technologia sukcesu

of 27 /27

Author: darmowe-ebooki

Post on 29-Nov-2014

783 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Polecam tę wiedzę wszystkim, którzy pragną samodzielnie decydować o jakości swojego życia.

TRANSCRIPT

 • 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment penej wersji pod tytuem: Technologia sukcesu Aby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez www.pctowiec.wordpress.com Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 13.03.2008 Tytu: Technologia sukcesu (fragment utworu) Autor: Jef Cud Wydanie I Projekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skad: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: [email protected] Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.
 • 2. SPIS TRECI Podzikowania ...................................................................................................5 Wprowadzenie: Czym zajmuje si technologia sukcesu? .........................................................................................7 ROZDZIA I .....................................................................................8 1. Kilka historii z ycia wzitych ........................................................................9 2. Teraz znowu o Czowieku. Co moe Czowiek? ..........................................................................................33 3. Systemy sprzeday .......................................................................................35 ROZDZIA II ..................................................................................44 4. Rzeczywiste potrzeby Czowieka .................................................................45 5. Pienidze? Kariera? Po co o tym myle? .........................................................................................48 6. Jak to udowodni? Czy jest rozwizanie? .......................................................................................50 ROZDZIA III .................................................................................52 7. Przeszo zamknita. Otwarta nowa karta. Co dalej?.........................................................................53 8. Przejdmy do konkretw. Konieczne zmiany ............................................................................................55 9. Upodmiotowi Czowieka to proste .......................................................................................................56 ROZDZIA IV .................................................................................58 10. To, co si w yciu liczy. Dawa ludziom rozwizania ............................................................................59 11. Projekt realizacja marze .......................................................................62 12. Trening umysu. Jak? Konkrety ................................................................64 ROZDZIA V ...................................................................................67 13. Jeden zwj praw. Mylmy razem. Preambua ..........................................68 14. Wycz schematy ........................................................................................72 15. Wizja. Polak po powrocie z zagranicy, aktywny w kraju ...........................75 ROZDZIA VII ................................................................................78 16. Twoja droga ................................................................................................79 17. Okrel styl ycia dla siebie. Tu moesz wybra .........................................83 18. Czowiek to wszyscy ludzie. Kobieta, mczyzna, dziecko ...................84 19. Wybierz zasady ..........................................................................................89 20. Wybierz pojazd ekonomiczny, nie rezygnujc z tego, co robisz dotd ....93 21. Od dzisiaj buduj swoj Ksig Pomysw................................................104 22. Twj plan wiodcy do sukcesu ................................................................107 23. Zbuduj swj harmonogram zada ...........................................................111 24. Regulamin uczestnictwa w programie .....................................................113 26. Konkurencja ..............................................................................................115 26. Tutaj masz recept co i jak zrobi ........................................................117 27. Sprawd, co osigniesz tutaj masz wynik.............................................121
 • 3. 28. Kim jeste? ...............................................................................................124 29. List do czowieka www.olinp.pl............................................................129 ZAKOCZENIE .............................................................................132 30. Wysuchaj uwanie. Czowiek ju koczy................................................133 31. Sprawd. Pytaj innych ludzi .....................................................................138 Poegnanie .....................................................................................................140
 • 4. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 5 Jef Cud Podzikowania Przekazuj serdeczne podzikowanie wszystkim znajomym i partne- rom w rozmowach, ktrzy przyczynili si do tego, e powstaa ta ksika. Przede wszystkim dzikuj caej mojej rodzinie, bez wyjtku. Prowa- dzilimy nieraz dugie rozmowy, po ktrych szybko siadaem do pisa- nia, aby nie zapomnie tych cennych opinii, ocen, pogldw. Rodzina take pomoga mi pisa o tym, czego w pewnym okresie swojego ycia wcale nie pamitaem. Chocia cao nie ma charakte- ru fikcji, s tam fragmenty, ktre znam dziki swojej rodzinie, a tak- e niektrym znajomym. Zdarzenia byy opisywane przez moich roz- mwcw, a ja dokumentowaem to skrztnie kadego dnia, nieraz pn noc, aby nie zapomnie przebiegu opowieci o mnie samym. Wiem, e w okresie powstawania tej ksiki zmienia si mj pogld na wiele spraw. Std niektre fragmenty mog by nie do koca spjne. Nie wprowadzaem korekt wynikajcych z tego, e dzisiaj myl o wielu sprawach inaczej ni np. w 1998 roku. Kiedy pisz o tym, e przyjem pewne zasady, ktre traktuj jako fundament, na ktrym buduj swoje plany, to znaczy, e w moim przypadku miao to sens, gdy przynosi efekty. Czy tak bdzie w przypadku innych ludzi? Tego nie wiem. Jako swoj potrzeb przyjem dokumentowanie tego, co wydarzyo si w moim yciu po to, aby inni ludzie mogli sprawdzi, czy moje decyzje i wybory, poraki i zwycistwa przydadz si w ich yciu. Czy kto bdzie chcia z tego skorzysta? Take tego nie wiem. Kady z nas, ludzi, musi sam decydowa o tym, co jest dla niego wane, a co go nie interesuje. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 5. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 6 Jef Cud Osobicie wierz, e jest szansa na to, aby prezentowane pomysy po- mogy zainteresowanym w rozwizywaniu problemw yciowych, finansowych i zawodowych. W ostatecznym rozrachunku moe to doprowadzi do ich sukcesu. Jeeli taki bdzie rezultat choby tylko w kilku przypadkach, oznacza to dla mnie, e byo warto to napisa. Moja wiara i przekonanie jednak nic nie znacz. Przekonanie to moe przeoy si na konkretne efekty tylko wtedy, gdy kto powi- ci odpowiedni ilo czasu na dokonanie wasnej oceny oraz podjcie dziaa prowadzcych do realizacji marze. Swoich a nie moich marze. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 6. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 7 Jef Cud Wprowadzenie: Czym zajmuje si technologia sukcesu? Stanowi element zbioru, stanowicego razem zestaw zagadnie po- zwalajcych ksztatowa wasne ycie. Odkrywa swoje ukryte talen- ty. Wybra tak wasn drog w yciu, jaka wynika z pasji, zaintere- sowa kadego Czowieka. To rwnie gotowe pomysy do natychmiastowego wdroenia w ycie wedug indywidualnych preferencji konkretnego Czowieka. Technologia sukcesu prezentuje dziaanie krok po kroku tak, aby do- prowadzi do realizacji szczcia, radoci, dobrobytu, spokoju umy- su Czowieka. Prowadzi te do odkrycia talentw i korzystania z funkcji wyobrani. Nic si nie wydarzy bez pracy nad sob. Lecz ta praca jest jedno- czenie rozrywk, gdy pokrywa si z zainteresowaniami, pasj czo- wieka. Tutaj praca raz wykonana owocuje ju zawsze. Budujc kon- sekwentnie swj plan na ycie, wykonujesz to tylko raz. Pniej zmieniasz tylko szczegy wynikajce z biecych zdarze w Twoim yciu. Nagrod jest szczcie, rado, spokj umysu, wysokie poczu- cie wasnej wartoci. O swoim yciu decydujesz Ty, tylko Ty nikt wicej. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 7. Rozdzia I
 • 8. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 9 Jef Cud 1. Kilka historii z ycia wzitych Jest Czowiek. Codziennie budzi si w innym nastroju. Raz wierzy, raz nie wierzy, e zdoa osign w yciu to, o czym marzy. Czowiek ma wielkie marzenia. Jednym z jego marze byo to, aby jego rodzi- na bya szczliwa. Aby jego ona, dzieci, wnuki miay dobry styl i poziom ycia. Chcia znale jak uniwersaln recept na pomyl- no w yciu kadego Czowieka, w tym swoich najbliszych. Czasem ogarnia go rado, czasem smutek, zwtpienie. Pomimo umiechu, ktrym wita spotkanych ludzi, jego niespokojny nastrj wida na jego twarzy, w jego oczach. Czowiek ma wielk cierpliwo. On wie, e wszystko zaley od niego, e jeeli bdzie cigle dziaa w kocu osignie to, co zamierza. Cigle pracuje, cigle si uczy, cigle co pisze, co czyta. Otoczenie nie moe zrozumie, po co on zajmuje si tym, czym si zajmuje skoro te dziaania nie przynosz pienidzy, a zajmuj duo czasu... Czowiek do koca sam tego nie rozumia, ale z wielk wytrwaoci czyta, pisa. Komu mg, temu pomaga, dodawa wiary w siebie. Zacz pisa przed laty. Byy to lune notatki, jakie plany, jakie schematy. Pielgnowa swoje notatki. Gromadzi je w segregatorach. Tych segregatorw mia chyba dwadziecia. Kad notatk umiesz- cza w koszulce plastikowej i wkada do segregatora. Segregatory rosy, byy coraz grubsze. Nie zwaa na to. Cigle czyta, cigle pisa, marzy, prowadzi rozmowy z ludmi. Czyta, pisa. Pisa najpierw odrcznie bo nie umia obsugiwa komputera. Potem zacz czyta instrukcje obsugi komputera, wi- Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 9. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 10 Jef Cud czy, co dzie pisa. W kocu komputer sta si jego instrumentem, zastpi gitar, na ktrej przedtem troch gra. Pisanie przy pomocy komputera stao si tym, czym dla pianisty jest pianino, dla skrzypka skrzypce. Nie porwnywa swoich umiejtnoci z umiejtnociami innych ludzi. Sprawdza jednak, czy kolejnego dnia potrafi wicej ni w dniu poprzednim. Wyobrania i komputer sprawiay, e nuty byy coraz bardziej dojrzae, pikniay, dwiczay coraz wyraniej, mocniej, byy syszalne coraz dalej i dalej. Rosy jego marzenia. Cigle pisa, wiczy. Co wiczy? wiczy swj UMYS tak jak inni wicz swoje CIAO. W kocu te wiczenia stay si obowizkowe. Lecz ten obowizek by przyjemny. Przyjemny, dlatego e Czowiek umia coraz wicej, pisa coraz szybciej. Poprzez pisanie i marzenia rosa jego wyobrania. Po- przez czytanie i rozmowy poznawa wiat i ludzi. Pewnego dnia zacz przeglda swoje zapiski, na ktrych figuroway daty ich sporzdzenia. Wiedzia o tym, e zapisywa to w rnych okresach swojego ycia. Wielu zdarze nie pamita. Siedzia dugie godziny przy biurku w swoim pokoju i segregowa wszystkie teksty. Nastpnego dnia zamierza cz z nich przepisa na komputerze. Porzdkujc lune kartki, niektre nieprzydatne niszczy, a te, ktre ocenia jako wane, segregowa, ukadajc tema- tycznie jedn kartk na drugiej. Otworzy okno. Powia wiatr. Kartki rozsypay si po pododze. Jeden zbir tekstw pozosta nienaruszony. Tak, to byy pewne opracowania, ktre w rnych okresach przygotowywa jako materia szkoleniowy. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 10. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 11 Jef Cud Byy rwno uoone obok siebie. Czu, e powinien teraz wanie tym si zaj. Na pocztku byy to uwagi, zapiski dotyczce podry do Kalinin- gradu. Potem materia szkoleniowy dotyczcy wystpienia sprzed lat. Nastpnie ksiga pomysw, ktr cigle uzupenia nowymi zapisa- mi. Potem pewien list i analiza cyklu sprzeday oraz kilka innych kartek. Zdziwi si Czowiek. Zacz im si przyglda. Nagle co zrozumia. Poczu si tak, jakby odkry co bardzo wane- go. Wanego w jego pojciu. Nie wiedzia, czy to bdzie wane dla in- nych ludzi. W kadym razie treci te pasoway jak ula, do tego, aby rozwin myli zawarte w jego ksice. Postanowi te swoje wraenia dokadnie opisa. Pisa automatycznie. Kiedy koczy jeden wtek, ju wiedzia, co dalej pisa. Litery ukaday si same, w zupenie inny sposb ni w innych publi- kacjach, ksikach, ktre dotd czyta. Jednego dnia wyszo ponad 50 stron A4 tekstu, ktry by w miar uporzdkowany. Nigdy wczeniej nie zdarzyo si co takiego. Jakby powsta obowizek pisania, inspirowany z zewntrz. Ten obowizek pozosta do dzisiaj. Kiedy pisa w kolejnych dniach, zauway, e pisze... trzy ksiki naraz. Stanowiy one jedn cao, lecz byy podzielone w kolejnych tek- stach na trzy pozycje. Jedna dotyczya Czowieka, ludzi, ich predys- pozycji, moliwoci rozwoju. Druga bya zwizana z pewnym projek- tem, ktry ju wczeniej nazwa OLINP 10. Trzecia to byy hipotezy i fakty na temat marze, celw i szczcia Czowieka. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 11. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 12 Jef Cud Nazwa je BIO HOMO AUTOMAT. Bya pikna pogoda. Czowiek poczu potrzeb spotkania si z przy- jacimi po to, aby pokaza projekt OLINP. Poszed. Gdy wrci, natychmiast opisa to, co ju po drodze sobie postanowi. By to tekst inspirowany tym, e ludzie maj niezwyke talenty. Lecz nieraz wskutek obecnej sytuacji, w jakiej si znaleli, nie myl o tym, aby naleycie ten talent wykorzysta. Wykorzysta dla wasnego szcz- cia. yj z dnia na dzie w tym samym rytmie. Ich ycie rzadko jest szczliwe, czciej trudne, czasem ponure. Mogliby realizowa swoje marzenia niby nic im w tym nie prze- szkadza, ale ginie gdzie cel w yciu. Czowiek dowiadcza rzeczy tak dziwnych, e si mu nawet o nich nie nio. By zadowolony ze swoich odkry. Wiedzia ju, co czowiek moe, jeeli tylko tego chce. Powzi silne postanowienie, aby wszystko do- kadnie opowiedzie. Widzia coraz dalej. Wiedzia kadego dnia wicej ni w dniu pop- rzednim. Rozumia coraz gbiej to, czego nie dostrzegali dotd ludzie, ktrych zna. Wszystkie swoje poznane tezy dokadnie opisa. Nie wiedzia, czy kto w nie bdzie wierzy. Wiedzia jednak, e jeeli nawet nie teraz, to kiedy jego opowiada- nia mog przyda si ludziom. Nie jest to wic praca dla pracy. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 12. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 13 Jef Cud Jest to potne wyzwanie, ktre musi do koca doprowadzi sam i pokaza wyniki. Zaplanowa szereg spotka do koca roku. Rok si jeszcze nie zakoczy, a on snu opowie do trzynastego tytuu. Musimy teraz dobrze sprawdzi kade zdanie, kady zapis. Tutaj nie moe by pomyek. To sprawy zbyt wane, aby co przeo- czy. Czytanie ksiek, ktre piszemy wsplnie z Czowiekiem, to otwiera- nie umysu. Po to, aby wyj z szablonu. Powtarzanie czytania tych tekstw jest codziennym treningiem umy- su. Tak jak dla kulturysty, ktry pragnie rozwin moliwoci swojego ciaa, swoich mini, treningiem s codzienne wiczenia na siowni. Ten za trening powoduje wzrost moliwoci umysu. wiczenia pozwalaj: widzie dalej, wiedzie wicej, wicej rozumie. Codziennie wicej ni w poprzednim dniu. Sprawia, e walka z codziennymi problemami jest zabaw, cieka- wostk, przyjemnoci, a nie utrapieniem, mczarni. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 13. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 14 Jef Cud Jeeli do tego treningu doda czytanie ksiek, pisanie o tym, czego ycie nauczyo zmieni si ycie. Kady ma wielkie szanse osign to, co zamierza. Osign to, o czym marzy. Czowiek zacz si z nami spotyka coraz czciej chce przekaza co innym ludziom. Wierzy, e wszystko zaczyna si od pracy nad sob. Nie zamierza i nie zamierza konkurowa z kimkolwiek. Jego celem jest konkurencja z samym sob. Aby okreli to, co w jego yciu jest najwaniejsze, w pierwszej kolej- noci opowiedzia to, o czym nieraz opowiada innym ludziom. Swoje dotychczasowe sukcesy i poraki, spisane w przeszoci na kartkach i opatrzone datami. Postanowi podsumowa przeszo i zaplanowa przyszo. Nie zwaa na swj wiek, stan zdrowia, sukcesy i niepowodzenia. Przyj zasad, e dalsza cz jego ycia zaley wycznie od niego. Wyruszy wic w podr w przeszo, aby w pierwszym etapie za- mkn ten rozdzia ycia i w etapie drugim inaczej ju ksztatowa swoj teraniejszo i przyszo. Teraniejszo i przyszo, ktr postanowi krok po kroku budowa na nowo. Budowa, wykorzystujc dotychczasowe dowiadczenie. Budowa, cigle pogbiajc wiedz. Budowa poprzez wasn cierpliw prac. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 14. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 15 Jef Cud Nad swoim celem, swoim marzeniem. Budowa przyszo woln od poraek, prowadzc do sukcesu i szcz- cia. Sukcesu i szczcia najbliszych. Oraz innych ludzi. Czowiek pracuje nieprzerwanie ponad 40 lat. Z tym nieprzerwanie to troch przesada, ycie jest inne, byy krtkie przerwy. O tym pniej. Ma pewn drog za sob. Technikum, wojsko pene dwa lata, szko- a podoficerska, artyleria. Potem studia, praca. Bdc w wojsku, Czowiek dowiadczy osobicie, jak dziaa dowo- dzenie na zasadzie przymusu, siy wynikajcej z wadzy przeoonego nad podwadnym. Krzyk, czoganie, maska gazowa za kar, zakaz opuszczania koszar, gdy pado jedno sowo, ktre nie podobao si dowdcy, wadcy onierzy. Gdy dowodzenie byo siowe, bya dyscyplina, to prawda. Narasta jednak bunt wewntrzny, niech do caej organizacji, coraz wicej wykrocze i jednoczenie zanik obawy przed karami. W szkoleniu i wsplnej pracy widziao si bylejako. Wymuszona na si dyscyplina bya podszyta ironi, posuszestwo pozorne. I za- wsze pusty miech onierzy, arty dotkliwe, puapki onierskie na kadym kroku w celu pogrenia autorytetu dowdcy, okrelenia wrcz niekulturalne. Przykad? Konkret? Prosz bardzo. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 15. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 16 Jef Cud Szkoa wojskowa, dowdca X. Gdy X nie mia grosza w kieszeni, na osobnoci zbiera na dzisiej- sze pienidze po 5, 10 z. Cel gorzaa. Mwi, e odda. Nie odda- wa nigdy. Pewnie zapomina mwili z ironi onierze. Mwili te: Rozmawia wczoraj z tob X? Tak. Dae? Chcia dych, daem 50 groszy, mwiem, e u mnie krucho dzi- siaj. I co byo dalej? Niewesoo. Da popali na wiczeniach? Mylaem, e nie wytrzymam i przyo temu ................ Apel. Dyur ma X. Jego opinia zaley od oceny porzdku, dyscypliny itd. X rozkazujco do onierzy: Chopaki, dzisiaj bdzie dowdca. Porzdek ma by. Jasne? Bo ina- czej, to wam .........! Jasne, ...telu! regulaminowo odpowiadaj onierze. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 16. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 17 Jef Cud Do roboty. Ty odpowiadasz! wrzeszczy dowdca. Czas: 45 minut to do tego od pidziesiciu groszy. Dowdztwo pzotwki. Na mj rozkaz ty, ty, ty to zrobisz, ty to, a ty to. Czas: 40 minut. X wychodzi, wrci w towarzystwie dowdcy. Wraca z dowdc. onierze biegaj ze szczoteczkami do zbw, czyszcz szpary midzy pytkami, poleruj szczotkami do butw gabinet dowdcy, wyciskaj w toalecie cierki. Szlag moe trafi wanie teraz musia puci kran, sycha gone rozmowy onierzy. Woda si rozlaa? Ty pataachu! wrzeszczy jeden onierzy. Nie moge uwaa? to do tego onierza, ktremu puci kran. W salach baagan. Musieli do wyciskania wody szybko powyciga rczniki, cierki, przecie walia woda, nie byo czasu, a e rozwalili przy tym pociel? Sia wysza. Porzdek waniejszy, zaraz przecie bdzie Stary, kto by tam myla w takiej sytuacji o porzdku na sali. Wszyscy zabiegani, spoceni przecie pracuj, i to ostro. Dowdca popatrzy. Prosz do mnie to zaproszenie dla X. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 17. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 18 Jef Cud onierze podsuchuj pod gabinetem dowdcy. I co? Pidziesiciogroszwka mieje si, a zy mu ciekn: Chopaki, ale Stary da mu popali! Chopaki boki zrywaj. Druga scenka. Nastpnego dnia ma by dowdca garnizonu. W tym uroczystym dniu mundury wyjciowe, gala, gowy przy przemarszach odkryte. Znowu dyur ma X. Przedtem pidziesiciogroszwka i kilku innych otrzymali trzy dni ZOK-u (zakaz opuszczania koszar). To robota X. Par razy by nalot, znowu fruway w nocy kostki. (Kostka to zoony na noc na taborecie przed kiem mundur onierza). Wiadomo, dlaczego one fruway. Wszyscy, jak jeden m, onierze ostrzygli si na zero. Wwczas nie byo to takie modne jak teraz. By obciach. Jest apel. X na widok tych ysych pa jak to okrela zaczyna rzdzi po swojemu. Komenda X: Baczno, w dwuszeregu przed budynkiem zbirka. Biegiem, bie- giem, taka wasza ma! pogania. W kilka chwil dwuszereg stoi przed budynkiem. Baczno! i tak dalej, w kocu: Pluton krokiem za mn marsz! Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 18. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 19 Jef Cud Z przodu, na czele, X, z tyu maszeruj chopaki. Wszyscy bez czapek, ogoleni na zero. A co, nie mona? Naprzeciwko z powag kroczy sztab z dowdc garnizonu. Inne cho- paki z ssiednich baterii wygldaj z okien, mwi na widok ysych pa: Chodcie, bdzie zabawa zwouj kolegw do okien. Mnstwo kolegw stoi w oknach. Pluton zblia si do orszaku sztabowego. Baczno, na lewo patrz! to komenda, ktr wyda X. Noga u wszystkich podniesiona, krok marszowy. X rce ma wzdu tuowia (te by bez czapki i nie mona byo salutowa, gdy na go- wie nie byo onierskiej czapki, to przecie rzecz straszna). Chopaki, dwa palce do daszku onierskiej czapki, tak jak trzeba, gdy si salutuje. Chocia daszku nie ma. S yse, odkryte pay i jeszcze umiechnite, rozbawione twarze ma- szerujcych defiladowym krokiem onierzy. Ryk gonego miechu innych chopakw z okien, zaraliwy, gony miech. Sztab nie wytrzyma. Najpierw rykn miechem dowdca garnizonu, potem inni. Ale dowdca nagle spowania (nie cakiem mu si uda- o, dwa razy wybucha miechem mimowolnie). Powiedzia do dowdcy baterii: Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 19. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 20 Jef Cud Przyprowadcie mi tego X po niadaniu odwrci si tyem do onierzy, a ramiona mu drgay tak, jakby mia si dalej. Chopaki patrzyli, jak X wychodzi z tego spotkania. By jaki smut- ny, powany. Gowa zwieszona. Nie ten sam co zawsze. A chopaki? To przecie koty, modzi onierze, pomylio si im. Co, nie mona si pomyli? mwili na przemian i wzruszali ra- mionami. A ile byo miechu, artw ju do koca szkki. Byy te wzorce innego dowodzenia. Kultura, osobisty przykad, wyjanianie intencji, rozmowa i zachta do wsplnej pracy, z pokaza- niem korzyci kadego onierza. Rezultaty? Wysoki poziom umiejtnoci, dokadno i precyzja w dzia- aniu, wyniki najlepsze w garnizonie. Dyscyplina jak nigdzie. Nagrody, pochway dla onierzy i dowdcy, autorytet przeoonego wynikajcy z jego osobistych cech. To dowdca kompanii, gdzie sub pniej ju odbywa Czowiek. Scenka. Jedna z bardzo wielu. Alarm bojowy. Zaraz jest wyjazd na 5 dni. Poligon. Niedziela. W pitek wieczorem powrt. onierze mieszkaj w parterowych dugich olimpijkach. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 20. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 21 Jef Cud Olimpijki to takie cakiem niebrzydkie baraki. Kiedy w tych bara- kach mieszkali sportowcy, bo byy tam jakie wane zawody spor- towe. W innych bateriach wrzaski innych dowdcw, krztanina, zamt. Dowdca baterii wszed, klasn gono trzy razy i zawoa: Wszyscy mnie sysz? Pobudka! Hej! Pobudka! onierze niechtnie, ocigajc si, wstaj z ek. Sycha: Znowu poligon? Dowdca wolno, dobitnie, gono, wyranie mwi: Zaoyem si z innymi dowdcami, e staniemy razem wszyscy na apelu pierwsi. Powiedziaem im, e na zbiorow przepustk, ktr obieca dowdca puku, pjd onierze z mojej baterii. Bdzie zaba- wa w miejscowoci ............... Co wy na to? Damy rad? Wyszed. Chopaki, postawi na nas w ciemno! krzykn ten od pokera. Chopcy grali nieraz w pokera, gdy dostawali od. onierze zerwali si z ek. Zaoyli mundury onierskie. Prasowali taboretami (tak trzeba byo) byskawicznie zasane ka. Gony tupot onierskich butw byo sycha, gdy biegli jak strzay do magazynku po bro. Par minut i wszyscy biegli z wyposae- niem na plac. Potem czwrkami maszerowali dziarsko na miejsce zbirki, piewajc swoj oniersk piosenk: Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 21. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 22 Jef Cud Ma rumianek biae patki, Serduszko za zote. Cztery!!! Ta dziewczyna, co mnie kocha, Wybiegnie przez wrota. Cztery!!! Po wiczeniach wiejsk drog Wraca oddzia nasz. Cztery!!! Hej! Dziewczyno, co mnie kochasz, Hej! Jakie serduszko masz? Dla onierzy, dla onierzy. Cztery!!! Zote serce miej. Jak rumianki rozsypane Dokoa wioski twej... Jeszcze mino kilka dobrych chwil, zanim przy swoich olimpij- kach ustawili si onierze z innych baterii i dotarli na miejsce zbirki. Dowdca dumnie patrzy na innych dowdcw. onierze byli te dumni, zadowoleni. Trcali si okciami. Pojechali na poligon. W niedziel wszyscy bawili si na imprezie. W olimpijce zostaa tyl- ko warta. Czowiek mia do wyboru jedn z tych drg lub ich mieszank. Przy- kady mieszanek te byy. Raz kij, potem marchewka. Wybra: Nic przemoc, nic na si. Tak wybra Czowiek. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 22. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 23 Jef Cud Nic na si, nic przemoc. Nawet nagroda, nawet urlop, nawet dyscyplina wojskowa... Sia Czowieka tkwi we wspdziaaniu, wzajemnym szacunku, do- brej jakoci, zaangaowaniu. Ludzie nie robi dobrze tego, co im kto nakazuje, rozkazuje. Zrobi to, co naley w kadej sprawie zrobi, wwczas, gdy sami, oni sami, chc tego. Gdy nie chc, znajd sposb na to, aby ukara despot. Wczeniej czy pniej znajd skuteczny sposb i bd si mia. Bd drwi, szydzi. adna kara nie bdzie skuteczna. Bd jak trzeba kiwa gowami, potwierdza, e zrobi a wanie nie zrobi. A jak nawet zrobi, to byle jak, eby si od nich rozkazodawcy odcze- pili. Czowiek zrobi wszystko jak naley. Jeeli tylko tego chce. Czowiek to ja, Ty, on, ono. Podmiot. Nie przedmiot. Raz wykonana praca, pocztkowo trudna i wymagajca wyrzecze, owocuje ju zawsze. Teraz inne historie. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 23. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 24 Jef Cud Historia I Technikum. Ucze, 17 lat. Nauczyciel, lat chyba 50. Mwiono o na- uczycielu i ucze tak mwi: May, ysy, gruby, wszdzie si pcha i nazywa si na . Ucze mia tyy u nauczyciela matematyki. Czasem co na wyczucie rozwiza, czsto nie umia rozwiza. Pewnego dnia nauczyciel wyszed na przerwie z klasy na korytarz i po nazwisku zawoa ucznia. Mam kilka wolnych niedziel. Jeeli chcesz, to moesz przychodzi o godz. 12.00. Powtrzymy materia, przerobimy zadania. Chcesz? Ucze: Hmmm! Nauczyciel powtrzy pytanie: Chcesz czy nie? Tak, chc zabrzmiao troch nieszczerze. Ale odpowied pada. Trudno. Pika, mecze, koledzy, a najgorzej dziewczyny, na bok. Ale to tylko par niedziel przez dwie godziny. Co tam, przeyj po- ciesza sam siebie ucze. Po wyjciu z klasy koledzy pytaj: Co ten may, ysy, gruby chcia? Odpowied rwnie nie do koca szczera bya: Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 24. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 25 Jef Cud Nie, nie czepia si, mwi, e chce pomc. Kilka niedziel uroso do kilkunastu. Ucze widzia, e po kadej nie- dzieli umie wicej, rozumie wszystko, co mwi nauczyciel. I mate- matyka, ktra wczeniej bya udrk, bya jaka inna, zajmujca, in- trygujca wrcz! Nie do wiary! Pewnej niedzieli nauczyciel powiedzia: Moesz i ju wasn drog. Kolej na innych, ktrzy chc. Jak si pracowao? zapyta. Wspaniale. wietnie, dzikuj powiedzia szczerze ucze. Od tej chwili, gdy inni mwili: May, ysy, gruby... ucze niby artobli- wie mwi gono, sztucznie nieco: Mistrz. Tak brzmi lepiej. Koledzy pocztkowo si miali: Zgupiae? po pewnym czasie jednak nikt ju w klasie nie mwi may, ysy, gruby. Oprcz tego ucznia byli ju inni po nie- dzielnych zajciach. Z czasem byo ich coraz wicej. May, ysy, gruby by teraz Mistrzem. Ucze zda na politechnik, czeka tylko na sprawdziany z matematyki i czu si wietnie, gdy za kadym razem na kartce widniaa ocena, z ktrej by dumny. Raz wykonana, cika na pocztku, z czasem coraz przyjemniejsza praca przynosia owoce ju zawsze. Historia II Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 25. TECHNOLOGIA SUKCESU darmowy fragment kliknij po wicej str. 26 Jef Cud Jak skorzysta z wiedzy zawartej w penej wersji ebooka? Wicej praktycznych porad dotyczcych osigania sukcesu znaj- dziesz w penej wersji ebooka. Zapoznaj si z opisem na stronie: http://technologia-sukcesu.zlotemysli.pl/ Odkryj swoje talenty, wykorzystaj pasje i podaj dog szczcia i dobrobytu! Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Jzef Cud
 • 26. POLECAMY TAKE PORADNIKI: Efekt Motyla Kamil Cebulski Jak jedna decyzja moe wpyn na cae Twoje ycie i zaway nad bied lub bogactwem? Poznaj modego czowieka, z niewielkiej miejscowoci, ktry w wieku 21 lat przekroczy barier 1 miliona zotych obrotu w swojej firmie internetowej... i chce si podzieli z Tob swoimi niezwykle wartociowymi dowiadczeniami oraz przemyleniami. Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://efekt-motyla.zlotemysli.pl "Serdecznie polecam ksik. Szczeglnie ludziom, ktrzy nie wierz w to, e w Polsce mona dobrze zarobi. Ksika pokazuje realia - a konkretnie przekazuje to, e cika praca jest pocztkiem osignicia sukcesu. Naprawd warto skorzysta z rad Kamila Cebulskiego, gdy jest on ywym dowodem swojego sukcesu." Wiesaw Tabaka 22 lata, absolwent studiw wyszych Odrodzenie Feniksa Nikodem Marszaek Poznaj sekrety zwykych ludzi, ktrzy osigaj niezwyke rezultaty Bycie zwycizc jest nastawieniem, sposobem ycia. "Odrodzenie Feniksa" to naukowe podejcie i jednoczenie wiczenie jakie powiniene pozna. Jeeli rozpoznasz i zaczniesz rozwija to co ju masz - zadziwisz innych. Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://feniks.zlotemysli.pl "To jest to czego mi byo potrzeba. Polecam tego ebooka wszystkim, ktrzy nie wiedz jak i co zrobi ze swoim yciem." Micha Waszczyk, student Zobacz peen katalog naszych praktycznych poradnikw na stronie www.zlotemysli.pl