TELUGU - ?· CHITTOOR DISTRICT : : TELUGU - SSC SPOT VALUATION-2017 - PROVISIONAL SENIORITY LIST School…

Download TELUGU - ?· CHITTOOR DISTRICT : : TELUGU - SSC SPOT VALUATION-2017 - PROVISIONAL SENIORITY LIST School…

Post on 06-Sep-2018

239 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>CHITTOOR DISTRICT : : TELUGU - SSC SPOT VALUATION-2017 - PROVISIONAL SENIORITY LIST</p><p>School Name Teacher_Name Desig Subject Medium DOB DOJ Mobile No.</p><p>1 18171-ZPHS, GADANKI 1104146 SIKHAMANI LP TELUGU TELUGU 11/5/1957 16-11-1979 TELUGU 12 37 31-05-2017 8374849348</p><p>2 1131808 Thulasi SA TELUGU TELUGU 10/4/1958 10/8/1983 TELUGU 34 34 30-04-2018 9515286349</p><p>3 17756-ZPUHS, KALAKADA 1148589 VENKATASUBBAIAH SA TELUGU URDU 15-05-1960 15/02/1988 TELUGU 3 8 31/05/2020 9966247980</p><p>4 17414-GHS, PALAMANER 1123963 NARAYANA LP TELUGU TELUGU 6/4/1964 27-09-1988 TELUGU 29 29 30-04-2024 9885600908</p><p>5 1127349 YEKANTHAM REDDY SA TELUGU TELUGU 8/7/1961 12/2/1988 TELUGU 8 28 31-07-2021 9441573541</p><p>6 1120856 viswanathareddy SA TELUGU TELUGU 20-04-1957 21-02-1990 TELUGU 7 29 30-04-2017 9866167210</p><p>7 17242-GHS, KALIKIRI 1127567 VIJAYA BHASKARA LP TELUGU TELUGU 1/2/1969 19-04-1996 TELUGU 21 21 31-01-2029 9703499279</p><p>8 1131833 PRABHAKAR NAIDU LP TELUGU TELUGU 1/1/1963 15-11-1996 TELUGU 20 20 31-12-2022 9949542240</p><p>9 18054-ZPHS, M.PAIPALLE 1104315 GUNASEKHAR LP TELUGU TELUGU 3/5/1964 12/4/1996 TELUGU 20 21 31-05-2024 8374393601</p><p>10 17492-GHS, PILER 1104772 KRISHNA MURTHY LP TELUGU TELUGU 1/6/1966 13-01-1997 TELUGU 16 20 31-05-2026 8331844208</p><p>11 1104841 RAMESH BABU LP TELUGU TELUGU 13-12-1969 14-02-1997 TELUGU 20 20 31-12-2029 9885786669</p><p>12 1142341 MADHUMATHI LP TELUGU TAMIL 16-02-1967 8/8/1997 TELUGU 18 18 28-02-2027 9441332556</p><p>13 1104773 VENUGOPALACHARI LP TELUGU TELUGU 1/6/1972 17-08-1998 TELUGU 19 19 31-05-2032 9440558397</p><p>14 17222-GHS, KUPPAM 1117160 SUBRAMANYAM LP TELUGU TELUGU 21-08-70 17-08-98 TELUGU 0 19 31-08-30 9966874726</p><p>15 1124084 RAMAMOORTHY LP TELUGU TELUGU 10/4/1970 17-08-1998 TELUGU 18 18 30-04-2030 9000876402</p><p>16 1124304 RADHAKUMARI LP TELUGU TELUGU 27-01-1965 17-08-1998 TELUGU 6 18 31-01-2025 9491844522</p><p>17 17731-ZPHS, CHINTAPARTY 1127037 SURENDRA REDDY LP TELUGU TELUGU 5/12/1969 17-08-1998 TELUGU 0 18 31-12-2028 9440634294</p><p>18 1127466 Govindaiah LP TELUGU TELUGU 14-06-1969 17-08-1998 TELUGU 0 19 30-06-2029 9440656460</p><p>New S.No.</p><p>Treasury ID</p><p>SSC Handling Subject</p><p>Subject Handling Yrs</p><p>Total Service in Yrs</p><p>Date of Retirement</p><p>18320-ZPHS, SRIRANGARAJA PURAM</p><p>18439-ZPHS, ERRAVARIPALEM17692-ZPHS, KANNEMADUGU</p><p>18414-ZPHS, VEDURUKUPPAM</p><p>18499-ZPHS, MANGALAM TRENDS, TPT.18150-ZPHS PUDUKUPPAM TAMIL SATHYAVEDU17021-GHS, BANGARUPALEM</p><p>17873-ZPHS, K.KRISHNAPURAM17321-ZPHS, MADANAPALLE</p><p>18139-ZPHS PUTTUR GATE PUTTUR MANDAL</p></li><li><p>CHITTOOR DISTRICT : : TELUGU - SSC SPOT VALUATION-2017 - PROVISIONAL SENIORITY LIST</p><p>School Name Teacher_Name Desig Subject Medium DOB DOJ Mobile No.New S.No.Treasury ID</p><p>SSC Handling Subject</p><p>Subject Handling Yrs</p><p>Total Service in Yrs</p><p>Date of Retirement</p><p>19 1131740 Prathapa Reddy LP TELUGU TELUGU 3/4/1968 17-08-1998 TELUGU 9 18 23-02-2017 9440656892</p><p>20 1104905 RAJASREE LP TELUGU TELUGU 15-04-1965 17-08-1998 TELUGU 20 20 30-04-2025 9963699891</p><p>21 17082-PCRGHS, CHITTOOR 1122956 HEMASREE LP TELUGU TELUGU 5/6/1974 18-08-1998 TELUGU 5 18 30-06-2034 9493463162</p><p>22 1134042 Ravi LP TELUGU TELUGU 11/6/1966 18-08-1998 TELUGU 0 19 30-06-2026 9985844718</p><p>23 18066-ZPHS, KVB PURAM 1142978 SRIDEVI LP TELUGU TELUGU 16-05-1970 18-08-1998 TELUGU 18 18 31-05-2030 7382741600</p><p>24 1131907 SRIHARI LP TELUGU TELUGU 1/7/1961 18-08-1998 TELUGU 6 18 31-07-2021 9885608782</p><p>25 18122-ZPHS, SATRAVADA 1122388 SESHADRI LP TELUGU TELUGU 1/8/1971 19-08-1998 TELUGU 0 0 31-07-2031 9948056991</p><p>26 1122017 PURUSHOTHAMACHARI LP TELUGU TELUGU 19-02-1968 22-01-1999 TELUGU 18 18 29-02-2028 9440260975</p><p>27 1135864 VENKATESWARLU SA TELUGU TELUGU 2/6/1962 1/7/2000 TELUGU 16 34 30-06-2022 9177346264</p><p>28 17283-ZPHS, ANGALLU 1121029 Rajanna SA TELUGU TELUGU 30-03-1960 21-06-2000 TELUGU 14 32 30-03-2020 9703411668</p><p>29 1103970 KRISHNA KUMARI SA TELUGU TELUGU 10/3/1975 7/11/2000 TELUGU 16 16 31-03-2035 9492069296</p><p>30 1104872 DAMODARAIAH LP TELUGU TELUGU 22-07-1964 7/11/2000 TELUGU 17 17 31-07-2024 9440096580</p><p>31 1116833 SANKARA VADAYAR LP TELUGU TELUGU 15-07-1970 7/11/2000 TELUGU 17 17 31-07-2030 9704476201</p><p>32 17822-ZPHS, OGU 1123928 SAMPANGI REDDY LP TELUGU TELUGU 7/7/1972 7/11/2000 TELUGU 13 16 31-07-2032 9000716589</p><p>33 1146246 SHAMMAH LP TELUGU TELUGU 28-05-1970 7/11/2000 TELUGU 15 16 31-05-2030 7893952557</p><p>34 18175-ZPHS, MOGARALA 1137255 KIRAN KUMAR LP TELUGU TELUGU 24-08-1975 7/11/2000 TELUGU 17 17 31-08-2035 9490048531</p><p>35 1129908 RAMADEVI LP TELUGU TELUGU 1/7/1963 7/11/2000 TELUGU 16 16 30-06-2023 9440981910</p><p>36 17222-GHS, KUPPAM 1117116 KUMARI SA TELUGU TELUGU 17-04-1967 10/11/2000 TELUGU 16 16 30-04-27 8886811812</p><p>18005-ZPHS, CHALLAMAMBAPURAM(TAMIL)18206-ZPHS, SATHAMBAKKAM</p><p>18079-GHS, KARVET NAGAR</p><p>18273-ZPHS, (BOYS), SRIKALAHASTI</p><p>18136-ZPHS, KOTHA ARURU18097-ZPHS, NETHAKUPPAM</p><p>18193-ZPHS, PUTHALAPATTU18039-ZPHS, GANGADHARA NELLORE(Voc17780-ZPHS, CHINTAMAKULA PALLI</p><p>18274-Z P GIRLS HS, SRIKALAHASTI</p><p>18007-ZPHS, OBULAYAPALLE</p></li><li><p>CHITTOOR DISTRICT : : TELUGU - SSC SPOT VALUATION-2017 - PROVISIONAL SENIORITY LIST</p><p>School Name Teacher_Name Desig Subject Medium DOB DOJ Mobile No.New S.No.Treasury ID</p><p>SSC Handling Subject</p><p>Subject Handling Yrs</p><p>Total Service in Yrs</p><p>Date of Retirement</p><p>37 1117073 CHANDRA SA TELUGU TELUGU 9/8/1973 11/12/2000 TELUGU 16 16 31-08-2033 9849373685</p><p>38 1134049 PEDDA RANGAIAH LP TELUGU TELUGU 30-06-1970 21-01-2001 TELUGU 15 15 30-06-2030 9160137323</p><p>39 1132287 SREEDEVI LP TELUGU ENGLISH 18-12-1973 21-01-2001 TELUGU 15 15 31-12-2033 9032902095</p><p>40 1104915 JAYAPRAKASH SA TELUGU TELUGU 10/6/1978 13-06-2001 TELUGU 15 15 30-06-2038 8374460326</p><p>41 17165-ZPHS, DANDA PALLE 1123993 HEMALATHA SA TELUGU TELUGU 10/11/1958 19-12-2001 TELUGU 15 35 30-11-2018 9704276382</p><p>42 17631-ZPHS, KANDURU 1129550 RADHA KRISHNA SA TELUGU TELUGU 15-06-1957 19-12-2001 TELUGU 15 32 30-06-2017 9491776949</p><p>43 1103466 SUDHAKAR SA TELUGU TELUGU 1/7/1957 19-12-2001 TELUGU 16 16 30-06-2017 9441526050</p><p>44 1104365 BALA SUBRAMANYAM Dr SA TELUGU TELUGU 17-02-1961 21-12-2001 TELUGU 16 28 28-02-2021 9440271612</p><p>45 1124224 KUPPAMMA SA TELUGU TELUGU 5/5/1966 1/11/2002 TELUGU 14 29 31-05-2026 9492070256</p><p>46 17753-ZPHS, YADAMARI 1104068 Thoyajakshi LP TELUGU TELUGU 24-08-1973 20-01-2002 TELUGU 15 15 31-08-2033 9985791069</p><p>47 1103776 GURUMURTHY LP TELUGU TELUGU 1/6/1962 20-01-2002 TELUGU 0 15 31-05-2022 9492420954</p><p>48 17807-ZPHS, LINGAPURAM 1124063 LP TELUGU TELUGU 23-08-1971 20-01-2002 TELUGU 15 15 31-08-2031 9494066507</p><p>49 1122051 SREELATHA LP TELUGU TELUGU 1/3/1971 20-01-2002 TELUGU 15 15 31-03-2031 9052721766</p><p>50 18055-ZPHS, MUDIGOLAM 1104512 NARESH BABU LP TELUGU TELUGU 10/6/1975 21-01-2002 TELUGU 12 15 30-06-2035 9440515561</p><p>51 1137519 RAMESH BABU SA TELUGU TELUGU 1/4/1973 21-01-2002 TELUGU 10 15 31-03-2033 9441047815</p><p>52 18171-ZPHS, GADANKI 1116029 LOKANADHA REDDY LP TELUGU TELUGU 10/5/1974 21-01-2002 TELUGU 15 15 31-05-2034 9441028892</p><p>53 1146231 LALITHA SA TELUGU TELUGU 10/3/1977 21-01-2002 TELUGU 15 15 31-03-2037 9652188315</p><p>54 17346-ZPHS, BASINIKONDA 1147998 SUVARTHAVANI SA TELUGU TELUGU 1/6/1978 21-01-2002 TELUGU 15 15 30-06-2038 9701695911</p><p>18541-ZPHS, THONDAVADA18426-ZPHS, SEETHARAMAPURAM18108-ZPBHS, NARAYANAVARAM (Voc)18187-ZPHS, M. BANDAPALLI</p><p>18188-ZPHS, ERRACHERUVU PALLI.17007-ZPHS URDU 14. KANDRIGA17417-ZPHS, PENGARAGUNTA</p><p>18193-ZPHS, PUTHALAPATTU</p><p>RAMAKRISHNAPARAMA HAMSA</p><p>18159-ZPHS, PARAMESWARAMANGALAM</p><p>17392-ZPHS, REDDIVARIPALLI</p><p>18274-Z P GIRLS HS, SRIKALAHASTI</p></li><li><p>CHITTOOR DISTRICT : : TELUGU - SSC SPOT VALUATION-2017 - PROVISIONAL SENIORITY LIST</p><p>School Name Teacher_Name Desig Subject Medium DOB DOJ Mobile No.New S.No.Treasury ID</p><p>SSC Handling Subject</p><p>Subject Handling Yrs</p><p>Total Service in Yrs</p><p>Date of Retirement</p><p>55 17303-ZPHS, K.V.PALLE 1148003 NAGARAJU LP TELUGU TELUGU 1/1/1970 21-01-2002 TELUGU 0 15 31-12-2030 9966719070</p><p>56 1123150 RUKMINAMMA LP TELUGU TELUGU 1/6/1969 21-01-2002 TELUGU 7 7 30-06-2029 9492860750</p><p>57 1029141 RUKMINIDEVI LP TELUGU TAMIL 23-06-1965 21-01-2002 TELUGU 16 16 30-06-2025 8801273331</p><p>58 18373-ZPHS, PUDI 1101720 BHASKAR LP TELUGU TELUGU 4/6/1971 21-01-2002 TELUGU 8 8 30-06-2031 9492373635</p><p>59 17675-ZPGHS, ARAGONDA 1103316 VISALAKSHI LP TELUGU TELUGU 15-05-1978 21-01-2002 TELUGU 5 15 31-05-2038 9908092971</p><p>60 18058-ZPHS, NAMPALLE 1103434 DORASWAMY LP TELUGU TELUGU 14-10-1964 21-01-2002 TELUGU 8 15 31-10-2024 9490906508</p><p>61 17672-ZPHS, KANIPAKAM 1103899 Ravi LP TELUGU TELUGU 10/6/1977 21-01-2002 TELUGU 1 15 30-06-2037 9490839216</p><p>62 1104175 SURESH LP TELUGU TELUGU 15-11-1974 21-01-2002 TELUGU 15 15 30-11-2034 9441402190</p><p>63 17082-PCRGHS, CHITTOOR 1104508 VENKATARAMANA LP TELUGU TELUGU 14-01-1974 21-01-2002 TELUGU 0 15 31-01-2034 9440280310</p><p>64 1104524 R. RAMESH LP TELUGU TELUGU 10/7/1968 21-01-2002 TELUGU 2 14 31-07-2028 8985319916</p><p>65 1104548 KUPPA SWAMY LP TELUGU TELUGU 14-06-1967 21-01-2002 TELUGU 15 15 30-06-2027 8374158840</p><p>66 1104579 THARAKNATH CHETTY LP TELUGU TELUGU 30-08-1976 21-01-2002 TELUGU 3 15 31-08-2036 9573333400</p><p>67 18176-GHS, PAKALA 1104787 RAGHUNATH LP TELUGU TELUGU 30-01-1970 21-01-2002 TELUGU 15 15 30-01-2030 9885069878</p><p>68 18172-ZPHS, K.ODDEPALLE 1116953 Govindaiah LP TELUGU TELUGU 24-05-1970 21-01-2002 TELUGU 14 16 30-05-2030 9492838605</p><p>69 1116959 ANANDAIAH LP TELUGU TELUGU 1/6/1971 21-01-2002 TELUGU 11 15 31-05-2031 9959127836</p><p>70 1118235 GANAPATHI LP TELUGU TELUGU 16-07-1968 21-01-2002 TELUGU 9 15 31-07-2028 9912599825</p><p>71 1121060 SAHADEVAIAH LP TELUGU TELUGU 1/1/1970 21-01-2002 TELUGU 6 14 31-12-2030 9491374543</p><p>72 1122357 RAMESH LP TELUGU TELUGU 10/6/1973 21-01-2002 TELUGU 8 16 30-06-2033 9441550809</p><p>73 1124041 SUBRAMANYAM LP TELUGU TELUGU 12/5/1974 21-01-2002 TELUGU 14 14 31-05-2034 9959247025</p><p>17653-ZPHS, TATIGUNTAPALEM18128-ZPHS, (TAMIL) PUDUPET</p><p>18048-ZPHS, BALAGANGANAPALLE</p><p>17674-ZPHS, THAVANAMPALLE18499-ZPHS, MANGALAM TRENDS, TPT.18318-ZPHS, 49 KOTHAPALLE MITTA</p><p>18016-ZPHS, PEDDAKONAPARTHI17799-ZPHS, GUTHARLAPALLE17321-ZPHS, MADANAPALLE18092-ZPHS, N R KAMMAPALLE17872-ZPHS, ADAVINATHUNIKUNTA</p></li><li><p>CHITTOOR DISTRICT : : TELUGU - SSC SPOT VALUATION-2017 - PROVISIONAL SENIORITY LIST</p><p>School Name Teacher_Name Desig Subject Medium DOB DOJ Mobile No.New S.No.Treasury ID</p><p>SSC Handling Subject</p><p>Subject Handling Yrs</p><p>Total Service in Yrs</p><p>Date of Retirement</p><p>74 17552-ZPHS, KALLUR 1124121 SUBRAMANYAM LP TELUGU TELUGU 2/1/1973 21-01-2002 TELUGU 4 13 31-01-2033 9490825765</p><p>75 1125326 REDDAPPA LP TELUGU TELUGU 4/1/1967 21-01-2002 TELUGU 15 15 31-01-2027 7893500114</p><p>76 1127029 MASTHAN KHAN LP TELUGU TELUGU 14-04-1976 21-01-2002 TELUGU 8 15 30-04-2036 9848370986</p><p>77 1127215 SREENIVASULU LP TELUGU TELUGU 7/1/1970 21-01-2002 TELUGU 15 15 31-01-2030 9000251695</p><p>78 1127471 ANJANEYULU LP TELUGU TELUGU 10/7/1973 21-01-2002 TELUGU 15 15 31-07-2033 9440318782</p><p>79 1127481 GURUDEV LP TELUGU TELUGU 1/7/1970 21-01-2002 TELUGU 16 16 30-06-2030 9701595167</p><p>80 17839-ZPHS, ONTILLU 1129696 SURYA PRASAD LP TELUGU TELUGU 7/7/1978 21-01-2002 TELUGU 12 15 31-07-2038 9440054577</p><p>81 1130854 VASUDEVAIAH LP TELUGU TELUGU 11/7/1969 21-01-2002 TELUGU 8 15 31-07-2029 8374695306</p><p>82 1130905 GANESH KUMAR LP TELUGU TELUGU 25-06-1975 21-01-2002 TELUGU 0 15 30-06-2035 9441891874</p><p>83 1131655 JAYARAMA LP TELUGU TELUGU 6/6/1971 21-01-2002 TELUGU 15 15 31-07-2030 9866964425</p><p>84 1131947 BHARATHI LP TELUGU TELUGU 7/6/1973 21-01-2002 TELUGU 14 15 30-06-2033 9547313194</p><p>85 18085-ZPHS, T K M PETA 1132524 NAGARATHNAM LP TELUGU TELUGU 10/11/1966 21-01-2002 TELUGU 8 15 30-11-2026 8978185482</p><p>86 1134025 Rangaiah LP TELUGU TELUGU 30-06-1968 21-01-2002 TELUGU 0 15 30-06-2028 9490419502</p><p>87 1134062 MEGHANADAM LP TELUGU TELUGU 20-05-1976 21-01-2002 TELUGU 13 15 31-05-2036 9491580691</p><p>88 1134244 MUNIKRISHNAN LP TELUGU TELUGU 1/10/1962 21-01-2002 TELUGU 8 14 30-09-2022 9492372664</p><p>89 1134567 SUNDARA BHASHYAM LP TELUGU TELUGU 2/6/1974 21-01-2002 TELUGU 7 15 30-06-2034 9573456652</p><p>90 1136202 GEERVANI LP TELUGU TELUGU 4/6/1972 21-01-2002 TELUGU 15 15 30-06-2032 9441600514</p><p>91 1146035 KRISHNA MURTHY LP TELUGU TELUGU 1/1/1974 21-01-2002 TELUGU 2 15 31-01-2034 9492691082</p><p>17760-ZPHS, KRISHNAPURAM17836-ZPHS, MUDUPULAVEMULA17840-ZPHS, ENUMULAVARI PALLI17894-ZPHS, REDDIVARIPALLI18436-ZPHS, MATLIVARIPALLE</p><p>18100-ZPHS, KAMMA KANDRIGA17491-ZPHS, KOTAPALLE OF PILER18142-ZPHS NALLAVENNGANAPALLI VEDURUKUPPAM18423-ZPHS, GIRLS VADAMALPET</p><p>18155-ZPHS, GOLLAPALLI OF PUTTUR18034-ZPHS, NARASINGAPURAM18143-ZPHS PILLARIPATTU PUTTUR18010-ZPHS, THOTTAMBEDU18246-ZPHS, PEDDAMALLELA18384-ZPHS, VARADAIAHPALEM</p></li><li><p>CHITTOOR DISTRICT : : TELUGU - SSC SPOT VALUATION-2017 - PROVISIONAL SENIORITY LIST</p><p>School Name Teacher_Name Desig Subject Medium DOB DOJ Mobile No.New S.No.Treasury ID</p><p>SSC Handling Subject</p><p>Subject Handling Yrs</p><p>Total Service in Yrs</p><p>Date of Retirement</p><p>92 18071-ZPHS, KALANGI HW 1146269 BHASKARAIAH LP TELUGU TELUGU 7/6/1969 21-01-2002 TELUGU 12 15 30-06-2029 9989543440</p><p>93 1147556 varalakshmi LP TELUGU TELUGU 16-06-1978 21-01-2002 TELUGU 15 15 30-06-2038 8374371778</p><p>94 18099-ZPHS, PARAMALA 1147595 LATHA LP TELUGU TELUGU 1/6/1973 21-01-2002 TELUGU 15 15 31-05-2033 9985519405</p><p>95 17261-ZPHS, KALAKADA 1147604 JAGANNADHA SASTRI SA TELUGU TELUGU 5/2/1967 21-01-2002 TELUGU 15 15 28-02-2027 9441574437</p><p>96 1147611 NARENDRA LP TELUGU TELUGU 1/3/1973 21-01-2002 TELUGU 7 7 31-03-2033 9441432913</p><p>97 17654-ZPHS, PALAMANDA 1148082 PRAKASH LP TELUGU TELUGU 25-08-1973 21-01-2002 TELUGU 7 15 31-08-2033 9440491418</p><p>98 1124976 BHARATHAMMA LP TELUGU TELUGU 13-12-1967 21-01-2002 TELUGU 8 15 31-12-2027 8374613711</p><p>99 1129891 SUJATHA LP TELUGU TELUGU 1/6/1974 21-01-2002 TELUGU 15 15 31-05-2034 9949251599</p><p>100 1137450 ESWARAIAH LP TELUGU TELUGU 9/4/1974 21-01-2002 TELUGU 15 15 30-04-2034 9885240787</p><p>101 17082-PCRGHS, CHITTOOR 1103169 VIJAYA NAIDU LP TELUGU TELUGU 21-01-1975 21-01-2002 TELUGU 4 15 31-01-2035 9642493713</p><p>102 1147821 GURAVAMANDADI LP TELUGU TELUGU 1/1/1966 21-01-2002 TELUGU 6 15 31-12-2005 9966623101</p><p>103 1137438 padmaja SA TELUGU TELUGU 3/1/1966 21-01-2002 TELUGU 12 15 31-01-2026 9550921144</p><p>104 1131842 UMAKANTH LP TELUGU TELUGU 15-05-1975 21-01-2002 TELUGU 15 15 31-05-2035 9441634606</p><p>105 1120284 Rangappa LP TELUGU TELUGU 12/4/1968 21-01-2002 TELUGU 14 15 31-03-2028 9441646319</p><p>106 1115313 NAGARAJA LP TELUGU TELUGU 15-05-1971 21-01-2002 TELUGU 1 15 31-05-2031 9177592511</p><p>107 1146480 MUNIRAJU LP TELUGU TELUGU 26-06-1974 21-01-2002 TELUGU 5 15 30-06-2034 9963876733</p><p>108 18408-ZPHS, DEVALAMPET 1132687 VENKATARAMANA LP TELUGU TELUGU 22-07-1968 21-01-2002 TELUGU 0 16 31-07-2028 9908641461</p><p>109 1104260 SIRAJAHMAD SA TELUGU TELUGU 30-08-1976 21-01-2002 TELUGU 0 15 31-08-2036 7893500428</p><p>110 1129893 VEERABHADRAIAH LP TELUGU TELUGU 30-06-1973 21-01-2002 TELUGU 5 15 30-06-2033 9908837590</p><p>17046-ZPGHS, B KOTHA KOTA</p><p>17306-ZPHS, CHINNAKAMMAPALLE</p><p>17321-ZPHS, MADANAPALLE17457-ZPHS, BANDLAPALLE.17349-ZPHS, PENCHUPADU</p><p>17321-ZPHS, MADANAPALLE17046-ZPGHS, B KOTHA KOTA18081-ZPHS, PADIRIKUPPAM17042-ZPBHS, B KOTHAKOTA17124-ZPHS, NARASINGARAYUNIPET18009-ZPHS, GUNDELIGUNTA</p><p>17760-ZPHS, KRISHNAPURAM17066-ZPHS, MEKALACHINNEPALLE</p></li><li><p>CHITTOOR DISTRICT : : TELUGU - SSC SPOT VALUATION-2017 - PROVISIONAL SENIORITY LIST</p><p>School Name Teacher_Name Desig Subject Medium DOB DOJ Mobile No.New S.No.Treasury ID</p><p>SSC Handling Subject</p><p>Subject Handling Yrs</p><p>Total Service in Yrs</p><p>Date of Retirement</p><p>111 1127208 GOWRI...</p></li></ul>