temel koçluk eğitimi

Click here to load reader

Post on 11-Apr-2017

175 views

Category:

Career

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Univerist Education Company Pk:34736 Kozyata I Kadky I stanbul I Trkiye

  T: 02167061154 I E-Posta: [email protected]

 • Koluk lkeleri Koluk Sreleri

  Temel Koluk Eitimi

 • Koluk; ulalmas gereken hedefe kiiyi tayan deerdir. Kolar, insanlarn bulunduklar yerlerden olmak istedikleri yerlere gitmelerine yardmc olurlar. Koluk; ulalmas gereken hedefe kiiyi tayan deerdir.

 • Koluk eitimden farkldr. Koluk psikoterapiden farkldr. Koluk danmanlktan farkldr. Koluk arkadalktan farkldr.

 • 1. nsanlarn deiebileceine konusunda olumlu dncelere sahip olmak 2. nisiyatif 3. Etkin durum deerlendirmesi 4. mteri farkndal 5. Etkin kiisel deerlendirme 6. Olgun ego dzeyi 7. Empati 8. Duygusal farkndalk

 • Bireysel farkllklar ve farkllk dzeylerini dikkate almal Diyalogdan yana olmal Elemann performans gstereceine dair gven duymasn salamal

 • 1. Basamak: Anlama 2. Basamak: Gzlem ve Deerlendirme 3. Basamak: Yapc Ynlendirme 4. Basamak: Direnle Baa kmak 5. Basamak: Raporlama,zleme ve Deerlendirme

 • 1. st Ynetim Koluu 2. Performans Koluu 3. Kariyer Koluu 4. Aile Koluu 5. Yaam Koluu 6. Giriimcilik Koluu

 • st ynetim koluu, nitelikli bir koun bir rgt, lideri ile bir dizi dinamik ve gvenilir oturumda, artan ynetsel performans salamaya ynelik ak hedefler belirleyip bunlara ulamak iin birlikte alt koluk trdr.

 • st ynetim koluunun amac gerek bilgi gerekse tecrbe asndan kuvvetli bir durumda olan irket yneticileri iin standart geliim yntemlerinden farkl, kendilerine zel hazrlanm bir geliim arac temin temin edebilmektedir.

 • Genel zellikler Kola danan arasnda bir dei toku

  ilikisidir. alanlarn verimini artrmak amacyla

  kurum bnyesinde kullanlmaktadr. Koun pasif bir gzlemci deil, aktif bir

  katlmc olmas gerekir.

 • Performans Koluu Srecinin Taraflara Katklar Problem zme Performans gelitirme Sonu alma

 • Performans Koluunun Drt Roln Kullanmak 1. Eitim 2. Kariyer koluu 3. Kar durma 4. Mentorluk

 • Kiiler kendi kiisel analizlerinin sonucunda gelimi ve gelimeye ihtiyac olan yetkinliklerinin bilincine varrlar.

  Hedeflerini belirler ve net olarak tanmlarlar. Bu hedeflere ulamak iin eylem plan

  hazrlayarak uygulamaya koyarlar.

 • Kaynaklarn etkin bir biimde kullanrlar. Harekete gemenin verdii enerjiyle hayat

  kalitelerini artrrlar. Daha fazla manevi ve maddi tatmin salarlar.

 • Hedeflerini belirler ve net olarak tanmlarlar. Bu hedeflere ulamak iin eylem plan hazrlayarak uygulamaya koyarlar. Kaynaklarn etkin bir biimde kullanrlar. Harekete gemenin verdii enerjiyle hayat kalitelerini artrrlar. Daha fazla manevi ve maddi tatmin salarlar.

 • Doru insann doru yere gelmesini salayarak, rgte yardmc olur. alanlarn performans yetersizliklerinin ortaya kmasn salar. alanlar daha iyi eitilmi ve daha retken olurlar.

 • Salkl aile ilikileri salanr. Aile bireylerinin bireysel becerileri geliir. Yaamdan aldklar manevi tatmin artar. evreleri ile ilikileri olumlu ynde geliir.

 • Kendi yaamlarnn lideri olurlar. Vizyon, misyon ve kiisel hedeflerini tanmlarlar. Bu hedeflere ulamak iin gerekli becerileri kazanrlar. Yaamdan aldklar manevi tatmin artar. Ayn zamanda sorumluluklarn da yerine getirerek daha verimli bir yaam srerler.

 • zel ve profesyonel yaamlar arasndaki dengeyi salarlar. Ertelemeyi brakrlar, eyleme geerler. z disiplin salarlar. Kaynaklarn daha etkin kullanrlar.

 • Giriimciler kendi kiisel analizlerinin sonucunda i kurmak veya ilerini bytmek iin gerekenlerin bilincine varr, kendilerini sorgularlar.

  Hedeflerini net olarak tanmlarlar. Bu hedeflere ulamak iin eylem plan

  hazrlayarak uygulamaya koyarlar.

 • Kaynaklarn etkin bir biimde kullanrlar. Harekete gemenin verdii enerjiyle

  hayat kalitelerini artrrlar. Daha fazla manevi ve maddi tatmin

  salarlar.

 • nceliklerine uygun hedefler koyar ve eylem planlar yapar. Hatalarndan ders karr, srekli renerek performansn artrr. nisiyatif kullanr ve kararlarnn sorumluluunu tar. Deiime abuk uyum salar, sonu odakl olur.

 • Kii potansiyelinin farkna varr ve yeni beceriler gelitirir. zgveni artar.nk neyi neden yaptn biliyordur ve yetkinliklerinin farkndadr. Profesyonel, sosyal ve zel hayatnda arzu ettii farkll yaratr. Zamann iyi ynetmeyi renir.

 • Frsatlar etkin bir biimde deerlendirmeyi bilir, yeni i frsatlar yaratr. Hedefledii kariyer yolunda daha st basamaklara daha hzl kar. ve zel yaam dengesini kurar, yaamnn lideri olur. Liderlik becerilerini gelitirir.

 • Baarl bir takm oluturabilir ve ynetir. Problem zme tekniklerini gelitirir. Mzakere tekniklerini daha etkili kullanr. Zaman planlamas skntlarn giderir.

 • Kariyeri ile ilgili proaktif yaklaml bir strateji sahibi olur. Aksiyonlar ve kararlar ile ilgili sorumluluunu fark eder. Yaam kalitesini artrr. Belirsiz durumlarla baa kabilir

 • alanlar kendi geliimlerinde sorumluluk alr. Hedef ve stratejiye odaklanma salanr. Dk maliyetli bir geliim modelidir. Deiime uyumda esneklik ve hz salanr,

  yaratclk artar. alanlarn yetkinlikleri gelitirir, motivasyonlar

  ve karar verme srelerine katlmlar artar.

 • Performans sorunlar tanmlanr ve giderilir. Problemler ve atmalar en aza indirilir ve hatta

  olumadan engellenir. Geribildirim sreciyle alanlar kendilerini tanr;

  zayf ynlerini nasl gelitirecekleri konusunda bilin gelitirir.

  alanlarn geliimi hem gelir artrc hem de maliyet drc etki yaratrken, btn bu faydalarn sonucu kurumun performans artyor.

  alanlar iin hedef ve stratejilerin netlemesi ve bunlara odaklanmalar salanr.

 • Bir uzun dnemli sre Tecrbe paylam Cesaret verici bir yaklam Dnceleri anlayabilme, okuyabilme yetenei ki tarafl renme ve iliki kurma

 • nsan odakl olmak, insanlar sevmek, kendisiyle ve insanlarla bark olmak.

  Belirsizliklere ve hatalara hogryle yaklamak. irketine ve iine deer vermek. Kendine gvenmek, zgvenini sergilemek ve

  baar duygusu alamak.

 • alanlara, astlarna sayg ve gven duymak, onlarn ihtiyalarna kar duyarl olmak.

  Esnek ve yaratc olmak. letiim ve zellikle aktif ve empatik dinleme

  becerilerine sahip olmak.

 • alana kariyerini tehlikeye drebilecek zor durumlara ve politik oyunlara girmemesi iin yol gsterici olur.

  alan gereksiz endielerden, kayglardan, stres yaratabilecek durumlardan korur.

  Farkl fikirleri ve yaklamlar destekleyerek alan yeniliki olmaya cesaretlendirir.

 • alan iin hemen her bakmdan bir rol model olur. alana ihtiya duyduunda moral destek salar, onu empati ile dinler. alann srlarn paylar ve onlar korur. alana gelimesini gletirebilecek engelleri daha kolay gidermesi iin

  yardmc olur.

 • ortamnda iletiimi gelitirdii ve gven duygusunu destekledii iin performans ve verimlilik art salar.

  Kurum kltrnn yerlemesini ve gelimesini kolaylatrr. st dzeyde teknik eitim ve ynetici becerilerini gelitirme frsatn yaratr. Yeni yeteneklerin doru biimde seimini ve gelitirilmesini salar.

 • st dzeyde deneyimi ve bilgisi olan insanlarn ie alnmas ve elde tutulmas iin nedenler ve frsatlar yaratr.

  Kariyer platosuna yani duraklama evresine ulam yneticilerin kendilerini gelitirmeleri iin frsatlar ve olanaklar yaratrlar.

  alanlarn devir hzn yani iten ayrlmalar azaltr.

 • Univerist Education Company Pk:34736 Kozyata I Kadky I stanbul I Trkiye

  T: 02167061154 I E-Posta: [email protected]

  Teekkrler

 • Azizi, K., & Besharat, M.A., 2011. The relationship between parental perfectionism and child perfectionism in a sample of Iranian families. Procedia Social and

  Behavioral Sciences, 15, 1278-1290.Azizi, K., Besharat, M.A., & Poursharifi, H., 2011. The relationship between parental perfectionism and childrens perfectionism in a sample of Iranian families. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 1276-1279.

  Azizi,K.,&Besharat,M.A.,2011.The relationship between parental perfectionism and parenting styles. Procedia Social and Behavioral Sciences. 15, 1484-1487.