tehnicke upute

of 10 /10
TEHNIČKE UPUTE ELEKTRONIČKI DIGITALNI POKAZIVAČ SA DVIJE / (TRI) GRANIČNE VELIČINE VAŽI ZA TIPOVE: - 0125.2x.x15 - 0125.Px.x15

Author: 03990

Post on 14-Nov-2015

276 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

žnj

TRANSCRIPT

TEHNIKE UPUTE

ELEKTRONIKI DIGITALNI POKAZIVA

SA DVIJE / (TRI) GRANINE

VELIINE VAI ZA TIPOVE:

- 0125.2x.x15

- 0125.Px.x15

- 0125.3x.x15

- 0125.Ox.x15

- 0125.5x.x15

pok_sig_nov1

ELEKTRONIKI DIGITALNI POKAZIVA SA SIGNALIZATOROM

1. PRIMJENA I OPIS RADA

Primjena:

Elektroniki pokazivai mogu se primjenjivati za prikaz svih fizikalnih veliina. Podruje primjene su sve

grane procesne regulacije npr.: pri preradi plastike, stakla, keramike, u prehrambenoj i kemijskoj

industriji, kotlogradnji, strojogradnji, u tehnici grijanja i hlaenja, klimatizaciji te u raznim drugim

sluajevima i signalizacije mjernih veliina. Prikaz mjerne veliine vri se na digitalnom displeju.

Potiskivanje mjerne veliine ulaznog signala je od 0 do 500%. Kod termo signala ugraen je sklop za

linearizaciju.

Ulaz:

Kao ulazni signali mogu se koristiti elektrini signali: napon, struja i otpor, koji su nastali kao rezultat

promjene neke fizikalne veliine.

Opis funkcija:

1. Prikaz trenutne mjerene veliine, a prikaz je u realnim mjernim jedinicama npr.

(C, l/h, mm, t/h, % ili ostale fizikalne veliine.

1.a.Mogu prikaz Y veliine na digitalnom pokazivau ili bar grafu.

2.Kod strujnih ulaznih signala mogue je potiskivanje prikazane veliine na

pokazivau do 500% podruja.

3.a.Kod mjerenja sa termoelementskom sondom izvedena je kompenzacija hladnog kraja

termoelementa (temperaturna stabilizacija), te ulaz za vanjsku kompenzaciju.

3.b.Ugraena zatita od puknua termoelementa i otpornog termometra za takve vrste ulaza.

3.c.Ugraen sklop za neutralizaciju otpora linija kod termoelementskih i otpornih sondi.

4.Pokaziva je izraen od visokokvalitetnih integriranih komponenata bez dijelova sklonih habanju

to ureaju daje veliku pouzdanost, neosjetljivost na vibracije i smjetnje.

- 2 / 6 -

2. IZVEDBE POKAZIVAA

Digitalni pokazivai izvode se sa vie tipova kuita i to:

- za montau na tablu s izrezom, 72 x 144, 144 x 72, 48 x 96, 96 x 48, 48 x 48

3. TEHNIKE KARAKTERISTIKE

Ulazni signal:univerzalno softverski programabilan

standardni: 0 - 20 mA

4 - 20 mA

0 - 50 mV / (0 - 10 V)

- otporni termometri

- termoelementi

Pokazivanje:display: 4 digita, prikaz skalamabilan proizvoljno

prilagodljiv, od -1999 do 9999

potiskivanje "0" 0 do 80 % ukupnog podruja

potiskivanje MAX 20 do 100 % ukupnog podruja

Tonost pokazivanja:0.2/0.5 % + 2 digita

Napajanje:220, 110, i 24 V AC, 24 V DC

4. SHEMA SPAJANJA

dimenzije kuita 96 x 48 i 96 x 96 dimenzije kuita 48 x 48

dimenzije kuita 72 x 144 i 144 x 72 - 3 / 6 -

5. BLOK SHEMA

1. Ulazni signal

2. Pojaalo signala

3. Analogno-digitalna konverzija

4. Digitalno pokazivanje

5. Komparacija

6. Zadavanje SETA

6. SPAJANJE POKAZIVAA NA RAZNE SENZORE

Termoelementi:Termoelementi moraju biti spojeni do ureaja s odgovarajuim oklopnim kompenzacijskim kablom, u sluaju kad kompenzacija nije izvrena izvan pokaziva. Na prikljunicu 10 spaja se "-" krak, a na prikljunicu 11 spaja se "+" krak termopara. U koliko je izvrena kompenzacija hladnog kraja termoelementa izvan pokazivaa, posebnim ureajem na temperaturu 20(C, termoelement se spaja, od mjesta kompenzacije do pokazivaa, oklopnim bakrenim kabelom i to na prikljunicu 10 "-" krak, a na prikljunicu 11 "+" krak termoelementa. Justiranje otpora linija nije potrebno, zbog vrlo visoke ulazne inpedance pokazivaa.

Otporni davai:

Otporni davai spajaju se s oklopnim bakrenim vodovima i to troino, a radi kompe-

nzacije otpora vodova i to do 100 ( .

Kod dvoinog spajanja u kratkospojnu granu nadomjesni otpor jednake vrijednosti ukupnom otporu vodova. Napr., ako je otpor vodova 5,3 (, onda je takav i

nadomjesni otpor, "Rj" mora biti 5,3 (.

Strujni ili naponski signali:

Strujni ili naponski signali spajaju se na prikljunicu 10 "-" polaritet i na prikljunicu 13

"+" polaritet izvora, kod ovog spoja potrebno je kratko spojiti prikljunice 11 i 13, spajanje treba takoer izvesti s oklopnim bakrenim kablom.

Pokaziva moe po posebnom zahtjevu napajati i dvoini pretvara signala.

Odravanje:

Posebno odravanje nije potrebno, osim periodinog ispitivanja ispravnosti uredjaja.

- 4 / 6 -

7. UPUTE ZA KORITENJE

7.1. RUKOVANJE

1. Tipkama ( ili ( odabrati jedan od slijedeih natpisa na displayu:

A1- postavljanje 1. alarmne toke

A2- postavljanje 2. alarmne toke

A3- postavljanje 3. alarmne toke

HIS- postavljanje iznosa histereze (*)

FIL- postavljanje filtera ulaznog signala

Int- postavljanje intenziteta digitalnog displaya

bL- postavljanje najnie vrijednosti signala koja se prikazuje na nizu ledova

bH- postavljanje najvie vrijednosti signala koja se prikazuje na nizu ledova

bd- izbor vrste prikaza na diodnom nizu (*)

bI- podeavanje intenziteta svjetline diodnog niza (*)

CAL- kalibracija ureaja

Nakon to se na displayu izabere veliina koja se namijeta treba stisnuti tipku "SET" i poeti podeavanje tipkama ( ili ( . Kad se namijesti eljena vrijednost treba stisnuti tipku "SET".

Ukoliko se ne stisne tipka "SET" u roku od priblino 1 minute nakon posljednjeg otipkavanja tipkama ( ili ( ureaj se vraa u normalni nain rada.

Namjetena vrijednost se upie u ureaj tek nakon to se stisne tipka "SET" osim za veliine oznaene sa (*) gdje se promjena deava odmah.

Kod podeavanja vrijednosti bL i bH za niz dioda treba se obavezno drati redosljeda najprije najnia vrijednost (bL), a potom najvia vrijednost (bH).

Kod izbora vrste prikaza na nizu dioda (bd)postoje 4 mogunosti:

a- A1, A2 i mjerena vrijednost prikazuju se kao toke

b- A1i A2 prikazuju se kao toke, a mjerena vrijednost kao svijetlei niz

c- A1i A2 prikazuju se kao nizovi od namjetene vrijednosti do donjeg, odnosno

gornjeg kraja niza, dok se mjerena vrijednost prikazuje kao toka.

d- sve tri veliine prikazuju se kao svijetlei nizovi

Kod ureaja koji nema ugraen prikaz s svijetlosnim diodama odgovarajua namjetanja postoje ali ne djeluju.

7.2. ODREIVANJE MJERNOG PODRUJA (POTISKIVANJE SKALE)

1. Prikljuiti ureaj na napon.2. Tipkama ( ili ( postaviti na displayu CAL, pritisnuti tipku "SET" nakon ega se na

displayu pojavi broj (0) 000.

3. Tipkama ( ili ( postaviti na displayu brojku 32, pritisnuti tipku "SET" .

Za sve veliine navedene u donjoj tabeli najprije se tipkama ( i ( izabere veliina koja se eli namjestiti, a

zatim to i potvrdi tipkom SET.

Izlaz iz ovog moda izvodi se tako da se tipkama ( i ( doe na znak "- - - -" na displayu

i pritisne se tipka "SET" nakon ega ureaj prelazi u normalan rad.

- 5 / 6 -

Meni kodznaenjevrijednost

d-Lpostavljanje donje granice pokazivanja -1999-9999

d-Hpostavljanje gornje granice pokazivanja-1999-9999

LOpostavljanje donje granice alarma -1999-9999

HIpostavljanje gornje granice alarma -1999-9999

tIPtip ulaznog signala 0 20 mA0

4-20 mA1

Fe-CuNi J2

NiCr-Ni K3

PtRh-Pt S4

Pt100 prikaz 0,1*C (rezolucija)5

Pt100 prikaz 1*C (rezolucija)6

cOrkorekcija interne kompenzacije -100 +100

dPodreivanje decimalnog mjesta za prikaz kod strujnih sig 0.0.0.0

p-Lpostavljanje donje granice izlaznog signala -1999-9999

P-Hpostavljanje gornje granice izlaznog signala-1999-9999

COMPodabir vrste kompenzacije HLADNOG KRAJA TERMOMETRA

EKSTERNA KOMPENZACIJA 0*c0

EKSTERNA KOMPENZACIJA 10*c1

EKSTERNA KOMPENZACIJA 20*c2

EKSTERNA KOMPENZACIJA 30*c3

EKSTERNA KOMPENZACIJA 40*c4

EKSTERNA KOMPENZACIJA 50*c5

INTERNA KOMPENZACIJA 6

---izlaz iz kalibracije

7.3. KALIBRACIJA

Ureaj je iskalibriran i nije ga potrebno ponovo kalibrirati!

Slijedea operacija namjenjena je samo za servisere.

1. Prikljuiti ureaj na napon.2. Tipkama ( ili ( postaviti na displayuCAL, pritisnuti tipku"SET" nakon ega se na displayu pojavi broj 0000.

3. Tipkama ( ili ( postaviti na display brojku 51.

4. Nakon postavljanja brojke 51 pritisnuti tipku "SET", na display se pojavi c0, pritisnuti tipku "SET", zatim

upisati (0) 000 i pritisnuti tipku "SET"

Tipkama ( ili ( postaviti na displayu c1, pritisnuti tipku "SET", zatim upisati 200,0 i pritisnuti tipku "SET".

Za izlaz s tipkama ( i ( doite na znak "- - - -" i pritisnite tipku "SET".

Provjeriti pokazivanje za signal Pt100 te izvriti korekciju u koliko je potrebno u meniu c0 i c1

5. Tipkama ( ili ( postaviti na displayu meni 0 i stisnuti tipku "SET".

Na naponski ulaz prikljuiti mjerni signal 0 mV, priekati da se pokazivanje smiri i vrlo kratko stisnuti tipku

"SET", ponovno priekati i jo jedamput stisnuti tipku "SET". Tipkama ( ili ( postaviti na displayu meni 25

i stisnuti tipku "SET". Na naponski ulaz prikljuiti mjerni signal 25 mV, priekati da se pokazivanje smiri i vrlo

kratko stisnuti tipku "SET", ponovno priekati i jo jedamput stisnuti tipku "SET". Tipkama ( ili ( postaviti

na displayu meni 20 mA. Na strujni ulaz prikljuiti mjerni signal 20mA, priekati da se pokazivanje smiri i

kratko stisnuti tipku "SET".

Za izlaz sa tipkama ( i ( doite na znak "- - - -" i pritisnite tipku "SET", nakon ega ureaj prelazi u meni

32. Izlaz iz ovog moda izvodi se tako da se tipkama ( i ( doe na znak "- - - -" na displayu i pritisne se

tipka "SET" .

- 6 / 6 -

8. PODACI ZA NARUBU POKAZIVAA

Podaci za narudbu:

- tip

- dimenzija kuita

- mjerno podruje za pokazivanje ili e biti o-100%

- napajanje

EMBED CorelDRAW.Graphic.9

EMBED CorelDRAW.Graphic.9

1. dioda za signalizaciju ukljuenja alarma A2

2. display

3. tipka za gore

4. tipka "SET"

5. tipka za dolje

6. dioda za signalizaciju ukljuenja alarma A1

EMBED CorelDRAW.Graphic.9

EMBED CorelDRAW.Graphic.9

EMBED CorelDRAW.Graphic.9

EMBED CorelDRAW.Graphic.9

_1053926689.unknown

_1053927364.unknown

_1053945291.unknown

_1053928979.unknown

_1053927324.unknown

_944023945.unknown

_1044360113.unknown

_943352461.unknown