teknolojİ ve sanayİleŞme baĞlaminda bölge ekonomİsİ ve aydin

Click here to load reader

Download TEKNOLOJİ VE SANAYİLEŞME BAĞLAMINDA BÖLGE EKONOMİSİ VE AYDIN

Post on 25-Jan-2016

22 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TEKNOLOJİ VE SANAYİLEŞME BAĞLAMINDA BÖLGE EKONOMİSİ VE AYDIN. Prof. Dr. Hüsnü ERKAN DEÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi ve UBS VAKFI Başkanı. BİLGİ TOPLUMUNDA GELİŞMELER. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • TEKNOLOJ VE SANAYLEME BALAMINDA BLGE EKONOMS VE AYDINProf. Dr. Hsn ERKAN

  DE BF ktisat Blm retim yesi veUBS VAKFI Bakan

 • BLG TOPLUMUNDA GELMELER

  Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin srkledii yeni toplum ve uygarlk dzeyinde; her ey yeniden yaplanrken; toplumsal btnn tm alanlar da yeniden yapland.

  Bilimsel-Teknolojik alan: mekanik dnce ve teknolojilerden atom alt dnyann oklu a etkileimine dayal kuantum dnce ve teknolojilerine; Ekonomik alan: atomik ve mekanik kapitalist piyasa ekonomisinden, a etkileimi iinde ileyen bilgi ekonomisine;Politik alan: bireysellikten grupsal karlarn yaplandrd sivil toplum kurulularyla, parlamenter demokrasiden katlmc demokrasiye;Sosyal alan: bamsz-balantsz bireysellikten, ibirliine dayal sinerjik toplumsal yaplanmaya,Kltrel alan:, kapal ve mutlak kltrel deerlerden farkllklarn hogr iinde bir arada yaamasna ynelik; kozmopolit kltrel eitlilie;Kresel alan: ulusal irket ve ilikiler yerine ulus tesi (transnasyonel) irket ve kurumlara (kresel bloklara) dnt.

 • BLG TOPLUMUNDA EKONOMK NCELKLER

  Alarda Ik Hznda Bilgi Akna

  Verimlilie

  Dinamik Rekabet ve Kaliteye

  Srdrlebilir Yeniliki Ekonomik Gelimeye Yneldi.

 • Bilgi Bazl Kresellemenin Giriimcilik ve Ynetim Anlaynda Yaratt Deiim

 • BLG BAZLI SANAYLEMEDE BAARILI LKE RNEKLERNCLERABDJAPONYA BLG TOPLUMUNA BAARILI GELERRLANDAFNLANDYANGLTERE YEN ATILIM RNEKLERGNEY KOREHNDSTANN

 • LKELERKendine zg zelliklerden yararlanarak belli frsatlar deerlendirmek

  Dezavantaj avantaja dntrmek

  Baar iin srarl ve kararl bir politik iradenin varl Uzun dnemli stratejik tercihleri belirlemek ve belli alanlara odaklanmak

  Eitime, retime verilen nem

  niversite- sanayi ibirlii

  Teknopark ve teknokentlerin srkleyici etkisi

  Uygun bir yatrm iklimi ve i ortam

  Siyas istikrar ve sosyal uzlama

  leri teknolojiye sahip lkelerle ibirlii dorudan yabanc sermaye yatrm, ya da teknoloji iin iddial programlarABDJAPONYAFNLANDYAHNDSTANGNEY KORENGLTERENRLANDA

 • TRKYENN SANAYLEME DENEYM ve AB ZERNDEN BLG TOPLUMUNA GE ARAYILARI1923-19491950-19601963-1979thal kameciSanayilemezel Giriim ncelikli SanayilemeKalknma Planlar Eliinde SanayilemeTrkiyenin liberal politikalara ynelme abalarnn baarszlkla sonuland bir dnemdir. Balangta iyimser havayla genileyen ekonomi, dnemin ortalarna doru daralmaya balad. Dnemin en belirgin zellii, i piyasaya dnk, ithal ikamesi ile sanayileme stratejisinin kalknma planlar eliinde srdrlmesidir. Bu dnemde milli sanayiinin gelitirilmesi amacyla desteklenen sanayi, bir srama yaratmak iin yetersiz kalmtr. stelik bu dnemde btn abalara ve teviklere ramen, zel sermaye birikimi salanamad. hracata Dayal Byme1980 SonrasSrekli ve adeta srdrlebilir yksek enflasyona mahkm olan lke, yatrm iklimi ve ortamn kaybetti.

 • CUMHURYET DNEMNDE EKONOMK DNMLER

 • TRKYENN AB ZERNDEN BLG TOPLUMUNA GE ARAYII

  AB projesi, bir bilgi toplumuna gei projesi deildir.

  AB projesinin ncelikli konusu, ABnin entegrasyonu sorunudur.

  AB yelii, bilgi toplumunu garantilemez.

  Ancak Bilgi Bazl Sanayileme ABye girii garantiler.

 • GENEL DEERLENDRMETrkiyenin bugne kadar bir sanayileme stratejisi ile btnlemi bir bilgi toplumuna gei stratejisi yoktur.

  Trkiye, IMFin ynlendirdii istikrar aray ve ABnin ynlendirdii reform sreci ile bilgi bazl sanayileme rotasna giremez.

  Bilgi altyaps alannda e-Trkiye almalar bir a btn oluturmaktan uzak kalmtr. Ulusal Yenilik Sistemi oluturulamam ve teknoparklar yeterince etkinletirilememi, birbirine balanamam olduu gibi, uygulama da snrl kalmtr. niversite-sanayi ibirlii oluturulamad gibi, arayz kurumlar da, sosyal sermaye olarak henz oluturulamad.

  Trkiyede bilgi toplumu ve bilgi bazl sanayileme iin yeterli politik irade yoktur. Toplumsal uzlama ve motivasyon da oluamad. Bilgi a ve bilgi toplumu olgusu ve sreci henz iselletirilmedi.

  Bizi gelecee tayacak bilgi bazl sanayileme stratejisinin btncl yaklam, gelecek vizyonu, ortak deerleri ve misyonu oluturulmad.

 • DNCEDE DEVRM Mekanik paradigmadan kuantum paradigmasna kayan evren alglay teknoloji anlaymz kknden deitirdi.

  Toplumsal ve ekonomik gelime bilim ve teknoloji retimine dayanmaktadr.

 • DNCEDE DEVRMGEMAtom benzeri bamsz balantsz birey, iletme ve toplum anlayGELECEKKarlkl a etkileimi iindeki yaplanmaya dayal sistemler ve sreler

 • STRATEJK PLANLAMANIN ANALTK EREVES

  Stratejik planlama: lke, blge veya kentsel sanayileme ve gelimenin uzun dnemli baars iin verilecek karar, sre ve uygulamalar kapsar.

  Aamalar:Stratejisinin d ve i evresel unsurlarnn belirlenmesi, Uzun dnemli stratejik plann oluturulmas,Stratejik plann uygulanmasStratejik plann deerlendirilmesi ve kontrol

 • UZAK EVREYE LKN FAKTRLER: TOPSES YAKLAIMI

 • YAKIN EVREYE LKN FAKTRLER

 • Bilgi Teknolojilerine Dayal Sanayileme in Aktrler ve Etkileimleri

 • Bilgi Toplumu Asndan Trkiyenin Kresel Konumu

  Trkiyenin karmak yaps:

  tarm toplumusanayi toplumubilgi toplumuBu dezavantajl yap ancak doru politikalarn uygulanmasyla avantaja dntrlebilir.Milli Gelir: GSYH asndan 18. byk ekonomiye sahip olan Trkiye kii bana den gelir asndan 65. srada bulunuyor. Rekabet Yaps: Trkiyenin uluslar aras rekabet gc giderek geriliyor. 1994 ylnda 29. srada yer alan Trkiye, 2001 ylnda 44. sraya geriledi. Uluslararas rekabet gc sralamasnda 1996da Trkiyenin gerisinde yer alan Portekiz, Yunanistan, Brezilya, Meksika, Polonya, Macaristan ve Gney Afrika 2001 ylnda Trkiyenin nne geti.

 • Trkiye ile Gelimi lke Sanayisinin Karlatrlmas

  KRTERTRKYE SANAYGELM LKE SANAYLEKKK BYKRN ZELLKATMA DEER DKKATMA DEER YKSEKRKET TPALE RKETKURUMSAL RKETAR-GE HARCAMASI DKYKSEKSERMAYE KAYNAIZ SERMAYESERMAYE PYASASISTHDAM ZELL MAV YAKALI BEYAZ YAKALIVERMLLK DKYKSEKYNETM ANLAYII LETME ODAKLI FONKSYONEL YNETM (RETM, MUHASEBE SATI, PAZARLAMA VB.) PAYDA ODAKLI (TEDARK, ALIAN, MTER, RAKPLER VB) STRATEJK YNETM MEKNSAL YAPILANMAORGANZE SANAY BLGESSANAY KMELER KALTE VE STANDARTRN KALEES VE STANDARTILETME KALTES

 • Trkiye Sanayiinde Mevcut Sorunlar ve Kaynaklar

  Mikro Dzeyde Sorunlar

  Yetersiz z sermaye yaps,Kurumsallaamam aile irketlerinin younluu,Profesyonel ynetici azl ve profesyonellik anlayndaki eksiklikler,Ksa vadeli bak as,Organizasyon ve ynetim anlayndaki yetersizlikler, kanunu ve uygulamalarndan kaynaklanan sorunlar,Geleneksel sanayi rnlerinde younlama.

 • Trkiye Sanayiinde Mevcut Sorunlar ve Kaynaklar

  Sektrel Dzeyde Sorunlar;

  Teknolojide da bamllk,D girdi bamll,Taklitilik,Kayt dlk ve haksz rekabet ortam,Nitelikli ara eleman yetersizlii,Yanl lek tercihi,Sektrel istatistiki veri tabannn olmay,Corafi konumlanmada hatalar,Etkin kar ve bask gruplar oluturulamamas, Yetersiz AR-GE harcamalar,Sanayi envanterinin olmay.

 • Trkiye Sanayiinde Mevcut Sorunlar ve Kaynaklar

  Makro Dzeyde Sorunlar

  stikrarsz siyasi ortam,stikrarsz makro ekonomik ortam,Yatrm ikliminin olmay,Tevik politikasndaki hatalar,Yksek reel faiz,Dviz kurlarnda belirsizlik,Yksek enerji maliyetleri,Yksek istihdam vergileri,Ulam sistemindeki yetersizlikler ve yksek navlun maliyetleri, Makro planlarn yetersizlii,Sanayileme vizyonunun olmamas,Devletin dlama etkisi (Crowding out),Yksek enflasyon,Yandalk ilikileri.

 • Trkiye Sanayiinde Mevcut Sorunlar ve Kaynaklar

  Kresel Dzeyde Sorunlar

  Uluslar aras ticaretten kaynaklanan haksz rekabet,Kresel siyasi istikrarszlklar,Speklatif sermaye hareketleri,Yksek enerji maliyetleri,Kresel tekelleme.

 • MEVCUT EKONOM POLTKALARI UYGULAMALARI VE YENLENME HTYACI

  Uluslararas rekabette faktr donanmna dayal karlatrmal stnlkSanayi ve ticaret politikalarnda rekabet avantajlarna dayal dinamik karlatrmal stnlk+

 • Ksr Dngler ve Sanayi

 • Bilgi Bazl Sanayileme Stratejisi in GZFT Analizi

 • Bilgi Bazl Sanayileme Stratejisi in GZFT Analizi

 • YENLK SANAYLEMENN VZYONU 2023 iin Trkiye Vizyonu:Bilim ve teknolojik gelimede ada uygarln nderiKresel rekabetin belirleyicisiYksek refah dzeyine sahipBilgi toplumunun lider lkesiTRKYE

 • Sanayileme VizyonuVerimlilik ve kalitede nder,Bilgi ve yenilik retimiyle kresel rekabet yeteneini srekli yenileyen,AR-GE ve yenilik retimiyle teknolojide lider,Katma deeri yksek rnlerde uzmanlam,Uzmanla dayal teknopark ve teknokentlerin yaygnlk kazanmasyla, lke btnne ekonomik gelime ve refah artnn birlikte gereklemesini salayan,Ekonominin tm sektrleriyle btnleen bilgi bazl ekonomi ve toplumun; dinamik, evreye duyarl, salkl gelimesi ve refah artn etkin olarak ynlendiren bir sanayi.

 • YENLK SANAYLEMENN MSYONU

  lke misyonu: bilgi a ve yeni kresel dzende, gl ve refah dzeyi yksek bir ekonomiyle, kendi insanlar bata olmak zere, insanla ve bara hizmet etmek.

  Sanayileme misyonu: blgesinde ve dnyada lider ve gl Trkiyeyi yaratmak iin srekli ve srdrlebilir yeniliki bir sanayi olmak.

 • TEMEL DEERLER

  Sosyal alan: insan ilikilerinde bar amacna ulamay salayacak olan uzlama

  Kltrel alan: toplumsal adalet ve eitlik amacnn salanmasnda hogr

  Politik alan: zgrlk ve zgvenli bir toplum oluturma amacnn gereklemesi iin katlmc demokrasi

  Ekonomik alan: yksek refah dzeyine ulamak iin, etkinlik ve verimlilik

  Teknolojik alan: srekli ve srdrlebilir yeniliklerle , bilimsellik ve AR-GEden kaynaklanan yenilikilie dayal rekabetilik

 • YEN STRATEJ N PARADGMAL DNM

 • Bilgi Bazl Srdrlebilir Yeniliki Gelime Stratejisinin Stratejik Unsurlar

 • Bilgi Bazl Srdrlebilir Yeniliki Gelime Stratejisinde Stratejik Ama ncelikleri

 • STRATEJK PLANIN NCELKL SEKTRLERNN BELRLENMES

  Temel Kriterler: 1.DPTnin btn illeri kapsayan llerde ne kan Sanayi Sektrleri al

View more