teknofest · web view teknofest havacilik, uzay ve teknolojİ fest İvalİ helİkopter tasarim...

Click here to load reader

Post on 30-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

HELİKOPTER TASARIM YARIŞMASI

FİNAL TASARIM RAPORU

TAKIM ADI:

TAKIM ID:

TAKIM ÜYELERİ: Ad1 Soyad1, Ad2 Soyad2, Ad3 Soyad3…

DANIŞMAN ADI:

TAKIM LİDERİ ADI SOYADI:

Final Tasarım Raporu İçeriği: Tasarım Açıklaması:

· Tasarım fikri ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

· Tasarımın özgün yönleri anlatılmalıdır.

· Sistemin yüksek hızlı seyir, iniş ve kalkış için kullanacağı yöntemler detaylandırılmalıdır.

Alt Sistemler:

· Kullanılan alt sistemler (iniş takımı, güç aktarım sistemi, vs.) ve kullanılacak mekanizmalar detaylarıyla açık ve net bir şekilde anlatılmalıdır.

· Kullanılacak alt sistemlerin helikopter üzerindeki yerleşimi kesinleştirilmeli, görsellerle desteklenmelidir.

· Kullanılan aviyonikler belirtilmelidir.

· İtki sistemlerinin tercihi ve yerleşimi detaylandırılmalıdır.

· Kargo yükleme ve bırakma sistemleri detaylandırılmalı, görsellerle desteklenmelidir.

· Hacim tahsisleri kargo ve tüm alt sistemler için gerçekleştirilerek listelenmeli.

· Tüm alt sistemler için araç içinde tahsis edilen hacimler ve konumları belirtilmeli

· Kargo hacminin, araç içinde toplamda en az 1.5 m3, en çok 2.5 m3 olmak üzere, azami kalkış ağırlığına minimum etkiyle maksimize edilmesine ilişkin çalışmalar ayrıntıları ile verilmelidir.

Performans ve Hesaplar:

· Boyutlandırma yöntemleri detaylı bir şekilde anlatılmalı, kullanılan hesaplama araçları belirtilmelidir.

· Döngüsel ağırlık ve boyut hesapları için kullanılan kodlar/dosyalar ekte verilmelidir.

· Performans analiz yöntemleri, performans verilerine bağlı olarak yakıt tüketimi hesapları, itki gereksinimleri ve yakıt tipi tercihi detaylı bir şekilde anlatılmalı, kullanılan hesaplama araçları belirtilmeli, sonuçları verilmeli ve açıklanmalıdır.

· Tasarımın farklı atmosferik koşullardaki (sıcaklık, basınç, irtifa) ve çevresel koşullardaki (yanal rüzgâr, farklı zemin tipleri, zemin eğimi) operasyon limitleri hesaplanmış ise rapora dâhil edilmelidir.

· Azami seyir hızı, menzil, havada kalabilme süresi, minimum askı tavanı değerleri hesaplanmalı, belirtilmeli ve isterleri karşıladığı gösterilmelidir.

· Alt sistemlerin güç gereksinimleri ve kayıp hesapları ile bu değerlerin tasarıma etkileri detaylandırılmalı, alt sistem boyutlandırmasına dâhil edilmelidir.

· Kokpit boyutlandırması pilot boyutları dikkate alınarak -antropometrik bir veriye dayandırılarak- yapılmalıdır.

· Helikopterin aerodinamik özellikleri detaylandırılmalı ve analiz sonuçları verilmelidir.

· Helikopterin boş, azami kalkış ve sistem ağırlıkları belirtilmeli; boş ağırlık ve alt sistem ağırlıkları için detaylı bir ağırlık kırılımı yapılmalıdır.

· Yukarıda belirtilen hesaplamalar ve analizler kullanılarak yapılan tasarım döngüsel metotlarla geliştirilip optimize edilmeli, optimizasyon (eniyileme) yöntemi açıklanmalı ve optimizasyonda kullanılan kodlar/dosyalar/analiz sonuçları ekte verilmelidir.

Görseller:

Tasarımın, üç boyutlu çizim programı (CAD) kullanılarak yapılmış olan çizimleri de rapora eklenmelidir. Görseller, tasarımın özelliklerini, çalışma prensiplerini, boyutlarını ve kullanılacak sistemlerin kesin konumlarını ayrıntılı bir şekilde belirtmelidir. Şartnamede verilen görevin icrası; kalkışı, uçuşu, kargo yükleme-bırakma senaryosunu (varsa form değiştirme işlemini) ve inişi açıklayacak şekilde, görsellerle tarif edilmelidir. Tasarımın kesit görünüşü (cutaway) alt sistem yerleşimini açıklayacak şekilde rapora dâhil edilmelidir.

Değişiklikler:

Önceki rapor veya formda belirtilen tasarım çözümüne ilişkin yapılan değişiklikler ve/veya iyileştirmeler gerekçeleriyle beraber açıklanmalıdır.

Notlar:

· Final Tasarım Raporu, aşağıda belirtilen maddelere uygun şekilde içerik kısmı en fazla otuz (30) sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.

· Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.

· Her rapor bir kapak sayfası içermelidir.

· Yazı tipi, “Times New Roman, punto: 12, satır aralıkları: çift” olarak ayarlanmalıdır.

· Ek olarak sunulan dosyalar (kodlar, analiz sonuçları vb.) sayfa limitine dâhil edilmeyecektir.