tehniški šolski center maribor višja · pdf file2.4 intervju z...

of 41 /41
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected] Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128 1/41 TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor LETNO POROČILO 2016/2017

Author: trinhthuan

Post on 06-Feb-2018

243 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

1/41

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor

LETNO POROČILO

2016/2017

Page 2: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

2/41

POTRDITEV LETNEGA POROČILA

Letno poročilo je bilo obravnavano na __. seji 17/18 Predavateljskega zbora VSŠ ___________, ki je poročilo tudi potrdil, dopisno ga je obravnaval Študentski svet ___________, predstavljen je bil na kolegiju TŠC ___________, Strateški svet VSŠ ga je sprejel na svoji __. seji 17/18 dne ___________ Svet zavoda TŠC Maribor ga je potrdil na svoji __. redni seji dne ___________.

Predsednik Strateškega sveta VSŠ

mag. Leon Šuntner

Predsednik Sveta zavoda TŠC Maribor

Petar Kos, univ. dipl. inž. str.

Page 3: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

3/41

KAZALO

Potrditev letnega POROČILA .............................................................................................. 2

Kazalo .................................................................................................................................. 3

Uvod ..................................................................................................................................... 5

1 SPLOŠNI PODATKI ........................................................................................................ 6

1.1 Podatki zavoda ............................................................................................................ 6 1.1.1 Uradni naslov in podatki zavoda ................................................................................. 6 1.1.2 Vodstvo zavoda ........................................................................................................ 6 1.1.3 Kontaktni podatki skupnih služb in organov zavoda ............................................ 6 1.2 Podatki OE višje strokovne šole ................................................................................ 7 1.2.1 Vodstvo višje strokovne šole .................................................................................. 7 1.2.2 Kontaktni podatki služb, organov in delovnih skupin višje strokovne šole ........ 7 1.3 Podatki o programih ...................................................................................................... 9 1.3.1 Strojništvo ..................................................................................................................... 9 1.3.2 Avtoservisni menedžment ............................................................................................10 1.4 Študenti .........................................................................................................................12 1.5 Razpored predmetov/modulov po semestrih .............................................................14 1.5.1 1. letnik Strojništvo ......................................................................................................14 1.5.2 1. letnik Avtoservisni menedžment ..............................................................................14 1.5.3 2. letnik Strojništvo ......................................................................................................15 1.5.4 2. letnik Avtoservisni menedžment ..............................................................................16 1.6 Študijski koledar ...........................................................................................................17 1.7 Izpitni roki .....................................................................................................................19 1.8 Izredni študij .................................................................................................................19 1.9 Imenovanje predavateljev ............................................................................................20 1.11 Erasmus+ mobilnosti .................................................................................................23 1.12 Poročilo študijske komisije........................................................................................24

2 Opis metod spremljanja kakovosti .................................................................................26

2.1 Anketa o šoli in študijskem procesu ...........................................................................27 2.2 Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih......................................................................29 2.4 Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev ...............................................................30 2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju .....................................................34 2.4.1 1. letnik Strojništva ......................................................................................................34 2.4.3 2. letnik Strojništva ......................................................................................................35 2.4.2 1. letnik Avtoservisnega menedžmenta .......................................................................36 2.4.3 2. letnik Avtoservisni menedžment ..............................................................................37

Page 4: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

4/41

2.5 Intervjuji z diplomanti ...................................................................................................38 2.6 Intervju s predstavniki Študentske skupnosti in študenti .........................................40

Kolofon................................................................................................................................41

Page 5: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

5/41

UVOD

Letno poročilo za študijsko leto 2016/17 je dokument, ki smo ga pripravili na Višji strokovni šoli – Tehniškega šolskega centra Maribor. V poročilu je zajeto delovanje šole kot izobraževalne ustanove na vseh področjih: upravljanje in vodenje, izobraževanje – študijska dejavnost, strokovna dejavnost višje strokovne šole, sodelovanje z družbenim okoljem, podatki o zaposlenih in študentih.

Poročilo je prikaz stanja, prikaz mnenj študentov in zaposlenih o izobraževalnem procesu in je namenjeno kot osnova za spremljanje in zagotavljanje kakovosti vseh procesov, ki so bili izvedeni na Višji strokovni šoli.

Višja strokovna šola je s sklepom Vlade Republike Slovenije s 1. 9. 2014 pričela z delovanjem v novi obliki »Tehniški šolski center Maribor« v skladu z Aktom o ustanovitvi Ministrstva za izobraževanje znanost in šport. Izobraževalni proces je potekal v skladu s predvidenim Letnim delovnim načrtom.

Letno poročilo 2016/17 je bilo sprejeto na __. seji Strateškega sveta Višje strokovne šole dne __________in potrjeno na __. seji Sveta zavoda __________.

Z Letnim poročilom so bili seznanjeni tudi študenti preko svojih predstavnikov v Strateškem svetu, Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, Svet zavoda ter Predavateljski zbor.

Končno poročilo je objavljeno na spletni strani šoli.

Page 6: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

6/41

1 SPLOŠNI PODATKI

1.1 Podatki zavoda

1.1.1 Uradni naslov in podatki zavoda

Tehniški šolski center Maribor Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor

02/229-5756 02/229-5769

[email protected]; www.tscmb.si Matična številka: 6669107000; Davčna številka: SI95675680

Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

1.1.2 Vodstvo zavoda

Direktor zavoda in ravnatelj Srednje strojne šole Darko Kukovec, uni.dipl.ing.

02/229-5757 [email protected]

1.1.3 Kontaktni podatki skupnih služb in organov zavoda

Tajništvo zavoda: Bojana Cafnik, posl. sekr.

02/229-5756 [email protected]

Predsednik Sveta zavoda: Petar Kos, univ. dipl. inž. str.

02/460-5154 [email protected]

Vodja medpodjetniškega

izobraževalnega centra (MIC) Srečko Vidovič, dipl. inž. str.

02/229-5771 [email protected]

Svetovalna delavka in predsednica

komisije za kakovost zavoda: Ana Kotnik Krajnc, univ. dipl. psih.

02/229-5760 [email protected]

Učna tehnologija in oprema:

Janko Dolenc 070/825-026

[email protected]

Knjižnica:

Gaja Lašič, viš. knjiž. 02/229-5762

[email protected]

Page 7: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

7/41

Koordinator dela v dijaškem domu:

Aleš Smole 02/460-5162

[email protected]

Računovodstvo:

Mira Brumec, ekon. 02/229-5751

[email protected]

Hišnika: Srečko Zavernik in Anton Urnaut

02/229-5768

Knjigovodstvo:

Rada Bjelić, ekon. 02/229-5765

[email protected]

1.2 Podatki OE višje strokovne šole

1.2.1 Vodstvo višje strokovne šole

Ravnatelj Višje strokovne šole mag. Samo Čretnik, uni.dipl.ing.

02/460-5167 [email protected]

1.2.2 Kontaktni podatki služb, organov in delovnih skupin višje strokovne šole

Vodja referata in organizator izobraževanja: Martina Prapertnik, univ. dipl. ekon.

02/229-5759 [email protected]

Predsednik Strateškega sveta: mag. Leon Šuntner

[email protected]

Predsednik Študijske komisije: mag. Branko Bele

[email protected]

Predsednik Komisije za kakovost VSŠ:

Vilko Švab [email protected]

Predsednik Študentskega sveta: Maks Poglajen, 1. letnik.

[email protected]

Predavatelj - organizator praktičnega

izobraževanja: mag. Beno Arbiter

[email protected]

Vodja inovativne in raziskovalne dejavnosti:

mag. Branko Bele [email protected]

Page 8: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

8/41

Urednik strokovne revije »Strojnik«: dr. Andrej Podbrežnik

[email protected]

Koordinator mednarodne dejavnosti: mag. Sabina Herle

[email protected]

Vodja aktiva splošnih predmetov: mag. Ivanka Lesjak

[email protected]

Vodja aktiva strokovnih predmetov Strojništvo:

mag. Dragan Gogić [email protected]

Vodja aktiva strokovnih predmetov

Avtoservisni menedžment: mag. Beno Arbiter

[email protected]

Vodja delovne skupine za metalurgijo:

mag. Dragan Gogić in mag. Franc Jakopič

[email protected] [email protected]

Vodja delovne skupine za

orodjarstvo: Andrej Mikložič

[email protected]

Page 9: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

9/41

1.3 Podatki o programih

Vsi višješolski programi so dveleteni, modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni s 120 KT po sistemu ECTS. Omogočajo pridobitev višje strokovne izobrazbe in ustreznega strokovnega naziva ter doseganje ustreznih poklicnih standardov.

1.3.1 Strojništvo

1. letnik

Predmet ali druga sestavina Št. ur KT M1 Komunikacije

P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku 84 6 P2 Poslovno komuniciranje in vodenje 84 6

P3 Računalništvo 72 6 D1 Praktično izobraževanje – Komunikacije 200 6

P4 Mehanika 1 72 5 P5 Elektrotehnika P6 Strojni elementi P7 Računalniško

modeliranje 60 5

M2 Osnove P8 Materiali 60 5

P9 Varnost pri delu in varovanje okolja 36 3 P10 Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov 72 6

D2 Praktično izobraževanje – Osnove 200 7 P23 Prosto izbirni predmet 150 5

2. letnik Predmet ali druga sestavina Št. ur KT M3 Poslovanje in procesi

P11 Ekonomika podjetja 84 6 P12 Kakovost in zanesljivost procesov 72 5

D3 Praktično izobraževanje – Poslovanje in procesi 70 2 M4 Tehnologije P13 Mehanika 2 72 5 P14 Tehnologija 96 7

D4 Praktično izobraževanje – Tehnologije 110 4 M5 Avtomatizacija M6 Energetika

P15 Avtomatizacija in robotika P16 Energetika 96 7 D5 Praktično izobraževanje – Avtomatizacija D6 Praktično izobraževanje –

Energetika 70 2

M7 Orodjarstvo M8 Proizvodnja M9 Vzdrževanje P17 Snovanje in

konstruiranje orodij P19 Priprava in vodenje

proizvodnje P21 Vzdrževanje strojev in

naprav 108 7

P18 Izdelava in vzdrževanje orodij

P20 Računalniško podprta proizvodnja

P22 Vzdrževanje energetskih naprav 72 5

D7 Praktično izobraževanje – Orodjarstvo

D8 Praktično izobraževanje – Proizvodnja

D9 Praktično izobraževanje – Vzdrževanje 150 5

D10 Diplomsko delo 5

Tabela 1 Predmetnik programa Strojništvo

Page 10: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

10/41

Strojništvo je eden prvih v sodelovanju z branžnim gospodarstvom razvitih javno veljavnih višješolskih strokovnih programov v Sloveniji (1995), prenovljen v okviru nacionalnega projekta Impletum leta 2007. Višja strokovna šola Tehniškega šolskega centra Maribor ga je z elaboratom pridobila v izvajanje leta 2009. Prvo študijsko leto izvajanja študija je bilo 2010/2011.

Strokovni naziv: inženir/inženirka strojništva.

Poklicni standardi (vezani na izbirne module): snovalec/snovalka energetskih naprav in sistemov, tehnolog/tehnologinja proizvodnih procesov, programer-tehnolog/programerka-tehnologinja CNC-stroja, snovalec/snovalka izdelkov in simulacij delovanja v virtualnem okolju.

Vsebine programa in predmetnik so javno objavljeni na spletnih straneh Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, povezave so urejene tudi na spletnih strani šole.

Program ter izvedbeni načrt sta vsakoletni del obveznega izvedbenega kurikuluma in kot takšna javno objavljena in dostopna tudi na spletni strani šole.

1.3.2 Avtoservisni menedžment

1. letnik Predmet ali druga sestavina Št. ur KT

M1 Komuniciranje v avtomobilski dejavnosti P1 Poslovno komuniciranje 60 5

P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72 5 P3 Poslovna in tehnična informatika 60 5

D1 Praktično izobraževanje – Komuniciranje 120 4 M2 Poslovanje v avtomobilski dejavnosti

P4 Ekonomika podjetij 60 4 P5 Finančno poslovanje in podjetniško pravo 60 4

P6 Trženje in komercialno poslovanje 60 5 P7 Varnost pri delu in ekologija 48 4

D2 Praktično izobraževanje – Poslovanje 120 4 M3 Tehnologije motornih vozil

P8 Materiali za gradnjo motornih vozil 48 4 P9 Tehnologije popravil 60 5

P10 Merilne metode in naprave 72 6 D3 Praktično izobraževanje – Tehnologije 160 5

2. letnik Predmet ali druga sestavina Št. ur KT

M4 Mehatronika motornih vozil P11 Električne naprave in napeljave 60 4

P12 Mehatronski sistemi 96 6 D4 Praktično izobraževanje – Mehatronika 90 3

Page 11: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

11/41

M5 Sistemi motornih vozil P13 Pogonski agregati 72 5

P14 Tehnika motornih vozil 60 4 P15 Varnostni in udobnostni sistemi 72 5

D5 Praktično izobraževanje – Tehnologije 120 4 *M6 Poslovni menedžment v

avtomobilski dejavnosti *M7 Menedžment

motornih vozil

P16 Podjetništvo in menedžment P18 Menedžment motornega vozila in diagnostika 60 4

P17 Sistemi zagotavljanja kakovosti P19 Sistemi prenosa moči 60 4 D6 Praktično izobraževanje –

Menedžment in kakovost D7 Praktično izobraževanje – Menedžment motornih vozil 190 6

Izbirni predmet P20 Podvozja in

nadgradnje P21 Karoserijska

tehnika P22 Logistični

procesi P23 Predelave in dodelave motornih

vozil 60 5

P24 Prosto izbirni predmet 60 5 D8 Diplomsko delo 5

Tabela 2 Predmetnik programa Avtoservisni menedžment

Avtoservisni menedžment je eden zadnjih v sodelovanju z branžnim gospodarstvom razvitih javno veljavnih višješolskih strokovnih programov v Sloveniji (2011). Višja strokovna šola Tehniškega šolskega centra Maribor ga je z elaboratom pridobila v izvajanje leta 2016. Prvo študijsko leto izvajanja študija je bilo 2016/2017.

Strokovni naziv: avtoservisni inženir/avtoservisna inženirka.

Poklicni standardi (vezani na izbirne module): avtoservisni tehnolog/tehnologinja in menedžer/menedžerka v avtomobilski dejavnosti.

Vsebine programa in predmetnik so javno objavljeni na spletnih straneh Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, povezave so urejene tudi na spletnih strani šole.

Program ter izvedbeni načrt sta vsakoletni del obveznega izvedbenega kurikuluma in kot takšna javno objavljena in dostopna tudi na spletni strani šole.

Page 12: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

12/41

1.4 Študenti

V študijskem letu 2016/17 se je izvajal redni študij 1. in 2. letnika po programu Strojništvo ter 1. letnik po programu Avtoservisni menedžment. Izvedli smo tudi izredni študij. Izvedba je potekala v posebej opredeljenih oblikah in prilagoditvah, usklajenih z najnovejšimi predpisi in navodili.

1. letnik

Prvič vpisani Ponavljavci Skupaj

Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni Strojništvo 39 8 / / 39 8

Avtoservisni menedžment 14 0 / / 14 0

SKUPAJ 61

2. letnik

Prvič vpisani Ponavljavci Skupaj

Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni Strojništvo 31 3 28 3 59 6

Avtoservisni menedžment 17 4 / / 17 4

SKUPAJ 86

Tabela 3 Pregled vpisanih študentov v študijskem letu 2016/17

Po obeh prijavnih rokih smo zapolnili večino razpisanih vpisnih mest za 1. letnik rednega študija: 39 mest od razpisanih 50 v programu Strojništvo in 14 mest od razpisanih 40 v programu Avtoservisni menedžment. V drugem roku se je na 25 prostih mest v programu Strojništvo prijavilo 16 kandidatov za redni študij in 8 za izredni študij. Eden študent se je v 1. letnik rednega študija vpisal na eno izmed dveh razpisanih mest za tujce. Študentka prihaja iz BiH. S tem smo zapolnili eno razpisano mesto za tujce v programu Strojništvo, medtem ko je eno razpisno mesto ostalo prosto. V programu Avtoservisni menedžment smo v drugem roku na 32 prostih mest prejeli 5 prijav za redni študij. 1. letnik v programu Strojništvo ne ponavlja noben redni in izredni študent. Po dosedanjih izkušnjah študenti, ki so imeli pogoje za ponavljanje 1. letnika ne pa tudi za napredovanje v 2. letnik, v času ponavljanja niso

Page 13: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

13/41

bili aktivni in so izgubili stik s študijskim procesom. Zaradi tega smo letos študentom, ki ponavljajo 1. letnik omogočili obiskovanje predavanj 2. letnika in opravljanje izpitov 2. letnika, seveda le če bodo opravili vse potrebno za pristop na izpit, v skladu z 2. alinejo 39. člena ZVSI (Uradni list RS, 100/2013).

V 2. letnik programa Strojništvo se je prvič redno vpisalo 31 študentov. Vpisali smo tudi 3 izredne študente. 28 rednih študentov in 3 izredni ponavljajo 2. letnik. Večina ima le 1 ali 2 izpita in diplomsko nalogo. Vsi imajo potrjene dispozicije za diplomsko delo, kar pomeni, da so že začeli aktivno delati na svojih diplomskih nalogah. V 2. letnik programa Avtoservisni menedžment se je prvič redno vpisalo 17 študentov. Vpisali smo tudi 4 izredne študente. V program Avtoservisni menedžment ponovnega vpisa v 2. letnik še ni, saj program izvajamo prvič.

Pri študentih tako v 1. kot v 2. letniku v programu Strojništvo je veliko primerov priznavanja izpitov, saj je struktura obojih – tako rednih kot izrednih študentov zelo nekonvencionalna (velik delež udeležencev, ki so delno ali celo v celoti že opravili študij na drugih šolah in fakultetah) oziroma imajo relevantne delovne izkušnje in se jim priznava praktično izobraževanje. Zaradi tega smo tem študentom, v skladu s 4. alinejo 39. člena ZVSI (Uradni list RS, 100/2013), omogočili oddajo Vloge za hitrejše napredovanje v 2. letnik na študijsko komisijo.

V oba programa je bilo vpisanih 148 študentov, 129 v redni študij in 19 v izredni študij.

Page 14: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

14/41

1.5 Razpored predmetov/modulov po semestrih

Vsebine programa in predmetnik so javno objavljeni na spletnih straneh Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, povezave so urejene tudi na spletnih strani šole.

1.5.1 1. letnik Strojništvo

Tabela 4 Razpored predmetov po predmetniku za 1. letnik Strojništva

1.5.2 1. letnik Avtoservisni menedžment

Ime modula / predmeta / druge sestavine ECTS

Število kontaktnih ur Skupaj OBV / IZB Semester 1 Semester 2

PR SV LV Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) 6 48 36 84 obvezni X X

Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) 6 48 36 84 obvezni X Računalništvo (RAC) 6 24 48 72 obvezni X

Mehanika 1 (ME1) 5 36 24 12 72 obvezni X

Materiali (MTR) 5 36 12 12 60 obvezni X Varnost pri delu in varovanje okolja (VDO) 3 24 12 36 obvezni X Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov (TPN) 6 36 36 72 obvezni X PRI Komunikacije 6 obvezni PRI Osnove 7 obvezni

Izbirni predmet (študent izbere enega od treh! Lahko izbere še enega, vendar kot prostoizbirni predmet)

Elektrotehnika (ELE) 5 36 24 60 izbirni ali prostoizbirni X

Strojni elementi (STE) 5 36 24 60 izbirni ali prostoizbirni X

Računalniško modeliranje (RAM) 5 12 48 60 izbirni ali prostoizbirni X

Skupaj 60

Ime modula / predmeta / druge sestavine ECTS

Število kontaktnih ur Skupaj OBV /

IZB Semester 1 Semester 2 PR SV LV

Poslovno komuniciranje in vodenje (POK) 5 36 24 60 obvezni X Poslovni in tehnični tuj jezik (PTJ) 5 36 36 72 obvezni X X Poslovna in tehnična informatika (PTI) 5 24 36 60 obvezni X Ekonomika podjetij (EKP) 4 36 24 60 obvezni X Finančno poslovanje in podjetniško pravo (FPP) 4 36 12 12 60 obvezni X Trženje in komercialno poslovanje (TKP) 5 36 12 12 60 obvezni X Varnost pri delu in ekologija (VDE) 4 36 12 48 obvezni X Materiali za gradnjo motornih vozil (MGV) 4 30 6 12 48 obvezni X

Page 15: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

15/41

Tabela 5 Razpored predmetov po predmetniku za 1. letnik Avtoservisni menedžment

1.5.3 2. letnik Strojništvo

Ime modula / predmeta / druge sestavine ECTS

Število kontaktnih ur Skupaj OBV / IZB Semester 1 Semester 2

PR SV LV Ekonomika podjetja (EKP) 6 48 24 12 84 obvezni X

Kakovost in zanesljivost procesov (KZP) 5 36 12 24 72 obvezni X

Mehanika 2 (ME2) 5 60 12 72 obvezni X

Tehnologija (TEH) 7 48 48 96 obvezni X

Izbirni predmet (študent izbere enega od dveh predmetov)

Avtomatizacija in robotika (AVR) 7 48 48 96 izbirni X

Energetika (ENE) 7 48 24 24 96 izbirni X

Izbirni modul (študent izbere enega od treh dvopredmetnih modulov)

Priprava in vodenje proizvodnje (PVP) 7 48 24 36 108 izbirni X

Računalniško podprta proizvodnja (RPP) 5 24 48 72 izbirni X

Vzdrževanje strojev in naprav (VSN) 7 48 24 36 108 izbirni X

Vzdrževanje energetskih naprav (VEN) 5 36 36 72 izbirni X

Snovanje in konstruiranje orodij (SKO) 7 48 24 36 108 izbirni

Izdelava in vzdrževanje orodij (IVO) 5 36 36 72 izbirni

PRI Poslovanje in procesi 2 obvezni

PRI Tehnologije 4 obvezni

PRI Avtomatizacija 2 izbirni

PRI Energetika 2 izbirni

PRI Proizvodnja 5 izbirni

PRI Vzdrževanje 5 izbirni

PRI Orodjarstvo 5 izbirni

Tehnologija popravil (TEP) 5 36 24 60 obvezni X

Merilne metode in naprave (MMN) 6 36 36 72 obvezni X PRI Komunikacije 4 obvezni PRI Poslovanje 4 obvezni PRI Tehnologija 5 obvezni

Skupaj 60

Page 16: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

16/41

Diplomsko delo 5

Skupaj 60

Tabela 6 Razpored predmetov po predmetniku za 2. letnik Strojništva

1.5.4 2. letnik Avtoservisni menedžment

Ime modula / predmeta / druge sestavine ECTS

Število kontaktnih ur Skupaj OBV /

IZB Semester 1 Semester 2

PR SV LV Električne naprave in napeljave (ENN) 4 36 24 60 obvezni X

Mehatronski sistemi (MES) 6 48 48 96 obvezni X

Pogonski agregati (POA) 5 48 24 72 obvezni X

Tehnika motornih vozil (TMV) 4 36 24 60 obvezni X

Varnostni in udobnostni sistemi (VUS) 5 48 12 12 72 obvezni X

Izbirni modul (študent izbere enega od dveh dvopredmetnih modulov)

Podjetništvo in menedžment (POM) 4 36 24 60 izbirni

Sistemi zagotavljanja kakovosti (SZK) 4 36 12 12 60 izbirni

Menedžment motornega vozila in diagnostika (MVD) 4 36 24 60 izbirni X

Sistemi prenosa moči (SPM) 4 36 24 60 izbirni X

Izbirni modul (študent izbere enega od štirih modulov) Lahko izbere še enega, vendar kot prosto izbirni predmet)

Podvozja in nadgradnje (POD) 5 36 24 60 izbirni X Karoserijska tehnika (KAT) 5 36 24 60 izbirni X Logistični procesi (LOP) 5 36 24 60 izbirni X Predelave in dodelave motornih vozil (PDV) 5 36 24 60 izbirni X

PRI Mehatronika 3 obvezni

PRI Tehnologije 4 obvezni

PRI Menedžment kakovosti 6 izbirni

PRI Menedžment motornih vozil 6 izbirni

Diplomsko delo 5

Skupaj 60

Tabela 7 Razpored predmetov po predmetniku za 2. letnik Avtoservisni menedžment

Page 17: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

17/41

Vsa predavanja, seminarske in laboratorijske vaje so bili po urniku izvedeni v celoti torej 100%. Nekatere vaje so se izvajale na terenu v obliki strokovnih ekskurzij ali v MIC-u.

Redni program je bil obogaten z obiski podjetij in laboratorije na Fakulteti za strojništvo UM, prav tako pa smo izvedli strokovne ekskurzije v tujino in pri predmetu Poslovno komuniciranje tudi poslovno kosilo.

1.6 Študijski koledar

Izvajanje izobraževalnega procesa je bilo načrtovano v skladu s študijskim koledarjem in urniki, ki so bili objavljeni na spletni strani šole. Morebitne spremembe v izobraževalnem procesu so bile redno objavljene na spletni strani šole in preko elektronske pošte na elektronske naslove študentov.

Semester/PRI Študijski/PRI teden DATUM OPOMBA

1. 3. 10. - 7. 10. 2016 2. 10. 10. - 14. 10. 2016 3. 17. 10. – 21. 10. 2016 4. 24. 10. – 28. 10. 2016

31. 10. – 4. 11. 2016 Jesenske počitnice 5. 7. 11. – 11. 11. 2016 6. 14. 11. – 18. 11. 2016 7. 21. 11. – 25. 11. 2016 8. 28. 11. – 2. 12. 2016 9. 5. 12. – 9. 12. 2016

10. 12. 12. – 16. 12. 2016 11. 19. 12. – 23. 12. 2016

24. 12. 2016 - 1. 1. 2017 Novoletne počitnice 12. 3. 1. – 6. 1. 2017

9. 1. – 17. 2. 2017 1. IZPITNO OBDOBJE 1. 23. 1. – 27. 1. 2017 2. 30. 1. – 3. 2. 2017 Info dan PRI

3. (1. del) 6. 2. – 7. 2. 2017 8. 2. 2017 Prešernov dan

3. (1. del) 9. 2. – 10. 2. 2017 4. 13. 2. – 17. 2. 2017

20. 2. – 24. 2. 2017 Zimske počitnice 5. 27. 2. - 3. 3. 2017 Najave PRI 6. 6. 3. – 10. 3. 2017 7. 13. 3. – 17. 3. 2017

Page 18: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

18/41

8. 20. 3. – 24. 3. 2017 9. 27. 3. – 31. 3. 2017

10. 3. 4. – 7. 4. 2017 11. 10. 4. – 14. 4. 2017

17. 4. 2017 Velikonočni ponedeljek 12. (1. del) 18. 4. – 21. 4. 2017 3. in 12. (2.

del)1 24. 4. – 25. 4. 2017

27. 4. – 2. 5. 2017 Prvomajske počitnice 3. 5. – 11. 7. 20172 PRI 3. 5. – 14. 7. 2017 2. IZPITNO OBDOBJE

17. 7. – 11. 8. 2017 Poletne počitnice 14. 8. – 15. 9. 2017 3. IZPITNO OBDOBJE

Tabela 8 Študijski koledar

Vsi študenti so na uvodnem dnevu prejeli navodila in informativno gradivo, ki je vsebovalo:

- informacije o spletni strani šole www.tscmb.si, - kontaktne podatke VSŠ, - uradne ure referata, - uradne ure organizatorja PRI, - urnik, - študijski koledar, - predmetnik, - pogoje za napredovanje/ponavljanje, - gesla za prijavo in odjavo z izpitov in - navodila o hišnem redu.

1 Predavanja oba dneva po sredinem in ponedeljkovem urniku se lahko v dogovoru s predavatelji nadomestijo

tudi izven časa drugih študijskih obveznosti.. 2 V kolikor študent ne opravi predvidene ure PRI v predvidenem obdobju, jih nadomesti v času počitnic oz. izven

časa drugih študijskih obveznosti.

Page 19: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

19/41

1.7 Izpitni roki

Predavatelji so sami in v sodelovanju z aktivom ter referatom načrtovali posamezne izpitne roke ter roke opravljanja kolokvijev (delnih izpitov) ter predmetnih izpitov v skladu s svojim izvedbenim kurikulum in v datumskih okvirih treh izpitnih obdobij. Študentje so se k opravljanju vsakega izpita prijavljali s prijavnico in odjavljali z odjavnico (izključno elektronsko, preko šolske spletne strani).

V študijskem letu 2016/17 so bila načrtovana 3 izpitna obdobja:

1. IZPITNO OBDOBJE: 11. 1. - 22. 2. 2016

2. IZPITNO OBDOBJE: 3. 5. – 15. 7. 2016

3. IZPITNO OBDOBJE: 16. 8. – 13. 9. 2016

Predavatelji so v dogovoru s študenti razpisali redne izpitne roke. Objavljeni so bili vnaprej ali sproti na spletni strani šole. Dodatno je bil novembra razpisan izpitni rok za opravljanje manjkajočih izpitov prejšnjega letnika.

Opozorilo na sklep Študijske komisije:

Študent v enem študijskem letu lahko pristopi k opravljanju izpita pri istem predmetu največ trikrat. Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita se plača po veljavnem ceniku in se v skladu z izvedbenim kurikulom predmeta lahko izvede tudi komisijsko ali ustno.

Opravljanje delnih izpitov se šteje kot izraba prvega izpitnega roka za tiste študente, ki so pristopili k obema delnima izpitoma.

1.8 Izredni študij

Zaradi spremembe Zakona o višješolskem izobraževanju, ki je decembra 2013 v 3. alineji 41. člena ZVSI uvedla dobrodošlo omejitev, da lahko študent uveljavlja pravice in ugodnosti iz statusa največ tri leta, ne glede na to ali je študiral redno ali izredno in kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva se ne more več vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju smo izrednim študentom omogočili prilagojeno obiskovanje predavanj in vaj z rednimi študenti. Prav tako smo izvedli dodatno še skrčeno obliko predavanj, vaj v laboratorijih in delavnicah in jim omogočili redne konzultacije s predavatelji in inštruktorji.

Page 20: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

20/41

Z izrednimi študenti smo se sproti sestali in dogovorili glede organizacije, izvedbe izobraževanja. Urnik konzultacij in spremembe ter sprotna obvestila študentom so bila objavljena na spletni strani šole.

1.9 Imenovanje predavateljev

V študijskem letu smo uspešno izpeljali 40 imenovanj v predavatelje VSŠ. Sklepanje 7-ih imenovanj je odloženo do naslednje seje (oktober 2017). 22 je bilo novih imenovanj in 18 ponovnih imenovanj. Preglednica uspešnih in odloženih imenovanj po datumih, predavateljih, programu in predmetih:

Priimek in ime premet veljavno do

ARBITER Beno Varnost pri delu in ekologija - VDE 8/11/2016

ARBITER Beno Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov - TPN 7/9/2021

ARBITER Beno Energetika - ENE 7/9/2021

BAKIĆ Ana Poslovno komuniciranje - POK 17/1/2018

mag. BELE Branko Tehnologije popravil - TEP 26/9/2018

mag. BELE Branko Merilne metode in naprave - MMN 26/9/2018

mag. BELE Branko Tehnologija - TEH 26/9/2018

BRECL Aleksander Računalniško modeliranje - RAM 13/4/2021

mag. ČRETNIK Samo Poslovna in tehnična informatika - PTI 4/5/2021

mag. ČRETNIK Samo Računalništvo - RAČ 13/4/2021

mag. ČRETNIK Samo Računalniško modeliranje - RAM 13/4/202

mag. ČRETNIK Samo Snovanje in konstruiranje orodij - SKO 7/9/2021

mag. ČRETNIK Samo Računalniško podprta proizvodnja - RPP 13/4/2021

mag. DIMC Goran Finančno poslovanje in podjetniško pravo – FPP 21/11/2018

GONC Benjamin Sistemi zagotavljanja kakovosti - SZK 17/1/2018

GOGIĆ Dragan Materiali za gradnjo motornih vozil - MGV 7/9/2021

GOGIĆ Dragan Materiali - MTR 7/9/2021

GOGIĆ Dragan Tehnologije popravil - TEP 7/9/2021

GOGIĆ Dragan Tehnologija – TEH 7/9/2021

GREŠOVNIK, Berta Materiali za gradnjo motornih vozil - MGV 6/10/2020

GREŠOVNIK, Berta Materiali - MTR 6/10/2020

Page 21: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

21/41

mag. HERLE Sabina Poslovno komuniciranje - POK 23/6/2019

mag. HERLE Sabina Ekonomika podjetij - EKP 23/6/2019

mag. HERLE Sabina Trženje in komercialno poslovanje - TKP 23/6/2019

mag. HERLE Sabina Poslovno komuniciranje in vodenje - PKV 23/6/2019

mag. HERLE Sabina Ekonomika podjetja - EKP 23/6/2019

mag. HUMSKI Ferdinand Tehnologije popravil - TEP 13/3/2019

mag. HUMSKI Ferdinand Pogonski agregati - PAO 13/3/2019 mag. HUMSKI Ferdinand Sistemi prenosa moči - SPM 13/3/2019

FRÜHAUF Srečko Merilne metode in naprave - MMN 17/1/2018

FRÜHAUF Srečko Tehnika motornih vozil - TMV 17/1/2018 FRÜHAUF Srečko Varnostni in udobnostni sistemi - VUS 17/1/2018 mag. JAKOPIČ Franc Tehnika motornih vozil - TMV 6/10/2020 mag. JAKOPIČ Franc Varnostni in udobnostni sistemi - VUS 6/10/2020 mag. JAKOPIČ Franc Tehnologija - TEH 6/10/2020

JELENKO Tomaž Elektrotehnika - ELE 7/9/2021

JELENKO Tomaž Vzdrževanje strojev in naprav - VSN 7/9/2021 JELENKO Tomaž Vzdrževanje energetskih naprav - VEN 7/9/2021 mag. KADIVNIK Jože Karoserijska tehnika - KAT 21/6/2017 mag. KAJZER Vanja Trženje in komercialno poslovanje - TKP 13/12/2017

dr. KRIŽMAN Andreja Poslovno komuniciranje - POK 17/5/2017

dr. KRIŽMAN Andreja Ekonomika podjetij - EKP 17/5/2017 dr. KRIŽMAN Andreja Podjetništvo in menedžment - POM 17/5/2017 dr. KRIŽMAN Andreja Logistični procesi - LOP 17/5/2017

mag. LESJAK Ivanka Ekonomika podjetij – EKP 23/6/2019

mag. LESJAK Ivanka Finančno poslovanje in podjetniško pravo – FPP 23/6/2019

mag. LESJAK Ivanka Elektrotehnika - ELE 23/6/2019

mag. LESJAK Ivanka Ekonomika podjetja - EKP 23/6/2019 mag. MIKLOŽIČ Andrej Snovanje in konstruiranje orodij – SKO 8/6/2021 mag. MIKLOŽIČ Andrej Izdelava in vzdrževanje orodij – IVO 8/6/2021 mag. MIKLOŽIČ Andrej Priprava in vodenje proizvodnje - PVP 4/5/2021 mag. MULAOSMANOVIĆ Midhat Ekonomika podjetja - EKP 23/6/2019

mag. MULAOSMANOVIĆ Midhat

Ekonomika podjetja – EKP 23/6/2019

mag. MULAOSMANOVIĆ Midhat

Priprava in vodenje proizvodnje - PVP 23/6/2019

Page 22: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

22/41

PAVLEKOVIČ Zdravko Mehatronski sistemi - MES 6/10/2020

PAVLEKOVIČ Zdravko Avtomatizacija in robotika - AVR 6/10/2020

dr. PODBREŽNIK Andrej Poslovni in tehnični tuj jezik (angleški jezik) - PTJan 17/1/2018

dr. PODBREŽNIK Andrej Poslovni in tehnični tuj jezik (angleški jezik) - PTJne 17/1/2018

dr. PODBREŽNIK Andrej Strokovna terminologija v tujem jeziku (angleški jezik) - STJan 17/1/2018

dr. PODBREŽNIK Andrej Strokovna terminologija v tujem jeziku (angleški jezik) - STJne 17/1/2018

PUCONJA Andrej Električne naprave in napeljave - ENN 17/1/2018

PUCONJA Andrej Varnostni in udobnostni sistemi - VUS 17/1/2018

PUCONJA Andrej Menedžment motornega vozila in diagnostika - MVD 17/1/2018

ŠKRIPAČ Uroš Strojni elementi - STE 13/3/2019

ŠKRIPAČ Uroš Kakovost in zanesljivost procesov - KZP 13/3/2019

mag. ŠUNTNER Leon Sistemi zagotavljanja kakovosti - SZK 10/11/2020

mag. ŠUNTNER Leon Kakovost in zanesljivost procesov - KZP 10/11/2020

ŠVAB Vilko Varnost pri delu in ekologija - VDE 8/11/2016

ŠVAB Vilko Varnost pri delu in varovanje okolja - VDO 8/11/2016

ŠRAJ Ernest Tehnika motornih vozil - TMV 14/3/2018

ŠRAJ Ernest Podvozja in nadgradnje - POD 14/3/2018

ŠRAJ Ernest Predelave in dodelave motornih vozil - PDV 14/3/2018

dr. TEŽAK Oto Poslovna in tehnična informatika - PTI 23/6/2019

dr. TEŽAK Oto Električne naprave in napeljave - ENN 23/6/2019

dr. TEŽAK Oto Računalništvo - RAČ 23/6/2019 dr. TEŽAK Oto Elektrotehnika - ELE 23/6/2019 VESENJAK Viljem Mehanika 1 - ME1 8/9/2020 VESENJAK Viljem Mehanika 2 – ME2 8/9/2020

VEZJAK Zlatko Tehnologija - TEH 17/5/2017

VEZJAK Zlatko Priprava in vodenje proizvodnje - PVP 17/5/2017

VEZJAK Zlatko Vzdrževanje strojev in naprav - VSN 17/5/2017

ŽILAVEC Emil Pogonski agregati – PAO 21/11/2018

Page 23: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

23/41

1.11 Erasmus+ mobilnosti

Zaradi razdružitve iz Šolskega centra Maribor v Tehniški šolski center Maribor od 1. septembra 2014, smo zaprosili za aktualizacijo subjekta. Za študijsko leto 2016/17 je bilo potrebno pomladi 2016 oddati popolnoma novo vlogo za pridobitev Erasmus listine za visoko šolstvo za razširjeno listino za vse svoje študente in zaposlene.

Marca 2016 je bila oddana samostojna vloga (kot VSŠ TŠC Maribor) za sredstva v študijskem letu 2015/16 in tudi v okviru konzorcija Skupnosti VSŠ. V tem študijskem letu bomo načrtujemo še prijavo Štipendijski sklad EGP in NFM ter kot zavod še Erasmus+ KA2 strateška partnerstva.

Erasmus+ študenti in predavatelji bodo kot vsako leto tudi letos svoje bogate izkušnje delili na predstavitvah predavateljskemu zboru in študentom. Ob informativnih dnevih bomo pripravili tudi plakate z gradivom naših Erasmusovcev in informativni kotiček z informacijami o možnostih mobilnosti, saj želimo da postane Erasmus mobilnost konkurenčna prednost naše šole.

V okviru pogodbe s skupnostjo VSŠ smo za TŠC Maribor prejeli 2 dodeljeni mobilnosti osebja za usposabljanje.

V okviru Erasmus+ konzorcija Skupnosti VSŠ pa je TŠC Maribor izvedla naslednjih 11 mobilnosti osebja in 1 mobilnost študentov:

- 1 mobilnost osebja za usposabljanje (Ivanka Lesjak) v trajanju 5 dni usposabljanja +2 dni potovanja v Turčijo v skupnem trajanju 7 dni;

- 1 mobilnost osebja za usposabljanje (Vilko Švab) v trajanju 5 dni usposabljanja.

Page 24: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

24/41

1.12 Poročilo študijske komisije

Sestava: - predsednik: mag. Branko Bele - člana: dr. Andrej Podbrežnik

mag. Sabina Herle

Naloge in plan dela predsednika ŠK: - sklicevanje sej študijske komisije (redne, izredne), - priprava potrebne dokumentacije za obravnavo na sejah študijske komisije, - priprava vsega potrebnega za obravnavo vlog (prošenj) študentov, - skrb za spremljanje zakonskih in podzakonskih aktov ter pripravo pravil in

drugih internih aktov, ki jih je potrebno sprejeti ali spremeniti (kot izdelan predlog za potrditev na predavateljskem zboru oziroma svetu zavoda),

- skrb za obravnavo prošenj oziroma pritožb študentov v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti ter internimi pravili,

- vodenje sej študijske komisije, - pisanje zapisnikov sej študijske komisije, - obveščanje študentov o sprejetih sklepih študijske komisije, - obveščanje predavateljskega zbora o sprejetih sklepih študijske komisije in

podajanje predlogov sklepov, ki jih mora potrditi predavateljski zbor, - skrb za sprotno realizacijo sprejetih sklepov, - sodelovanje z/s: ravnateljem višje šole, direktorjem zavoda, referentko, ostalim

vodstvom šole, predavatelji, asistenti, laboranti, študenti, komisijo za zagotavljanje kakovosti na višji šoli, strateškim svetom VSŠ in drugimi, glede na potrebo in pristojnosti,

- opravljanje drugih nalog v skladu s pristojnostmi. Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2016/17 so bile:

- 1. redna seja – 21. 10. 2016, - 2. redna seja – 2. 12. 2016, - 3. redna seja – 20. 1. 2017, - 4. redna seja – 17. 3. 2017, - 5. redna seja – 16. 6. 2017, - 6. redna seja – 25. 8. 2017, - 7. redna seja – 15. 9. 2017, - 8. redna seja – 29. 9. 2017.

Page 25: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

25/41

Izredne seje študijske komisije v študijskem letu 2016/17 so bile: - 1. izredna seja - 14. 10. 2016, - 2. izredna seja - 11. 11. 2016, - 3. izredna seja - 12. 12. 2016, - 4. izredna seja - 20. 12. 2016, - 5. izredna seja - 27. 1. 2017, - 6. izredna seja - 30. 6. 2017, - 7. izredna seja - 5. 9. 2017. Študijska komisija je na osmih rednih in sedmih izrednih sejah sprejela 206 sklepov.

Vrsta vloge/prošnje Št. Dispozicije 59 Vloge za ponovni vpis v isti letnik 25 Vloge za priznavanje predhodno pridobljenega znanja 106 Vloge za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami 0 Vloge za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

2

Vloge za vpis v redni študij 0 Vloge za pospešeno napredovanje v 2. letnik 5 Prošnje za vpis brez opravljenih obveznosti 4 Prošnje za menjavo predmeta 3 Vloga za vodstvo VSŠ 0 Pritožbe 2

Pripravili in potrdili smo potrebne interne akte in obrazce. Študijska komisija je delovala v skladu s Poslovnikom za delovanje študijske komisije. Zapisniki, sklepi ter ostala dokumentacija, ki se je obravnavala, je arhivirana v referatu za študijske zadeve v fasciklu ŠTUDIJSKA KOMISIJA 2016/17.

Maribor, 2. 10. 2017 Sestavil: mag. Branko Bele

predsednik študijske komisije

Page 26: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

26/41

2 OPIS METOD SPREMLJANJA KAKOVOSTI

Višja strokovna šola ima v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju kot organ Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Komisija skrbi za načrtovanje postopkov spremljanja in zagotavljanja kakovosti na šoli, ustrezno poročanje o ugotovitvah, podaja ustrezne predloge izboljšav ter spremembe.

Glavna naloga je sprotno spremljanje na področju kakovosti, priprava in izvajanje letnih anketiranj ter priprava samoevalvacijskih poročil. Višja strokovna šola pri tem skrbi za nenehno zagotavljanje, spodbujanje in izboljševanje kakovosti študijskega procesa, upošteva evropske smernice in navodila za spremljanje kakovosti, nacionalno zakonodajo, zahteve za sistem vodenja kakovosti Višjih strokovnih šol in merila.

Na Višji strokovni šoli TŠC Maribor je v študijskem letu 2016/17 potekalo več metod spremljanja kakovosti.

Izvedene so bile naslednje metode spremljanja kakovosti:

- Anketa o šoli in študijskem procesu, - Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih, - Intervjuji z delodajalci o praktičnem izobraževanju, - Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev, - Intervju s študenti in predstavniki študentske skupnosti, - Intervjuji z diplomanti.

V študijskem letu 2016/17 smo anketiranje za študente in predavatelje/strokovne delavce izvajali preko spletnega vprašalnika.

Z diplomanti višješolskega študija so bili opravljeni intervjuji, ki jih redno pred zagovorom diplomskih nalog z diplomanti opravi ravnatelj. Cilj intervjujev je poleg evalvacije tudi seznanitev diplomantov s postopkom ocenjevanja na zagovoru in potekom zagovorov, predstavitev diplomantov in tem drug drugemu.

Intervjuje z delodajalci je izvedel Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanje ob obisku v podjetjih, ki so v študijskem letu 2016/17 izvajali praktično izobraževanje naših študentov. Cilj je predvsem pridobiti informacije o vsebinah, ki jih študenti ob prihodu na praktično izobraževanje dobro obvlada in zbiranje predlogov za izboljšanje in posodabljanje vsebin.

S predstavniki študentske skupnosti in študenti je opravila intervjuje ravnatelj. Cilj je v razgovoru seznaniti se z zadovoljstvom študentov in težavah s katerimi se srečujejo in niso zajete v anketah.

Page 27: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

27/41

2.1 Anketa o šoli in študijskem procesu

V anketiranju o šoli in študijskem procesu so sodelovali študenti vseh letnikov v obdobju maj - september 2017. Anketa je bila pripravljena v spletni obliki, študenti so na pripravljena vprašanja odgovarjali z ocenjevalno lestvico:

- 1 - sploh se ne strinjam, - 2 - se ne strinjam, - 3 - delno se strinjam, - 4 -precej se strinjam, - 5-popolnoma se strinjam.

Vrnjenih je bilo 45 spletnih vprašalnikov, od tega 33 študentov Strojništva in 12 študentov Avtoservisnega menedžmenta, 43 rednih in 2 izredna študentov, 26 študentov 1. letnika in 19 študentov 2. letnika. Za vsa ocenjena področja v anketi o šoli in študijskem procesu je povprečna ocena 4,24 kar je malce višje kot lanskih 4,22 vendar smo letos prejeli manj odgovorov kot lani. Z najnižjo oceno so bili ocenjeni Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike je ustrezen (3,88) in Obseg in dostopnost literature in podatkovnih baz v knjižnici sta ustrezna (4,00). Najvišje je ocenjeno Spletna stran šole je vsebinsko ustrezna in pregledna ter uporabna in aktualna (4,44) in Delo osebja v referatu (pomoč, informacije, odzivnost) je ustrezno (4,59). Opisna vprašanja ankete pa so dala naslednje rezultate: Pohvalili so predvsem izvedbo predavanj v popoldanskem času, individualna obravnava študentov, postavitev avtomatov za pijače, hitro obveščanje in odziv referata, elektronsko obveščanje, možnost rednega študija ob zaposlitvi, odnos v referatu, razumevajoče predavatelje dostopnost in odprtost osebja. Kot največjo pomanjkljivost poudarjajo premrzle predavalnice, neurejeni toaletni prostori, popoldanska predavanja, opremljenost nekaterih učilnic (predvsem A117), zahtevane velike podrobnosti pri nestrokovnih predmetih dogovarjanje z nekaterimi profesorji glede procenta prisotnosti na vajah in enaka obravnava zaposlenih in rednih študentov v tem pogledu. Ob pohvali dosedanjemu delovanju študenti predlagajo izvedbo manj vaj, več strokovnih predmetov v 1. letniku programa Avtoservisni menedžment, znižanje prisotnosti pri vajah za zaposlene študente in več praktičnega usposabljanja saj teorijo znajo vendar je ne znajo uporabiti v praksi. Nekateri pa predlagajo izvedbo predavanj v dopoldanskem času.

Page 28: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

28/41

Mnenja in predloge študentov smo pregledali in jih bomo upoštevali pri pripravi konkretnih predlogov za izboljšanje izobraževalnega procesa. Anketa o šoli in študijskem procesu 2016/17 (Povprečje po vseh kategorijah)

Trditev Povprečna ocena

Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela (v dnevu, tednu, semestru) je ustrezen.

3,88

Obseg in dostopnost literature in podatkovnih baz v knjižnici sta ustrezna.

4,00

Obveščanje o spremembah je bilo ažurno in natančno. 4,12

Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno izmenjavo.

4,14

Prostor v šoli (čitalnica), kjer lahko študiram, je ustrezna. 4,14

V šoli sem imel/a možnost uporabljati internet za študijske namene. 4,23

Organizacija praktičnega izobraževanja je bila ustrezna. 4,23

Vem na koga se lahko obrnem po pomoč v zvezi s študijem (tutorstvo, svetovanje, pomoč pri zaposlitvi).

4,25

Informacije o študijskem procesu so mi bile pravočasno na razpolago(dostopne).

4,27

Prostori za predavanja, vaje in druge oblike dela so bili ustrezni. 4,27

Na praktičnem izobraževanju sem opravljal/a ustrezna strokovna dela in pridobil/ delovne izkušnje.

4,29

Pomoč osebja v knjižnici je ustrezna. 4,29

Kako ste v celoti zadovoljni s šolo in študijskim procesom? 4,29

Spremljanje praktičnega izobraževanja s strani šole je bilo ustrezno. 4,30

Uradne ure referata so ustrezne. 4,34

Spletna stran šole je vsebinsko ustrezna in pregledna ter uporabna in aktualna.

4,44

Delo osebja v referatu (pomoč, informacije, odzivnost) je ustrezno. 4,59

Page 29: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

29/41

2.2 Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih

Anketa je bila izvedena pri rednih in izrednih študentih obeh letnikov programa Strojništvo in 1. letnika programa Avtoservisni menedžment. Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih je bila izvedena preko spletnega vprašalnika v času od januarja do septembra 2017 (ob zaključku 1. semestra) ter v času od maja do septembra 2017 (ob zaključku 2. semestra).

Prejeli smo 609 odgovorov na anketo vseh izvajalcev različnih predmetov od tega 572 od rednih študentov in 37 od izrednih študentov ter 265 odgovorov študentov 1. letnika in 344 odgovorov študentov 2. letnika.

Pripomniti je potrebno tudi to, da smo pozvali k izpolnjevanju ankete študente, ki so predavanja in vaje res obiskovali, saj brez tega njihova ocena ni relevantna.

Vsi izvajalci so bili seznanjeni z ocenami za posamezen predmet, na vpogled jih je v celoti prejel ravnatelj. Povprečna ocena je 4,59, kar je boljše kot lanskih 4,31. Z najnižjo oceno sta bili ocenjeni dostopnost študijske literature in spodbujanje sprotnega dela (4,49). Najvišje so ocenili celotno delo predavateljev (4,69) in pravočasnost in ustreznost informacij pri predmetu (4,63). Opisna vprašanja ankete pa so dala naslednje rezultate: Študenti so najbolj pohvalili strokovnost predavateljev, veliko praktičnih primerov, zelo zanimiva predavanja in vaje, izvedbe meritev, ravno pravšnjo zahtevnost - ne prelahko in ne pretežko, spodbujanje spoznanj novih sposobnosti študentov, sprotno ocenjevanje, delo inštruktorjev in laborantov, uporabnost podanih znanj, interaktivnost predavanj, veliko pridobljenega znanja, odlično sodelovanje, kvalitetna predavanja, Kot priložnost za izboljšave pa so izpostavili manj reševanja vaj, pisanja in risanja, manj teorije več prakse, ocenjevanje vseh seminarskih nalog, obseg predmetov razdeliti na več kolokvijev, samostojne seminarske naloge – ne skupinske, več praktičnih primerov, več ekskurzij, dostopnost literature, brezpredmetnost nekaterih delov predmetov.

Page 30: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

30/41

Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih 2016/17 (Izbirni odgovori-izvajalci)

Trditev Povprečna ocena

Pri predmetu sem dobil/a pravočasne in ustrezne informacije v zvezi z izvedbo in obveznostmi. 4,63

Razmere za študij so ustrezne (prostori za predavanja, vaje, oprema,..). 4,56 Predavanja so bila zanimiva, strokovna, uporabna, obogatena s praktičnimi primeri. 4,58

Vaje so bile vsebinsko ustrezno izbrane glede na snov in usklajene s predavatelji. 4,62

Študijska literatura za predmete je dostopna, gradiva, učbeniki, skripta oz. drugi pripomočki so kvalitetni in uporabni. 4,49

Pri predmetu se spodbuja oz. zahteva sprotno delo, sprotno preverjanje se upošteva v končni oceni, omogočeno je opravljanje delnih izpitov. 4,49

Pridobil/a sem strokovno znanje; tako teoretično kot praktično, ki ga bom lahko uporabil/a pri svoji bodoči zaposlitvi. 4,55

Izvajalec/ka je prijazen/a, pripravljen/a pomagati, dostopen/a za pomoč in mentorstvo, se drži dogovorov, sodeluje s študenti preko e-spletne učilnice in se v primernem času odziva na elektronsko pošto.

4,61

Kako v celoti ocenjujete delo predavatelja/ice? 4,69 Kako v celoti ocenjujete delo inštruktorja oz. laboranta? 4,62 Ali se strinjate, da zahtevnost predmeta ustreza številu kreditnih točk predmeta? 4,57

Označite obseg vaše prisotnosti na predavanjih (ocenite v % na lestvici). 4,70

2.4 Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev

Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev je bila izvedena v obdobju od maja do septembra 2017 preko spletnega vprašalnika.

Vprašanja so bila razdeljena po posameznih vsebinskih sklopih:

Kaj menite o organizaciji dela in delovnih pogojih? Kaj menite o sodelovanju, medosebnih odnosih in informiranju? Kaj menite o plačilu in nagrajevanju? Kakšno je vaše mnenje o delu na višji šoli? Vaša celovita ocena zadovoljstva na delovnem mestu strokovnega delavca!

Strokovni delavci so odgovarjali na vprašanja z ocenjevalno lestvico:

- 1 – sploh se ne strinjam,

Page 31: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

31/41

- 2 – se ne strinjam, - 3 – delno se strinjam, - 4 – precej se strinjam, - 5 – popolnoma se strinjam.

Vrnjenih je bilo 14 spletnih vprašalnikov, od tega 3 redno zaposleni na šoli, 9 pogodbeno zaposlenih in 2 v deležu zaposlenih delavcev šole. Povprečna ocena zadovoljstva strokovnih delavcev je 4,61, kar je boljše kot lanskih 4,56. Najbolje so ocenili svobodo pri delu, dovolj priznanj in pohval za svoje delo od nadrejenih, pravočasnost potrebnih informacij za delo, količino informacij s strani vodstva, kratkost, razumljivost in nedvoumnost informacij s strani vodstva ter dobro sodelovanje vodstva višje šole (5,00). Najslabše pa so ocenjeni sorazmernost plačila in vloženega dela, materialna nagrajevanje truda s strani vodstva (3,50) ter delež denarne stimulacije za dodatno opravljeno delo.

Opisna vprašanja ankete pa so dala naslednje rezultate: K dobremu počutju na šoli in med sodelavci prispevajo predvsem dobro sodelovanje referata in ravnatelja ter dobri medsebojni odnosi. K dobremu počutju med študenti prispeva predvsem aktivno sodelovanje študentov med predavanji in vajami ter praktična naravnanost študentov. K slabemu počutju med študenti prispeva predvsem nehomogeno predhodno znanje študentov. Udeleženci izobraževanja nas cenijo predvsem po kvalitetnih in strokovnih predavanjih, dostopnosti in odprtosti ter praktični naravnanosti programa. Študentom je po mnenju zaposlenih na šoli najbolj všeč korekten odnos, prilagodljivost, individualen odnos, strokovnost in odprtost ter možnost uporabe tematskih učnih prostorov in delavnic. K izboljšanju sodelovanja med zaposlenimi, zaposlenimi in vodstvom, zaposlenimi in študenti pa bi prispevalo hitro posredovanje podatkov o vpisanih študentih in hitrejši rezultati priznavanja predhodno pridobljenega znanja. Ukrepi s katerimi bi lahko povečali zadovoljstvo predavateljev je ureditev elektronske baze strokovne in znanstvene literature.

Page 32: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

32/41

Kot najpomembnejši kriterij kakovosti šole so bili izpostavljeni uporabna znanja, strokovnost in sodelovanje predavateljev in študentov. Potrebne spremembe za izboljšanje kakovosti šole pa so upoštevanje smernic NAKVIS-a, odstranitev izpljunkov na ploščadi pred vhodom in medpredmetno sodelovanje. Iz ankete je potrebno izločiti vprašanja o združevanju šole saj ta več niso relevantna.

Page 33: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

33/41

Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev 2016/2017

Trditev Povprečna ocena

Pri delu sem imel/a možnost uporabljati sodobno infromacijsko tehnologijo.

4,57

Prostori za predavanja, vaje in druge oblike dela so ustrezni.

4,71

Ure predavanj, vaj in drugih oblik dela (oz. delovni čas) so bile ustrezno razporejene.

4,79

Obseg in dostopnost literature v knjižnici sta ustrezna.

4,11

Prostor v šoli, kjer se lahko pripravljam na delo in opravim individualne razgovore, je ustrezen.

4,77

Oprema in tehnični pripmočki v predavalnicah so ustrezni.

4,14

Zadovoljen/na sem z možnostmi uporabe telekomunikacijskih pripomočkov in naprav za tiskanje,kopiranje.

4,64

Organizacija in razpored pouka za redne študente sta bila ustrezna.

4,86

Organizacija in razpored pouka za izredne študente sta bila ustrezna.

4,64

Dobil/a sem pravočasne infromacije o delovnem procesu, obveščanje o spremembah je bilo ažurno in natančno.

4,93

Načini informiranja na šoli so ustrezni. 4,86

Potrebne informacije za delo dobim pravočasno.

4,93

Pogostost sestankov, razgovorov, predavateljskih zborov, strokovnih aktivov je ustrezna.

4,86

Dobivam dovolj informacij s strani vodstva. 4,86

Informacije, ki jih dobivam s strani vodstva, so oblikovane na pravi način, kratke, razumljive in nedvoumne.

4,79

Informiran/a sem o dogajanju v organizaciji. 4,50

Sodelovanje z osebjem v knjižnici je ustrezno. 4,38

Sodelovanje z referentom je ustrezno. 5,00

Sodelovanje s tehničnim osebjem je ustrezno. 4,43

V okviru strokovnega aktiva dobro sodelujem. 4,36

Sodelovanje z računovodstvom je dobro. 4,62

Sodelovanje z vodstvom zavoda je dobro. 4,54

Sodelovanje z vodstvom višje šole je dobro. 4,93

Vodstvo šole vzpodbuja in omogoča povezovanje z drugimi zavodi.

4,62

Imam dobre možnosti vključevanja v različne projekte.

4,69

Med strokovnimi delavci vladajo dobri medsebojni odnosi.

4,77

V kolektivu se zelo dobro počutim. 4,71

Imam občutek, da je nadrejenim mar zame,da me cenijo in spoštujejo.

4,86

Strokovni delavci si upamo odkrito izraziti svoje mnenje.

4,93

Z drugimi strokovnimi delavci tvorimo skupino,ki zagotavlja uspešno doseganje ciljev.

4,85

V naši šoli je sproščeno vzdušje. 4,79

Z nadrejenimi smo v dobrih medsebojnih odnosih.

4,93

Od nadrejenih dobim dovolj priznanj in pohval za svoje delo.

4,64

Redno dobivam povratne informacije o uspešnosti pri delu in rezultatih,ki jih dosegam.

4,64

Zadovoljen/a sem s plačilom. 3,64

Menim,da je moje plačilo enakovredno plačilu drugih predavateljev za enako delo.

4,27

Za dodatno opravljeno delo sem deležen/a denarne stimulacije.

3,73

Plačilo je sorazmerno vloženemu delu in trudu.

3,79

Vodstvo nagradi moj trud z (ne) materialno nagrado.

4,27

Delo na višji šoli je izpolnilo moja pričakovanja.

4,79

Imam dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje oziroma napredovanje.

4,69

Imam dobre možnosti za osebno rast. 4,43

Rezultati mojega dela mi dajejo občutek zadovoljstva, občutek, da sem nekaj dosegel/a.

4,71

Delo ustreza moji izobrazbi, interesom, sposobnostim,..

4,71

Z delom na višji šoli zadovoljim svoje osebne potrebe.

4,50

Praviloma imam na razpolago dovolj časa in sredstev, da opravim delovne naloge.

4,57

Vesel/a in ponosen/a sem, da delam na tej šoli.

4,86

Pri delu sem lahko ustvarjalen/a in inovativen/a.

4,93

Pri svojem delu sem svoboden/a. 5,00

Opravljam zanimivo in kreativno delo. 4,86

Pogoji dela. 4,50

Delo-vsebina. 4,57

Odnosi s sodelavci. 4,86

Možnost napredovanja. 4,43

Vodenje. 4,79

Plačilo. 3,71

Page 34: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

34/41

2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju

Intervjuje z delodajalci je izvedel Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanje ob obisku v podjetjih, ki so v študijskem letu 2016/17 izvajali praktično izobraževanje naših študentov. Cilj je predvsem pridobiti informacije o vsebinah, ki jih študenti ob prihodu na praktično izobraževanje dobro obvlada in zbiranje predlogov za izboljšanje in posodabljanje vsebin.

2.4.1 1. letnik Strojništva

V študijskem letu 2016/17 smo izvedli 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetjih od 3.5.2016 do končanja vseh ur (11.7.2017, za nekatere pa še naprej). Podpisali smo 26 namer o sodelovanju pri izvajanju PRI v podjetju in tripartitnih pogodb o izvedbi PRI v 23 podjetjih:

podjetje naslov pošta ADK d.o.o. Miklavška cesta 59 2311 Hoče BNM avtomobilska industrija d.o.o. Cesta k Tamu 37 2000 Maribor Bučar kovinarstvo, Bučar Drago s.p. Ptujska cesta 61 2204 Miklavž na Dravskem polju ELECO d.o.o. Osojna ulica 4 2345 Bistrica ob Dravi FIBMARKT d.o.o. Preradovičeva ulica 44 2000 Maribor FIDEBO d.o.o. Nova ulica 5 2000 Maribor IMPOL PCP d.o.o. Partizanska cesta 38 2310 Slovenska Bistrica JE&GR d.o.o. Cesta 9. avgusta 100 1410 Zagorje KLEMONT d.o.o. Kidričeva ulica 5 2230 Lenart v Slovenskih goricah Kostroj strojegradnja d.o.o. Tovarniška ulica 2 3210 Slovenske Konjice METALID d.o.o. Miklavška cesta 55a 2311 Hoče Mojstrovina d.o.o. Žolgarjeva ulica 9 2310 Slovenska Bistrica Palfinger proizvodnja d.o.o. Jaskova ulica 18 2000 Maribor RIEDL CNC d.o.o. Preradovičeva ulica 42 2000 Maribor Stampal SB d.o.o. Partizanska cesta 38 2310 Slovenska Bistrica SŽ VIT d.o.o. Zaloška 217 1000 Ljubljana Š.K. Montaže kovinskih konstrukcij Štefan Pintarič s.p. Goričak 17 2283 Zavrč Talum d.d. Tovarniška cesta 10 2325 Kidričevo TEHNIOR - Darko Bavdaž s.p. Cirknica 9 2212 Šentilj TVT Tirna vozila d.o.o. Preradovičeva ulica 22 2000 Maribor Umdasch Store Makers Leibnitz GmbH Ottokar-Kernstock Gasse 16 A-8430 Leibnitz UNIOR d.d. Kovaška cesta 10 3214 Zreče VIPOLL d.o.o. Bučečovci 1a 9242 Križevci

Page 35: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

35/41

25 študentov je uspešno opravilo PRI, eden ni pristopil k izpitu. Imeli smo razpisane 4 roke za zagovor PRI (13.7.2017, 18.8.2017, 5.9.2017 in 15.9.2017). Na zagovor so študenti prinesli potrjene dnevnike opravljanja PRI, potrjene opravljene ure in oceno mentorja. Bili smo v kontaktu z mentorji in vsi so bili zadovoljni z našimi študenti in so jih pohvalili. 2.4.3 2. letnik Strojništva

V študijskem letu 2016/17 smo izvedli 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetjih od 3.5.2016 do končanja vseh ur (11.7.2017, za nekatere pa še naprej). Podpisali smo 38 namer o sodelovanju pri izvajanju PRI v podjetju in tripartitnih pogodb o izvedbi PRI v 29 podjetjih:

podjetje naslov1 pošta1 ADK d.o.o. Miklavška cesta 59 2311 Hoče Aluminium Kety mmi d.o.o. Kolodvorska 37a 2310 Slovenska Bistrica ARCONT d.d. Ljutomerska cesta 29 9250 Gornja Radgona BAUMÜLER DRAVINJA d.o.o. Delavska cesta 10 3210 Slovenske Konjice

CIMOS d.d. Cesta Marežganskega upora 2 6000 Koper

Deučman d.o.o. Zimica 47 2242 Zg. Korena DOORSON d.o.o. Milenkova ulica 9 2000 Maribor ELRAD International d.o.o. Ljutomerska cesta 47 9250 Gornja Radgona GKN Driveline Slovenija d.o.o. Rudniška cesta 20 3214 Zreče IMPOL FT d.o.o. Partizanska cesta 38 2310 Slovenska Bistrica IMPOL LLT d.o.o. Partizanska cesta 38 2310 Slovenska Bistrica IZZA d.o.o. Ljubljanska cesta 42 2310 Slovenska Bistrica LP MYCRON d.o.o. Puhova ulica 7 2250 Ptuj Mariborska livarna d.d. Oreško nabrežje 9 2000 Maribor MENART d.o.o. Poljska cesta 21 2310 Slovenske Konjice Metalna IMPRO d.o.o. Zagrebška cesta 20 2000 Maribor Mojstrovina d.o.o. Žolgarjeva ulica 9 2310 Slovenska Bistrica NORKA GT d.o.o. Industrijska ulica 8 2230 Lenart Orodjarstvo in kovinostrugarstvo Ivan Živič s.p. Ravne 4 8272 Zdole - Krško PALFINGER d.o.o. Jaskova ulica 18 2000 Maribor PALOMA d.d. Sladki vrh 1 2214 Sladki Vrh PRIMAT d.d. Industrijska ulica 22 2000 Maribor RESEDA d.o.o. Nova vas pri Markovcih 114 2281 Markovci Silkem d.o.o. Tovarniška cesta 10 2325 Kidričevo SWATYCOMET d.o.o. Titova cesta 60 2000 Maribor STAMPAL SB d.o.o. Partizanska cesta 38 2310 Slovenska Bistrica Strojegradnja Cmok d.o.o. Črnoliška 10 3230 Šentjur

Page 36: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

36/41

Strojegradnja Vučko d.o.o. Ob železnici 11B 2250 Ptuj TPV Prikolice d.o.o. Rajšpova ulica 16 2250 Ptuj Od 38 študentov je uspešno opravilo PRI 36 študentov, 2 nista pristopila k zagovoru. Imeli smo razpisane 4 roke za zagovor PRI (13.7.2017, 18.8.2017, 5.9.2017 in 15.9.2017). Na zagovor so študenti prinesli potrjene dnevnike opravljanja PRI, potrjene opravljene ure in oceno mentorja. Bili smo v kontaktu z mentorji in vsi so bili zadovoljni z našimi študenti in so jih pohvalili.

Pripravil mag. Beno Arbiter, univ. dipl. inž. str.

2.4.2 1. letnik Avtoservisnega menedžmenta

V študijskem letu 2016/17 smo izvedli 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetjih od 3.5.2016 do končanja vseh ur (11.7.2016, za nekatere pa še naprej). Podpisali smo 7 namer o sodelovanju pri izvajanju PRI v podjetju in tripartitnih pogodb o izvedbi PRI v 7 podjetjih:

podjetje naslov pošta Avtoservis Dovnik, Dovnik Marjan s.p.

Okoška Gora 46A 2317 Oplotnica

A-MB d.o.o. Ipavčeva ulica 21 3000 Celje AVTO KOLETNIK d.o.o. Kraljevića Marka ulica 15 b 2000 Maribor Čeplak vulkanizerstvo Partizanska cesta 55 9250 Gornja Radgona Avtocenter Kralj CAST d.o.o., PE Slovenj Gradec

Ind. cona Pameče 2380 Slovenj Gradec

''AVTO ANŽELJ'' Borut Anželj s.p. Brengova 43a 2236 Cerkvenjak ACŠ avtomobili d.o.o. Zg. Kungota 39 2201 Zgornja Kungota

Vseh 7 študentov je uspešno opravilo PRI. Imeli smo razpisana 3 roka za zagovor PRI (13.7.2017, 18.8.2017 in 14.9.2017). Na zagovor so študenti prinesli potrjene dnevnike opravljanja PRI, potrjene opravljene ure in oceno mentorja. Obiskali smo 7 podjetij: vsi mentorji so bili zadovoljni z našimi študenti in so jih pohvalili.

Page 37: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

37/41

2.4.3 2. letnik Avtoservisni menedžment

V študijskem letu 2016/17 smo izvedli 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetjih od 3.5.2016 do končanja vseh ur (11.7.2016, za nekatere pa še naprej). Podpisali smo 17 namer o sodelovanju pri izvajanju PRI v podjetju in tripartitnih pogodb o izvedbi PRI v 14 podjetjih:

podjetje naslov pošta TOP Avtomobili d.o.o. Hajdoše 22 2288 Hajdina

Štajerski avto dom d.o.o. Tržaška cesta 38 2000 Maribor

Agroremont d.o.o. Radgonska cesta 5 2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah

Trgovina in servis GEAL s.p. Puconci 61 9201 Puconci

NOVEM Car Interior Design d.o.o. Ložnica 53 a 3310 Žalec

RTI Maribor d.o.o. Cesta k Tamu 14 2000 Maribor

Avtoservis Krašna, Milan Krašna s.p. Prvačina 4a 5297 Prvačina

SELMAR d.o.o. Ptujska cesta 83 2000 Maribor

AVTO KOLETNIK d.o.o. Kraljevića Marka ulica 15 b 2000 Maribor

Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, PSC Maribor Ptujska cesta 132 2000 Maribor

DC DOMINKO CENTER D.O.O. PTUJ Ob Studenčici 4 2250 Ptuj

PREDAJA d.o.o. Meljski hrib 91 2000 Maribor

Zavarovalnica Sava d.d. Cankarjeva 3 2000 Maribor

PRIMMULA Manfred Gider s.p. Tišinska ulica 14 9000 Murska Sobota

Od 17 študentov je uspešno opravilo PRI 13 študentov.

Benc Matej, Trglec Filip, Zrimški Tjaša in Zupe Žan niso opravili PRI (niso se prijavili na zagovor)

Imeli smo razpisana 3 redna roka za zagovor PRI (13.7.2017, 18.8.2017 in 14.9.2017) in izredni rok – 21.9.2017. Na zagovor so študenti prinesli potrjene dnevnike opravljanja PRI, potrjene opravljene ure in oceno mentorja.

Obiskali smo 14 podjetij: vsi mentorji so bili zadovoljni z našimi študenti in so jih pohvalili.

Pripravil mag. Midhat Mulaosmanović, univ. dipl. inž. str.

Page 38: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

38/41

2.5 Intervjuji z diplomanti

Na dan zagovora diplomskih del je potekal vodeni skupinski strukturirani intervju z diplomanti, ki ga opravi ravnatelj ali kdo drug s pooblastilom ravnatelja.

Vsebina intervjujev se je nanašala na refleksijo diplomantov na opravljeni diplomski projekt, zadovoljstvo s študijem in programom nasploh ter zaposlitveno problematiko in načrte diplomantov. Na splošno pa je še dodatni cilj intervjujev seznanitev diplomantov s potekom zagovorov, izpitnim redom in ocenjevanjem diplomskega izpita ter medsebojno spoznavanje kandidatov in njihovih tem.

Študenti so predvsem pohvalili praktično usmerjenost študija, strokovnost in aktualnost znanja in primerov iz prakse, ki so jih predavatelji iz podjetij prenašali neposredno v predavalnice in tako so na situacije in paradokse med teorijo in prakso s katerimi so se srečevali pri praktičnem izobraževanju v podjetju bili pripravljeni. Izrazili pa so željo po še več praktičnih vaj v času seminarskih in laboratorijskih vaj.

Večina diplomantov je že zaposlenih ali jih zaposlitev čaka takoj po diplomiranju. Nekateri so se odločili za samostojno pot spet drugi našli zaposlitev preko meje predvsem v Avstriji, kjer so naši diplomanti zelo zaželeni in iskani.

Zavedamo se pomanjkljivosti odziva na intervjujih, ki je javen, zato ga soočamo tudi z rezultati anonimne ankete, ki jo diplomanti opravijo po končanem zagovoru diplomskega dela.

V študijskem letu 2016/17 je število diplomantov naraslo, saj smo kot posledico nizkega števila diplomantov v preteklih letih uvedli obvezno potrditev dispozicije diplomskega dela, kot pogoj za pristop k zagovoru praktičnega izobraževanja v 2. letniku. Prav tako smo za študente 2. letnika pripravili posebno delavnico Pot do dobre in uspešne dispozicije, kjer smo študentom predstavili kako si izbirajo temo, mentorja in pripravijo dispozicijo, ki vodi do uspešnega zagovora. diplomskega dela. Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja jim je predstavil povezavo praktičnega izobraževanja in priprave diplomskega dela ter vlogo somentorja iz podjetja. Ravnatelj je študentom predstavil najpogostejše napake pri pripravi dispozicije.

V intervjujih sodelovalo 23 diplomantov, od tega 22 rednih ter 1 izreden diplomant Strojništva, ki so diplomske projekte zagovarjali na 6-ih diplomskih rokih.

Starostno povprečje diplomantov te generacije je 24 let, najstarejši študent je bil star 30 let ob diplomiranju medtem ko je povprečna starost rednih študentov ob diplomiranju 24 let.

Page 39: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

39/41

Povprečno trajanje študija do diplomiranja pa je – 3,8 let, kar pomeni, da nam uspeva krajšati dobo študija in pospešiti diplomiranje študentov.

Pri diplomskih delih sta sodelovala 2 somentorja iz podjetij in 11 različnih mentorjev predavateljev:

Mentorji diplomskim nalogam so bili Arbiter Beno, Čretnik Samo, Herle Sabina, Jakopič Franc, Jelenko Tomaž, Pavleković Zdravko, Rajh Matej, Vesenjak Viljem, Vezjak Zlatko, Škripač Uroš in Šuntner Leon.

V spodnji razpredelnici so prikazani podatki o strukturi diplomantov po rokih in načinu študija:

Rok Red./Izr. Št. dipl.

29.11.2016 3/0 3 21.12.2016 4/1 5 1.3.2017 4/0 4 26.4.2017 3/0 5 21.9.2017 4/0 4 28.9.2017 4/0 4

SKUPAJ 22/1 23 Na svečani podelitvi diplom decembra 2016 smo podelili tudi nagrade za najboljšega diplomanta (glede na povprečje ocen izpitov in diplomske naloge) in najboljšega mentorja diplom (glede na število uspešno zagovorjenih diplomskih nalog in povprečja ocen le-teh).

Page 40: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

40/41

2.6 Intervju s predstavniki Študentske skupnosti in študenti

V večkratnih dogovorjenih terminih kakor tudi sprotnih spontanih srečanjih je bilo v razgovorih ugotovljeno, da so študenti predvsem zadovoljni z individualno naravo obravnave tako s strani pedagoškega kadra, referentke kakor tudi vodstva šole. Njihove pripombe in predloge smo sproti obravnavali in reševali. Predvsem si želijo več predavanj in vaj v tematskih prostorih šole z bolj praktičnega vidika.

Študenti Avtoservisnega menedžmenta so izpostavili bojazen da ne bi dobili podjetja za opravljanje praktičnega izobraževanja. Glede na to, da je to za nas bilo drugo leto, smo jim zagotovili vso potrebno pomoč v primeru, da ne bi našli podjetja. Vsi študenti so pravočasno sklenili pogodbe s podjetji in so tudi bili zadovoljni z izvedbo samega praktičnega izobraževanja saj jih je težila tudi bojazen, da ne bodo ustrezno obravnavani s strani podjetja.

Pri predmetu VDO in VDE je študente zanimalo zakaj opravljen izpit tega predmeta ne velja kot opravljen izpit varstva pri delu na delovnem mestu. Obrazložili smo jim, da pri tem predmetu ne gre za specifična znanja, ki so potrebna za točno določeno delovno mesto za obvarovanje samega sebe in svoje okolice temveč za znanja, ki jih morajo upoštevati pri planiranju in organizaciji določenih del v proizvodnji. Študenti so z obrazložitvijo bili zadovoljni in jo smatrali za jasno in razumljivo.

Študentom rednega študija, ki so imeli težave z razumevanjem določenih predmetov kakor tudi študentom, ki so že zaključili z rednim obiskovanjem predavanj a nekaterih težjih izpitov še niso uspeli opraviti smo ponudili dodatne ure pomoči. Gre predvsem za predmete Mehanika, Materiali in Poslovno komuniciranje.

Še vedno pa so vrata naših predavateljev, inštruktorjev, laborantov, referentke in vodstva za vse pripombe, pohvale in predloge za izboljšavo široko odprta.

Page 41: TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR VIŠJA · PDF file2.4 Intervju z delodajalci o praktičnem izobraževanju ... P1 Poslovno komuniciranje 60 5 P2 Poslovni in tehnični tuji jezik 72

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR | VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Tel: 02/229-5759 | 02/460-5167 | Fax: 02/229-5769 E-naslov: [email protected] | [email protected]

Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 ǀ Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: 01100-6000045128

41/41

KOLOFON

Letno poročilo uredil in pripravil

mag. Samo Čretnik, uni.dipl.ing

v sodelovanju z:

Martina Prapertnik,

mag. Branko Bele

mag. Beno Arbiter

mag. Midhat Mulaosmanović