Temps històric i fonts

Download Temps històric i fonts

Post on 13-Jul-2015

2.342 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>El temps histricCronologia:Qu vol dir, cronologia?................???Quin s lorigen etimolgic daquesta paraula?....Per qu estem al 2010 ? i no el 3542 o el 35?Qu s un milleni?I un segle?I una dcada ?I un quinquenni?Com es calcula en quin segle sha realitzat un fet o qualsevol esdeveniment ?Com es pot saber si una poca s abans de Crist o desprs de Crist ? Com sespecifica en les publicacions ?</p></li><li><p>Fem exercicis....sobre cronologia. s fonamental per a la histria!!!!!La nostra histria est en funci del naixement de Crist.Ara es discuteix el moment precs del naixement de Crist, per....1.- El naixement de Crist s al punt 0 (entre lany1 aC i el 1dC, perqu lany 0 no existeix).- Per tant, desprs de Crist va des del naixement de Crist fins a lactualitat. Abans de Crist, va des de qualsevol any fins a lany del naixement de Crist. Qu vol dir aix ?TOTA LA NOSTRA HISTRIA OCCIDENTAL EST EN FUNCI DEL NAIXEMENT DE CRIST</p></li><li><p>Abans de CristDesprs de CristNaixement de CristAnem cap el naixement de CristEns allunyem del naixement de CristExemple: 1 fet s el 30000 abans de CristExemple: 1 fet s el 30000 desprs de Crist.Sha darribar a lany del naixement deCristPer tant hem danar de ms anys a menys anys fins arribarel naixement de Crist.Hem de sumar els anys que han passat des del punt zero (naixement de Crist), fins ara... 300002000........De menys a ms+-</p></li><li><p>Exemples:Abans de CristDesprs de CristEn Joan ha viscut del 234 al 154En Joan ha viscut del 154 al 234s a dir: 234 anys abans del naixe-ment de Crist fins el 154 a. C. (de + a -)s a dir: 154 anys desprs del naixement de Crist fins el 234 d. C. ( de a + )Aquest curs s el 2010-2011...No, el 2011-2010 !!!Aquesta data seria abans de Crist....!!!</p></li><li><p>PERODES I LA DIVISI DE LA HISTRIAActualment es divideix en 5 perodes.1.-La Prehistria2.- Edat Antiga</p><p>3.- </p><p>Edat Mitjana</p><p>.</p><p>De lorigen de la Humanitat fins a laparici de lescriptura...Des del tercer milleni (+ o - a.C.) fins a final de limperi rom doccident al segle V d. C. (476)Des del s. V fins al descobriment dAmrica (1492).5.- Edat Contempornia Des de finals del XVIII fins avui diaEdat Moderna Des del s.XV fins a la Revoluci Francesa (1789).4.-</p></li><li><p>Les fonts histriquesPoden ser primries o secundriesPrimries: s aquella informaci realitzada durant la mateixa poca.Secundria: s aquella que es realitza en una poca posterior i que fa referncia a altres poques anteriors.Exemples:Font primria: un document escrit en un moment determinat i que el seu contingut ens parla daquella mateixa poca.</p><p>Font secundria: un manual de histria, que ens parla des de la Prehistria fins el mn actual.Les fonts secundries es basen en les primries per conixeruns fets o situacions histriques.Una pintura feta en una poca i que representa quelcom daquell moment precs. </p></li></ul>