temsa termo mekanik sanayi ve ticaret a.s. · pdf file...

Click here to load reader

Post on 20-Jan-2021

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

 • ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.’nin

  BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

  Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’na 1. Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin (“Şirket”) 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle düzenlenmiş

  ara dönem bilançosunu ve bu tarihte sona eren altı aylık ara döneme ait gelir tablosunu Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan sınırlı denetim ilke ve kurallarına göre incelemiş bulunuyoruz. Ara dönem bilanço ve gelir tablosu üzerinde yaptığımız çalışma, yıllık mali tablolara ilişkin olarak genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına göre yapılan incelemeye oranla sınırlı tutulmuştur. İncelememiz, esas olarak, ara dönem bilanço ve gelir tablosunun hazırlanışındaki sistemi anlamaya yönelik olarak, analitik inceleme, bilgi toplama ve sınırlı denetim ilke ve kurallarının gerektirdiği çeşitli denetim tekniklerinin uygulanmasından oluşmuştur. Bu nedenle raporumuzun, yıllık bağımsız denetim raporlarından farklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

  2. Bu çerçevede, birinci paragrafta belirtilen ara dönem mali tablolarda, SPK tarafından yayımlanmış

  muhasebe standartlarına (Not 2) uygun olmayan önemli bir hususa rastlanmamıştır. Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi a member of PricewaterhouseCoopers Burak Özpoyraz, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul, 10 Ağustos 2006

 • ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR............................................................................................................................ 1-2 GELİR TABLOLARI ................................................................................................................. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI.................................................................................. 4 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ....................................................... 5-48 DİPNOT 1 ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ........................................................ 5 DİPNOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR............................................................. 5-6 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/ ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI ................. 6-13 DİPNOT 4 HAZIR DEĞERLER......................................................................................................................... 13 DİPNOT 5 MENKUL KIYMETLER.................................................................................................................. 13 DİPNOT 6 FİNANSAL BORÇLAR ................................................................................................................... 13-14 DİPNOT 7 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR .................................................................................................. 14-15 DİPNOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI ........................................................... 15 DİPNOT 9 İLİŞKİLİ TARAFLAR BAKİYELERİ VE ÖNEMLİ İŞLEMLER .................................................. 16-23 DİPNOT 10 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR ........................................................................................... 23-24 DİPNOT 11 CANLI VARLIKLAR....................................................................................................................... 24 DİPNOT 12 STOKLAR ........................................................................................................................................ 24 DİPNOT 13 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ ......... 24 DİPNOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ................................................. 25-26 DİPNOT 15 DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27 DİPNOT 16 FİNANSAL VARLIKLAR ............................................................................................................... 27 DİPNOT 17 POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE ...................................................................................................... 27 DİPNOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ................................................................................... 28 DİPNOT 19 MADDİ VARLIKLAR ..................................................................................................................... 29-30 DİPNOT 20 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR..................................................................... .......................... . 31 DİPNOT 21 ALINAN AVANSLAR................................................................................ .................................... . 31 DİPNOT 22 EMEKLİLİK PLANLARI................................................................................................................. 31 DİPNOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI ................................................................................................................... 32-33 DİPNOT 24 ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR .................................... 33 DİPNOT 25 SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ .................................................. 34 DİPNOT 26 SERMAYE YEDEKLERİ................................................................................................................. 35 DİPNOT 27 KAR YEDEKLERİ ........................................................................................................................... 35 DİPNOT 28 GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI ......................................................................................... 35 DİPNOT 29 YABANCI PARA POZİSYONU...................................................................................................... 36 DİPNOT 30 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI............................................................................................ 36 DİPNOT 31 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ......................................... 37 DİPNOT 32 İŞLETME BİRLEŞMELERİ............................................................................................................. 38 DİPNOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA............................................................................................. 38-41 DİPNOT 34 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ......................................................................... 41 DİPNOT 35 DURDURULAN FAALİYETLER ................................................................................................... 42-43 DİPNOT 36 ESAS FAALİYET GELİRLERİ ....................................................................................................... 43 DİPNOT 37 FAALİYET GİDERLERİ ................................................................................................................. 43 DİPNOT 38 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR........................................... 44 DİPNOT 39 FİNANSMAN GİDERLERİ ............................................................................................................. 44 DİPNOT 40 NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI .................................................................................. 44 DİPNOT 41 VERGİLER ....................................................................................................................................... 45-46 DİPNOT 42 HİSSE BAŞINA KAR/(ZARAR)...................................................................................................... 46 DİPNOT 43 NAKİT AKIM TABLOSU................................................................................................................ 47 DİPNOT 44 MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIK,

  YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR........................................................................................... 48

  DİPNOT 45 TÜREV ARAÇLAR.......................................................................................................................... 48

 • ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)

  1

  Dipnotlar 30 Haziran 2006 31 Aralık 2005 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 274.775 269.308 Hazır Değerler 4 36.506 30.457 Menkul Kıymetler (net) 5 - - Ticari Alacaklar (net) 7 125.944 108.389 Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 - - İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 16.610 11.590 Diğer Alacaklar (net) 10 3.658 4.832 Canlı Varlıklar (net) 11 - - Stoklar (net) 12 75.377 97.950 Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) 13 - - Ertelenen Vergi Varlıkları 14 - - Satım Amaçlı Elde Tutulan Maddi Varlıklar 19.b 14.124 16.089 Diğer Cari/Dönen Varlıklar 15 2.556 1 Cari Olmayan/Duran Varlıklar 330.272 423.677 Ticari Alacaklar (net) 7 - - Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 - - İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 - - Diğer Alacaklar (net) 10 - - Finansal Varlıklar (net) 16 3.854 8.609 Pozitif/Negatif Şerefiye (net) 17 - - Yatırım Amaçlı Gayr