teydeb destekli projelerde sağlanan avantajlar

of 11/11
TEYDEB Destekli Projelerde Sağlanan Avantajlar Firmalara sağlanan: Gelir veya Kurumlar Vergisi kazanç istisnası (4691) Ar-Ge İndirimi (5746, 5520) Gelir Vergisi Stopaj Teşviki (5746) Sigorta Primi Desteği (5746) Gümrük Vergisi muafiyeti (4458) Çalışanlara sağlanan: Gelir Vergisi Stopaj teşviki (4691) Sigorta Primi desteği (4691) Damga Vergisi istisnası (4691)

Post on 23-Feb-2016

94 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Firmalara sağlanan: Gelir veya Kurumlar Vergisi kazanç istisnası (4691) Ar-Ge İndirimi (5746, 5520) Gelir Vergisi Stopaj Teşviki (5746) Sigorta Primi Desteği (5746) Gümrük Vergisi muafiyeti (4458) Çalışanlara sağlanan: Gelir Vergisi Stopaj t eşviki (4691) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PowerPoint Sunusu

1505 niversite-Sanayi birlii Destek Program

Destek Miktar3 ay sreli TBTAK tarafndan karlanacak 10.000 TLlik fizibilite destei

Fizibilite1

1512 Giriimcilik Aamal Destek Program

AmaBireysel giriimcilerin teknoloji ve yenilik odakl i fikirlerini firma kurarak yeniliki rnlere dntrebilmeleri iin i fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi.

21512 Giriimcilik Aamal Destek Program

Kimler Bavurabilir?rgn renim veren herhangi bir lisans programndan mezun kiiler

Yksek lisans veya doktora programna kaytl renciler

Yksek lisans veya doktora programndanmezun kiiler

ar duyurusunda ilave koullar belirtilebilir

31512 Giriimcilik Aamal Destek Program

AamalarAAMA 1 ( Fikri Proje)TBTAKn uygun grd durumlarda Plan Hazrlama Eitimi Rehberi Destei (Mentorluk)

41512 Giriimcilik Aamal Destek Program

Destek MiktarAama 2: Firmaya 100.000 TLye kadar geri demesiz sermaye destei

Aama 3: TBTAK 1507 Destek Program en fazla 550.000 TL bteli projeye % 75 hibe

51512 Giriimcilik Aamal Destek Program

AamalarAAMA 4Ticariletirme Proje pazarlar Giriim sermayesi irketleri ile ibirlii

61514 Giriim Sermayesi Destekleme Program AmaYeniliki, KOB leindeki irketlerin ekirdek ve balang aamalarndaki finansman ihtiyalarnn, risk sermayesi fonlar araclyla karlanmas

71514 Giriim Sermayesi Destekleme Program Kimler Bavurabilir?

Fon Yneticileri

Aday Fon Yneticileri

Bavuru ekli ar dneminde proje eklinde olurTm bavuru koullar ve detaylar arda belirtilir

81514 Giriim Sermayesi Destekleme Program Destek MiktarFon byklnn en fazla %20si TBTAK tarafndan hibe olarak karlanr.Fon byklnn en az %79u zel yatrmclar tarafndan en az %1i fon yneticileri tarafndan karlanr.

91601 Yenilik Giriimcilik Alanlarnda Kapasite Artrlmasna Ynelik Destek ProgramAmaYenilik ve Teknolojik Giriimcilik alanlarnda kamu, zel sektr ve gerek kiilere ynelik farkndalk oluturmak ve kapasite artrmn salayacak

eitim i rehberlii (mentrlk) i birlii alar kmelenme proje/teknoloji ynetimi proje pazar yatrmc pazar

mekanizmalarnn oluturulmasna destek salamak.

10

1601 Yenilik Giriimcilik Alanlarnda Kapasite Artrlmasna Ynelik Destek ProgramKimler Bavurabilir

Sermaye irketleri

niversiteler

Kamu aratrma merkez ve enstitleri

Sanayi/ ticaret odalar

OSB mdrlkleri

hracat birlikleri

111601 Yenilik Giriimcilik Alanlarnda Kapasite Artrlmasna Ynelik Destek ProgramDestek Miktarar duyurusunda ayrca belirtilmedii sreceprogramda geri demesiz %100 destek salanr.

121601 Yenilik Giriimcilik Alanlarnda Kapasite Artrlmasna Ynelik Destek Program

arya Konu rneklerKAPSAMMEKANZMAUYGULAYICIFAYDALANICIGiriimcilikEitimFirmaFirma (Balang, KOB , Byk)YenilikMentrlkniversiteKiiKmelenmeEnstitniversite birlii alarOdalar/BirliklerTTOProje pazarOSB Md.TBTAK Yatrm pazarGiriimcilerin ve balang firmalarnn yenilik ve giriimcilik kapasitelerinin glendirilmesi iin mentrlk mekanizmasnn oluturulmas desteklenecektir.13niversitelerde lisans ve lisansst giriimcilik sertifika program dzenlenmesi desteklenecektirKAPSAMMEKANZMAUYGULAYICIFAYDALANICIGiriimcilikEitimFirmaFirma YenilikMentrlkniversiterenciKmelenmeEnstitniversite birlii alarOdalar/BirliklerTTOProje pazarOSB Md.TBTAK Sertifika Programarya Konu rnekler1601 Yenilik Giriimcilik Alanlarnda Kapasite Artrlmasna Ynelik Destek Program1602 TBTAK Patent Destek Program

Amalkemiz kaynakl ulusal ve uluslararas patent bavuru saysnn artrlmas, gerek ve tzel kiilerin patent bavurusu yapmaya tevik edilmesi ve lkemizdeki patent saysnn artrlmas151602 TBTAK Patent Destek Program

Desteklenen Bavurular Trk Patent Enstitsne(TPE),

Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine(JPO),

Dnya Fikri Haklar rgtne(WIPO),

Amerika Birleik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yaplacak olan patent bavurular desteklenecektir.

161602 TBTAK Patent Destek Program

Destek KapsamBu programla bir patent bavurusunun, bavurudan tescile kadar tm aamalar desteklenmektedir.Ulusal Patent Bavurularnda aratrma ve inceleme raporu cretleri desteklenecektir. Patent Vekilleri destek ve dlden faydalanabilecektir.Patent bavurusunu tescil etme baars gsteren bavuru sahiplerine patent dl verilecektir.

17

TEYDEB Destekli Projelerde Salanan Avantajlar

Firmalara salanan: Gelir veya Kurumlar Vergisi kazan istisnas (4691)Ar-Ge ndirimi (5746, 5520)Gelir Vergisi Stopaj Teviki (5746)Sigorta Primi Destei (5746)Gmrk Vergisi muafiyeti (4458)

alanlara salanan: Gelir Vergisi Stopaj teviki (4691)Sigorta Primi destei (4691)Damga Vergisi istisnas (4691)

18

Temel Ar-Ge Destek ProgramlarARDEB- Aratrma Destek Programlar Bakanl

1001 - Bilimsel Aratrma Projelerini Destekleme Program1002 - Hzl Destek Program1003 - ncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Program1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve rnler Aratrma Destek Program1007 - Kamu Kurumlar Aratrma ve Gelitirme Program3001 - Balang Ar-Ge Projeleri Destekleme Program3501 - Ulusal Kariyer Gen Aratrmac Program

191001 - Bilimsel Aratrma Projelerini Destekleme ProgramKimler BavurabilirDestek Sresi36 aya kadarDestek Miktar360.000 TLye kadarBavuru DnemleriMart - EyllDnem Son Tarihi28 Mart 201426 Eyll 2014Destek zellikleriBavuru Dnem ve Tarihleri1.500 TL/ay Proje Tevik kramiyesi4 ay Deerlendirme SresiDetayl bilgi iin: http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1001 Sabbatical zinler iin en az 3 ay en ok 12 ay maksimum 3.500 dolarNormal Destek: En az 1 hafta en ok 12 ay maksimum 3.000 dolar201002 - Hzl Destek ProgramKimler BavurabilirDestek Sresi12 aya kadarDestek Miktar30.000 TLye kadarBavuru DnemleriZaman kstlamas yoktur.Destek zellikleriBavuru Dnem ve Tarihleri2 ay Deerlendirme SresiDetayl bilgi iin: http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1002 Yksek Kabul OranSabbatical zinler iin en az 3 ay en ok 12 ay maksimum 3.500 dolarNormal Destek: En az 1 hafta en ok 12 ay maksimum 3.000 dolar213501 - Ulusal Kariyer Gen Aratrmac ProgramKimler BavurabilirDestek Sresi36 aya kadarDestek Miktar225.000 TLye kadarDestek zellikleriBavuru Dnem ve Tarihleri4 ay Deerlendirme SresiBavuru DnemleriMart - EyllDnem Son Tarihi28 Mart 201426 Eyll 2014

1.500 TL/ay Proje Tevik kramiyesiDetayl bilgi iin: http://www.tubitak.gov.tr/ardeb3501 Sabbatical zinler iin en az 3 ay en ok 12 ay maksimum 3.500 dolarNormal Destek: En az 1 hafta en ok 12 ay maksimum 3.000 dolar221003 - ncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme ProgramKimler BavurabilirDestek Sresi24-36 aya kadarDestek Miktar2.5 milyon TLye kadarBavuru Dnemleriarl - ki Aamalniversite Sanayi birliiDestek zellikleriBavuru Dnem ve TarihleriYEN!2.500 TL/ay Proje Tevik kramiyesiDetayl bilgi iin: http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003 ncelikli Alanlar?Sabbatical zinler iin en az 3 ay en ok 12 ay maksimum 3.500 dolarNormal Destek: En az 1 hafta en ok 12 ay maksimum 3.000 dolar23Kimler BavurabilirDestek Sresi30-48 aya kadarDestek Miktararya gre deimektedir.Bavuru Dnemleriarl - ki Aamalniversite Sanayi birliiDestek zellikleriBavuru Dnem ve Tarihleri1007 - Kamu Kurumlar Aratrma ve Gelitirme ProgramAmaKamu kurumlarnn Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyalarnn karlanmas ya da sorunlarnn zme kavuturulmas amacyla balatlmtr.YENLEND!2.500 TL/ay Proje Tevik kramiyesiDetayl bilgi iin: http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1007 Sabbatical zinler iin en az 3 ay en ok 12 ay maksimum 3.500 dolarNormal Destek: En az 1 hafta en ok 12 ay maksimum 3.000 dolar241005 - Ulusal Yeni Fikirler ve rnler Aratrma Destek ProgramKimler BavurabilirDestek Sresi18 aya kadarDestek Miktar200 Bin TLye kadarUlusal apta zgnlk AnlayDestek zellikleri

YEN!Bavuru Dnem ve TarihleriBavuru DnemleriMart - EyllDnem Son Tarihi28 Mart 201426 Eyll 20141.000 TL/ay Proje Tevik kramiyesiDetayl bilgi iin: http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1005 3001 - Balang Ar-Ge Projeleri Destekleme ProgramKimler BavurabilirDestek Sresi24 aya kadarDestek Miktar60 Bin TLye kadarProje Almam KiileriAr-Geye IsndrmaDestek zellikleriYEN!Bavuru DnemleriZaman kstlamas yoktur.Bavuru Dnem ve TarihleriDetayl bilgi iin: http://www.tubitak.gov.tr/ardeb3001 500 TL/ay Proje Tevik kramiyesiYksek Kabul OranLisans rencileri Bursiyer Olabiliyor.

Proje nerisiYrtcPRODS zerinden

Deerlendirme RaporuGrub Yrtme Komitesi

Destek Karar

Panel DeerlendirmeProgram Bavurular Genel Sre28TEYDEB-ARDEB-KAMAG Salk Projeleri (2005-2013)Salk SektrDesteklenen Proje SaysDesteklenen Bte (Milyon)TEYDEB459183ARDEB1394194KAMAG714TOPLAM1860391la SektrDesteklenen Proje SaysDesteklenen Bte (Milyon)TEYDEB17585ARDEB346KAMAG49TOPLAM2131001007-KAMAG Salk Alanna Ynelik Projeler

Proje AdBalama TarihiBiti TarihiHepatit B Enfeksiyonunun Tansnda Serolojik ve Molekler Yntemler Kullanlarak Tan Kitlerinin Gelitirilmesi09.15.0607.15.10RNA "Splicing" Hatalarnn Neden Olduu Kaltsal hastalklarda Potansiyel la Aday Bileiklerinin Aratrlmas03.01.0603.01.09Lucilia Sericata'nn larvalar ile Zor yileen Yaralarn Tedavisi12.15.0612.15.09Tbbi Uygulamalar in Kzl-tesi Lazer Fiberlerin Gelitirilmesi ve Uygulanmas07.15.0705.15.11Nanocerrahi iin Femtosaniye Fiber Lazerler Gelitirilmesi ve Kullanm06.15.0706.15.10Francisella Tularensis (Tularemi) Tansnda Kullanlmak in Kantitatif PCR Kiti Gelitirilmesi, Antijen Elde Edilmesi ve lkemizde Proje Sresince zole Edilen Sularn Molekler Epidemiyolojik Olarak Tiplendirilmesi02.15.0808.15.10Krm-Kongo Kanamal Atei Virsnn Epidemiyolojisi, Molekler Karakterizasyonu, Antijen ELISA Gelitirilmesi ve Koruyucu A almalar06.01.1006.01.14Biyobenzer lalarn Yerli Olarak Gelitirilmesi ve retilmesineri DurumundaBiyobenzer lalarn Yerli Olarak Gelitirilmesi ve retilmesi

Toplam Bavuru 281.Aama Komisyon Deerlendirmesine Alnan182.Aama Deerlendirmesine Beklenen6Panel ???Soru ve GrlerinizTEEKKRLER

Ayrntl bilgi iin:www.tubitak.gov.tr