telsiz tesisler ve telekomünikasyon tertibatları (fteg ... · pdf file telsiz tesisler...

Click here to load reader

Post on 18-Oct-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Telsiz tesisler ve telekomünikasyon tertibatları (FTEG) 1999/5/EG (R&TTE) direktifi uyarınca uygunluk beyanı

  Üretici/sorumlu kişi

  Bu ürünün

  Tip (gerektiğinde modüllerle birlikte tesis konfi gürasyonu):

  ö Telekomünikasyon (TK) tertibatı ö Telsiz tesisatı

  Kullanım amacı Cihaz sınıfı

  Kurallara uygun kullanıldığında, FTEG’nin § 3 ve diğer talimatlarına (R&TTE Madde 3) uygunluğunu beyan eder.

  § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a)) uyarınca sağlık ve güvenlik

  Uygulanan harmonik normlar Temel kurallara uygunluk Diğer şekillerde istenen talepler (burada kullanılan standartlar/teknik özellikler) …

  Elektromanyetik uyumluluk bakımından korunma talepleri § 3 (1) 2, Madde 3 (1) b))

  UyUygulanan harmonik normlar. Temel kurallara uygunluk Diğer şekillerde istenen talepler (burada kullanılan standartlar/teknik özellikler) ...

  Hama GmbH & Co KG

  EN 60950-1:2006 +A11:2009 EN 50371:2002

  1

  EN 301 489-1 V 1.8.1 EN 301 489-3 V 1.4.1

  00051860

 • Telsiz frekans spektrumunun etkin bir şekilde kullanılması için önlemler

  ö Telsiz tesislerde hava arabirimi, § 3(2)) (Madde 3(2))

  Uygulanan harmonik normlar Temel kurallara uygunluk Diğer şekillerde istenen talepler (burada kullanılan standartlar/arabirim tanımlamaları) ...

  EN / HN ETS Reg TP BAPT

  Adres

  + TK-No.

  Klaus Mecklinger

  Yer, tarih

  EN 300 440-2 V1.2.1 EN 300 440-1 V1.5.1

  Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com

  Tel.: 0 90 91/50 2- 0 Faks: 0 90 91/50 2- 274 e-mail: hama@hama.de

  Monheim, 29.11.2010

  t

View more