C thtng tng xem nu lc ng y khng c mt Ti bit. Ti sut na th c th lm thc n cho my con nng nc ri.-Ti lm mn b hm, vi c si co na. Ti ngh l c c th n c si co.Vn n ung ca ti l ch ti gp kh khn khi phi phi hp cc hm nhai, y th m nhail iu rt cn thit. l l do v sao m c Yvette cho ti n ch yu l nhng mn nghin,cht lng, nhng th m c th nut rt nhanh. Th m ti thch l tht, tht ti, m hay pizza.Xc xch cay. Mt khoanh xc xch cay vi tri liu xanh v mt cc bia p lanhC Yvette quay v vi cng vic ca mnh. ng Guillaume st li gn ti:-Th no? C n ch?Ti gi ngn tr.-Chng ta phi n mng chuyn ny mi c. Ti s i mua sm banh!- khng, khng cn nh vy. Thi no, khng cn phi th! c Yvette phn i.-C ch. C phi ngy no ta cng thot cht c u!Phi ni rng vi ti th y khng phi l ln u tin. Ln u tin ti thot cht l Belfast,cng vi Benot Ti cm thy rt chn i, ti khng mun ngh n Benot na. Nhng cnhn th na. Ti b tn cng bi hng lot hnh nh hin v trong u. Ti thy ti cng Benotang cng nhau chun b cho chuyn du lch, c hai ang nm di trn ging trong nh anh,nhng t qung co du lch ri y trc mt trn tm ra tri ging nhu nh Vi mt nghno th ti thy rt vui v m ca Benot khng bn cn h ca anh i. Vn cn y mt nitrn tri t ny m Benot li nhng du n ca mnh. C Yvette ni rng m anh vn ginguyn nhng k vt ca anh, ch ng ca nh. M Benot nhiu tui v hay m au, bsng trong mt tri dng lo Bourges. Ci cht ca con trai cp i hy vng sng ca b.Cn ti, ti c l do sng ? Lm ri Elise, v anh y cht cn mi th khng, v mi khngc nh t t.Ca ra vo li ng li. C Yvette ang dn bn. Ti nghe thy nhng ng tc nhanh v chnhxc ca c.-ng l mt ngi n ng qu tt bng!C y ang ni v ai nh? ! V ng Guillaume.-Li cn rt lch s na ch! Thi nay c qu nhiu ngi th l. Tht vui l cn gp mt ngibit kim ch nh th. Cn hn th y ch! Khng qu cao ln, nhng rt vng chc. ng y cho ti xem nhng c bng ca ng y, phi ni l b tng y ch!Ra vy y, c Yvette ca ti. H vui a vi nhau y. S m bng ca mt ngi khngquen bit trong bp nh ti, chng phi l mt s xc phm ti hay sao? Th mi bit rng Page 33 35. mi ngi ai cng pht in ln vo ci thng Tm ny.-ng y cn mun g c na h, ci ng thanh tra y? C Yvette hi ti ng ta tht ngongh. ng ra ng y phi i tm k git bn tr hn l n y ngi hng gi lin y.Chu ng vi c, c Yvette , nhng chu cm thy khng thoi mi v hung th li c nhnglin quan n chu.Ba ti din ra rt tt p. u tin l c Yvette cho ti n, sau cho ti ngi gn khi haingi ang n. ng Guillaume k nhng cu chuyn ci. ng k rt hay, lm c Yvette ciph ln. Ti bng nhn thy l ti t khi thy c Yvette ci. ng Guillaume cn ni v v camnh na. B y b ng y cch y nm nm i theo ngi khc, mt ng th tin lm hng Renault. Cn c Yvette th cng ni v chng mnh. Chng c Yvette b c n mtth gii tt p hn mi nm ri, sau hn ba mi nm lm vic tn ty v trung thnh ngnh ng st. ng l ngi Ba Lan, c tn Holzinsky. H c vi nhau ba a con trai. CYvette ang ni v nhng ngi con ca mnh, mt ngi Montral, mt ngi Paris, cnngi th ba th Ardche. ng Guillaume khng c con v v ng khng th sinh n c.Cn ti th nghe chuyn ca hai ngi m li ang ngh n chuyn khc, n tt c nhngchuyn va xy n vi ti, mt m hn n chen chc trong u ti, nh th chng ang xerch ci tm vi ang ph ln ngi ti v lm ti nng nh b cht ngt vy.Chung in thoi reo.-i tri ci in thoi ny. Khng th yn tnh mt cht c vi n! c Yvette va ng dyra nhc my va lm bm. Al, vng!... in thoi ca c y, c Elise!in thoi gi cho ti? y ng l ln u tin c ngi gi cho ti k t khi ti b tai nn c mi thng nay ri. C Yvette y xe a ti li gn my in thoi, p ng nghe vo taiti.-Al, Elise ?-Ni i, c y nghe thy ting anh y! ting c Yvette ku ln pha trn u ti.-Elise, Stphane y.Ti khng bit v sao tim ti bng p mnh trong lng ngc. Anh ta c ging ni nh, rt khcso vi ci ging khn khn qun thuc.-Elise, ti mun ni vi c l ti rt ly lm tic vi nhng g xy n vi c. Ti khng bitchuyn g xy ra c, ti ang i th bng, bp Ri ti hoa ht c mt ln. Sau ti chngtrng thy g na, mi th ti en. Khi ngi ta ni vi ti nhng g xy n vi cTi nghe thy c ting bc chn ng xa, ri mt ging ph n than vn:-Steph, anh ang lm g th? Tri s lnh y!Anh ta ni vi ti rt nhanh:-Hy vng rng c kh hn. Ngy mai ti s qua nh thm d. Cho tm bit c.V anh ta gc my. C Yvette cng gc ng nghe:-Mi vic u tt ch?Ti gi ngn tr.-Mt anh chng ng thng, anh ta tht d thng lm. ng tic l v anh ta nh l mt conm ph thy y. y l ti ang ni n ngi a c Elise v nh sng nay. Tn anh ta lStphane Migoin.Ti hiu l c Yvette ang ni chuyn vi ng Guillaume, cn ti th chm trong nhng suy nghca mnh. Liu ti c mun gp Stphane vo ngy mai khng? C Paul v Hlne na? Ti saoh khng gi in hi thm ti? H cng c th hi thm tnh hnh ti th no ch? Ti c t himnh mi cu hi cho n khi c Yvette v ng Guillaume n trng ming, ti vn c nghinngm suy ngh mi v nhng s vic xy ra trong thi gian gn y cho n khi ng GuillaumePage34 36. bt np chai sm banh. C Yvette ci rc rch, ru sm banh si bt trong cc. Ti cng cung mt cc. Sm banh tht mt v tht ngon.C ting chung ca. C Yvette ra m ca trong khi ng Guillaume thu dn mn salt hoa qu.Tht bt ng! c nh Fansten n chi. Virginie chy a vo phng, m hn ti vo c hai m.C Yvette gii thiu ng Guillaume vi mi ngi, ri mi ngi cho hi ln nhau, Paul cngmang n mt chai sm banh Ti hiu ra rng tt c mi vic din ra u c ch t trc.Mi ngi bo vi c Yvette l h s n vo lc mn trng ming v c Yvette khng nivi ti gy ngc nhin cho ti. Hlne m hn ti mt cch tru mn v hi thm ti xem cn khng. M ca Paul cng m hn ti v hi han ti. Paul th khng m hn ti nhng cnghi thm ti. May l ng Guillaume c ru cho tt c mi ngi v tt c cng ung, sau khi nng cc v sc khe ca ti.Tht tt khi quay tr v t nhng xc cht. Ngi ta ang quan tm hi thm mnh.Khi c hai chai sm banh u cn l lc c Yvette mi mi ngi ung c ph. Paul xch li ngign ti:-Ti n thm Steph. Cu y b bng b trn u, trng bun ci lm. Ti nghip anh chng,cu y vn cn t hi xy ra chuyn g.Hlne ni thm vo:-Ti khng th hiu ti sao mt ngi to khe nh Steph li c th b nh ngt nh vy. Chngnghe thy g c, cng chng trng thy ci g c. Chc l ngi cui cng m ti thy b tn cngy.Ti cng th.Paul ni:-Cn ng, ng Guillaume, ng khng trng thy g kh nghi ?-Ti ni vi cnh st ri, vi thanh tra Machin. Lc tri ma to, ti th i m trm u,ti chy ci v pha trc, lc thm ch ngay c khi ti c bt gp ai, cy ci th t sng tc mi ting ng th Tt c nhng ci m ti nhn thy ch l chic xe y b lt v c yang di nc. Ti ch thy chn c y trn mt nc v bt nc ni ln. Ti lao xung vtm c chn c y. May l c y khng qu nng.-Thiu cht na l ng trng thy k tn cng . Paul nhn xt.-C th hn ta trn sau nhng lm cy v ch xem ti hnh ng xong ri mi nh nhng chuni.-C l chng ta ni sang chuyn khc i! Hlne gi . C th l Elise khng mun nghe nii ni li v chuyn . Ai cng hi thm c, Elise . Ti phi c gng lm lm mi ngiyn tm. Claude s ti thm c vo ngy mai y.-Ai mun mn salt hoa qu no? C Yvette hi mi ngi.C mt bn tay nh nhn t ln tay ti, v trong nhng ting n o hng ng gi ca Hlne,ti nghe thy ging ni nh nh ca Virginie th thm vo tai ti:-Chu bo c phi cn thn ri m. Thn rng nhn ra c, v ng ta ang rt tc gin cy. V sau , c bit y, chu tin l s li c mt a b na b trng pht.B trng pht?-Mathieu Golbert, ci thng b hc lp CM1 lc no cng ni linh ta linh tinh y. Thn rng thyn rt xinh p. ng l mt du hiu xu. Cn chu y , khi m Thn rng bo vi chu ltrng chu xinh p l chu trn lun v chu bit li khen ngha l g. Chu i xem iu xy ra. Chu na, chu cng mun n salt hoa qu.Khng, i , Virginie, i no! Con b nhc n ci tn no vy? Mathieu, MathieuGolbert. ng, ti bit cu b . M cu b c mt tim lm tc, h thng xuyn n rp xem Page 35 37. phim. Cu b rt xinh xn, c i mt xanh rt to. Phi lm g by gi? Phi bo ngay cho ngYssart. Nhng nu m Virginie cha bao gi ni tht c , ti khng cn phi bit ngh saona, ci con b ny tht qu l lng!C mt bn tay t ln vai ti lm thm tm ti hi git mnh. Mt bn tay to v rn chc. lPau