tehniؤچne informacije sikaplan g ... (polipropilenska tkanina 300 g/m2) – ploإ،ؤچe iz...

Download Tehniؤچne Informacije Sikaplan G ... (polipropilenska tkanina 300 g/m2) – ploإ،ؤچe iz kamene volne

Post on 05-Mar-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tehnične Informacije Sikaplan® G Strešna folija za mehansko pritrjene strehe

 • 2Bro_34544, A / 02.2009 Tehnične informacije Sikaplan® G

  1. Uvod 4

  2. Splošne informacije 2.1 Standard za material 4 2.2 Barva 4 2.3 Področje uporabe 4 2.4 Odpornost / kompatibilnost 4 2.4.1 Podlage 5 2.4.2 Zastajanje vode 5 2.5 Smernice / standardi 5 2.6 Skice detajlov 6

  3. Osnovni principi vgrajevanja 6

  4. Zaščitna / izravnalna / 4.1 Protipožarna plast 6 ločilna plast 4.2 Podložna plast pod strešno folijo 6 4.3 Zaščita plast nad strešno folijo 6 4.4 Ločilna plast 7

  5. Standardne sestave ravnih streh 5.1 Točkovno pritrjevanje v preklopu 7 5.2 Točkovno pritrjevanje v preklopu (protipožarna plast) 7 5.3 Točkovno pritrjevanje v preklopu (brez toplotne izolacije) 8 5.4 Pritrjevanje - Sarnabar sistem 8

  6. Mehansko pritrjevanje 6.1 Osnovna načela 8 6.2 Točkovno pritrjevanje v preklopu 8 6.3 Vmesno točkovno pritrjevanje 9 6.4 Sarnabar sistem pritrjevanja 9

  7. Obodno pritrjevanje 7.1 Osnovna načela 9 7.2 Točkovno obodno pritrjevanje 9 7.3 Sarnabar sistem pritrjevanja 9 7.4 Pritrjevanje po obodu na profile iz plastificirane pločevine Sika 10 7.4.1 Vgrajevanje 10

  8. Zvari in spoji 8.1 Osnovna načela 11 8.2 T - spoj 11 8.3 Strojno varjenje z vročim zrakom 12 8.4 Ročno varjenje z vročim zrakom 12 8.5 Spoji z drugimi materiali 12

  Vsebina

 • 3Bro_34544, A / 02.2009 Tehnične informacije Sikaplan® G

  9. Detajli 9.1 Splošne informacije 13 9.2 Strešni zaključki 13 9.2.1 Zaključek na atiki s plastificirano pločevino Sika 14 9.2.2 Zaključek na atiki - klasična kleparska izvedba - sarnabar sistem 13 9.2.3 Zaključek na atiki s plastificirano pločevino Sika 14 9.2.4 Zaključek v žleb 14 9.2.5 Zaključek na parapet 14 9.3 Žlota 15 9.4 Dilatacije 16 9.5 Kupole / strešni preboji 17 9.5.1 Kupola z zaključkom iz Sikaplan tesnilne folije 17 9.5.2 Dvojni iztočni kotliček 18 9.5.3 Zračniki, kovinski podstavki 18

  10. Pribor 10.1 Standardi pribor 19 10.2 Detajli 20

  11. Sidranje 11.1 Osnovna načela 21 11.2 Določanje potrebnega števila sider 21 11.3 Izračuni zavetrovanja 21 11.4 Sika - tehnična podpora 22 11.5 Osnovna načela izračunov vetrne obremenitve 22

  12. Vzdrževanje ravne strehe 12.1 Redno vzdrževanje 23 12.2 Glavni poudarki pri vzdrževanju 23 12.2.1 Dostopnost 23 12.2.2 Kontrolni pregledi 23 12.2.3 Vegetacija 23 12.2.4 Iztočni kotlički 23 12.2.5 Barvanje 23 12.2.6 Popravila 24 12.2.7 Posegi v streho 24 12.2.8 Čiščenje 24

  13. Sanacija ravne strehe 13.1 Splošna navodila 25 13.2 Ocena stanja strehe 25 13.3 Prekrivanje 25 13.4 Priprava površin 26

  14. Recikliranje in skrb za okolje 27

 • 4Bro_34544, A / 02.2009 Tehnične informacije Sikaplan® G

  1. Uvod

  Folija Sikaplan G je hidroizolacijska plast za strehe v skladu z EN 13956 “Plastične in gumi- jaste obloge za hidroizolacijo streh”.

  2.1 Standard za material

  Standardni barvi zgornje površine sta svetlo in temno siva.

  2.2 Barva

  Folije Sikaplan G se uporabljajo za mehansko pritrjene strehe.

  2.3 Področje uporabe

  Izdelana je iz termoplastičnega PVC-ja najvišje kakovosti, ojačanega s sintetičnimi vlakni.

  Folije Sikaplan G niso primerne za strehe, obtežene s pranim prodcem, zelene strehe ali uporabi namenjene strehe.

  Strešne folije Sikaplan G niso odporne oz. združljive z : – olji ali materiali, ki vsebujejo topila – materiali, ki vsebujejo katran – bitumnom in materiali, ki vsebujejo bitumen – izolacijskimi materiali na osnovi trdega polistirena ali trdega poliuretana / poliizocianat pene brez oblog

  2.4 Odpornost / kompatibilnost Za impregnacijo plošč iz lesnih kompozitov morajo biti uporabljeni zaščitni premazi. Med strešno folijo in podlago mora biti položen ustrezen ločilni sloj.

  Namen tehničnih informacij je prikazati najboljše praktične izkušnje pri vgradnji Sika- plan G strešnih folij in pripomočkov v strešno konstrukcijo. Priročnik predstavlja najnovejše stanje naših izkušenj glede instalacije in upora- be strešnih folij.

  Podrobni pricipi načrtovanja streh niso obde- lani, informacije zajemajo le glavna načela, pomembna za uporabo strešnih folij. Risbe v tem priročniku ilustrirajo naša okvirna navodila za uporabo strešnih folij. V primeru vključevanja

  v projektno dokumentacijo jih je potrebno ust- rezno prilagoditi. Upoštevanje navodil, danih v tem priročniku ali v kakršnemkoli pisnem dogo- voru je osnova za naše garancijske obveznosti glede naših proizvodov. Glede dodatnih tehničnih informacij oz. pomoči glede specifičnega projekta stopite v kontakt s Sikino tehničo podporo.

  2. Splošne informacije

  Sikaplan G – standardne membrane Sikaplan VG – povečana požarna odpornost

  Opomba: Tehnične informacije v tem priročniku se nanašajo na folije Sikaplan G, Sikaplan VG. Zaradi lažjega razumevanja se izraz Sikaplan G v tem priročniku nanaša na vse oba tipa folij, razen če ni drugače navedeno.

  Spodnja plast je temno siva.

 • 5Bro_34544, A / 02.2009 Tehnične informacije Sikaplan® G

  Voda, ki občasno zastaja na površini, ne vpliva na funkcijo strešne folije Sikaplan G.

  2.4.2 Zastajanje vode

  2.4.1 Podlage

  Kompatibilnost s Sikaplan® G

  Da Da Da

  Ne

  Ne Ne

  Ne

  Da Ne

  Da Da Da Ne Ne Ne

  Ne

  Ne

  Ne Ne

  Podlage

  Strešna plošča

  Trapezna pločevina Beton Les / lesni kompoziti

  Toplotna izolacija

  Ekspandirani polistiren (EPS)

  EPS z oblogo iz bitumna Ekstrudirani polistiren (XPS)

  Poliuretan (PUR)

  PUR z oblogo iz steklenih vlaken Poliizocianurat (PIR)

  PIR z oblogo iz steklenih vlaken PIR z oblogo iz folije Mineralna volna Penjeno steklo Perlit Fenolna smola

  Bitumenske plasti

  Bitumenski trak s posutjem Bitumenske plasti s PE Sanacija strehe

  Stare bitumenske plasti PVC / FPO / EVA / EPDM / ECB / druge strešne folije

  Dodatne zahteve

  - Podložna tkanina npr. S-Felt T 300 Podložna tkanina npr. S-Felt T 300

  Ločilni sloj, npr. S-Glass Fleece 120 Ločilni sloj, npr. S-Felt T 300 Ločilni sloj, npr. S-Glass Fleece 120

  Ločilni sloj, npr. S-Glass Fleece 120

  - Ločilni sloj, npr. S-Glass Fleece 120

  - - - Ločilni sloj, npr. S-Felt T 300 Ločilni sloj, npr. S-Felt T 300 Ni primerna za meh. pritrjene strehe

  Ločilni sloj, npr. S-Felt T 300

  Ločilni sloj, npr. S-Felt T 300

  Ločilni sloj, npr. S-Felt T 300 Ločilni sloj, npr. S-Felt T 300

  Osnovo za uporabo strešnih folij Sikaplan G predstavljajo: - EN 13956 - Lokalna navodila, uredbe in zakonu.

  2.5 Smernice / standardi

 • 6Bro_34544, A / 02.2009 Tehnične informacije Sikaplan® G

  Pri povečanih požarnih zahtevah se na toplotno izolacijo, ki ni iz mineralnih vlaken, položi sloj steklenega voala 120 g/m2.

  4.2 Podložna plast pod strešno folijo

  4.3 Zaščitna plast nad strešno folijo

  Podložna plast je pod strešno folijo obvezna: – če bi bila strešna folija položena direktno na podlago – če bi bila strešna folija položena čez ostre robove.

  V ta namen se lahko uporablja naslednje podložne plasti: – S - polst T 300 (polipropilenska tkanina 300 g/m2) – plošče iz kamene volne – trda XPS plošča z ločilno plastjo

  4. Zaščitna / izravnalna / ločilna plast

  4.1 Protipožarna plast

  Zaščitne plasti nad Sikaplan G kot končnim slojem niso potrebne.

  Opomba: V primeru spremembe sistema strehe (prehod na zeleno ali obteženo streho) je potrebno postaviti ločilno plast (npr. S-Felt T 300) in ustrezno strešno folijo (npr. Sikaplan SGmA). Posvetujte se s Sikino tehnično službo.

  Vgradnja pohodne folije Sikaplan® Walkway

  Sikaplan® strešna folija

  Sikaplan® Walkway

  Risbe v tem priročniku niso namenjene določanju meril temveč le ilustrirajo osnovna načela sistema.

  2.6 Skice detajlov

  Sikaplan G, je vedno mehansko pritrjena v podlago. Sikaplan G, se vedno polaga na način običajnega razvijanje role (pri tem je UV stabi- liziran sloj vedno obrnjen navzgor).

  3. Osnovni principi vgrajevanja

  Trakovi Sikaplan G se vedno polagajo pravokot- no na smer profilacije oz. na smer desk. Podlaga mora biti čista, ravna, gladka in brez ostrih robov.

  Risbe predstavljajo najboljše znanje v trenutku izdaje tega brošure.

 • 7Bro_34544, A / 02.2009 Tehnične informacije Sikaplan® G

  1 Sikaplan® G, mehansko pritrjena 2 Protipožarna plast npr. S-Glass Fleece 120

  3 Toplotna izolacija (EPS, XPS...), ločeno mehansko pritrjena 4 Parna zapora 5 Podlaga

  5.2 Točkovno pritrjevanje v preklopu (protipožarna plast)

  1 Sikaplan® G, mehansko pritrjena 2 Toplotna izolacija

  3 Parna zapora 4 Podlaga

  5.1 Točkovno pritrjevanje v preklopu

  1

  1

  3

  5

  2

  4

  1

  3

  1

  2

  4

  4.4 Ločilna plast Ločilne plasti preprečujejo stik med folijo Sikaplan G in neprimernimi materiali, kot je bi- tumen, materiali, ki vsebujejo olja, polistiren ali trda PUR / PIR pena ter produkti iz reciklirane gume.

Recommended

View more >