technologia informacyjna

of 30/30
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Wydział Transportu PW dr inż. Ewa Ochmańska http://www.it.pw.edu.pl/~och

Post on 11-Jan-2016

95 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Wydział Transportu PW dr inż. Ewa Ochmańska http://www.it.pw.edu.pl/~och. Wykład 1. Wprowadzenie do przedmiotu TI. I. Technologia informacyjna a informatyka Definicje; rys historyczny II. Sprzęt komputerowy ( hardware ) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • TECHNOLOGIAINFORMACYJNA

  Wydzia Transportu PW

  dr in. Ewa Ochmaskahttp://www.it.pw.edu.pl/~och

 • Wykad 1. Wprowadzenie do przedmiotu TII. Technologia informacyjna a informatykaDefinicje; rys historycznyII.Sprzt komputerowy (hardware)Podstawowy schemat komputera; klasyfikacja komputerw; systemy komputeroweSchemat podstawowych czci komputera; procesory, pamici i urzdzenia zewntrzneIII. Oprogramowanie (software)Klasyfikacja oprogramowania; System operacyjny; interfejs graficzny i multimediaOprogramowanie uytkowe czyli aplikacyjne

 • Technologia: Wiedza o przetwarzaniu surowcw, wytwarzaniu pwyrobw i wyrobw. *) Take metoda ich wytwarzania. **) I.1.1 Przedmiot i rdosw TI*) Wyrobem (a take jednym z surowcw i pwyrobw) jest tu INFORMACJA**) W tym znaczeniu czsto w liczbie mnogiej jako zbir metod, czyli tu technologie informacyjne? Informacja inform. obiekt abstrakcyjny, ktry w postaci zakodowanej (tzw. danych) moe by przechowywany, przesyany, przetwarzany i uyty do sterowania

 • I.1.2 Definicja IT: http://pl.wikipedia.org/Technologia informacyjna (TI), (ang. IT) (akronim od ang. Information Technology) dziedzina wiedzy obejmujca informatyk (wcznie ze sprztem komputerowym oraz oprogramowaniem uywanym do tworzenia, przesyania, prezentowania i zabezpieczania informacji), telekomunikacj i inne technologie zwizane z informacj. Dostarcza ona uytkownikowi narzdzi, za pomoc ktrych moe on pozyskiwa informacje, selekcjonowa je, analizowa, przetwarza, zarzdza i przekazywa innym ludziom.

 • I.1.3 Geneza dziedziny IT wiat globalnej informacji i komunikacji Spoeczestwo informacyjne Nowe formy i rda informacji postp w elektronice, telekomunikacji i informatyceElektronika: techniczne moliwoci tworzenia, zapisu, przechowywania, przesyania i przetwarzania informacjiTelekomunikacja: zdalny, powszechny dostp do informacjiInformatyka: rodki i metody pracy z informacj w postaci elektronicznej

 • Informatyka*): dziedzina nauki i techniki zajmujca si metodami przedstawiania, przechowywania, przesyania i przetwarzania informacji oraz rodkami technicznymi sucymi temu celowi **). I.1.4 Definicja informatyki *) ang. computer science **) - komputery ze sprztem i oprogramowaniem - sieci i systemy informatyczne teleinformatyka

 • I.2 Rys historyczny informatyki PREHISTORIA INFORMATYKI 1679 G.W.Leibniz arytmetyka binarna 1854 G.Boole dwuwartociowa algebra logiki ROZWJ TECHNOLOGII, SERYJNA PRODUKCJA 1948 IBM (Eckert) SSEC programy i dane w pamici 1951 Eckert&Mauchly C.C. UNIVAC I lampowy, seryjny 1959 IBM 7090 komputery tranzystorowe PIERWSZE PRBY 1941 Konrad Zuse Z3 komputery na przekanikach 1944 Howard Aiken ASCC (Harvard MARK I) 1ow USA, elektromechaniczny, wymiary 162,5 m, ~5 ton 1943-7 Eckert, Mauchly ENIAC 1oelektroniczny 18000 lamp

 • Urzdzenie automatyczne**) do przechowywania, odszukiwania i przetwarzania danych ***).

  *)maszyna matematyczna, obliczeniowa, cyfrowa **)zesp urzdze***)dane: informacja zapisana na fizycznym noniku II.1 Komputer*). Podstawowy schemat wg architektury von NeumannaALU (Arithmetic Logic Unit) -jednostka arytmetyczno-logicznaCU (Control Unit) - jednostka sterujca

 • II.2.1 Generacje komputerw 1945 lampowe (1906 trioda /1919 przerzutnik) 1955 tranzystorowe (1949 tranzystor) 1962 hybrydowe (ukady scalone + minitranzystory) 1969 ukady scalone LSI (1971 procesor) milionw instrukcji na sekund typ*) SSI MSI LSI VLSI l.tranzystorw 100 1000 10000 >100000 l.operacji/s 50 500 5000 >500002007 IBM BlueGene/P System 1 Pflop/s (petaflop/s to biliard czyli 1015 oblicze na sekund)

  ? Ukady/systemy wieloprocesorowe 1998 IBM/390 1000 MIPS *) small-, middle-, large-, very large scale integration

 • II.2.2 Rodzaje komputerw Superkomputery (tysice procesorw, biliony Flop/s)IBM, Sun, Cray Research, Silicon Graphics Inc., HP, Komputery centralne, mainframe IBM(90%), Hitachi, HP dla duych firm i administracji publicznej Minikomputery DEC (Digital Equipment Corporation) (seria PDP) serwery i stacje robocze SUN, HP, IBM..., Mikrokomputery komputery osobiste PC (Personal Computer) - IBM, Apple, Dell, HP, Compaq,... biurkowe (desktop) przenone czyli mobilne (laptop, notebook, netbook) PDA personal digital assistant: palmtop, palmfon, smartfon itp.) specjalizowane wg przeznaczenia, wbudowane np.w pojazdach

 • II.3.1 Komputery autonomiczne i systemy wielodostpne Wielodostp wykorzystanie mocy obliczeniowej dostp do zasobw: oprogramowania, danych, urzdze zewntrznych Praca autonomiczna samodzielne urzdzenia kiedy pierwsze komputery

  teraz : niektre PC-ty (?)

  rozproszone stanowiska pracy

 • Problemy transmisji danych i komunikacji II.3.2 Sieci komputerowe

 • II.4.1 Schemat podstawowych czci komputera z magistral systemow

 • II.4.2 Procesory Mikroprocesory rozwj na przykadzie produktw Intela Procesory wielordzeniowe: dwu-, czterordzeniowe (Intel Core i7)

  Symbol rok wprowadzeniaCzsto zegaraDugo sowaLiczba / rozmiar [m] tranzystorwMaks.pam. operacyjna8008 72500 KHz 8 bitw3,5 tysica / 10-5 16 KB8086 78 10 MHz16 bitw29 tysicy / 310-6 1 MB80486DX 89 50 MHz32 bity1,2 miliona / 10-6 4 GBPentium Pro95200 MHz32 bity5,5 miliona / 4 GBPentium III 99600 MHz32 bity9,5 miliona / 2,510-7 4 GBPentium D 05 3,6 GHz64 bity/ 6,510-8 64 GB

 • II.5.1 Jednostki informacji binarnej

  l. bitw

  l. rnych wartoci

  jednostka

  skrt

  1

  2 (0/1)

  1 bit

  b

  8

  256

  1 bajt

  B

  163264

  65.536 4.294.967.296(1,844674407371e+19

  sowo maszynowe

  -

  rozmiar (bajty)

  jednostka

  skrt

  210

  1024(103

  1 kilobajt

  KB

  220

  1.048.576(106

  1 megabajt

  MB

  230

  1.073.741.824(109

  1 gigabajt

  GB

  240

  1.099.511.627.776(1012

  1 terabajt

  TB

  250

  1.125.899.906.842.620(1015

  1 petabajt

  PB

 • II.5.2 Binarna reprezentacja liczb cakowitych w komputerze Sowo maszynowe ma N pozycji binarnych (bitw)Liczb reprezentuje cig N zer i jedynek, zaleny od kodu liczby naturalne w kodzie NKB (naturalny kod binarny), zakres np. 00101011(NKB) = 43 * dla N=8 (bajt) najwiksza liczba to 11111111 czyli 28-1 czyli 255 * dla N=32 (sowo maszynowe) odpowiednio 232-1 tj. 4.294.967.295 liczby cakowite ze znakiem (format staoprzecinkowy) kod ZM (znak-modu), zakres < -(2N-1-1), 2N-1-1 > np. 10101011(ZM) = -43 kod U2 (uzupenienie do dwjki: X(U2) + (-X(U2)) = 2N ), zakres < -2N-1, 2N-1-1 > np. 11010101(U2) = -43

 • II.5.3 Binarna reprezentacja liczb rzeczywistych w komputerzeBinarna liczba rzeczywista jest przedstawiana ze skoczon dokadnoci w postaci m*2c , gdzie m jest mantys, c jest cech Mantysa zawiera cyfry znaczce, cecha jest wykadnikiem potgi W sowie maszynowym o dugoci N mantysa i cecha zajmuj odpowiednio M i C pozycji binarnych, przy czym M+C=NTaki zapis nazywa si zmiennoprzecinkowym, ang. floating-pointWedug standardu IEEE 754 wartoci M i C wynosz : 24 i 8 dla sw 32-bitowych oraz 53 i 11 dla sw 64-bitowych

 • II.6.1 Pamici operacyjne Pamici robocze w postaci ukadw scalonych, o bezporednim dostpie (czas dostpu nie zaley od miejsca informacji w pamici) RAM (Random Access Memory) - pami o dostpie swobodnym operacyjna, do odczytu i zapisu, przechowuje dane i programy jest ulotna: zapomina po wyczeniu zasilania dwie podstawowe grupy technologii: DRAM (Dynamic RAM): wolniejsze, pojemniejsze, tasze SRAM (Static RAM): szybsze, mniej pojemne, drosze ROM (Read Only Memory) - pami tylko do odczytu jest nieulotna: pamita po wyczeniu zasilania przechowuje programy inicjujce prac komputera technologie programowalnych pamici ROM, np. EEPROM

 • pamici archiwalne (dyski magnetyczne i optyczne, tamy...): zewntrzne zasoby programw i danych pamici magazynujce o dostpie cyklicznym / bezporednim pamici bezporednio adresowalne (pprzewodnikowe) gwna pami operacyjna RAM (+ pami staa ROM z bazowym programem obsugi wejcia/wyjcia BIOS (Basic Input-Output System )) pami podrczna (cache memory) poziomy L2, L3 (midzy procesorem a RAM) poziom L1 (wewntrzna, w ukadzie mikroprocesora)rejestry procesora (im bliej procesora tym mniejsza pojemno i szybszy dostp, drosze) II.6.2 Hierarchiczna organizacja pamici

 • II.6.3 Pamici zewntrzne Grupa urzdze zewntrznych sucych do przechowywania zasobw informacji (pamici masowe) na nonikach magnetycznych (do odczytu i zapisu) pamici dyskowe: dyski twarde (hard) i dyskietki (floppy) pamici tamowe (streamery), archiwacja danych pamici optyczne, rne technologie: CD ROM, CD-R, CD-RW; DVD-RAM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, HD DVD, Blu-ray pamici pprzewodnikowe typu flash, np. popularny pen-drive Parametry pamici pojemno (kilo-, mega-, giga-, tera-, petabajty...) czas dostpu (mili-, mikro-, nano-, pikosekundy...) szybko transmisji

 • II.7 Urzdzenia wejcia/wyjcia Urzdzenia wejciowe klawiaturowe standardowe i specjalizowane wskazujce myszy, joystiki, ekrany dotykowe, pira wietlne przetwarzajce obraz na zapis binarny skanery, kamery cyfrowe rozpoznajce kody i znaki ... pismo odrczne ... mow inne digitajzery, karty magnetyczne, ... Urzdzenia wyjciowe monitory: CRT kineskopowe (Cathode Ray Tube) do 21 cali; LCD ciekokrystaliczne (Liquid Crystal Display) > 42 cali drukarki: mechaniczne (igowe, znakowe, wierszowe); laserowe; atramentowe plotery urzdzenia krelarskie i tnce urzdzenia odtwarzajce i syntetyzujce gos ...

 • III.1 Kategorie oprogramowania Oprogramowanie systemoweSprztOprogramowanie uytkowe (aplikacje) Systemy operacyjne Sterowniki urzdze Programy narzdziowe Narzdzia programowania

 • III.2.1 Funkcje systemu operacyjnego Przydzia zasobw obliczeniowych komputera czasu procesora i pamici operacyjnej do wykonywanych zada (programw, wtkw, procesw) Zarzdzanie zasobami danych i programw przechowywanych w systemach plikw pamici masowych Udostpnianie urzdze zewntrznych dla potrzeb wykonywanych programw Komunikacja z uytkownikiem interaktywne wspomaganie go w wykonywaniu programw oraz w uytkowaniu zasobw

 • III.2.2 System operacyjny Windows Rozwj: (od MS DOS dla komputerw PC 1980) Nakadki na DOS: wersje latach 1985-1998; ostatnia Windows ME (Millenium Edition) 2000 Linia Windows NT (New Technology) - od roku 1993; w niej m.in. popularny Windows XP - od 2001, Windows Vista 2007; Windows Server 2008; Windows 7 22.X.2009 Wersje do systemw wbudowanych oraz urzdze mobilnych: Windows CE, Windows Mobile Cechy: popularno (ponad 90% udziau w rynku systemw operacyjnych), funkcjonalno, przyjazno, aktualno (biece nowoci) zasoboerno (dua zajto pamici i czasu procesora), niestabilno, zamknito

 • III.3 Graficzny interfejs uytkownikaGraficzne rodowisko interaktywnej komunikacji uytkownika z systemem operacyjnym lub aplikacjGUI (od ang. Graphical User Interface) Firma Apple pionierem GUI (wynalazc Xerox 73) Mac OS od 1984 w mikrokomputerach Macintosh; nowatorskie rozwizania Microsoft bystrym naladowc GUI w systemie MS Windows i pakiecie MS Office; ujednolicona posta graficzna elementw interakcyjnych (ikon, dialogw itp.)

 • III.4 MultimediaUywanie i rozpowszechnianie tzw. mediw cyfrowych Multimedialne skadniki w MS Windows od wersji ME: np. Media Player, Movie Maker; rozwijane: Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Konkurencja na rynku technik multimedialnych, np. Intel z AMD (nowe produkty 2005/2006): MediaWiki: oprogramowanie Open Source do tworzenia multimedialnych zbiorw informacji w Internecie

 • III.5.1 Rodzaje programw uytkowych Aplikacje oglnego przeznaczenia , np.: Arkusze kalkulacyjne, bazy danych Edytory tekstw, popularna grafika komputerowa Programy do tworzenia prezentacji Komunikacja informacyjna - e-mail, przegldarki WWW Aplikacje specjalizowane, np.: DTP, profesjonalna grafika wydawnicza programy inynierskie: projektowanie, modelowanie GIS, systemy informacji geograficznej ..... Systemy informatyczne, np.: zarzdzania, bankowe, rezerwacji, sprzeday,... Inne zastosowania - specjalistyczne i popularne

 • III.5.2 Pakiety oglnego przeznaczenia Popularne, zintegrowane pakiety biurowe : edytor tekstu + arkusz kalkulacyjny + program prezentacyjny + baza danych + ... (organizacja pracy, integracja z Internetem, multimedia...) Nr 1 - Microsoft Office StarOffice (Sun)/Linux Przegrana konkurencja (ostre wspzawodnictwo w 2000 r) Lotus Development Lotus Smart Suite Corel WordPerfect Office

 • Program wykadw 1. Wprowadzenie do przedmiotu; Sprzt i oprogramowanie komputerw 2. Edycja tekstu i praca z dokumentami; Grafika i tworzenie prezentacji 3. Obliczenia i arkusze kalkulacyjne; Aplikacje z bazami danych 4. Sieci komputerowe i Internet; rodowisko WebZaliczenie testy z materiau wykadw

 • LiteraturaSeria ECDL Europejski Certyfikat Umiejtnoci Informatycznych Wydanie III zmienione. Sikorski W. Podstawy technik informatycznych Nowakowski Z. Uytkowanie komputerw Kopertowska M. Przetwarzanie tekstw Kopertowska M. Arkusze kalkulacyjne Kopertowska M. Bazy danych Kopertowska M. Grafika menederska i prezentacyjna Wojciechowski A. Usugi w sieciach informatycznychWydawnictwo MIKOM. Warszawa 2006, 2007

  Powszechnoc(ang. Information Society) IST ICTZaczo si od oblicze, pniej przetwarzanie duych zbiorw danych, systemy i sieci (w stron Internetu), pniej rozwj wszechstronnych zastosowa z interfejsem graficznym, pniej multimedia i WWW, przenikanie do wszystkich dziedzin yciaInformatyka (ang. computer science, computing science, information technology, informatics) dziedzina nauki i techniki zajmujca si przetwarzaniem informacji w tym technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemw przetwarzajcych informacje, pierwotnie bdca czci matematyki, rozwinita do osobnej dyscypliny nauki, pozostajcej jednak nadal w cisym zwizku z matematyk, ktra dostarcza podstaw teoretycznych przetwarzania informacji. W jzyku polskim termin ten zaproponowa w padzierniku 1968 r. Romuald Marczyski w Zakopanem na oglnopolskiej konferencji powiconej "maszynom matematycznym" na wzr fr. informatique i niem. Informatik. Informatyk mona podzieli na dwie gwne dziedziny. Pierwsza z nich analiza obejmuje analizowanie informacji przepywajcych w wiecie rzeczywistym, druga zajmuje si tworzeniem oraz uywaniem systemw sucych do przetwarzania informacji, a obejmuje projektowanie systemw informatycznych, programowanie oraz korzystanie z systemw informatycznych. Obecnie systemy informatyczne tworzone s gwnie z wykorzystaniem komputerw jako narzdzi do przetwarzania informacji.PREHISTORIA G.W.Leibniz arytmetyka binarnaznaczenie dla automatyzacji oblicze wystarcza przecznik dwupozycyjny (bistabilny, dwustanowy)XVII w Wilhelm Schickard sumator liczb do 6 cyfr, na zasadzie sumowania obrotu k, poczonych przekadni dziesitn; dzwonek sygnalizujcy przepenienie. -> Pascal 1642 Pascalina sumator 8 cyfrMaszyna liczca G.Leibnitza 1673 mechaniczny ukad mnocy 5-12-16 cyfr mnona-mnonik-wynik; system dziesitny Karty dziurkowane wkiennictwo Falcon 1728, 1807 Jacqard programowane krosna (tama metalowa, potem papierowa), 1890 Hollerith spis ludnosci i w roku 1896 zaoy wasny interes, Tabulating Machine Company, pniejsze IBM (International Business Machines). -> Babbage, UNIVAC 1833 Charles Babbage projektuje analityczny automat rachunkowy czy maszyna analityczna do oblicze cyfrowych wg podstawy dziesitnej, przechowywanie skadnikw operacji w rejestrach, magazyn 1000 liczb 50 cyfrowych, jednostk sterujc kartami perforowanymi na ktrych instrukcje programui, we-wy, wyniki miay by drukowane1840 Lady Augusta Ada Lovelace (crka lorda Byrona) opublikowaa prac na temat dorobku Babbage'a. W swoich notatkach, doczonych do pracy zawara swoje przemylenia na temat przewagi systemu dwjkowego nad dziesitnym w konstrukcji maszyn matematycznych. Ciekawe, e przewag t dostrzega w moliwoci zapamitywania ich przez elementy dwustanowe. Dziki temu, a take dziki wprowadzeniu pojcia ptli programowej, zostaa pierwsz w dziejach programistk)G.Boole dwuwartociowa algebra logiki 1850 ? - George Boole opracowa zasady algebry Boole'a, czyli operacji na wartociach logicznych "prawda" i "fasz" (logiczna 1 i 0). Rozwinicie arytmetyki dwjkowej o operacje logiczne i, lub, niesterowanie przebiegiem operacji obliczeniowych, elementy logiczne ukadw cyfrowych1872 - Niemiecki mechanik o nazwisku Selling zbudowa czterodziaaniowy kalkulator z klawiatur. Pniej inny mechanik, Wetzer, dobudowa do kalkulatora urzdzenie drukujce wyniki na pasku papieruPOCZTKI1936 R.Valtat patent maszyny liczcej opartej na systemie dwjkowym1937 Elektromechaniczna (przekanikowa) programowana maszyna liczca Zuse1 w systemie dwjkowym, Zuse Z3 1941 uchodzi za 1-sz sterowan programowo maszyn cyfrow (2000 przekanikw 600 ukady przeczajce/1400 pami, */+-sqrt 3sek, program perforowany na tamie filmowej, dane dziesitne z klawiatury, wyjcie na wskanikach lampowych); Z4 19451943 Schreyer (wsppracownik Zuse od 1937) patent penoelektronicznej maszyny liczcej na lampach jarzeniowych 1944 J.v.N. amerykaski matematyk i chemik pochodzenia wgierskiego - nowatorska koncepcja komputera EDVAC (Electronic Discret Variable Automatic Computer) Uniwersytet Princeton oddany do uytku 1952; przedtem idee J.v.N. : program (seria pojedynczych instrukcji obliczeniowych) i dane w pamici, rozkazy warunkowe (rozgazienia, ptle i skoki), modyfikacja adresw - wdroone w 1949 w EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) 4500 lamp - Uniwersytet Manchester Anglia oraz SSEC1944 Howard Hathaway i Howard Aiken MARK1 ASCC (Automatic Sequence Controlled Computer) Uniwersytet Harvard, budowana od 1939 1-sza sterowana programowo maszyna liczca w USA na przekanikach oraz innych elementach mechanicznych i elektromagnetycznych; 700000 czci, 3000 oysk kulkowych, 80 km przewodw; dodawanie 0.3 sek, mnoenie 6 sek, dzielenie 11 sek (liczby 10-cyfrowe): we/wy, pami danych, ukad liczcy i sterujcy (wg koncepcji Babbagea); wejcie tamy i karty perforowane, wyjcie dziurkarka kart i elektryczna maszyna do pisania Howard Hathaway Aiken (ur. 9 marca 1900 w Hoboken, New Jersey, zm. 14 marca 1973 w St. Louis) - inynier amerykaski, profesor uniwersytecki, pionier informatyki.W 1944 wsptwrca jednej z pierwszych maszyn cyfrowych - komputera Harvard Mark I (pierwotna nazwa Automatic Sequence Controlled Calculator), opartego na koncepcji maszyny rnicowej Charlesa Babbage'a, ktry zbudowa z myl o prowadzeniu oblicze, zwaszcza w dziedzinie rwna rniczkowych. W 1947 Aiken ukoczy konstrukcj w peni elektronicznego Mark II, potem pojawiy si wersje Mark III i Mark IV.1945 ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) Uniwersytet Pensylwania oddany do uytku w 1945 Uniwersytet Pensylwania pierwsza w peni elektroniczna maszyna liczca, sprawna dopiero w 1947; 2000szybszy od maszyn na przekanikach; 18000 lamp+1500 przekanikw, 150 kW mocy problemy z przepalaniem si lamp; proste programy sekwencyjne wprowadzany przez przez poczenia elektryczne na tablicy dyspozytorskiej, dane dziesitne wprowadzane z kart dziurkowanych lub ustawiane przez pokrta; sceptycyzm do elektroniki ze wzgldu na wielk zawodno

  ROZWJ TECHNOLOGII, SERYJNA PRODUKCJA1947 MARK II przekanikowy (wsparcie rzdu USA i IBM)1947-1949 SSEC (Selective Sequence Electronic Calculator) 12500 lamp i 21400 przekanikw - IBM J.Eckert sterowany za pomoc tamy dziurkowanejThe IBM Selective Sequence Electronic Calculator (SSEC), also called Poppa, was an electromechanical computer built by IBM, finished in January 1948.The IBM Selective Sequence Electronic Calculator (SSEC), dedicated in 1948 by Thomas J. Watson, Sr., at IBM's headquarters at 590 Madison Avenue in New York City, was the first operating computer to combine electronic computation with stored instructions and it was the last of the large electromechanical computers ever built. It was the first computer to run a stored program, although the computer was not fully electronic. Wallace J. Eckert was in charge of the development of the SSEC. It was placed on the ground floor of IBM's main office building in New York City, where it was visible to people on the sidewalk. It was demonstrated to the public on January 27, 1948 and ran until August 1952, when it was dismantled, having been made obsolete by electronic computers, and an IBM 701 computer installed in its place.The SSEC, a hybrid of vacuum tubes and electromechanical relays, combined the speed of electronic circuits with a storage capacity of 400,000 digits. Approximately 13,500 vacuum tubes were used in the arithmetic unit and its eight high-speed registers, which had an access time of under 1 millisecond. SSEC had 21,400 relays that were used for control and 150 slower-speed registers, with an access time of 20 milliseconds. The arithmetic unit of the SSEC was a modified IBM 603 electronic multiplier. Addition took 285 microseconds and multiplication took 20,000 microseconds, making it approximately 100 times faster than the Harvard Mark I. Data which had to be retrieved quickly were held in electronic circuits while the remainder were stored in relays and as holes in continuous card stock tapes.The SSEC was very reliable for its time, making about one error for every eight hours of operation. It was used for calculations by the U.S. Atomic Energy Commission and for calculating the positions of planets. The SSEC produced the moon-position tables used for plotting the course of the 1969 Apollo flight to the moon.1949 EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) 4500 lamp - Uniwersytet Manchester Anglia 1950 Eckert&Mauchly Computer Company 1950 Wilkes (od EDSAC-a) Przygotowanie programw dla elektronicznych maszyn cyfrowych 1-szy podrcznik programowania1951 MARK III lampowy (5000 triod, 1300 diod, 2000 przekanikw) stosuje tamy magnetyczne w miejsce kart perforowanych i tam dziurkowanych jako tamowe pamici peryferyjne (dane i programy) operacyjna pami bbnowa (8 bbnw po 4200 miejsc pamici); wyjcie 5 elektrycznych maszyn do pisania sterowanych tam magnetyczn; czstotliwo pracy 28 kHz, 4 msek dodawanie, 12 msek mnoenie1952 MARK III czysto lampowy 1959Procesor ukad liczcy, ktry dziaa wedug programu pobieranego z pamiciPrzetwarzanie danych wejciowych na wyjciowe (wyniki) na podstawie programu (modyfikowalnego)Urzdzenia zewntrzne to urzdzenia wejcia/wyjcia (I/O) lub urzdzenia wykonawcze dzi mikroprocesor stanowi ukad scalony VLSI, montowany na pycie gwnej wraz z pomocniczymi ukadami jak tzw. chipset realizujcy wspprac procesora z urzdzeniami zewntrznymitame pami, rwnie w postaci ukadw scalonych (kiedy karty i tamy, ukady przecznikw, pamici magnetyczne bbnowe i na rdzeniach ferrytowych)

  LAMPOWE1904 dioda Fleming, 1906 trioda Lee De Forest? najszybszy obecnie komputer (ukad scalony ?)? sprawdzi szybkoci podane przy SSI, MSI, LSI, VLS-1994 DEC's Alpha AXP 21164 processor was the first commercially available 1 GIPS sequential processor (7 Sep 1994).

  IBM tele-processing1962 system rezerwacji American Airlines

  procesory, ich szybkoci i inne daneCiekawostkiPrawo Moorea (jeden z zaloycieli Intela, 65 rok, co rok): liczba tranzystorw w ukadach scalonych podwaja si co 2 lataWspczenie dominuj technologie 90, 65 i ostatnio 45nm, - Wyjani czas cyklu, szybko transmisjiCo powyej terabajtw?Typy pamici, nowociHistoria: 1947 bbnowa pami magnetyczna (1932/3) zastosowana dla numerycznych maszyn liczcych; 1950 pamici magnetyczne na rdzeniach ferrytowych;

  - Wyjani czas cyklu, szybko transmisjiCo powyej terabajtw?Typy pamici, nowociHistoria: 1947 bbnowa pami magnetyczna (1932/3) zastosowana dla numerycznych maszyn liczcych; 1950 pamici magnetyczne na rdzeniach ferrytowych;

  Sprawdzi rozmiary kineskopuSzczegy techniczne, ciekawostkiCo dorzuci wspczesnego i specjalizowanego1960 Digital Equipment Corp. wypucia na rynek komputer PDP-1 (Programmable Data Processor), ktry jako pierwszy otrzyma terminal ekranowy jako konsol operatora.